Commit 824022c2 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by liuche
Browse files

Import l10n.

parent ca01965f
......@@ -449,6 +449,10 @@
<string name="history_delete_all">حذف تاریخچه</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">آیا مطمئن هستید می‌خواهید تاریخچه مرور خود را پاک کنید؟</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">تاریخچه حذف شد.</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$sحذف شد</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">پاک کردن</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -826,6 +830,9 @@
<!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
<string name="deleting_browsing_data_in_progress">در حال حذف اطلاعات…</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">دریافت مرورگر موزیلا فایرفاکس</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -899,6 +906,9 @@
<!-- Text for the button to read the privacy notice -->
<string name="onboarding_privacy_notice_read_button">اعلامیه حریم خصوصی ما را بخوانید</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close onboarding screen -->
<string name="onboarding_close">بستن</string>
<!-- text for the button to finish onboarding -->
<string name="onboarding_finish">شروع مرور</string>
......@@ -936,6 +946,8 @@
<string name="sign_in_with_email">به جای آن از ایمیل استفاده کنید</string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_confirmation_message">فایرفاکس همگام سازی با حساب شما را متوقف خواهد کرد، ولی هیچ کدوم از اطلاعات شما بر روی این مرورگر حذف نخواهد شد.</string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account. The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="sign_out_confirmation_message_2">%s همگام سازی با حساب شما را متوقف خواهد کرد، ولی هیچ کدوم از داده‌های شما بر روی این مرورگر حذف نخواهد شد.</string>
<!-- Option to continue signing out of account shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_disconnect">قطع ارتباط</string>
<!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
......@@ -1037,6 +1049,9 @@
<string name="etp_panel_off">محافظت برای این سایت فعال نیست</string>
<!-- Header for exceptions list for which sites enhanced tracking protection is always off -->
<string name="enhanced_tracking_protection_exceptions">محاظفت در برابر دنبال شدن برای این پایگاه اینترنتی خاموش شده است</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate
back from ETP details (Ex: Tracking content) -->
<string name="etp_back_button_content_description">بازگشت به عقب</string>
<!-- About page Your rights link text -->
<string name="about_your_rights">حقوق شما</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
......@@ -1058,6 +1073,11 @@
<!-- About page link text to open a screen with libraries that are used -->
<string name="about_other_open_source_libraries">کتابخانه هایی که از آنها استفاده می کنیم</string>
<!-- Toast shown to the user when they are activating the secret dev menu
The first parameter is number of long clicks left to enable the menu -->
<string name="about_debug_menu_toast_progress">منؤ اشکال‌زدایی: %1$d کلیک تا فعال سازی</string>
<string name="about_debug_menu_toast_done">منؤ اشکال‌زدایی فعال شد</string>
<!-- Content description of the tab counter toolbar button when one tab is open -->
<string name="tab_counter_content_description_one_tab">1زبانه</string>
<!-- Content description of the tab counter toolbar button when multiple tabs are open. First parameter will be replaced with the number of tabs (always more than one) -->
......
......@@ -904,6 +904,9 @@
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">Firefox Nightly a déménagé</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Passer à Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly a déménagé</string>
......
......@@ -468,6 +468,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Fuortsmite</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (priveemodus)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Skiednis wiskje</string>
......
......@@ -470,6 +470,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Ukloni</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (privatni modus)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Izbriši povijest</string>
......
......@@ -25,6 +25,9 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Ste v zasebni seji</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description_2">%1$s izbriše zgodovino iskanja in brskanja zasebnih zavihkov, ko jih zaprete ali zaprete aplikacijo. Čeprav to ne pomeni, da ste za spletna mesta ali ponudnike internetnih storitev anonimni, vam omogoča uporabo spleta v zasebnosti, skrito pred očmi ostalih uporabnikov te naprave.</string>
<string name="private_browsing_common_myths">
Pogoste zmote o zasebnem brskanju
</string>
......@@ -213,6 +216,8 @@
<string name="preferences_override_fxa_server">Strežnik Firefox računov po meri</string>
<!-- Preference to override the Sync token server -->
<string name="preferences_override_sync_tokenserver">Sinhronizacijski strežnik po meri</string>
<!-- Toast shown after updating the FxA/Sync server override preferences -->
<string name="toast_override_fxa_sync_server_done">Strežnik Firefox Računa/Synca je spremenjen. Zapiranje aplikacije za uveljavitev sprememb …</string>
<!-- Preference category for account information -->
<string name="preferences_category_account">Račun</string>
<!-- Preference shown on banner to sign into account -->
......@@ -469,6 +474,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Odstrani</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (zasebni način)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Izbriši zgodovino</string>
......@@ -533,6 +541,10 @@
<string name="bookmark_edit">Uredi zaznamek</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Izberi mapo</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Ali ste prepričani, da želite zbrisati to mapo?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">Mapa %1$s izbrisana</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Dodaj mapo</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -792,6 +804,8 @@
<string name="full_screen_notification">Vstop v celozaslonski način</string>
<!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
<string name="url_copied">Spletni naslov kopiran</string>
<!-- Sample text for accessibility font size -->
<string name="accessibility_text_size_sample_text_1">To je vzorčno besedilo. Pokaže vam, kako bo besedilo prikazano, ko povečate ali zmanjšate velikost s to nastavitvijo.</string>
<!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
<string name="preference_accessibility_text_size_summary">Povečajte ali zmanjšajte besedilo na spletnih straneh</string>
<!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
......@@ -822,6 +836,8 @@
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Piškotki</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Odjavljeni boste z večine strani</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Slike in datoteke v predpomnilniku</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
......@@ -834,6 +850,8 @@
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Ob izhodu izbriši podatke brskanja</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Samodejno izbriše podatke brskanja, ko v glavnem meniju izberete &quot;Izhod&quot;</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit_2">Samodejno izbriše podatke brskanja, ko v glavnem meniju izberete \&quot;Izhod\&quot;</string>
<!-- Category for history items to delete on quit in delete browsing data on quit -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit_browsing_history">Zgodovina brskanja</string>
......@@ -1051,6 +1069,8 @@
<string name="etp_social_media_trackers_description">Omeji zmožnost družbenih omrežij, da bi sledile vašemu brskanju po spletu.</string>
<!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_title">Spletni sledilni piškotki</string>
<!-- Description of cross-site tracking cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_description">Zavrača piškotke, ki jih oglaševalci in analitična podjetja uporabljajo za zbiranje podatkov brskanja na številnih straneh.</string>
<!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cryptominers_title">Kriptorudarji</string>
<!-- Description of cryptominers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......@@ -1268,6 +1288,8 @@
<!-- Title text shown for the migration screen to the new browser. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_title">Dobrodošli v popolnoma novem %su</string>
<!-- Description text followed by a list of things migrating (e.g. Bookmarks, History). Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_description">Čaka vas popolnoma prenovljen brskalnik z izboljšano zmogljivostjo in možnostmi, ki vam bodo pomagale narediti več.\n\nPočakajte, da posodobimo %s z vašimi</string>
<!-- Text on the disabled button while in progress. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_updating_app_button_text">Posodabljanje %s …</string>
<!-- Text on the enabled button. Placeholder replaced with app name-->
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_2">Firefox Preview ส่วนตัว</string>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_3">Firefox Preview (ส่วนตัว)</string>
<!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
<string name="app_name_private_5">%s ส่วนตัว</string>
<!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
<string name="app_name_private_4">%s (ส่วนตัว)</string>
<!-- Home Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
<string name="content_description_menu">ตัวเลือกเพิ่มเติม</string>
......@@ -18,14 +18,16 @@
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">แท็บที่คุณเปิดจะถูกแสดงที่นี่</string>
<!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
<string name="about_content">%1$s ผลิตขึ้นโดย Mozilla</string>
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">คุณอยู่ในวาระส่วนตัว</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">%1$s จะล้างประวัติการค้นหาและประวัติการท่องเว็บของคุณเมื่อคุณออกจากแอปหรือปิดแท็บและหน้าต่างการท่องเว็บแบบส่วนตัวทั้งหมด แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ทำให้คุณไม่เปิดเผยตัวตนกับเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
แต่จะทำให้การรักษาความเป็นส่วนตัวของสิ่งที่คุณทำออนไลน์จากผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ง่ายขึ้น</string>
<string name="private_browsing_placeholder_description_2">%1$s จะล้างประวัติการค้นหาและประวัติการเรียกดูของคุณจากแท็บส่วนตัวเมื่อคุณปิดแท็บเหล่านั้นหรือออกจากแอป แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ทำให้คุณไม่เปิดเผยตัวตนกับเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ แต่จะทำให้การรักษาความเป็นส่วนตัวของสิ่งที่คุณทำออนไลน์จากผู้อื่นที่ใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ง่ายขึ้น</string>
<string name="private_browsing_common_myths">ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการท่องเว็บแบบส่วนตัว</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">ลบวาระ</string>
......@@ -111,6 +113,10 @@
<!-- Browser menu button to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
<string name="browser_menu_read_appearance">ลักษณะที่ปรากฏ</string>
<!-- Error message to show when the user tries to access a scheme not
handled by the app (Ex: blob, tel etc) -->
<string name="unknown_scheme_error_message">ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากเป็นรูปแบบ URL ที่ไม่รู้จัก</string>
<!-- Locale Settings Fragment -->
<!-- Content description for tick mark on selected language -->
<string name="a11y_selected_locale_content_description">ภาษาที่เลือก</string>
......@@ -279,10 +285,6 @@
<string name="sync_last_synced_summary">ซิงค์ล่าสุด: %s</string>
<!-- Label summary showing never synced -->
<string name="sync_never_synced_summary">ซิงค์ล่าสุด: ไม่เคย</string>
<!-- Text for displaying the default device name.
The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
and the third is the device model. -->
<string name="default_device_name">%s บน %s %s</string>
<!-- Send Tab -->
<!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
......@@ -564,8 +566,6 @@
<!-- Bookmark snackbar message on deletion
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">ลบ %1$s แล้ว</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">กำลังลบที่คั่นหน้าที่เลือก</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">เลิกทำ</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment