bridgedb.po 13.5 KB
Newer Older
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
1
# Translations template for BridgeDB.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
2
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
3
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
4
# 
5
# Translators:
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
6
7
# Ojārs Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2012
# Ojārs Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2013-2014
8
9
10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
11
12
13
14
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-16 17:01+0000\n"
"Last-Translator: Ojārs Balcers <ojars.balcers@gmail.com>\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
15
"Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
20
21
"Language: lv\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);\n"
22

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Atvainojiet! Notikusi ar Jūsu pieprasījumu saistīta kļūme."

#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Šis ir automātisks ziņojums; lūdzu neatbildiet.]"

#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Te ir Jūsu tilti:"

#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Jūs esat pārsniedzis pārraides normu. Lūdzu, lēnāk. Minimālais laika ilgums starp\ne-pastiem ir %s stundas. Šajā laika posmā visi turpmākie e-pasti tiks ignorēti."

#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "COMMANDs: (apvienot KOMANDA's, lai vienlaicīgi norādītu dažādas opcijas)"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Sveicināti BridgeDB!"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Šobrīd atbalstītie transporta VEIDI:"

#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hei, %s!"

#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Sveiks, draug!"

#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Publiskās atslēgas"

#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\npriekš %s dienā %s pl %s."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB var nodrošināt tiltus ar dažādiem %stypes Pluggable Transports%s,\nkas var palīdzēt maskēt Jūsu savienojumu ar Tor Network, tādējādi padarot sarežģītāk ikvienam, kas seko Jūsu interneta datu plūsmai, noteikt, ka lietojat Tor.\n\n"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Ir pieejami daži tilti ar IPv6 adresēm; tanī pat laikā daži Pluggable\nTransports nav savietojami ar IPv6.\n\n"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Turklāt BridgeDB ir pietiekami daudz parastu, vienkāršu tiltu %s bez jebkādiem\nPluggable Transports %s, kas iespējams neizklausās tik inčīgi, bet arī tie var\ndaudzos gadījumos palīdzēt apiet interneta cenzūru.\n \n"

#: lib/bridgedb/strings.py:76
128
129
130
msgid "What are bridges?"
msgstr "Kas ir tilti?"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
131
#: lib/bridgedb/strings.py:77
132
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
133
134
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Tilti %s ir Tor retranslatori, kas palīdz Jums apiet cenzūru."
135

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
136
#: lib/bridgedb/strings.py:82
137
138
139
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Man nepieciešams alternatīvs tiltu iegūšanas veids!"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
140
#: lib/bridgedb/strings.py:83
141
142
#, python-format
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
143
144
145
146
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Vēl cits veids kā saņemt tiltu sarakstus ir nosūtīt e-pastu uz %s. Lūdzu, ievērojiet, ka e-pasts jānosūta no norādīto e-pasta pakalpojumu sniedzēju nodrošinātas adreses:\n%s vai %s."
147

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
148
#: lib/bridgedb/strings.py:90
149
150
151
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Mani tilti nestrādā! Man nepieciešama palīdzība!"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Ja Jūsu Tor nestrādā, Jums jānosūta e-pasts %s."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Centieties iekļaut pēc iespējas daudz informāciju par savu situāciju, tostarp pievienojot to tiltu un Pluggable Transports sarakstu, kurus centāties izmantot, savu Tor Browser versiju un visus Tor ziņojumus, un citu līdzīgu informāciju."

#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Te ir Jūsu tiltu līnijas:"

#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Saņemt Tiltus!"

#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Lūdzu, izvēlieties tilta veida opcijas:"

#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Vai ir nepieciešamas IPv6 adreses?"

#: lib/bridgedb/strings.py:110
185
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Vai ir nepieciešams %s?"

#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Jūsu pārlūks neattēlo attēlus pareizi."

#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Ievadīt burtus no augstāk parādītā attēla..."

#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Kā sākt izmantot Jūsu tiltus"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Sekojiet instrukcijām Tor %s, lai ievadītu tiltus Tor Broswer\nPārlūka lejuplādes lapa %s , lai startētu Tor Browser. "

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
211
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
212
213
214
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Kad uznirst dialogs \"Tor tīkla iestatījumi\", noklikšķiniet \"Konfigurēt\" un sēkojiet\nvednim līdz tas jautā:"
215

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
216
217
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
218
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Vai Jūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) bloķē vai citādā veidā cenzē savienojumus\nar tīklu Tor?"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Atlasiet \"Jā\" un tad noklikšķiniet \"Tālāk\". Lai konfigurētu savus jaunos tiltus, kopējiet un\nielīmējiet tiltu līnijas teksta ievades lodziņā. Beigās noklišķiniet \"Izveidot savienojumu\" un\nvisam vajadzētu notikt! Ja ir problēmas, turpmākai palīdzībai pamēģiniet noklišķināt vednī \"Tor tīkla iestatījumi\" pogu \"Palīdzība\"."

#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Rāda ziņojumu."

#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Pieprasīt parastos tiltus."

#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Pieprasīt IPv6 tiltus."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Pieprasīt Pluggable Transport pēc TYPE."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Saņemt BridgeDB publiskās GnuPG atslēgas kopiju."

#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Ziņot par kļūdu"

#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Pirmkods"
265

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
266
267
268
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Izmaiņu žurnāls"
269

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
270
271
272
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Sazināties"
273

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
274
275
276
277
278
279
280
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Ak, man' dieniņ!"
281

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
282
283
284
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Šobrīd nav pieejamu tiltu..."
285

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
286
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
287
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
288
289
290
291
292
293
294
295
296
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Iespējams, ka Jums jāmēģina %s atgriezties %s un izvēlēties citu tiltu veidu!"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Solis %s1%s"
297
298

#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
299
300
301
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Lejuplādēt %s Pārlūku Tor %s"
302

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
303
304
305
306
307
308
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Solis %s2%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
309
310
311
312
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Saņemt %s tiltus %s"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Solis %s3%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Tagad %s pievienot Pārlūkam Tor tiltus %s"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sT%sikai dodiet man tiltus!"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Lietpratēju opcijas "

#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Nē"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "nekas"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sJ%sā!"
351

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
352
353
354
355
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
356
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
357
358
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sS%saņemt tiltus"