bridgedb.po 13.9 KB
Newer Older
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
1
# Translations template for BridgeDB.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
2
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
3
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
4
# 
5
# Translators:
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
6
7
# eromytsatiffird <driffitastymore@gmail.com>, 2014
# Emre <conan@operamail.com>, 2013
8
# erg26 <ergungorler@gmail.com>, 2012
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
9
# Idil Yuksel <perfectionne@gmail.com>, 2014
10
# Sercan Altundaş <>, 2012
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
11
# ozkansib <s.ozkan@gyte.edu.tr>, 2014
12
# Tekel Bira <psycookie@gmail.com>, 2012
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
13
14
# Volkan Gezer <volkangezer@gmail.com>, 2014
# zeki <zeki.ozguryazilim@gmail.com>, 2014
15
16
17
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
18
19
20
21
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-15 06:30+0000\n"
"Last-Translator: zeki <zeki.ozguryazilim@gmail.com>\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
22
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
27
28
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
29

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Üzgünüz. İsteğinizle ilgili bir hata oluştu."

#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Bu otomatik bir mesajdır; lütfen cevaplamayınız.]"

#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "İşte bridgeleriniz:"

#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Hız limitini aştınız. Lütfen yavaşlayın! Epostalar arasındaki minimum zaman %s saattir. Bu süre içinde göndereceğiniz epostalarınız yok sayılacaktır."

#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "KOMUTlar: (birden fazla seçeneğı aynı anda belirtmek için KOMUTları birleştirin)"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "BridgeDB'ye hoşgeldiniz!"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Şu an desteklenen transport TYPEs:"

#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Selam, %s!"

#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Merhaba dostum!"

#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Açık Anahtarlar"

#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Bu e-posta %s için %s tarihinde %s saatinde gökkuşakları,\nünikornlar ve pırıltılarla oluşturulmuştur."
97

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
98
99
100
101
102
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
103
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
104
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB, birçok %stür Eklenebilir Aktarımlar%s içeren\nköprü sağlayabilir.\nBu şekilde İnternet trafiğinizi izleyen birinin Tor kullandığınızı\nanlamasını zorlaştırmak için Tor Ağı'na yaptığınız\nbağlantıları karıştırmanıza yardımcı olabilir.\n\n"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "IPv6 kullanan bazı köprüler de mevcut olmasının yanında bazı Eklenebilir Aktarımlar\nIPv6 uyumlu değildir.\n\n"
119

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Ek olarak BridgeDB %s hiçbir Eklenebilir Aktarıma sahip olmayan %s birçok düz\nvanilla köprüye sahiptir. İsimleri hoş olmayabilir ancak hala çoğu durumda sansürü\naşmaya yardım edebilirler.\n\n"

#: lib/bridgedb/strings.py:76
msgid "What are bridges?"
msgstr "Bridges nedir?"

#: lib/bridgedb/strings.py:77
#, python-format
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Köprüler %s sansürü aşmanıza yardımcı olan Tor aynalarıdır."

#: lib/bridgedb/strings.py:82
144
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
145
msgstr "Bridges edinmek için başka bir yola ihtiyacım var!"
146

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
147
#: lib/bridgedb/strings.py:83
148
#, python-format
149
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
150
151
152
153
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Köprüleri almanın diğer bir yolu da %s adresine bir e-posta göndermektir.\nLütfen e-postanın aşağıdaki e-posta sağlayıcılardan birinden alınmış bir\nadresten gönderilmesi gerektiğini unutmayın:\n%s veya %s."
154

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
155
#: lib/bridgedb/strings.py:90
156
msgid "My bridges don't work! I need help!"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
157
msgstr "Bridgelerim çalışmıyor! Yardıma ihtiyacım var!"
158

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
159
160
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
161
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
162
163
164
165
166
167
168
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Tor'unuz çalışmıyorsa %s'a eposta göndermelisiniz. "

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
169
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Durumunuz hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi içermeyi deneyin.\nÖrneğin kullanmaya çalıştığınız Eklenebilir Aktarımlar, Tor Taryıcı sürümünüz ve\nTor'un gösterdiği tüm hata iletileri vb."

#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "İşte köprü çizgileriniz:"

#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Köprüleri Al!"

#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Lütfen köprü türü için seçenekleri belirleyin:"

#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "IPv6 adreslerine ihtiyacınız var mı?"

#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "%s ihtiyacınız var mı?"
195

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Tarayıcınız resimleri düzgün görüntülemiyor."

#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Yukardaki görüntüdeki karakterlerini giriniz..."

#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Köprülerinizi kullanmaya nasıl başlarsınız"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
211
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Tor Tarayıcı içerisine köprüleri girmek için Tor Tarayıcı'yı başlatmak üzere\n%s Tor Tarayıcı indirme sayfasındaki %s talimatları izleyin."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "'Tor Ağ Ayarları' penceresi açıldığında, 'Yapılandır' tıklayın ve şunu soruncaya dek\nsihirbazı izleyin:"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) Tor ağına bağlantıyı blokluyor\nveya başka şekillerde sansür uyguluyor mu?"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "'Evet' ve ardından 'İleri' tıklayın. Yeni köprülerinizi yapılandırmak için,\nköprü satırlarını kopyalayarak metin kutusu girdisine yapıştırın. Son olarak\n'Bağlan' tıkladığınızda başlamak için hazır olmalısınız! Eğer sorun yaşıyorsanız,\ndaha fazla yardım için 'Tor Ağ Ayarları' sihirbazındaki 'Yardım' düğmesine\ntıklamayı deneyin."

#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Bu iletiyi görüntüler."

#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Vanilla köprüleri talep et."

#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "IPv6 köprüleri talep et."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "TYPE tarafından Eklenebilir bir Aktarım talep et."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "BridgeDB'nin ortak bir GnuPG anahtar kopyasını al."

#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Bir Hata Bildir"

#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Kaynak Kodu"
272

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
273
274
275
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Değişim günlüğü"
276

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
277
278
279
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "İletişim"
280

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
281
282
283
284
285
286
287
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Bu da nesi!"
288

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
289
290
291
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Şu anda hiçbir bridges müsait değil."
292

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
293
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
294
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
295
296
297
298
299
300
301
302
303
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Belki %s geri dönmeyi %s ve farklı bir köprü türü seçmeyi denemelisiniz!"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "%s1%s adım"
304
305

#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
306
307
308
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "%s Tor Browser %s İndirin"
309

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
310
311
312
313
314
315
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Adım %s2%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
316
317
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
318
319
320
321
322
323
msgstr "%s bridgelerini %s edin"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Adım %s3%s"
324

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Şimdi %s köprüleri Tor Tarayıcı'ya ekleyin %s"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sB%sana bridges ver!"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "İleri Seçenekler"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Hayır"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "hiçbiri"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sE%svet!"
358

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
359
360
361
362
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
363
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
364
365
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "Köprüleri %sA%sl"