bridgedb.po 13.5 KB
Newer Older
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
1
# Translations template for BridgeDB.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
2
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
3
4
5
6
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
# 
# Translators:
# karvjorm <karvonen.jorma@gmail.com>, 2014
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
7
8
9
# Ossi Kallunki <ossikallunki@gmail.com>, 2013
# viljaminojonen <Viljami.Nojonen@live.com>, 2014
# Finland355 <ville.ehrukainen2@gmail.com>, 2014
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
10
11
12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
13
14
15
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-19 07:40+0000\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"Last-Translator: karvjorm <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Pyyntösi epäonnistui jostain syystä."

#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Tämä on automaattinen viesti; älä vastaa tähän.]"

#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Tässä ovat sinun siltasi."

#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Olet ylittänyt nopeusrajan. Hidasta hiukan! Minimiaika viestien välillä on %s tunnissa. Kaikki lisäviestit tämän ajan jälkeen ohitetaan."

#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "KOMENNOT: (yhdistä KOMENNOT määritelläksesi useita valitsimia samanaikaisesti)"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Tervetuloa BridgeDB :hen!"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Nykyiset tuetut transport TYPE-siirtotyypit:"

#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hei, %s!"

#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hei ystävä!"

#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Julkiset avaimet"

#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Tämä sähköposti tuotettiin käyttäjälle %s %s klo %s"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB voi tarjota usean %styyppisiä irrotettavia Pluggable Transports%s-siirtoja,\njotka voivat auttaa peittämään yhteytesi Tor Network-verkkoon, mikä tekee vaikeammaksi\nkenellekään seurata internet-liikennettäsi ottaakseen selvää, että käytätkö Tor-palvelua.\n\n"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Myös joitakin siltoja IPv6-osoitteilla on saatavilla, vaikka jotkut irrotettavat Pluggable\nTransports-siirrot eivät ole IPv6-yhteensopivia.\n"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Lisäksi BridgeDB:llä on useita tavallisia siltoja %s ilman mitään irrotettavia\nPluggable Transports %s-siirtoja, jotka eivät ehkä kuulosta herkullisilta, mutta\nne voivat silti auttaa kiertämään internet-sensuuria monissa tapauksissa.\n"

#: lib/bridgedb/strings.py:76
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
130
131
132
msgid "What are bridges?"
msgstr "Mitä ovat sillat?"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
133
#: lib/bridgedb/strings.py:77
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
134
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
135
136
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s-sillat %s ovat Tor-välitysjärjestelmiä, jotka auttavat kiertämään sensurointia."
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
137

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
138
#: lib/bridgedb/strings.py:82
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
139
140
141
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Tarvitsen vaihtoehtoisen tavan tavoittaa sillat!"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
142
#: lib/bridgedb/strings.py:83
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
143
144
#, python-format
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
145
146
147
148
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Toinen tapa siltojen hankkimiseen on lähettää sähköpostia osoitteeseen %s. Huomaa,\nettä sinun on lähetettävä sähköpostiviesti käyttäen yhtä seuraavien sähköpostitarjoajien\nosoitetta:\n%s tai %s."
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
149

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
150
#: lib/bridgedb/strings.py:90
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
151
152
153
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Siltani ei toimi! Tarvitsen apua!"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
154
155
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
156
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
157
158
159
160
161
162
163
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Jos Tor ei toimi sinulla, sinun pitäisi sähköpostittaa %s."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
164
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Yritä sisällyttää niin paljon tietoa tapauksestasi kuin voit, mukaanlukien siltojen\nluettelo ja irrotettavat Pluggable Transport-siirrot, joita yritit käyttää,\nTor Browser-versio, ja kaikki viestit, jotka Tor ilmoitti, jne."

#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Tässä ovat siltarivisi:"

#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Hae sillat!"

#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Valitse valitsimet siltatyypille:"

#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Tarvitsetko IPv6 osoitteita?"

#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Tarvitsetko %s?"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
190

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Selaimesi ei näytä kuvia oikein."

#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Syötä merkit yläpuolella olevasta kuvasta..."

#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Kuinka aloitat siltojesi käytön"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
206
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Siltojen lisäämiseksi Tor Browseriin, seuraa ohjeita %s Tor\nBrowser-lataussivulla %s Tor Browserin käynnistämiseksi."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Kun ’Tor-verkkoasetukset’-valintaikkuna ponnahtaa näkyviin, napsauta ’Configure’ ja seuraa asetusvelhoa, kunnes se kysyy:"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Estääkö tai sensuroiko Internet-palvelutarjoajasi (ISP) muuten yhteyksiä\nTor-verkkoon?"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Valitse ’Kyllä’ ja napsauta sitten ’Seuraava’. Uusien siltojen konfiguroimiseksi kopioi ja\nliitä siltarivit tekstisyöteikkunaan. Napsauta lopuksi ’Yhdistä’, ja siirtymisen pitäisi\nonnistua! Jos kohtaat pulmia, yritä saada lisäapua napsauttamalla ’Opaste’-\npainiketta ’Tor-verkkoasetukset’-asetusvelhossa."

#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Näyttää tämän viestin."

#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Pyydä tavallisia siltoja."

#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Pyydä IPv6-siltoja."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Pyydä TYPE-tyyppistä irrotettavaa Pluggable Transport-siirtoa."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Hae kopio BridgeDB:n julkisesta GnuPG-avaimesta."

#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Ilmoita ohjelmointivirheestä"

#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Lähdekoodi"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
267

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
268
269
270
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Muutosloki"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
271

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
272
273
274
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Yhteystieto"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
275

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
276
277
278
279
280
281
282
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Jossain on pulma!"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
283

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
284
285
286
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Tällä hetkellä ei ole yhtään siltaa saatavilla..."
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
287

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
288
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
289
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
290
291
292
293
294
295
296
297
298
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Ehkä sinun pitäisi yrittää %s palaamalla %s ja valitsemalla eri siltatyyppi!"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Vaihe %s1%s"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
299
300

#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
301
302
303
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Lataa %s Tor Browser %s"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
304

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
305
306
307
308
309
310
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Vaihe %s2%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
311
312
313
314
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Hanki %s sillat %s"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Vaihe %s3%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Nyt %s lisää sillat Tor Browseriin %s"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sA%snna minulle vain sillat!"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Lisävalitsimet"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Ei"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "ei mitään"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sK%syllä!"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
353

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
354
355
356
357
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
358
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
359
360
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sH%sae sillat"