bridgedb.po 11.9 KB
Newer Older
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
1
# Translations template for BridgeDB.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
2
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
3
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
4
# 
5
# Translators:
6
# Isis <isis@torproject.org>, 2014
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
7
8
# Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>, 2014
# Harald <haarektrans@gmail.com>, 2014
9
# lateralus, 2013
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
10
# thor574 <thor.hovden@gmail.com>, 2014
11
12
13
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
14
15
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
16
17
"PO-Revision-Date: 2014-07-26 02:03+0000\n"
"Last-Translator: Isis <isis@torproject.org>\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
18
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nb/)\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
23
24
"Language: nb\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "bridge"
#. "bridges"
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fte"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#. "TBB"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Dette var leit! Noe gikk galt med forespørselen din."

#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Dette er en automatisert melding; vennligst ikke svar.]"

#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Her er dine broer:"

#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Du har gått over hastighetsbegrensningen. Vennligst ta det med ro! Minste tid mellom e-poster er %s timer. Alle videre eposter i denne tidsperioden vil bli ignorert."

#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "KOMMANDOer: (kombiner KOMMANDer to å angi flere valg samtidig)"

#: lib/bridgedb/strings.py:27
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Velkommen til BridgeDB!"

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:29
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Nåværende støttede transport TYPEr:"

#: lib/bridgedb/strings.py:30
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hei, %s!"

#: lib/bridgedb/strings.py:31
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hallo, lille venn!"

#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Offentlige nøkler"

#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:36
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Denne e-posten ble laget med regnbuer, enhjørninger og stjerneskudd for %s på %s klokken %s."

#: lib/bridgedb/strings.py:42
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "I BridgeDB finnes broer med flere %styper av pluggbare transporter%s,\nsom kan hjelpe deg med å tilsløre dine tilkoblinger til Tor-nettverket, noe som gjør det\nvanskelig for noen som overvåker din internett-trafikk å fastsette hvorvidt du\nbruker Tor eller ei\n\n"

#: lib/bridgedb/strings.py:48
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Noen broer med IPv6-adresser er også tilgjelgelige, dog er noen pluggbare\nTransporter ikke IPv6-kompatible.\n\n"

#: lib/bridgedb/strings.py:52
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Merk også, BridgeDB har massevis av standardbroer med fabrikkoppsett %s uten\nnoen pluggbare transporter %s hvilket kanskje ikke høres så tøft ut, men de kan fremdeles\nbehjelpe omgåelse av internettsensur i de fleste fall.\n\n"

#: lib/bridgedb/strings.py:65
123
124
125
msgid "What are bridges?"
msgstr "Hva er broer?"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
126
#: lib/bridgedb/strings.py:66
127
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
128
129
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Broer %s er Tor-tilknyttninger som hjelper deg med å omgå sensur."
130

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
131
#: lib/bridgedb/strings.py:71
132
133
134
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Jeg trenger en alternativ måte å få broer på!"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
135
#: lib/bridgedb/strings.py:72
136
137
#, python-format
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
138
139
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
140
141
"%s, %s or %s."
msgstr "En annen måte å tilknytte seg broer på er å sende en epost til %s. Merk at du må\nsende eposten fra en adresse tilhørende en av følgende epost-tilbydere:\n%s, %s eller %s."
142

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
143
#: lib/bridgedb/strings.py:79
144
145
146
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Broene mine virker ikke! Jeg trenger hjelp!"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
#: lib/bridgedb/strings.py:80
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Hvis din Tor ikke virker, burde du skrive epost til %s."

#: lib/bridgedb/strings.py:81
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Prøv å få med så mye info om dit tilfelle du kan, inkludert en liste over\nbroene og pluggbare transporter du prøvde å bruke, din Tor-nettleser-versjon,\nog alle meldinger Tor måtte produsere, osv."

#: lib/bridgedb/strings.py:88
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Her er dine bro-linjer:"

#: lib/bridgedb/strings.py:89
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Få broer!"

#: lib/bridgedb/strings.py:93
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Gjør valg for brotype:"

#: lib/bridgedb/strings.py:94
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Trenger du IPv6-adresser?"

#: lib/bridgedb/strings.py:95
176
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Trenger du en %s?"

#: lib/bridgedb/strings.py:99
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Nettleseren din viser ikke bilder ordentlig."

#: lib/bridgedb/strings.py:100
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Skriv inn bokstavene fra bildet ovenfor..."

#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Hvordan starte med bruk av dine broer"

#: lib/bridgedb/strings.py:105
#, python-format
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "For å oppføre broer i Tor-nettleseren, følg instruksjonene på %s Tor\nnettleser nedlastingsside %s for å starte Tor-nettleser."

#: lib/bridgedb/strings.py:108
200
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
201
202
203
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Når 'Tor nettverks-innstillinger' dialogboksen spretter opp, trykk på 'oppsett' og følg\nveiviseren til den forespør:"
204

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
205
#: lib/bridgedb/strings.py:111
206
msgid ""
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Sensurerer, eller blokkerer på annen måte, din internetttilbyder (ISP) tilkoblinger\ntil Tor-nettverket?"

#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Velg 'Ja' og klikk så 'Neste'. For å sette opp nye broer, kopier og\nlim inn brolinjene i tekstboksen. Til slutt, trykk 'Koble til', og\ndu burde være klar til kamp! Hvis du får problemer, trykk 'Hjelp'\n-knappen i \"Tor-nettverksinnstillinger'-veiviseren for ytterligere hjelp."

#: lib/bridgedb/strings.py:122
msgid "Displays this message."
msgstr "Vis denne meldingen."

#: lib/bridgedb/strings.py:123
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Forespørr broer med fabrikkoppsett."

#: lib/bridgedb/strings.py:124
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Etterspør IPv6-broer."

#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:126
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Etterspørr pluggbar transport etter TYPE."

#: lib/bridgedb/strings.py:127
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Få kopi av BridgeDBs offentlige GnuPG-nøkkel."

#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Rapporter en feil"

#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Kildekode"
247

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
248
249
250
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Endringslogg"
251

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
252
253
254
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
255

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
256
257
258
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "På tryne i myra!"
259

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
260
261
262
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Det er for tiden ingen tilgjengelige broer..."
263

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
264
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
265
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
266
267
268
269
270
271
272
273
274
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Kanskje du bør prøve %s gå tilbake til %s og velge en annen brotype!"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Steg %s1%s"
275
276

#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
277
278
279
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Last ned %s Tor-nettleser %s"
280

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
281
282
283
284
285
286
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Steg %s2%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
287
288
289
290
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Hent %s broer %s"

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Steg %s3%s"

#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Nå %s legg til broer til Tor-nettleser %s"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sB%sare gi meg noen broer!"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
msgid "Advanced Options"
msgstr "Avanserte valg"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "No"
msgstr "Nei"

#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
msgid "none"
msgstr "ingen"

#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sJ%sa!"
330

Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
331
332
333
334
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
335
#, python-format
Isis Lovecruft's avatar
Isis Lovecruft committed
336
337
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sT%silknytt broer"