Unverified Commit 0777197b authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: da

 * THANKS TO autofunk78.
parent 70f3c4ad
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-06 18:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-21 19:03+0000\n"
"Last-Translator: autofunk78 <villum@autofunk.dk>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -53,10 +53,7 @@ msgstr "Her er dine broer:"
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr ""
"Du har overskredet ratebegrænsningen. Sænk venligst hastigheden! Den minimale\n"
"tid mellem emails er %s timer. Yderligere emails sendt i denne period vil\n"
"blive ignoreret."
msgstr "Du har overskredet ratebegrænsningen. Sænk venligst hastigheden! Den minimale tid mellem\nemails er %s timer. Yderligere emails sendt i denne period vil blive ignoreret."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
......@@ -93,9 +90,7 @@ msgstr "Offentlige nøgler"
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr ""
"Denne email til %s blev skabt ved hjælp af regnbuer,\n"
"enhjørninger og glitter %s klokken %s."
msgstr "Denne email til %s blev skabt ved hjælp af regnbuer, enhjørninger og glitter %s klokken %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:42
#, python-format
......@@ -105,22 +100,14 @@ msgid ""
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr ""
"BridgeDB kan formidle broer med adskillige typer %sPluggable Transports%s\n"
"som kan hjælpe med at sløre dine forbindelser til Tor netværket, og dermed\n"
"gøre det vanskeligere for nogen som kan se din internet trafik at bestemme\n"
"at du bruger Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB kan formidle broer med adskillige typer %sPluggable Transports%s som kan hjælpe med at sløre dine forbindelser til Tor netværket, og dermed gøre det vanskeligere for nogen som kan se din internet trafik at bestemme at du bruger Tor.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:48
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nogle broer med IPv6 adresser er også tilgængelige, men ikke alle Pluggable\n"
"Transports understøtter IPv6.\n"
"\n"
msgstr "Nogle broer med IPv6 adresser er også tilgængelige, men ikke alle Pluggable\nTransports understøtter IPv6.\n\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:52
#, python-format
......@@ -129,11 +116,7 @@ msgid ""
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr ""
"BridgeDB har ydermere masser af konventionelle broer %s uden nogen\n"
"Pluggable Transports %s hvilket måske ikke lyder så smart, men de\n"
"kan stadigvæk hjælpe med at omgå internet censur i mange tilfælde.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB har ydermere masser af konventionelle broer %s uden nogen Pluggable Transports %s hvilket måske ikke lyder så smart, men de kan stadigvæk hjælpe med at omgå internet censur i mange tilfælde.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:65
msgid "What are bridges?"
......@@ -154,10 +137,7 @@ msgid ""
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr ""
"En anden måde at finde broer er at sende en email til %s. Bemærk venligst\n"
"at du skal sende emailen fra en konto hos en af de følgende email udbydere:\n"
"%s eller %s."
msgstr "En anden måde at finde broer er at sende en email til %s. Bemærk venligst at du skal\nsende emailen fra en konto hos en af de følgende email udbydere:\n%s eller %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:79
msgid "My bridges don't work! I need help!"
......@@ -173,10 +153,7 @@ msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr ""
"Prøv at inkluderer så meget information om din sag som muligt, der i blandt:\n"
"En liste af broer og Pluggable Transports du har prøvet at bruge, din Tor\n"
"Browser version, hvilke beskeder Tor gav, etc."
msgstr "Prøv at inkluderer så meget information om din sag som muligt, der i blandt: En liste af broer og Pluggable Transports du har prøvet at bruge, din Tor Browser version, hvilke beskeder Tor gav, etc."
#: lib/bridgedb/strings.py:88
msgid "Here are your bridge lines:"
......@@ -216,17 +193,13 @@ msgstr "Sådan starter du med at bruge dine broer"
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr ""
"For at tilføje broer til Tor Browseren, følg instruktionerne på %s Tor\n"
"Browserens hjemmeside %s for at starte Tor Browser."
msgstr "For at tilføje broer til Tor Browseren, følg instruktionerne på %s Tor\nBrowserens hjemmeside %s for at starte Tor Browser."
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr ""
"Når 'Tor netværksindstillinger' vinduet popper op, klik 'Indstil' og følg\n"
"guiden til den siger:"
msgstr "Når 'Tor netværksindstillinger' vinduet popper op, klik 'Indstil' og følg guiden til den siger:"
#: lib/bridgedb/strings.py:111
msgid ""
......@@ -240,11 +213,7 @@ msgid ""
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr ""
"Vælg 'Ja' og klik så på 'Næste'. For at konfigurere dine nye broer, kopier og\n"
"indsæt brolinierne i den næste input boks. Klik til sidst 'Forbind', og så er\n"
"du klar! Hvis du støder på problemer, så prøv at klikke på 'Hjælp'-knappen i\n"
"'Tor Netværksindstillinger'-guiden for at få yderligere hjælp."
msgstr "Vælg 'Ja' og klik så på 'Næste'. For at konfigurere dine nye broer, kopier og indsæt brolinierne i den næste input boks. Klik til sidst 'Forbind', og så er du klar! Hvis du støder på problemer, så prøv at klikke på 'Hjælp'-knappen i 'Tor Netværksindstillinger'-guiden for at få yderligere hjælp."
#: lib/bridgedb/strings.py:122
msgid "Displays this message."
......@@ -296,9 +265,7 @@ msgstr "Der er i øjeblikket ingen tilgængelige broer..."
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr ""
"Du kunne måse prøve %s at gå tilbage %s og vælge en anden\n"
"brotype!"
msgstr "Du kunne måse prøve %s at gå tilbage %s og vælge en anden brotype!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment