Unverified Commit 3d2b6462 authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update Ukranian (uk) translations.

 * THANKS to LinuxChata and ghostishev.
parent f5a6735d
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# ghostishev, 2014
# LinuxChata, 2014
# AVATOR <sclub2018@yandex.ua>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-13 10:40+0000\n"
"Last-Translator: ghostishev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-17 18:12+0000\n"
"Last-Translator: LinuxChata\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,82 +21,315 @@ msgstr ""
"Language: uk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "bridge"
#. "bridges"
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fte"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#. "TBB"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Ми приносимо наші вибачення! Щось пішло не так з Вашим запитом."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Це автоматичне повідомлення; будь ласка, не відповідайте.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Ваші bridges:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Ви перевищили обмеження швидкості. Будь ласка, уповільніться! Мінімальний час між\nлистами %s годин. Всі подальші листи в цей період часу будуть ігноруватися."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "Команди: (комбінувати команди вказавши кілька варіантів одночасно)"
#: lib/bridgedb/strings.py:27
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Ласкаво просимо у BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:29
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "У даний час підтримуються transport TYPE:"
#: lib/bridgedb/strings.py:30
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Привіт, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Привіт, друже!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Відкриті ключі"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:36
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Цей лист був згенеровано з райдугами, єдинорогами і блискітками\nдля %s %s о %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:42
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB може забезпечити bridges з декількома %sтипами Pluggable Transports%s,\nякі можуть допомогти приховати свої зв'язки з Tor мережею, що ускладнює роботу\nдля тих, хто перевіряє Ваш інтернет-трафік, щоб визначити, що Ви\nвикористовуєте Tor. \n"
#: lib/bridgedb/strings.py:48
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Деякі мости з адресами IPv6, також доступні, хоча деякі Pluggable\nTransports не сумісні з IPv6.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:52
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Крім того, BridgeDB має багато plain-ol'-vanilla bridges %s без\nPluggable Transports %s, які, можливо, не звучать гарно, але вони \nможуть допомогти обійти інтернет-цензуру в багатьох випадках.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:65
msgid "What are bridges?"
msgstr "Що таке ретранслятор типу міст?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:66
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Мости %s це ретранслятори Tor, які допомагають обійти цензуру."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bridges %s є Tor реле, які допоможуть Вам обійти цензуру."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:71
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Мені потрібен альтернативний спосіб отримання списку мостів!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:72
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Інший спосіб знайти публічний міст - надіслати листа (з адреси %s або %s) на %s з одним рядком 'get bridges' в тілі листа."
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Ще один спосіб отримати bridges - це відправити лист на адресу %s. Зверніть увагу, що\nВи повинні надіслати лист, використовуючи адресу від одного з наступних постачальників\nпослуг електронної пошти:\n%s або %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:79
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Мої мости не працюють! Допоможіть!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#: lib/bridgedb/strings.py:80
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Якщо Ваш Tor не працює, Ви можете відправити нам електронного листа %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:81
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Якщо Tor не працює - напишіть %s. Опишіть проблему якомога більш докладно, Введіть список використаних мостів, ім'я файлу / версію, яку ви використовували, повідомлення про помилки та інше."
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Спробуйте додати якнайбільше інформації про Ваш випадок, в тому числі список\nbridges і Pluggable Transports, що Ви намагалися використовувати, версію браузера Tor,\nі будь-які повідомлення, які Tor видавав, і т.д."
#: lib/bridgedb/strings.py:88
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Лінії для Вашого bridge:"
#: lib/bridgedb/strings.py:89
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Отримати Bridges!"
#: lib/bridgedb/strings.py:93
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Будь ласка, оберіть параметри типу bridge:"
#: lib/bridgedb/strings.py:94
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Вам потрібні адреси IPv6?"
#: lib/bridgedb/strings.py:95
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Вам потрібен %s?"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:99
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Ваш браузер не відображає зображення належним чином."
#: lib/bridgedb/strings.py:100
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Введіть зображенні символи ..."
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Як почати користуватися Вашими bridges"
#: lib/bridgedb/strings.py:105
#, python-format
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Для використання рядків вище, відкрийте сторінку Vidalia налаштування Мережі, і натисніть\n\"Мій провайдер Інтернет блокує з'єднання з мережею Tor\". Потім додайте кожну адресу моста\nза раз."
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Для введення bridges у браузері Tor, дотримуйтесь інструкцій %s на сторінці \nзавантаження браузера Tor %s для запуску браузера Tor."
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Коли діалог \"Налаштування мережі Tor\" відкриється, натисніть \"Налаштувати\" і дотримуйтесь\nпідказкам майстра, допоки він не запросить:"
#: lib/bridgedb/strings.py:111
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Вашій інтернет-провайдер (ISP) блокує або цензурує з'єднання\nдо мережі Tor?"
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Виберіть \"Так\", а потім натисніть \"Далі\". Для налаштування нових bridges, скопіюйте і\nвставте лінії bridge у поле для введення тексту. Потім, натисніть 'Підключатися', і\nвсе повинно працювати! Якщо у Вас виникли проблеми, спробуйте натиснути \"Довідка\" \nв майстрові \"Мережеві параметри Tor' для отримання додаткової допомоги."
#: lib/bridgedb/strings.py:122
msgid "Displays this message."
msgstr "Відображає це повідомлення."
#: lib/bridgedb/strings.py:123
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Запит на отримання vanilla bridges."
#: lib/bridgedb/strings.py:124
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Запит на отримання IPv6 bridges."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:126
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Запит на отримання Pluggable Transport по TYPE."
#: lib/bridgedb/strings.py:127
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Отримати копію відкритого GnuPG ключа для BridgeDB."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Повідомити про помилку"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Код"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "На цей час немає доступних мостів"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Список змін"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Оновіть ваш браузер до Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Контакт"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Введіть два слова"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Ой-ой, spaghettios!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Крок 1"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "В даний час немає доступних bridges ..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Отримайте %s пакет Tor Browser %s"
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Можливо, Вам слід спробувати %s повернутися %s і вибрати інший тип bridge!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Крок %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Крок 2"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Завантажити %s Tor Browser %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Крок %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Отримайте %s мости %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Крок 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Крок %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Тепер %s додай bridges до Tor Browser %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sТ%sільки дай мені bridges!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
msgid "Advanced Options"
msgstr "Розширені Параметри"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "No"
msgstr "Ні"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
msgid "none"
msgstr "жоден"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sТ%sак!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Тепер %s додайте мости в Tor %s"
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sО%sтримати Bridges"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment