Unverified Commit 48e4ed7e authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update i18n/ with completed .po catalogues from translations repo.

parent 792cfd99
......@@ -5,8 +5,8 @@
# Translators:
# allamiro <allamiro@gmail.com>, 2011
# محمد الحرقان <malham1@gmail.com>, 2011
# Sherief <sheriefalaa.w@gmail.com>, 2013
# Sherief <sheriefalaa.w@gmail.com>, 2013
# Sherief Alaa <sheriefalaa.w@gmail.com>, 2013
# Sherief Alaa <sheriefalaa.w@gmail.com>, 2013
# محمد الحرقان <malham1@gmail.com>, 2011
msgid ""
msgstr ""
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:24+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ar/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# <theoliver@live.co.uk>, 2011.
# Translators:
# OliverMller <theoliver@live.co.uk>, 2011
# torebjornson <tore.bjornson@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-14 10:04+0000\n"
"Last-Translator: OliverMller <theoliver@live.co.uk>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-30 06:20+0000\n"
"Last-Translator: torebjornson <tore.bjornson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "Her er dine relæer:"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Hvad er broer?"
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr "Bridge relæer (eller \"broer\" for korte) er Tor relæer, der ikke er anført i de vigtigste bibliotek. Da der ikke er fuldstændig offentlig liste over dem, selv hvis din internetudbyder filtrerer forbindelser til alle de kendte Tor relæer, Er de sandsynligvis ikke være i stand til at blokere alle broerne."
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bro relæer %s er Tor relæer der hjælper Dem med at undgå censur."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr "For at bruge ovenstående linjer, skal du gå til Vidalia Network siden med indstillinger, og klik på \"Min internetudbyder blokerer forbindelser til Tor netværket\". Så tilføj hver bro adresse én ad gangen."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Jeg har brug for en alternativ metode til at få broer på!"
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
msgstr "Konfiguration af mere end én bro adresse vil gøre din Tor forbindelse mere stabil, hvis nogle af broerne bliver uopnåelig."
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "En anden måde at finde offentlige bro adresser på, er at sende en email (fra en %s eller en %s adresse) til %s kun indeholdende linjen 'få broer' i selve mailen."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Mine broer virker ikke! Jeg har brug for hjælp!"
#: lib/bridgedb/I18n.py:35
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send mail to\n"
"bridges@torproject.org with the line \"get bridges\" by itself in the body\n"
"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
"one of the following domains:"
msgstr "En anden måde at finde offentlige bro adresser er at sende mail til bridges@torproject.org med linjen \"get bridges\" i selve mailen. Men, så vi kan gøre det sværere for en hacker at få massere af bro-adresser, skal du sende denne anmodning fra en e-mail-adresse på en af ​​de følgende domæner:"
#: lib/bridgedb/I18n.py:41
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Dette er en automatisk meddelelse; Svar venligst ikke.]"
#: lib/bridgedb/I18n.py:43
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Hvis dine Tor broer ikke virker, så email %s. Inkludér venligst mest mulig information om Deres sag, f.eks. hvilke broer De har brugt, versionsnummereret på den software bundle De bruger og eventuelle beskeder som Tor gav."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to visit\n"
"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
"bridge addresses."
msgstr "En anden måde at finde offentlige bro adresser er at besøge https://bridges.torproject.org/. Svarene du får fra den side vil ændre sig hver par dag, så kig ind jævnligt, hvis du har brug for flere bro-adresser."
#: lib/bridgedb/I18n.py:48
msgid "(no bridges currently available)"
msgstr "(Ingen broer er i øjeblikket til rådighed)"
#: lib/bridgedb/I18n.py:50
msgid "(e-mail requests not currently supported)"
msgstr "(E-mail anmodninger, understøttes ikke i øjeblikket)"
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "For at bruge ovenstående linjer, gå da til Vidalias netværksindstillinger side, og klik på \"Min Internet Udbyder blokerer forbindelse til Tor netværket\". Tilføj efterfølgende hver enkelt bro én ad gangen."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Ingen broer er tilgængelige."
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Opgrader Deres Firefox browser"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Indtast de to ord"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Første skridt"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Få %s Tor Browser Bundlen %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Andet skridt"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Få %s broer %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Tredje skridt"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Addér nu %s broer til Tor %s"
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:24+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/de/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -3,6 +3,8 @@
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# kotkotkot <kotakota@gmail.com>, 2013
# kotkotkot <kotakota@gmail.com>, 2012
# mitzie <soldizach@gmail.com>, 2013
# Wasilis <inactive+Wasilis@transifex.com>, 2013
......@@ -11,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-20 02:05+0000\n"
"Last-Translator: Wasilis <inactive+Wasilis@transifex.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-28 18:20+0000\n"
"Last-Translator: kotkotkot <kotakota@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/el/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -23,7 +25,7 @@ msgstr ""
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Τι ειναι οι γεφυρες?"
msgstr "Τι είναι οι γέφυρες?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
#
# Translators:
# arashaalaei <aalaeiarash@gmail.com>, 2011
# Ardeshir <ardeshir@redteam.io>, 2013
# Ardeshir, 2013
# perspolis <rezarms@yahoo.com>, 2011
msgid ""
msgstr ""
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-01 00:10+0000\n"
"Last-Translator: Ardeshir <ardeshir@redteam.io>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Last-Translator: Ardeshir\n"
"Language-Team: Persian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fa/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-30 15:07+0000\n"
"Last-Translator: lunar <lunar@torproject.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language-Team: French (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# <aharonoosh1@gmail.com>, 2012.
# <static.172@gmail.com>, 2012.
# Translators:
# aharonoosh <aharonoosh1@gmail.com>, 2012
# GenghisKhan <genghiskhan@gmx.ca>, 2013
# static172 <static.172@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-03 10:10+0000\n"
"Last-Translator: aharonoosh <aharonoosh1@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-21 06:40+0000\n"
"Last-Translator: GenghisKhan <genghiskhan@gmx.ca>\n"
"Language-Team: Hebrew (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/he/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: he\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "הנה ממסרי הגשר שלך:"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "מהם גשרים?"
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr "ממסרי גשר (או \"גשרים\" בקיצור) הם ממסרי Tor שאינם רשומים\nבספרייה הראשית. מאחר ואין רשימה מלאה ציבורית שלהם,\n גם אם ספק האינטרנט שלך הוא סינון חיבורים לכל ממסרי הטור הידועים,\n הם כנראה לא יוכלו לחסום את כל הגשרים."
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s ממסרי גשר %s הינם ממסרי Tor אשר מסייעים לך להערים על צנזורה."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr "כדי להשתמש בקווים הנ\"ל, עבור לדף הגדרות הרשת של Vidalia, ולחץ על\n \"קשרי ISP שלי חוסם את רשת Tor\". ואז הוסף כל גשר\n כתובת אחת בכל פעם."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "אני זקוק לדרך חלופית לקבלת גשרים!"
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
msgstr "הגדרת כתובת יותר מגשר אחד תעשה את חיבור תור\n יציב יותר, במקרה של כמה גשרים זה יהפך לבלתי ניתן להשגה."
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "דרך אחרת למציאת כתובת של גשר פומבי הינה שליחת דוא״ל (מתוך כתובת %s או %s) אל %s עם השורה 'get bridges' כשלעצמו בתוך גוף ההודעה."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "הגשרים שלי לא עובדים! אני זקוק לעזרה!"
#: lib/bridgedb/I18n.py:35
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send mail to\n"
"bridges@torproject.org with the line \"get bridges\" by itself in the body\n"
"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
"one of the following domains:"
msgstr "עוד דרך למצא כתובת גשר פומבי היא לשלוח מייל לbridges@torproject.org\nאך ורק עם השורה \"get bridges\" בגוף המייל.\nלמרות זאת, כדי שנקשה על התוקפים להשיג הרבה כתובות של גשרים, הינך חייב לשלוח את הבקשה הזו מאחד הדומיינים ההבאים:"
#: lib/bridgedb/I18n.py:41
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[זוהי הודעה אוטומטית. נא לא להשיב עליה."
#: lib/bridgedb/I18n.py:43
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "אם Tor לא עובד אצלך, עליך לשלוח דוא״ל אל %s. נסה לכלול כמה שיותר מידע אודות המקרה שלך כלל שביכולתך לעשות כן, כולל את רשימת הגשרים אשר השתמשת בה, שם הקובץ/גרסא של האגודה (bundle) שהשתמשת, ההודעות אשר Tor מסר וכו׳."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to visit\n"
"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
"bridge addresses."
msgstr "דרך נוספת למצא גשרים פומביים היא לבקר ב\nhttps://bridges.torproject.org/.\nהתשובות שתקבל בעמוד זה ישתנו כל כמה ימים, תבדוק כל כמה זמן עמוד זה אם תצתרך בכתובות גשרים נוספים."
#: lib/bridgedb/I18n.py:48
msgid "(no bridges currently available)"
msgstr "(אין גשרים זמינים כרגע)"
#: lib/bridgedb/I18n.py:50
msgid "(e-mail requests not currently supported)"
msgstr "(בקשות אימייל אינן זמינות כעת)"
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "כדי להשתמש בשורות לעיל, המשך אל עמוד הגדרות רשת בתוך Vidalia, והקלק \"ספק האינטרנט שלי חוסם חיבורים לרשת Tor\". אחרי כן הוסף כל כתובת גשר אחת בכל פעם."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "אין גשרים זמינים כעת"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "שדרג את הדפדפן שלך אל Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "הקש את שתי המילים"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "צעד 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "השג את %s Tor Browser Bundle %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "צעד 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "השג %s גשרים %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "צעד 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "כעת %s הוסף את הגשרים אל Tor %s"
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Armando Vega <synaan@gmail.com>, 2012.
# <trebelnik2@gmail.com>, 2012.
# Translators:
# dlb031 <abuljan031@gmail.com>, 2013
# Armando Vega <synaan@gmail.com>, 2012
# gogo <trebelnik2@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-09 07:55+0000\n"
"Last-Translator: gogo <trebelnik2@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-31 07:38+0000\n"
"Last-Translator: dlb031 <abuljan031@gmail.com>\n"
"Language-Team: Croatian (Croatia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hr_HR/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: hr_HR\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "Ovdje su vaši mostni releji: "
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Što su mostovi?"
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr "Mostni releji (ili skraćeno \"mostovi\") su Tor releji koji nisu navedeni\nu glavnom imeniku. Kako ne postoji putpuna javna lista,\nčak i ako vaš ISP filtrira veze prema svim poznatim Tor relejima,\nvjerojatno neće moći blokirati sve mostove."
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Mostni releji %s su Tor releji koji vam pomažu zaobići cenzuru."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr "Za korištenje gore navedenih redova, posjetite stranicu\nMrežnih Postavki u Vidaliji, te kliknite \"Moj ISP blokira\nveze prema Tor mreži\". Onda dodajte jednu po jednu\nadresu mostova."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Trebam alternativni način dobivanja mostova!"
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
msgstr "Podešavanjem više od jedne adrese mostova će učiniti vašu\nTor vezu stabilnijom, u nekim slučajevima neki od mostova\npostanu nedostupni."
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Još jedan način za pronalazak javnih mostnih adresa je poslati email (sa %s ili %s adrese) da %s samo s rečenicom 'dobiti mostove' u sadržaju maila."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Moji mostovi ne rade! Treba mi pomoć!"
#: lib/bridgedb/I18n.py:35
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send mail to\n"
"bridges@torproject.org with the line \"get bridges\" by itself in the body\n"
"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
"one of the following domains:"
msgstr "Još jedan način pronalaska adresa javnih mostova je slanjem\ne-pošte na bridges@torproject.org sa redom \"get bridges\" samim\nu tijelu e-pošte. Doduše, kako bismo učinili teškim napadačima\notkrivanje mnogo adresa mostova, morate poslati ovaj zahtjev\nsa adrese e-pošte na jednoj od sljedećih domena:"
#: lib/bridgedb/I18n.py:41
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Ovo je automatizirana poruka; molimo ne odgovarati.]"
#: lib/bridgedb/I18n.py:43
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Ako vaš Tor ne radi, pošaljite email na %s. Probajte uključiti što više informacija o svom slučaju, uključujući popis mostova koje ste koristili, bunde ime datoteke/verziju koju ste koristili, poruke koje je slao Tor, itd."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to visit\n"
"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
"bridge addresses."
msgstr "Još jedan način za pronalazak adresa javnih mostova\nje posjećivanje https://bridges.torproject.org/. Odgovori\nkoje dobijete sa te stranice se mjenjaju svakih nekoliko\ndana, pa redovno provjeravajte ako trebate još adresa."
#: lib/bridgedb/I18n.py:48
msgid "(no bridges currently available)"
msgstr "(trenutno nema dostupnih mostova)"
#: lib/bridgedb/I18n.py:50
msgid "(e-mail requests not currently supported)"
msgstr "(zahtjevi e-pošte trenutno nisu podržani)"
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Za korištenje gore navedenih redova, posjetite stranicu Mrežnih Postavki u VIdaliji, te kliknite \"Moj ISP blokira veze prema Tor mreži\". Onda dodajte sve mostne adrese jednu po jednu."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Nema trenutno dostupnih mostova"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Nadogradite vaš preglednik na Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Napišite ove dvije riječi"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Korak 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Dobijte %s Tor Preglednički Paket %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Korak 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Dobijte %s mostove %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Korak 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Sad %s dodajte mostove na Tor %s"
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:24+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Weldan Jamili <mweldan@gmail.com>, 2012.
# Translators:
# shahril <mohd_shahril_96@yahoo.com>, 2013
# Weldan Jamili <mweldan@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-31 12:46+0000\n"
"Last-Translator: Weldan Jamili <mweldan@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-08 03:30+0000\n"
"Last-Translator: shahril <mohd_shahril_96@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Malay (Malaysia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ms_MY/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: ms_MY\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "Berikut adalah geganti jambatan anda:"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Apakah itu bridges ?"
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr "Geganti jambatan (atau \"jambatan\" untuk pendek) geganti Tor yang tidak disenaraikan ⏎\ndalam direktori utama. Memandangkan terdapat tiada senarai lengkap awam mereka, ⏎\nwalaupun jika ISP anda penapisan sambungan kepada semua geganti Tor yang diketahui, ⏎\nmereka mungkin tidak akan mampu untuk menyekat semua jambatan."
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bridge relays %s adalah tor relays yang akan membantu kamu menghindari penyaringan."
#: lib/bridgedb/I18n.py