Commit 4a180feb authored by aagbsn's avatar aagbsn
Browse files

Add completed translations from Sun May 26 2013

parent db6be2bb
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# allamiro <allamiro@gmail.com>, 2011
# محمد الحرقان <malham1@gmail.com>, 2011
# Sherief <sheriefalaa.w@gmail.com>, 2013
# Sherief <sheriefalaa.w@gmail.com>, 2013
# محمد الحرقان <malham1@gmail.com>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:24+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: ar\n"
"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "ما هي الجسور؟"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s مرحلات الجسر %s عبارة عن مرحلات لتور تساعدك في التحايل على الرقابة."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "انا بحاجة إلى وسيلة بديلة للحصول على الجسور!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "طريقة اخري للعثور علي عنوين الجسور العامة هي إرسال بريد إلكتروني (من عنوان %s أو %s ) إلي %s مع إضافة سطر 'get bridges' في موضوع البريد الإلكتروني."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "الجسور لا تعمل! انا بحاجة إلي المساعدة!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "إذا لم يعمل تور بنجاح معك، يجب عليك ارسال بريد إلكتروني إلي %s. وحاول قدر المستطاع اضافة معلومات عن حالتك، واضف ايضا الجسور التي استخدمتها، و اسم أو نسخة الحزمة التي استخدمتها، و الرسالة التي اظهرها تور, الخ..."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "لاستخدام الأسطر أعلاه، اذهب إلي إعدادات الشبكة الخاصة بڤيداليا، ثم انقر \"مزود خدمة الانترنت الخاص بي يحجب اتصالات تور\". وبعد ذلك ابدأ بإضافة الجسور واحد تلو الاخر."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "لا يوجد جسور متاحة حاليا"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "حدث المتصفح الخاص بك إلي فايرفوكس"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "أكتب الكلمتين"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "خطوة 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "احصل علي %s حزمة متصفح تور %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "خطوة 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "احصل علي %s الجسور %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "خطوة 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "الان %s اضف الجسور إلي تور %s "
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Christian Fromme <kaner@strace.org>, 2010
#
# Translators:
# Elisa <valhalla@gishpuppy.com>, 2011.
# <gsanky+transifex@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-22 16:45+0000\n"
"Last-Translator: Elisa <valhalla@gishpuppy.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-14 10:04+0000\n"
"Last-Translator: Sanky <gsanky+transifex@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -27,29 +29,20 @@ msgid ""
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr ""
"Přemosťující spojení (nebo zkráceně \"mosty\") jsou Tor síťové uzly, které nejsou zaznamenány\n"
"v hlavním adresáři Tor uzlů. Protože neexistuje veřejný seznam těchto uzlů,\n"
"proto ani váš internet poskytovatel, který by filtroval známé Tor uzly,\n"
"nebude pravděpodobně schopen blokovat všechny Tor mosty."
msgstr "Přemosťující spojení (nebo zkráceně \"mosty\") jsou Tor relaye, které nejsou zaznamenány v hlavním adresáři Tor relayí. Protože neexistuje veřejný seznam těchto uzlů, ani váš poskytovatel internetu, pokud blokuje připojení ke všem známým Tor relayím, pravděpodobně nedokáže zablokovat všechny mosty."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr ""
"Aby jste použít výš zmiňované, jděte do síťového nastavení Vidalia a klikněte na\n"
"\"Můj ISP blokuje připojení do Tor sítě\". Pak přidejte adresu každého\n"
"mostu, po jednom..."
msgstr "Pro použití zmíněných řádek jděte do síťového nastavení Vidalie a klikněte na \"My ISP blocks connections to the Tor network\" (Můj ISP blokuje připojení k síti Tor). Poté přidejte mosty adresu po adrese."
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
msgstr ""
"Nastavením více než jednoho mostu udělá vaše Tor připojení\n"
"více stabilní, v případě, že by se staly některé mosty nedostupné."
msgstr "Nastavení více než jednoho mostu udělá vaše Tor připojení stabilnější v případě, že by se staly některé mosty nedostupné."
#: lib/bridgedb/I18n.py:35
msgid ""
......@@ -58,16 +51,11 @@ msgid ""
"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
"one of the following domains:"
msgstr ""
"Jiný způsob najít veřejné adresy mostů je, poslat mail na\n"
"bridges@torproject.org s řádkem \"get bridges\" v těle zprávy\n"
"mailu. Ačkoli můžeme ztížit útočníku, aby se\n"
"dověděl mnoho adres mostů, musíte poslat tuto žádost z některých email. adres z\n"
"těchto domén:"
msgstr "Další způsob jak získat veřejné adresy mostů je posláním emailu na bridges@torproject.org pouze s textem \"get bridges\" v těle emailu. Abychom ztížili útočníkovi získat velký počet adres mostů, musí emailová adresa vaší žádosti pocházet z jedné z těchto domén:"
#: lib/bridgedb/I18n.py:41
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Tohle je automatická odpověď; prosím, neodpovídejte na ni]"
msgstr "[Toto je automatická zpráva; prosím, neodpovídejte na ni]"
#: lib/bridgedb/I18n.py:43
msgid ""
......@@ -75,11 +63,7 @@ msgid ""
"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
"bridge addresses."
msgstr ""
"Další způsob, jak najít adresy veřejných mostů, je jít na\n"
"https://bridges.torproject.org/. Odpovědi, které naleznete na stránce\n"
"se pravidelně mění, takže stránku pravidelně kontrolujte, pokud potřebujete víc\n"
"adres mostů."
msgstr "Další způsob, jak najít adresy veřejných mostů, je jít na https://bridges.torproject.org/. Odpovědi, které naleznete na stránce se pravidelně mění, takže stránku pravidelně kontrolujte, pokud potřebujete víc adres mostů."
#: lib/bridgedb/I18n.py:48
msgid "(no bridges currently available)"
......@@ -87,4 +71,4 @@ msgstr "(nejsou momentálně dostupné žádné mosty)"
#: lib/bridgedb/I18n.py:50
msgid "(e-mail requests not currently supported)"
msgstr "(e-mail žádosti nejsou momentálně podporovány)"
msgstr "(e-mailové žádosti nejsou momentálně podporovány)"
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Christian Fromme <kaner@strace.org>, 2010
#
# Translators:
# <theoliver@live.co.uk>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-22 16:45+0000\n"
"Last-Translator: NinjaTuna <nort0ngh0st@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish (Castilian) <None>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-14 10:04+0000\n"
"Last-Translator: OliverMller <theoliver@live.co.uk>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: es\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "Aquí tiene sus relés de puente"
msgstr "Her er dine relæer:"
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
msgid ""
......@@ -27,30 +28,20 @@ msgid ""
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr ""
"Relés de puente(o \"puentes\") son relés de Tor que no están puestos en el "
"directorio principal. Desde ahí no hay una lista pública completa para "
"ellos, aún cuando tu proveedor de internet este filtrando conexiones de "
"todos los conocidos relés de Tor, ellos probablemente no serán capaz de "
"bloquear todos los puentes."
msgstr "Bridge relæer (eller \"broer\" for korte) er Tor relæer, der ikke er anført i de vigtigste bibliotek. Da der ikke er fuldstændig offentlig liste over dem, selv hvis din internetudbyder filtrerer forbindelser til alle de kendte Tor relæer, Er de sandsynligvis ikke være i stand til at blokere alle broerne."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr ""
"Para usar las lineas de arriba, ir a la página de la red de Vadalia, y "
"cliquear en \"Mí proveedor de internet bloquea las conexiones de la red de "
"Tor\"."
msgstr "For at bruge ovenstående linjer, skal du gå til Vidalia Network siden med indstillinger, og klik på \"Min internetudbyder blokerer forbindelser til Tor netværket\". Så tilføj hver bro adresse én ad gangen."
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
msgstr ""
"Configurando más de un puente de dirección hará que tu conexión de Tor sea "
"mas estable, en algunos casos los puentes se hacen inalcanzables."
msgstr "Konfiguration af mere end én bro adresse vil gøre din Tor forbindelse mere stabil, hvis nogle af broerne bliver uopnåelig."
#: lib/bridgedb/I18n.py:35
msgid ""
......@@ -59,17 +50,11 @@ msgid ""
"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
"one of the following domains:"
msgstr ""
"Otra manera de encontrar puentes de direcciones públicas es enviando un "
"correo a bridges@torproject.org con la linea \"conseguir puentes\" por esto "
"mismo en el cuerpo del correo. Como sea, de esta manera nosotros podemos "
"hacer más difícil para que un atacante aprenda muchos puentes de "
"direcciones, tu debes enviar este pedido por una dirección de correo a uno "
"de los siguientes dominios:"
msgstr "En anden måde at finde offentlige bro adresser er at sende mail til bridges@torproject.org med linjen \"get bridges\" i selve mailen. Men, så vi kan gøre det sværere for en hacker at få massere af bro-adresser, skal du sende denne anmodning fra en e-mail-adresse på en af ​​de følgende domæner:"
#: lib/bridgedb/I18n.py:41
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Esto es un mensaje automatizado, porfavor no responder]"
msgstr "[Dette er en automatisk meddelelse; Svar venligst ikke.]"
#: lib/bridgedb/I18n.py:43
msgid ""
......@@ -77,16 +62,12 @@ msgid ""
"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
"bridge addresses."
msgstr ""
"Otra manera de encontrar direcciones de puente público es visitando "
"'https://bridges.torproject.org/. Las respuestas que consigues de la página "
"cambiarán diariamente, por eso veelas periódicamente si necesitas mas "
"direcciones de puente."
msgstr "En anden måde at finde offentlige bro adresser er at besøge https://bridges.torproject.org/. Svarene du får fra den side vil ændre sig hver par dag, så kig ind jævnligt, hvis du har brug for flere bro-adresser."
#: lib/bridgedb/I18n.py:48
msgid "(no bridges currently available)"
msgstr "(no hay puentes disponibles)"
msgstr "(Ingen broer er i øjeblikket til rådighed)"
#: lib/bridgedb/I18n.py:50
msgid "(e-mail requests not currently supported)"
msgstr "(peticiones por correo no están disponibles por el momento)"
msgstr "(E-mail anmodninger, understøttes ikke i øjeblikket)"
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Locke <locke@dena-design.de>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 09:24+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: de\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Was sind Bridges?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bridge-Relais %s sind Tor-Relais, die dir dabei helfen, Zensur zu umgehen."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Ich brauche einen alternativen Weg, um an Bridges zu kommen!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Ein anderer Weg um Öffentliche Bridge-Adressen zu finden, ist es, eine Email (von einer %s oder %s Email-Adresse) mit dem Inhalt 'get bridges', an %s zu schicken."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Meine Bridges funktionieren nicht! Ich brauche Hilfe!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Wenn dein Tor nicht funktioniert, solltest du eine Email an %s schicken. Schreibe so viele Informationen wie möglich in die Email, wie zb. die Bridges die du benutzt hast, die verwendete Tor-Version, die Fehlermeldung die Tor ausgibt etc."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Um die obenstehenden Bridges zu benutzen, gehe in die Netzwerkeinstellungen von Vidalia und klick auf \"Mein ISP blockiert verbindungen zum Tor-Netzwerk\". Dann füge die Bridge-Adressen eine nach der anderen hinzu."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Derzeit sind keine Bridges vorhanden"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Upgrade deinen Browser zu Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Kopiere die zwei Wörter"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Schritt 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Downloade das %s Tor Browser Bundle %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Schritt 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Hole %s Bridges %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Schritt 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Füge nun %s die Bridges zu Tor hinzu %s"
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Christian Fromme <kaner@strace.org>, 2010
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Jens Kubieziel <jens@kubieziel.de>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "Hier sind Ihre Bridge-Relays: "
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
msgid ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr ""
"„Bridge-Relays“ (oder kurz „Bridges“ bzw. Brückenserver ) sind Tor-Relays,"
"die nicht in den öffentlich publizierten Listen auftauchen. Somit sind\n"
"Internetprovider (ISP) nicht in der Lage, alle Tor-Relays zu filtern."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr ""
"Wenn Sie die oben genannten Zeilen nutzen wollen, klicken Sie auf "
"„Einstellungen“ in Vidalia. Der Reiter „Netzwerk“ enthält den Menüpunkt "
"„Mein Provider blockiert Verbindungen zum Tor-Netzwerk“. Wählen Sie diesen "
"aus und fügen die obigen Bridge-Adressen hinzu."
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
msgstr ""
"Die Verwendung mehrerer Brigde-Adressen führt zu einer stabileren Verbindung. "
"Denn es kann immer sein, dass eine Bridge kurzzeitig nicht erreichbar ist."
#: lib/bridgedb/I18n.py:35
#, fuzzy
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send mail to\n"
"bridges@torproject.org with the line \"get bridges\" by itself in the body\n"
"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address "
"at\n"
"one of the following domains:"
msgstr ""
"Eine weitere Möglichkeit, Bridge-Adressen zu finden, ist, eine E-Mail "
"an <bridges@torproject.org> mit der Zeile „get bridges“ zu schreiben. "
"Diese E-Mail müssen Sie allerdings von einem Googlemail- oder Yahoo-Konto "
"schicken."
#: lib/bridgedb/I18n.py:41
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Diese Mail wurde elektronisch erstellt; Bitte nicht antworten.]"
#: lib/bridgedb/I18n.py:43
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to visit\n"
"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
"bridge addresses."
msgstr ""
"Eine andere Möglichkeit, neue Bridge-Adressen zu finden, besteht darin,\n"
"die Web-Adresse zu besuchen:\n"
"https://bridges.torproject.org/. Sie können diese Adresse alle paar Tage\n"
"besuchen, um neue Bridge-Adressen zu erhalten."
#: lib/bridgedb/I18n.py:48
msgid "(no bridges currently available)"
msgstr "(Zur Zeit sind keine Bridges verfügbar)"
#: lib/bridgedb/I18n.py:50
msgid "(e-mail requests not currently supported)"
msgstr "(E-Mail-Anfragen werden derzeit nicht unterstützt)"
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# kotkotkot <kotakota@gmail.com>, 2012
# mitzie <soldizach@gmail.com>, 2013
# Wasilis <inactive+Wasilis@transifex.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-20 02:05+0000\n"
"Last-Translator: Wasilis <inactive+Wasilis@transifex.com>\n"
"Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/el/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: el\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Τι ειναι οι γεφυρες?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Γέφυρeς ρελέ %s είναι Tor ρελέ που σας βοηθούν να παρακάμψετε την λογοκρισία."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Χρειάζομαι έναν εναλλακτικό τρόπο για χρησιμοποιηση γέφυρων! "
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Ένας άλλος τρόπος για να βρείτε δημόσιες διευθύνσεις γέφυρων είναι να στείλετε ένα email (από %s ή στην διεύθυνση ενός %s) στο %s με τον τιτλο «χρησιμοποιηση γέφυρων» από μόνη της στο σώμα του μηνύματος."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Οι γέφυρες μου δεν λειτουργούν! Χρειάζομαι βοήθεια! "
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Αν Tor σας δεν λειτουργεί, θα πρέπει να στείλετε ενα email %s. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε όσες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας μπορείτε, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των γεφυρών που χρησιμοποιείται, το όνομα του αρχείου δέσμης/έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, τα μηνύματα που το Tor εμφανισε, κλπ. "
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Για να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω γραμμές, πήγαινετε στην σελίδα Δικτυακές Ρυθμίσεις του Vidalia και κάντε κλικ στο \"Ο ISP μου μπλοκάρει τις συνδέσεις στο δίκτυο του Tor\". Εκεί προσθέστε την διεύθυνση κάθε γέφυρας, μία ανά γραμμή."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Δέν υπάρχει καμία γέφυρα διαθέσιμη αυτή τη στιγμή"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Αναβαθμίστε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Firefox "
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Πληκτρολογήστε τις δύο λέξεις "
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Βημα 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Παρτε το %s Πακέτο Περιηγητής Tor %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Βημα 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Παρτε τις %s γεφυρες %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Βημα 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Τωρα %s χρησιμοποιηστε τις γεφυρες στο Tor %s"
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Christian Fromme <kaner@strace.org>, 2010
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: en\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: lib/bridgedb/I18n.py:21
msgid "Here are your bridge relays: "
msgstr "Here are your bridge relays: "
#: lib/bridgedb/I18n.py:23
msgid ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
msgstr ""
"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
"they probably won't be able to block all the bridges."
#: lib/bridgedb/I18n.py:28
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
msgstr ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
"address one at a time."
#: lib/bridgedb/I18n.py:32
msgid ""
"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"