Unverified Commit 6ba28bb3 authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translations: Welsh (cy), Italian (it), Slovak (sk).

 * UPDATE Italian (it) gettext file.
   Thanks to Francesca Ciceri.
 * ADD Welsh (cy) translations.
   Thanks to huwwaters and littlegreykida.
 * ADD Slovak (sk) translations.
   Thanks to Michelozzo and Svistwarrior273.
parent 7d28e944
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# huwwaters <huwwaters@gmail.com>, 2014
# littlegreykida <theinfinitygap@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-26 08:20+0000\n"
"Last-Translator: littlegreykida <theinfinitygap@gmail.com>\n"
"Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: cy\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != 11) ? 2 : 3;\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Beth yw pontydd?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Pontydd gyfnewid %s yw'r gyfnewidiau Tor sy'n helpu chithau i osgoi sensoriaeth."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Rwyf yn angen ffordd arall i cael gafael ar pontydd!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Ffordd arall i canfod cyfeiriadau pontydd cyhoeddys yw i anfon e-bost (o %s neu gyfeiriad %s) i %s gyda'r llinell 'get bridges' ar ei ben ei hyn o fewn corff yr e-bost."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Nid yw fy mhontydd yn gweithio! Rwyf yn angen help!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Os nad yw'ch Tor yn gweithio, dylech e-bostio %s. Ceisiwch cynnwys cymaint o gwybodaith ag y bo modd, yn cynnwys yr rhestr o pontydd rydych wedi defnyddio, enw'r pecyn a defnyddwyd, yr negeseuon a rhoddwyd allan gan Tor, ayyb."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "I defnyddio'r llinellau uwchben, cer i tydalen osodiadau Vidalia's Network, ac pwyswch \"Mae fy ISP yn wahardd cysylltiadau i'r rhwydwaith Tor.\" Wedyn, ychwanegwch pob gyfeiriad pont, un ar amser."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Nid oes pontydd ar gael"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Diweddarwch eich porwr i Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Teipiwch y ddau air"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Cam 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Cael gafael ar y %s Pecyn Porwr Tor %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Cam 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Cael gafael ar %s pontydd %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Cam 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Nawr %s ychwanegwch y pontydd i Tor %s"
......@@ -3,16 +3,18 @@
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# Francesca Ciceri <madamezou@zouish.org>, 2014
# ironbishop <ironbishop@fsfe.org>, 2011
# Random_R <rand@yopmail.com>, 2013
# Random_R, 2013
# fetidyoo <tru74368@yahoo.com>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-05 13:00+0000\n"
"Last-Translator: Random_R <rand@yopmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-24 12:26+0000\n"
"Last-Translator: Francesca Ciceri <madamezou@zouish.org>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/it/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -29,7 +31,7 @@ msgstr "Cosa sono i bridge?"
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s I relay bridge %s sono relay Tor che ti aiutano ad eludere le censure."
msgstr "%s I relay bridge %s sono relay Tor che ti aiutano ad eludere la censura."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
......@@ -41,7 +43,7 @@ msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Un altro metodo per trovare bridge pubblici è di inviare un'email (da un %s o un indirizzo %s) a %s con la sola frase 'get bridges' nel corpo dell'email."
msgstr "Un altro metodo per trovare bridge pubblici è di inviare una email (da un %s o un indirizzo %s) a %s contenente la sola frase \"get bridges\"."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
......@@ -53,7 +55,7 @@ msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Se il tuo Tor non funziona, manda un'email a %s. Cerca di fornire più informazioni possibili sul tuo problema, inclusa la lista dei bridge che hai usato, nome e versione del bundle in uso, i messaggi ricevuti da Tor, ecc."
msgstr "Se il tuo Tor non funziona, manda una email a %s. Cerca di fornire più informazioni possibili sul tuo problema, inclusa la lista dei bridge che hai usato, nome e versione del bundle in uso, i messaggi ricevuti da Tor, ecc."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
......
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# Michelozzo <michalslovak2@hotmail.com>, 2013
# Svistwarrior273 <romanbeno273@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-27 09:10+0000\n"
"Last-Translator: Svistwarrior273 <romanbeno273@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
msgid "What are bridges?"
msgstr "Čo sú to premostenia?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s premostovacie relé %s sú také relé Toru, ktoré vám pomôžu obchádzať cenzúru."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Potrebujem iný spôsob ako získať premostenia!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Ďalším spôsobom zistenia verejných adries mostov je zaslať email (z adries %s alebo %s) na %s s telom správy obsahujúcim riadok 'get bridges'."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Moje premostenia nefungujú! Potrebujem pomoc!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#, python-format
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Ak váš Tor nefunguje, mali by ste zaslať email na adresu %s. Pokúste sa zahrnúť všetky vám známe fakty, vrátane zoznamu vami využívaných mostov, názov/verziu používanej verzie Bundle, všetky správy vypísané Torom, atď."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Ak chcete využiť vyššie uvedené, navštívte stránku Nastavenia siete vo Vidalii a kliknite na \"Môj ISP blokuje pripojenia k sieti Toru\". Potom postupne pridávajte adresy premostení jednu za druhou."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Momentálne nie sú dostupné žiadne premostenia."
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Aktualizujte váš prehliadač na Firefox"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Napíšte dve slová"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Krok 1"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Získajte %s Tor Browser Bundle %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Krok 2"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Získajte %s premostenia %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Krok 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Teraz %s pridajte premostenia k Toru %s"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment