Unverified Commit ab8fc701 authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: pl

 * THANKS TO Aron, Dawid, Krzysztof Łojowski, and seb.
parent e264aab3
......@@ -3,19 +3,20 @@
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# yodaa <aron.plotnikowski@cryptolab.net>, 2013
# Aron <aron.plotnikowski@cryptolab.net>, 2014
# Aron <aron.plotnikowski@cryptolab.net>, 2013
# JerBen <ayurveda63@gmail.com>, 2012
# bogdrozd <bog.d@gazeta.pl>, 2013
# hoek <hoek@hoek.pl>, 2014
# maxxx <maxxxrally@gmail.com>, 2014
# sebx, 2014
# Dawid <hoek@hoek.pl>, 2014
# Krzysztof Łojowski <maxxxrally@gmail.com>, 2014
# seb, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-29 21:11+0000\n"
"Last-Translator: sebx\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-25 10:05+0000\n"
"Last-Translator: Aron <aron.plotnikowski@cryptolab.net>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -26,19 +27,16 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "bridge"
#. "bridges"
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fte"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#. "TBB"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Przepraszamy! Ale coś poszło nie tak z Twoim zapytaniem."
......@@ -48,7 +46,7 @@ msgstr "[To jest wiadomość generowana automatycznie; prosimy na nią nie odpis
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Oto Twoje bridges:"
msgstr "Oto Twoje mostki:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
......@@ -62,39 +60,44 @@ msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "POLECENIA: (łącz polecenia, aby sprecyzować kilka opcji jednocześnie)"
#: lib/bridgedb/strings.py:27
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Witamy w BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:29
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Obecnie obsługiwane transport TYPEs:"
#: lib/bridgedb/strings.py:30
#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Witaj, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Witaj przyjacielu!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Klucze Publiczne"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:36
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Ten email zastał wygenerowany przez tęcze, jednorożce i gwiazdki \ndla %s w %s o %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:42
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
......@@ -104,14 +107,20 @@ msgid ""
"\n"
msgstr "BridgeDB może dostarczać połączenia mostkowe z kilkoma %stypes włączanymi protokołami%s,\nktóre mogą pomóc ukryć Twoje połączenie do Sieci Tor, tworząc trudniejsze\ndo podsłuchania dla osób obserwujących ruch sieci w celu ustalenia gdzie się znajdujesz\nużywając Tor.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:48
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Niektóre połączenia mostkowe z adresami IPv6 są również dostępne, pomimo,\nże niektóre wtyczki protokołów nie są kompatybilne z IPv6.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:52
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
......@@ -120,20 +129,20 @@ msgid ""
"\n"
msgstr "Dodatkowo, BridgeDB posiada mnóstwo mostkó plain-ol'-vanilla %s bez jakichkolwiek\nwtyczek protokołów transportowych %s, które mogą nie wydawać się zbyt przydatne, ale mogą w wielu przypadkach pomagać w obejściu śledzenia przez osoby trzecie naszej transmisji w sieci.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:65
#: lib/bridgedb/strings.py:76
msgid "What are bridges?"
msgstr "Czym są mostki?"
#: lib/bridgedb/strings.py:66
#: lib/bridgedb/strings.py:77
#, python-format
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Mostki %s są bramkami sieci Tor pomagającymi obejść chęć śledzenia transmisji przez osoby trzecie."
#: lib/bridgedb/strings.py:71
#: lib/bridgedb/strings.py:82
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Potrzebuję alternatywnego sposobu na pozyskanie mostków!"
#: lib/bridgedb/strings.py:72
#: lib/bridgedb/strings.py:83
#, python-format
msgid ""
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
......@@ -141,75 +150,83 @@ msgid ""
"%s or %s."
msgstr "Innym sposobem uzyskania bridges jest wysłanie e-maila do %s. Proszę pamiętaj, że musisz \nwysłać e-mail za uzywając adresu z jednego z następujących dostawców usługi email:\n%s lub %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:79
#: lib/bridgedb/strings.py:90
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Moje mostki nie działają! Potrzebuję pomocy!"
#: lib/bridgedb/strings.py:80
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Jeśli Twój Tor nie działa, powinieneś wysłać email do %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:81
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Spróbuj podzielić się informacji o swoim przypadku, uwzględniając listę bridges i Pluggable Transports których próbowałeś użyć, wersję Tor Browser,\noraz wszelkie wiadomości, które przekazał Tor itp."
#: lib/bridgedb/strings.py:88
#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Oto Twoje połączenia bridge:"
#: lib/bridgedb/strings.py:89
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Zdobądź Bridges!"
#: lib/bridgedb/strings.py:93
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Proszę wybrać opcje typu mostka:"
#: lib/bridgedb/strings.py:94
#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Czy potrzebujesz adresów IPv6?"
#: lib/bridgedb/strings.py:95
#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Czy potrzebujesz %s?"
#: lib/bridgedb/strings.py:99
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Twoja przeglądarka nie wyświetla odpowiednio obrazów."
#: lib/bridgedb/strings.py:100
#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Wpisz znaki z powyższego obrazka..."
#: lib/bridgedb/strings.py:104
#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Jak zacząć używać twoich bridges"
#: lib/bridgedb/strings.py:105
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
msgid ""
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Aby wprowadzić bridges do Tor Browser, postępuj zgodnie z instrukcjami na %s stronie \npobierania Tor Browser %s, aby uruchomić Tor Browser."
#: lib/bridgedb/strings.py:108
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Kiedy pojawi się dialog 'Ustawienia Sieci Tor' to kliknij przycisk \"Konfiguruj\" i postępuj zgodnie z\nkreatorem aż poprosi o:"
#: lib/bridgedb/strings.py:111
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Czy Twój dostawca usług internetowych (ISP) blokuje lub cenzuruje połączenia sieci Tor?"
#: lib/bridgedb/strings.py:114
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
......@@ -217,24 +234,29 @@ msgid ""
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Wybierz 'Tak' a następnie kliknij 'Dalej'. Aby skonfigurować swoje nowe \nbridges, kopiuj i wklej każdy bridge w nowym wierszu w polu tekstowym. \nNa koniec kliknij 'Połącz' i to wszystko! Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, naciśnij przycisk 'Pomoc' w kreatorze 'Ustawienia Sieci Tor' w celu uzyskania dalszej pomocy."
#: lib/bridgedb/strings.py:122
#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Wyświetla tę wiadomość."
#: lib/bridgedb/strings.py:123
#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Zapytanie mostków 'vanilla'."
#: lib/bridgedb/strings.py:124
#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Zapytanie mostków IPv6."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:126
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Poproś o Pluggable Transport przez TYPE."
#: lib/bridgedb/strings.py:127
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Uzyskaj kopię klucza publicznego GnuPG BridgeDB."
......@@ -254,15 +276,19 @@ msgstr "Lista zmian"
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Oh coś poszło nie tak!"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Obecnie nie ma żadnych dostępnych bridges..."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
#, python-format
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
......@@ -303,28 +329,27 @@ msgstr "Teraz %s doda bridges do Tor Browser %s"
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sD%saj mi tylko bridges!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Opcje zaawansowane"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "brak"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sT%sak!"
......@@ -332,7 +357,7 @@ msgstr "%sT%sak!"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
#, python-format
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sZ%sdobądź Bridges"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment