Unverified Commit ba817fea authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update Danish (da) translations.

 * THANKS to autofunk78 and DavidNielsen
parent 46ab59e8
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# autofunk78 <villum@autofunk.dk>, 2014
# DavidNielsen <gnomeuser@gmail.com>, 2014
# OliverMller <theoliver@live.co.uk>, 2011
# torebjornson <tore.bjornson@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-30 06:20+0000\n"
"Last-Translator: torebjornson <tore.bjornson@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-06 18:13+0000\n"
"Last-Translator: autofunk78 <villum@autofunk.dk>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,82 +22,348 @@ msgstr ""
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "bridge"
#. "bridges"
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fte"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#. "TBB"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Undskyld, noget gik galt med din anmodning."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Dette er en automatisk meddelelse; Svar venligst ikke.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Her er dine broer:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr ""
"Du har overskredet ratebegrænsningen. Sænk venligst hastigheden! Den minimale\n"
"tid mellem emails er %s timer. Yderligere emails sendt i denne period vil\n"
"blive ignoreret."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "COMMANDs: (Kombiner COMMANDs for at specifierer adskillige valgmuligheder på en gang)"
#: lib/bridgedb/strings.py:27
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Velkommen til BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:29
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Transport TYPEs som er understøttet i øjeblikket:"
#: lib/bridgedb/strings.py:30
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hej %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hej min ven!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Offentlige nøgler"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:36
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr ""
"Denne email til %s blev skabt ved hjælp af regnbuer,\n"
"enhjørninger og glitter %s klokken %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:42
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr ""
"BridgeDB kan formidle broer med adskillige typer %sPluggable Transports%s\n"
"som kan hjælpe med at sløre dine forbindelser til Tor netværket, og dermed\n"
"gøre det vanskeligere for nogen som kan se din internet trafik at bestemme\n"
"at du bruger Tor.\n"
"\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:48
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nogle broer med IPv6 adresser er også tilgængelige, men ikke alle Pluggable\n"
"Transports understøtter IPv6.\n"
"\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:52
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr ""
"BridgeDB har ydermere masser af konventionelle broer %s uden nogen\n"
"Pluggable Transports %s hvilket måske ikke lyder så smart, men de\n"
"kan stadigvæk hjælpe med at omgå internet censur i mange tilfælde.\n"
"\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:65
msgid "What are bridges?"
msgstr "Hvad er broer?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:66
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Bro relæer %s er Tor relæer der hjælper Dem med at undgå censur."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s broer %s er Tor relæer som hjælper dig med at omgå censur."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:71
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Jeg har brug for en alternativ metode til at få broer på!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:72
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "En anden måde at finde offentlige bro adresser på, er at sende en email (fra en %s eller en %s adresse) til %s kun indeholdende linjen 'få broer' i selve mailen."
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr ""
"En anden måde at finde broer er at sende en email til %s. Bemærk venligst\n"
"at du skal sende emailen fra en konto hos en af de følgende email udbydere:\n"
"%s eller %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:79
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Mine broer virker ikke! Jeg har brug for hjælp!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#: lib/bridgedb/strings.py:80
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Hvis Tor ikke virker for dig kan du sende en email til %s."
#: lib/bridgedb/strings.py:81
msgid ""
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr ""
"Prøv at inkluderer så meget information om din sag som muligt, der i blandt:\n"
"En liste af broer og Pluggable Transports du har prøvet at bruge, din Tor\n"
"Browser version, hvilke beskeder Tor gav, etc."
#: lib/bridgedb/strings.py:88
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Her er dine bro linjer:"
#: lib/bridgedb/strings.py:89
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Find broer!"
#: lib/bridgedb/strings.py:93
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Vælg venligst brotype muligheder:"
#: lib/bridgedb/strings.py:94
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Har du brug for IPv6 adresser?"
#: lib/bridgedb/strings.py:95
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Har du brug for en %s?"
#: lib/bridgedb/strings.py:99
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Din browser kan ikke vise billeder korrekt."
#: lib/bridgedb/strings.py:100
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Indtast tegnene fra billedet ovenfor..."
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Sådan starter du med at bruge dine broer"
#: lib/bridgedb/strings.py:105
#, python-format
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Hvis dine Tor broer ikke virker, så email %s. Inkludér venligst mest mulig information om Deres sag, f.eks. hvilke broer De har brugt, versionsnummereret på den software bundle De bruger og eventuelle beskeder som Tor gav."
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr ""
"For at tilføje broer til Tor Browseren, følg instruktionerne på %s Tor\n"
"Browserens hjemmeside %s for at starte Tor Browser."
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr ""
"Når 'Tor netværksindstillinger' vinduet popper op, klik 'Indstil' og følg\n"
"guiden til den siger:"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:111
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "For at bruge ovenstående linjer, gå da til Vidalias netværksindstillinger side, og klik på \"Min Internet Udbyder blokerer forbindelse til Tor netværket\". Tilføj efterfølgende hver enkelt bro én ad gangen."
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Blokerer eller på anden vis censurerer din internetudbyder forbindelser\ntil Tor netværket?"
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr ""
"Vælg 'Ja' og klik så på 'Næste'. For at konfigurere dine nye broer, kopier og\n"
"indsæt brolinierne i den næste input boks. Klik til sidst 'Forbind', og så er\n"
"du klar! Hvis du støder på problemer, så prøv at klikke på 'Hjælp'-knappen i\n"
"'Tor Netværksindstillinger'-guiden for at få yderligere hjælp."
#: lib/bridgedb/strings.py:122
msgid "Displays this message."
msgstr "Vis denne besked."
#: lib/bridgedb/strings.py:123
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Anmod almindelige broer."
#: lib/bridgedb/strings.py:124
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Amod IPv6 broer."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:126
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Anmod om Pluggable Transport efter TYPE."
#: lib/bridgedb/strings.py:127
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Hent en kopi af BridgeDB's offentlige GnuPG nøgle."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Ingen broer er tilgængelige."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Rapporter en fejl"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Opgrader Deres Firefox browser"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Kildekode"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Indtast de to ord"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Ændringer"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Første skridt"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Ups, vi står i lort til halsen"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Der er i øjeblikket ingen tilgængelige broer..."
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
#, python-format
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr ""
"Du kunne måse prøve %s at gå tilbage %s og vælge en anden\n"
"brotype!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Få %s Tor Browser Bundlen %s"
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Trin %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Andet skridt"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Hent %s Tor Browseren %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Trin %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Få %s broer %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Tredje skridt"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Trin %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Tilføj nu %s broer til Tor Browseren %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sB%sare giv mig bridges!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
msgid "Advanced Options"
msgstr "Advancerede indstillinger"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
msgid "none"
msgstr "ingen"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sJ%sa!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Addér nu %s broer til Tor %s"
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sH%sent Bridges"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment