Unverified Commit cf6e0d0c authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: fi

 * THANKS TO viljaminojonen, and Finland355.
parent 7099c46a
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# karvjorm <karvonen.jorma@gmail.com>, 2014
# kalossi <ossikallunki@gmail.com>, 2013
# Ossi Kallunki <ossikallunki@gmail.com>, 2013
# viljaminojonen <Viljami.Nojonen@live.com>, 2014
# Finland355 <ville.ehrukainen2@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-16 11:50+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-19 07:40+0000\n"
"Last-Translator: karvjorm <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,82 +22,339 @@ msgstr ""
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Pyyntösi epäonnistui jostain syystä."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Tämä on automaattinen viesti; älä vastaa tähän.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Tässä ovat sinun siltasi."
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Olet ylittänyt nopeusrajan. Hidasta hiukan! Minimiaika viestien välillä on %s tunnissa. Kaikki lisäviestit tämän ajan jälkeen ohitetaan."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "KOMENNOT: (yhdistä KOMENNOT määritelläksesi useita valitsimia samanaikaisesti)"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Tervetuloa BridgeDB :hen!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Nykyiset tuetut transport TYPE-siirtotyypit:"
#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hei, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hei ystävä!"
#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Julkiset avaimet"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Tämä sähköposti tuotettiin käyttäjälle %s %s klo %s"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB voi tarjota usean %styyppisiä irrotettavia Pluggable Transports%s-siirtoja,\njotka voivat auttaa peittämään yhteytesi Tor Network-verkkoon, mikä tekee vaikeammaksi\nkenellekään seurata internet-liikennettäsi ottaakseen selvää, että käytätkö Tor-palvelua.\n\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Myös joitakin siltoja IPv6-osoitteilla on saatavilla, vaikka jotkut irrotettavat Pluggable\nTransports-siirrot eivät ole IPv6-yhteensopivia.\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Lisäksi BridgeDB:llä on useita tavallisia siltoja %s ilman mitään irrotettavia\nPluggable Transports %s-siirtoja, jotka eivät ehkä kuulosta herkullisilta, mutta\nne voivat silti auttaa kiertämään internet-sensuuria monissa tapauksissa.\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:76
msgid "What are bridges?"
msgstr "Mitä ovat sillat?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:77
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Siltareitittimet %s ovat Tor-reitittimiä, jotka auttavat sinua kiertämään sensuuria."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s-sillat %s ovat Tor-välitysjärjestelmiä, jotka auttavat kiertämään sensurointia."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:82
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Tarvitsen vaihtoehtoisen tavan tavoittaa sillat!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:83
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Toinen tapa löytää julkinen siltaosoite on lähettää sähköpostiosoite (osoitteesta %s tai %s) osoitteeseen %s rivillä 'get bridges' itse viestin rungossa."
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Toinen tapa siltojen hankkimiseen on lähettää sähköpostia osoitteeseen %s. Huomaa,\nettä sinun on lähetettävä sähköpostiviesti käyttäen yhtä seuraavien sähköpostitarjoajien\nosoitetta:\n%s tai %s."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:90
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "Siltani ei toimi! Tarvitsen apua!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Jos Tor ei toimi sinulla, sinun pitäisi sähköpostittaa %s."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Jos Tor-ohjelmasi ei toimi, sinun pitäisi lähettää sähköpostia osoitteeseen %s. Sisällytä viestiin mahdollisimman paljon tietoa tapauksesta mukaanlukien luettelo käyttämistäsi silloista, käyttämästäsi ohjelmistopaketin tiedostonimestä/versiosta, saamasi Tor-virheilmoitukset, jne."
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Yritä sisällyttää niin paljon tietoa tapauksestasi kuin voit, mukaanlukien siltojen\nluettelo ja irrotettavat Pluggable Transport-siirrot, joita yritit käyttää,\nTor Browser-versio, ja kaikki viestit, jotka Tor ilmoitti, jne."
#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Tässä ovat siltarivisi:"
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Hae sillat!"
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Valitse valitsimet siltatyypille:"
#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Tarvitsetko IPv6 osoitteita?"
#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Tarvitsetko %s?"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Selaimesi ei näytä kuvia oikein."
#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Syötä merkit yläpuolella olevasta kuvasta..."
#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Kuinka aloitat siltojesi käytön"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "Yllä olevien rivien käyttämiseksi siirry Vidalia-verkon asetussivulle ja napsauta \"Palvelutarjoajani estää yhteyden Tor-verkkoon\". Lisää sitten jokainen siltaosoite yksi kerrallaan."
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "Siltojen lisäämiseksi Tor Browseriin, seuraa ohjeita %s Tor\nBrowser-lataussivulla %s Tor Browserin käynnistämiseksi."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Kun ’Tor-verkkoasetukset’-valintaikkuna ponnahtaa näkyviin, napsauta ’Configure’ ja seuraa asetusvelhoa, kunnes se kysyy:"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Estääkö tai sensuroiko Internet-palvelutarjoajasi (ISP) muuten yhteyksiä\nTor-verkkoon?"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Valitse ’Kyllä’ ja napsauta sitten ’Seuraava’. Uusien siltojen konfiguroimiseksi kopioi ja\nliitä siltarivit tekstisyöteikkunaan. Napsauta lopuksi ’Yhdistä’, ja siirtymisen pitäisi\nonnistua! Jos kohtaat pulmia, yritä saada lisäapua napsauttamalla ’Opaste’-\npainiketta ’Tor-verkkoasetukset’-asetusvelhossa."
#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Näyttää tämän viestin."
#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Pyydä tavallisia siltoja."
#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "Pyydä IPv6-siltoja."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Pyydä TYPE-tyyppistä irrotettavaa Pluggable Transport-siirtoa."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Hae kopio BridgeDB:n julkisesta GnuPG-avaimesta."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Ilmoita ohjelmointivirheestä"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Lähdekoodi"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Siltoja ei ole tällä hetkellä saatavilla"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Muutosloki"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Päivitä selaimesi Firefoxiin"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Yhteystieto"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Kirjoita kaksi sanaa"
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Jossain on pulma!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "Vaihe 1"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Tällä hetkellä ei ole yhtään siltaa saatavilla..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Hanki %s Tor-selainpaketti %s"
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Ehkä sinun pitäisi yrittää %s palaamalla %s ja valitsemalla eri siltatyyppi!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Vaihe %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "Vaihe 2"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Lataa %s Tor Browser %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Vaihe %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Hanki %s sillat %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "Vaihe 3"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Vaihe %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Nyt %s lisää sillat Tor Browseriin %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sA%snna minulle vain sillat!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Lisävalitsimet"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Ei"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "ei mitään"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sK%syllä!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Nyt %s lisää sillat Toriin %s"
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sH%sae sillat"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment