Unverified Commit e5585a21 authored by Isis Lovecruft's avatar Isis Lovecruft
Browse files

Update translation: hu

 * THANKS TO Blackywantscookies, and Cerbo.
parent 3b220eec
# Translations template for BridgeDB.
# Copyright (C) 2013 ORGANIZATION
# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
#
# Translators:
# Translators:
# Blackywantscookies <gaborcika111@gmail.com>, 2014
# Cerbo <taiurin@gmail.com>, 2014
# vargaviktor <viktor.varga@gmail.com>, 2013
# vargaviktor <viktor.varga@gmail.com>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 16:28+0000\n"
"Last-Translator: vargaviktor <viktor.varga@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-06 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-24 14:51+0000\n"
"Last-Translator: Blackywantscookies <gaborcika111@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,82 +22,339 @@ msgstr ""
"Language: hu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:33
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
#. "BridgeDB"
#. "pluggable transport"
#. "pluggable transports"
#. "obfs2"
#. "obfs3"
#. "scramblesuit"
#. "fteproxy"
#. "Tor"
#. "Tor Browser"
#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
msgstr "Elnézést! Valami balul sült el a kérésed közben."
#: lib/bridgedb/strings.py:18
msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
msgstr "[Ez egy automata levél, kérjük ne válaszoljon.]"
#: lib/bridgedb/strings.py:20
msgid "Here are your bridges:"
msgstr "Itt vannak a hídjaid:"
#: lib/bridgedb/strings.py:22
#, python-format
msgid ""
"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
msgstr "Ön túllépte a megadott mérték határt. Kérünk lassítson le! A minimum idő email-ek között\n%s óra. Minden további emailt ez az idő alatt elutasítunk."
#: lib/bridgedb/strings.py:25
msgid ""
"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
msgstr "COMMANDs: (kombinálja COMMANDs-okat hogy többféle opciót adhasson meg egyszerre)"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
#: lib/bridgedb/strings.py:28
msgid "Welcome to BridgeDB!"
msgstr "Üdvözöl a BridgeDB!"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:30
msgid "Currently supported transport TYPEs:"
msgstr "Jelenleg támogatott átviteli típusok: "
#: lib/bridgedb/strings.py:31
#, python-format
msgid "Hey, %s!"
msgstr "Hé, %s!"
#: lib/bridgedb/strings.py:32
msgid "Hello, friend!"
msgstr "Hello!"
#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
msgid "Public Keys"
msgstr "Nyilvános kulcsok"
#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
#. for alice@example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
#: lib/bridgedb/strings.py:37
#, python-format
msgid ""
"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
"for %s on %s at %s."
msgstr "Ez az email szivárványokkal, unikornisokkal, és ragyogásokkal volt generálva\n%s -nek %s -án %s -kor."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
#: lib/bridgedb/strings.py:47
#, python-format
msgid ""
"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
"using Tor.\n"
"\n"
msgstr "BridgeDB hidakat tud bisztosítani számos %stípusával a Pluggable Transports%s -nak\namely segíti a kapcsolataidat összekeverni a Tor Network -ben, ezzel sokkal\nnehezebbé teszi akárkinek hogy megnézze az internet forgalmadat és hogy meghatározzák hogy Tor -t használsz.\n\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#: lib/bridgedb/strings.py:54
msgid ""
"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
"\n"
msgstr "Néhány híd IPv6 címekkel is elérhető, habár négány Pluggable\nTransports nem IPv6 kompatibilis.\n\n"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
#: lib/bridgedb/strings.py:63
#, python-format
msgid ""
"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
"\n"
msgstr "Ezen felül, BridgeDB -nek van sok régi módi \"vanília\" hídjai %s melyek Csatlakoztatható Szállítók %s nélkül vannak\nmely talán nem hallatszik szuperül, de ők még mindig\ntudnak segíteni kikerülni az internet cenzúráját.\n\n"
#: lib/bridgedb/strings.py:76
msgid "What are bridges?"
msgstr "Mik is a Hidak?"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:34
#: lib/bridgedb/strings.py:77
#, python-format
msgid ""
"%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "%s Híd kapcsolók %s Tor kapcsolók, amelyek a cenzorálás megkerülésére használhatók."
msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
msgstr "A %s Hidak %s azok Tor relék, melyek segítik önt a cenzúra elkerülésében."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:39
#: lib/bridgedb/strings.py:82
msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
msgstr "Szükségem van egy alternatív módra a Hidak beszerzéséhez!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:40
#: lib/bridgedb/strings.py:83
#, python-format
msgid ""
"Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
"or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
"the mail."
msgstr "Másik lehetőség publikus hidak beszerzésére, ha küld egy emailt (a %s vagy %s címről) a %s címree, a 'get bridges' sorral a levél törzsében."
"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
"%s or %s."
msgstr "Másik módszer hidak beszerzésére email küldésével lehetséges a %s címre. \nKérem vegye figyelembe azt hogy az email küldéséhez használjon egyet az alábbi email szolgáltatók közül. \n%s vagy %s"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:48
#: lib/bridgedb/strings.py:90
msgid "My bridges don't work! I need help!"
msgstr "A Hídjaim nem működnek! Segítségre van szükségem!"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:49
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:92
#, python-format
msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
msgstr "Ha a Tor böngésződ nem működik, akkor küldj egy email-t %s."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:96
msgid ""
"If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
"about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
"bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
msgstr "Ha a Tor nem működik írnia kell a %s címre. Próbáljon meg amennyi információt csak lehet belefoglalni, beleértve a használt hidak listáját is, a csomag fájlnevét/verzióját amit használt, az üzenetet amit a Tor adott ki, stb."
"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
"and any messages which Tor gave out, etc."
msgstr "Probáljon minél több információt megadn amennyit csak tud, beleértve a listáját \na %s hidaknak és Pluggable Transports -nak, amelyet használni próbált, A Tor Browser verzióját,\nés minden üzenetet melyet Tor adott ki, stb."
#: lib/bridgedb/strings.py:103
msgid "Here are your bridge lines:"
msgstr "Itt vannak a híd soraid:"
#: lib/bridgedb/strings.py:104
msgid "Get Bridges!"
msgstr "Hidak szerzése!"
#: lib/bridgedb/strings.py:108
msgid "Please select options for bridge type:"
msgstr "Kérem, válasszon opciót a híd típushoz:"
#: lib/bridgedb/strings.py:109
msgid "Do you need IPv6 addresses?"
msgstr "Kellenek önnek IPv6 címek?"
#: lib/bridgedb/strings.py:110
#, python-format
msgid "Do you need a %s?"
msgstr "Szüksége van egy %s?"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
#: lib/bridgedb/strings.py:114
msgid "Your browser is not displaying images properly."
msgstr "Ez a böngésző nem jeleníti meg a képeket rendesen."
#: lib/bridgedb/strings.py:115
msgid "Enter the characters from the image above..."
msgstr "Adja meg a karaktereket amik a fenti képen láthatóak ..."
#: lib/bridgedb/strings.py:119
msgid "How to start using your bridges"
msgstr "Hogyan kezdjük használni a hidat "
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
#: lib/bridgedb/strings.py:121
#, python-format
msgid ""
"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click "
"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge "
"address one at a time."
msgstr "A fenti sorok használatához menjen a Vidalia Hálózati beállítások oldalára, majd kattintson \"Az internetszolgáltatóm blokkolja a Tor hálózathoz kapcsolódást\" opcióra. Utána egyesével adja hozzá a hídcímeket."
"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
"Browser download page %s to start Tor Browser."
msgstr "A hidak megadásához a Tor Browser -hez, kövese az utasításokat a %s Tor\nBrowser letöltés oldalán %s a Tor Browser indításához."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:125
msgid ""
"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
"the wizard until it asks:"
msgstr "Amikor a 'Tor Hálózati Beállítások' dialógus felugrik, kattintson a 'Konfigurálás'-ra és kövesse\na varászlót amíg az kéri hogy:"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:129
msgid ""
"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
"to the Tor network?"
msgstr "Blokkolja vagy cenzúrázza az ön internet szolgáltatója (ISP) a kapcsolatokat\na Tor hálózatához?"
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
#: lib/bridgedb/strings.py:133
msgid ""
"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
msgstr "Válassza hogy 'Igen' és utána kattintson a 'Következő\"-re. Az ön új hidjai konfigurásához, másolja\nés illessze be a Híd sorokat a felugró ablakba. Végül, kattintson 'Kapcsolódás'-ra, és \nmár készen is van. Ha valamilyen hibát tapasztal, próbáljon a 'Segítség'\n gombra kattintani a 'Tor hálózati beállítások' varázslóban a tobábbi segítségért."
#: lib/bridgedb/strings.py:141
msgid "Displays this message."
msgstr "Megjeleníti ezt az ütenetet."
#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
#: lib/bridgedb/strings.py:145
msgid "Request vanilla bridges."
msgstr "Nem csatlakoztatható szállító híd kérelme."
#: lib/bridgedb/strings.py:146
msgid "Request IPv6 bridges."
msgstr "IPV6 híd kérése."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
#: lib/bridgedb/strings.py:148
msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
msgstr "Egy csatlakoztatható szállító kérelme TYPE szerint."
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
#: lib/bridgedb/strings.py:151
msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
msgstr "Másolat szertése a BridgeDB's publikus GnuPG kulcsából."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
msgid "Report a Bug"
msgstr "Hiba jelentése"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
msgid "Source Code"
msgstr "Forrás kód"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
msgid "No bridges currently available"
msgstr "Nincsen elérhető híd."
#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
msgid "Changelog"
msgstr "Változások"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
msgid "Upgrade your browser to Firefox"
msgstr "Frissítse a böngészőjét Firefox-ra"
#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
msgid "Contact"
msgstr "Kapcsolat"
#: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
msgid "Type the two words"
msgstr "Írja be a két szót"
#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
#. "There was a problem!" in your language. For example,
#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
#. or for French: "Sacrebleu!". :)
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
msgid "Uh oh, spaghettios!"
msgstr "Hoppá!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:6
msgid "Step 1"
msgstr "1. lépés"
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
msgid "There currently aren't any bridges available..."
msgstr "Jelenleg nincsenek rendelkezésre álló hidak..."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:8
#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
#, python-format
msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
msgstr "Szerezzen %s Tor böngésző csomagot %s"
msgid ""
" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
"type!"
msgstr "Talán megpróbálhatnál %s vissza menni %s és másik Híd típust választani."
#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
#, python-format
msgid "Step %s1%s"
msgstr "Lépés %s1%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
msgid "Step 2"
msgstr "2. lépés"
#, python-format
msgid "Download %s Tor Browser %s"
msgstr "Letöltés %s Tor Böngésző %s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:15
#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
#, python-format
msgid "Step %s2%s"
msgstr "Lépés %s2%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
#, python-format
msgid "Get %s bridges %s"
msgstr "Szerezzen be %s hidat %s"
msgstr "%s Hidak %s szertése"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
#, python-format
msgid "Step %s3%s"
msgstr "Lépés %s3%s"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:19
msgid "Step 3"
msgstr "3. lépés"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
msgstr "Most %s a hidak hozzáadása a Tor Böngészőhöz %s"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
#. for disabled users.)
#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
#, python-format
msgid "%sJ%sust give me bridges!"
msgstr "%sC%ssak adjál már nekem hidakat!"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
msgid "Advanced Options"
msgstr "Haladó beállítások"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
msgid "No"
msgstr "Nem"
#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
msgid "none"
msgstr "Semmi"
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
#, python-format
msgid "%sY%ses!"
msgstr "%sS%szeretnék!"
#: lib/bridgedb/templates/index.html:21
#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
#, python-format
msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
msgstr "Most %s hozzáadja a hidakat a Tor %s-hez."
msgid "%sG%set Bridges"
msgstr "%sS%szerezni Bridge -et!"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment