strings.xml 15.5 KB
Newer Older
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
  <!-- Description for privacy add-on permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_privacy_description">Məxfilik tənzimləmələrini oxumaq və dəyişdirmək</string>
  <!-- Description for all_urls add-on permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_all_urls_description">Bütün saytlar üçün olan məlumatlarınıza baxmaq</string>
  <!-- Description for tabs add-on permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_tabs_description">Səyyah vərəqlərinə baxmaq</string>
  <!-- Description for unlimited_storage permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_unlimited_storage_description">Alıcı tərəfində limitsiz məlumat saxlamaq</string>
  <!-- Description for navigation permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_web_navigation_description">Naviqasiya vaxtı səyyah aktivliyinə baxmaq</string>
  <!-- Description for bookmarks permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_bookmarks_description">Əlfəcinləri oxumaq və dəyişdirmək</string>
  <!-- Description for browser_setting permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_browser_setting_description">Səyyah tənzimləmələrini oxumaq və dəyişdirmək</string>
  <!-- Description for browser_data permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_browser_data_description">Son səyahət tarixçəsini, çərəzləri və bağlı məlumatları təmizləmək</string>
  <!-- Description for clipboard_read permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_clipboard_read_description">Məlumatı mübadilə buferindən almaq</string>
  <!-- Description for clipboard_write permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_clipboard_write_description">Məlumatı mübadilə buferinə daxil etmək</string>
  <!-- Description for downloads permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_downloads_description">Faylları endirmək və səyyahın endirmə tarixçəsini oxumaq və dəyişdirmək</string>
  <!-- Description for downloads_open permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_downloads_open_description">Cihazınıza endirilmiş faylları açmaq</string>
  <!-- Description for find permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_find_description">Bütün açıq vərəqlərin yazılarını oxumaq</string>
  <!-- Description for geolocation permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_geolocation_description">Məkanınızı öyrənmək</string>
  <!-- Description for history permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_history_description">Səyahət tarixçəsinə baxmaq</string>
  <!-- Description for management permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_management_description">Uzantı istifadəsini izləmək və mövzuları idarə etmək</string>
  <!-- Description for native_messaging permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_native_messaging_description">Bu tətbiq xaricindəkilər ilə mesaj alış-verişi etmək</string>
  <!-- Description for notifications permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_notifications_description">Bildirişləri sizə göstərmək</string>
  <!-- Description for pkcs11 permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_pkcs11_description">Kriptoqrafik təsdiqləmə xidmətləri təmin etmək</string>
  <!-- Description for proxy permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_proxy_description">Səyyah proksi tənzimləmələrini idarə etmək</string>
  <!-- Description for sessions permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_sessions_description">Son qapatılan vərəqlərə baxmaq</string>
  <!-- Description for tab_hide permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_tab_hide_description">Səyyah vərəqlərini gizlətmək və göstərmək</string>
  <!-- Description for top_sites permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_top_sites_description">Səyahət tarixçəsinə baxmaq</string>
  <!-- Description for devtools permission. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_devtools_description">Açıq vərəqlərdəki məlumatlarınız üçün tərtibatçı alətlərini genişlətmək</string>
  <!-- The version on of add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_version">Buraxılış</string>
  <!-- The authors of an add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_authors">Müəlliflər</string>
  <!-- The last date that the add-on was updated. -->
  <string name="mozac_feature_addons_last_updated">Son yenilənmə</string>
  <!-- The developer website (Homepage) of the add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_home_page">Ana səhifə</string>
  <!-- A link where users can find more information about add-ons permissions. -->
  <string name="mozac_feature_addons_learn_more">İcazələr haqqında ətraflı öyrənin</string>
  <!-- The rating of the add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_rating">Reytinq</string>
  <!-- The settings of the add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_settings">Tənzimləmələr</string>
  <!-- Indicates the add-on is enabled. -->
  <string name="mozac_feature_addons_settings_on">Açıqdır</string>
  <!-- Indicates the add-on is disabled. -->
  <string name="mozac_feature_addons_settings_off">Qapalıdır</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
69
70
71
72
  <!-- Indicates the add-on is allowed in private browsing mode. -->
  <string name="mozac_feature_addons_settings_allow_in_private_browsing">Məxfi səyahətdə icazə ver</string>
  <!-- Indicates the add-on is allowed in private browsing mode. -->
  <string name="mozac_feature_addons_settings_run_in_private_browsing">Məxfi səyahətdə başlat</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  <!-- Indicates the add-on is enabled. -->
  <string name="mozac_feature_addons_enabled">Aktivdir</string>
  <!-- Indicates the add-on is disabled. -->
  <string name="mozac_feature_addons_disabled">Söndürülüb</string>
  <!-- This is displayed in a page where the user can see the installed and recommended(not installed yet) add-ons, this string indicates the installed section. -->
  <string name="mozac_feature_addons_installed_section">Qurulu</string>
  <!-- This is displayed in a page where the user can see the installed and recommended(not installed yet) add-ons, this string indicates the recommended section. -->
  <string name="mozac_feature_addons_recommended_section">Məsləhətli</string>
  <!-- This is displayed in a page where the user can see the installed and recommended(not installed yet) add-ons, this string indicates the not yet supported section. -->
  <string name="mozac_feature_addons_unsupported_section">Hələlik dəstəklənməyən</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
83
84
  <!-- This is displayed in a page where the user can see the installed and recommended(not installed yet) add-ons, this string indicates the not yet available section. -->
  <string name="mozac_feature_addons_unavailable_section">Hələlik mövcud deyil</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
  <!-- This is displayed in a page where the user can see the installed and recommended(not installed yet) add-ons, this string indicates the disabled section. -->
  <string name="mozac_feature_addons_disabled_section">Sönülü</string>
  <!-- Displays a page with all the details of an add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_details">Təfərrüatlar</string>
  <!-- Displays a page with all the permissions of an add-on. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions">İcazələr</string>
  <!-- This is button that remove (uninstall an add-on). -->
  <string name="mozac_feature_addons_remove">Sil</string>
  <!-- This is the title of a dialog that asks the users if they to install or not an add-on. %1$s is the add-on name. -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_dialog_title">%1$s əlavə edilsin?</string>
  <!-- This is the subtitle of a dialog that asks the users if they want to install or not an add-on, the subtitle lists the permissions that this add-on requires, the permissions will dynamically be listed after the ":". -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_dialog_subtitle">Bu icazələri verməyinizi istəyir:</string>
  <!-- This is a button to add (install) an add-on . -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_dialog_add">Əlavə et</string>
  <!-- This is a button to cancel the add-on installation . -->
  <string name="mozac_feature_addons_permissions_dialog_cancel">Ləğv et</string>
  <!-- Accessibility content description to install add-on button. -->
  <string name="mozac_feature_addons_install_addon_content_description">Əlavəni quraşdır</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
103
104
  <!-- This is the label of a button to cancel an ongoing add-on installation. -->
  <string name="mozac_feature_addons_install_addon_dialog_cancel">Ləğv et</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
  <!-- Indicates how many users have rated an add-on. %1$s will be replaced with number of users -->
  <string name="mozac_feature_addons_user_rating_count">İstifadəçilər: %1$s</string>
  <!-- Accessibility content description for the amount of stars that add-on has, where %1$.02f will be the amount of stars and / separator and 5 the maximum number of stars e.g (2/5, 4.5/5 or 5/5) . -->
  <string name="mozac_feature_addons_rating_content_description">%1$.02f/5</string>
  <!-- This is the title of page where all the add-ons are listed-->
  <string name="mozac_feature_addons_addons">Əlavələr</string>
  <!-- The label of the allow button, this will be shown to the user when an add-on needs new permissions, with the button the user will indicate that they want to accept the new permissions and update the add-on-->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_notification_allow_button">İcazə ver</string>
  <!-- The label of the deny button on a notification, this will be shown to the user when an add-on needs new permissions. Indicates the user denies the new permissions and prevents the add-on from be updated-->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_notification_deny_button">Rədd et</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
115
116
117
118
  <!-- The tile of the notification, this will be shown to the user when an add-on needs new permissions, to be updated. %1$s is the name of the add-ons-->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_notification_title">%1$s üçün yeniləmə var</string>
  <!-- The content of the notification, this will be shown when an add-on needs new permissions, to be updated. %1$d is the amount of new permissions-->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_notification_content" tools:ignore="PluralsCandidate">%1$d yeni icazə tələb edilir</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
119
120
  <!-- The content of the notification displayed when an add-on needs a new permission-->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_notification_content_singular">Yeni icazə tələb edilir</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
121
122
  <!-- Name of the "notification channel" used for displaying a notification for updating an add-on. See https://developer.android.com/training/notify-user/channels -->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_notification_channel">Əlavə yeniləmələri</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
123
124
  <!-- Name of the "notification channel" used for displaying a notification for new supported add-ons. See https://developer.android.com/training/notify-user/channels -->
  <string name="mozac_feature_addons_supported_checker_notification_channel">Dəstəklənən əlavələr yoxlayıcısı</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
125
126
127
128
  <!-- The tile of the notification, this will be shown to the user when one newly supported add-on is available.-->
  <string name="mozac_feature_addons_supported_checker_notification_title">Yeni əlavə mövcuddur</string>
  <!-- The tile of the notification, this will be shown to the user when more than one newly supported add-ons are available.-->
  <string name="mozac_feature_addons_supported_checker_notification_title_plural">Yeni əlavələr mövcuddur</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
  <!-- The content of the notification, this will be shown to the user when one newly supported add-on is available. %1$s is the add-on name and %2$s is the app name (in most cases Firefox). -->
  <string name="mozac_feature_addons_supported_checker_notification_content_one">%1$s əlavəsini %2$s səyyahına əlavə et</string>
  <!-- The content of the notification, this will be shown to the user when two newly supported add-ons are available. %1$s is the first add-on name. %2$s is the second add-on name. %3$s is the app name (in most cases Firefox). -->
  <string name="mozac_feature_addons_supported_checker_notification_content_two">%1$s və %2$s əlavələrini %3$s səyyahına əlavə et</string>
  <!-- The content of the notification, this will be shown to the user when more than two newly supported add-ons are available. %1$s is the app name (in most cases Firefox). -->
  <string name="mozac_feature_addons_supported_checker_notification_content_more_than_two">Onları %1$s səyyahına əlavə et</string>
  <!-- Text shown after successfully installed an add-on. %1$s is the add-on name. -->
  <string name="mozac_feature_addons_successfully_installed">%1$s uğurla quraşdırıldı</string>
  <!-- Text shown after successfully enabled an add-on. %1$s is the add-on name. -->
  <string name="mozac_feature_addons_successfully_enabled">%1$s uğurla aktivləşdirildi</string>
  <!-- Text shown after successfully disabled an add-on. %1$s is the add-on name. -->
  <string name="mozac_feature_addons_successfully_disabled">%1$s uğurla söndürüldü</string>
  <!-- Text shown after successfully uninstalled an add-on. %1$s is the add-on name. -->
  <string name="mozac_feature_addons_successfully_uninstalled">%1$s uğurla silindi</string>
  <!-- Text shown after successfully removed an add-on. %1$s is the add-on name. -->
  <string name="mozac_feature_addons_successfully_removed" tools:ignore="UnusedResources">%1$s uğurla silindi</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
145
146
147
148
149
150
  <!-- Text shown in not yet supported add-ons section in AddonsManagerAdapter. -->
  <string name="mozac_feature_addons_unsupported_caption">1 əlavə</string>
  <!-- Text shown in not yet supported add-ons section in AddonsManagerAdapter - plural. %1$s is the number of unsupported add-ons -->
  <string name="mozac_feature_addons_unsupported_caption_plural">%1$s əlavə</string>
  <!-- Text link to a sumo page for learning more about unsupported add-ons. -->
  <string name="mozac_feature_addons_unsupported_learn_more">Ətraflı öyrən</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
151
152
  <!-- Displayed in the "Status" field for the updater when an add-on has been correctly updated. -->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_status_successfully_updated">uğurla yeniləndi</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
153
154
  <!-- Displayed in the "Status" field for the updater when an add-on has no updates available. -->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_status_no_update_available">Yeniləmə mövcud deyil</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
155
156
157
158
  <!-- Displayed in the "Status" field for the updater when there was an error during the add-on update. -->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_status_error">Xəta</string>
  <!-- Displayed in the "Status" field for the updater when an add-on has been correctly updated -->
  <string name="mozac_feature_addons_updater_dialog_status">Vəziyyət:</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
159
160
  <!-- Confirmation button text for the dialog when add-on installation is completed. -->
  <string name="mozac_feature_addons_installed_dialog_okay_button">Tamam, başa düşdüm</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
161
</resources>