Commit db07d45d authored by MozLando's avatar MozLando
Browse files

Merge #61766176: Import strings from android-l10n. r=pocmo a=mozilla-l10n-automation-bot

n/t
Co-authored-by: default avatarMozilla L10n Automation Bot <release+l10n-automation-bot@mozilla.com>
parents 0a08d618 5433d6c5
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Text for the title of an alert dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_alert_title">Veebileht aadressil %1$s ütleb:</string>
<!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page.
%1$s will be replaced by the realm, %2$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_auth_message">Sait aadressil %2$s nõuab kasutajanime ja parooli. Teade saidilt: “%1$s”</string>
<!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_auth_no_realm_message">%1$s nõuab kasutajanime ja parooli.</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Text for the title of an alert dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_alert_title">%1$s वरील पृष्ठ म्हणते:</string>
<!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page.
%1$s will be replaced by the realm, %2$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_auth_message">%2$s वापरकर्तानाव व गुप्तशब्दासाठी विनंती करत आहे. स्थळ असे म्हणते: “%1$s”</string>
<!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_auth_no_realm_message">%1$s आपल्या वापरकर्तानाव आणि गुप्तशब्दासाठी विनंती करत आहे.</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Text for the title of an alert dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_alert_title">%1$s sahifasi xabari:</string>
<!-- Text for the message of an auth dialog displayed by a web page. %1$s will be replaced with the URL of the current page (displaying the dialog). -->
<string name="mozac_browser_engine_system_auth_no_realm_message">%1$s login va parolingizni soʻrayapti.</string>
</resources>
......@@ -67,12 +67,94 @@
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser prevents loading a website on a restricted port. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_port_blocked_title">Достъп до порта ограничен от съображения за сигурност</string>
<!-- The error message shown when the browser prevents loading a website on a restricted port. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_port_blocked_message"><![CDATA[<p>Търсеният адрес съдържа порт (напр., <q>mozilla.org:80</q> за порт 80 на mozilla.org), който обикновено се използва за цели, <em>различни</em> от разглеждане. От съображения за сигурност мрежовият четец прекъсна заявката.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the Internet connection is disrupted while loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_reset_title">Връзката е прекъсната</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser refuses to load a type of file that is considered unsafe. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unsafe_content_type_title">Опасен вид файл</string>
<!-- The error message shown when the browser refuses to load a type of file that is considered unsafe. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unsafe_content_type_message"><![CDATA[<ul> <li>Моля, свържете се със собствениците на сайта, за да ги информирате за проблема.</li> </ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a file cannot be loaded because of a detected data corruption. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_corrupted_content_title">Грешка поради повредено съдържание</string>
<!-- The error message shown when shown when a file cannot be loaded because of a detected data corruption. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_corrupted_content_message"><![CDATA[<p>Страницата не може да бъде показана поради грешка при прехвърляне на данните.</p><ul><li>Моля, свържете се със собствениците на сайта, за да ги информирате за проблема.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_content_crashed_title">Съдържанието се срина</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_content_crashed_message"><![CDATA[<p>Страницата не може да бъде показана поради грешка при прехвърляне на данните.</p><ul><li>Моля, свържете се със собствениците на сайта, за да ги информирате за проблема.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_title">Грешка в кодировката на съдържанието</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_message"><![CDATA[<p>Страницата не може да бъде показана, защото използва невалиден или неподдържан вид компресия.</p><ul><li>Моля, свържете се със собствениците на сайта, за да ги информирате за проблема.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_host_title">Адресът не е намерен</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_title">Няма връзка с интернет</string>
<!-- The main body text of this error page. It will be shown beneath the title -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_message">Проверете мрежовата си свързаност или опитайте да презаредите страницата след малко.</string>
<!-- Text that will show up on the button at the bottom of the error page -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_refresh_button">Презареждане</string>
</resources>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title">Недействителен адрес</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_message"><![CDATA[<p>Адресът е в неразпознаваема форма. Моля, проверете адресната лента за грешки и опитайте отново.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title_alternative">Адресът е недействителен</string>
<!-- This string contains markup. The URL should not be localized. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_message_alternative"><![CDATA[<ul>
<li>Адресите обикновено изглеждат така <strong>http://www.example.com/</strong></li>
<li>Уверете се, че използвате прави наклонени черти (т.е. <strong>/</strong>).</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_protocol_title">Неизвестен протокол</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_protocol_message"><![CDATA[<p>Адресът използва протокол (напр. <q>wxyz://</q>), който мрежовият четец не разпознава, така че не може да се установи връзка със страницата.</p><ul><li>Опитвате ли да се свържете с мултимедиен ресурс или друга нетекстова услуга? Проверете страницата за допълнителни изисквания.</li><li>Някои протоколи изискват софтуер или приставка от трета страна.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_file_not_found_title">Файлът не е намерен</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_file_not_found_message"><![CDATA[<ul>
<li>Дали ресурсът не е преименуван, премахнат или преместен?</li>
<li>Има ли грешка в правописа, регистъра на буквите или друга техническа грешка?</li>
<li>Имате ли права за достъп до желания ресурс?</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_file_access_denied_title">Отказан достъп до файла</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_file_access_denied_message"><![CDATA[<ul>
<li>Може да е премахнат, преместен или правата му да ограничават достъпа.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_proxy_connection_refused_title">Мрежовият посредник отказа свързване</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_proxy_connection_refused_message"><![CDATA[<p>Четецът е настроен да използва мрежов посредник, но той отказва връзката.</p><ul><li>Правилно ли е настроен? Проверете настройките и опитайте отново.</li><li>Мрежовият посредник разрешава ли свързване от вашата мрежа?</li><li>Ако все още има проблем, се обърнете за помощ към мрежовия администратор или своя доставчик на интернет.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_proxy_host_title">Мрежовият посредник не е намерен</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_proxy_host_message"><![CDATA[<p>Четецът е настроен да използва мрежов посредник, но той не може да бъде намерен.</p><ul><li>Правилно ли е настроен? Проверете настройките и опитайте отново.</li><li>Устройството свързано ли е към работеща мрежа?</li><li>Ако все още има проблем, се обърнете за помощ към мрежовия администратор или своя доставчик на интернет.</li></ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_malware_uri_title">Враждебна страница</string>
<!-- The %1$s will be replaced by the malicious website URL-->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_malware_uri_message"><![CDATA[<p>Страницата %1$s е докладвана като враждебна и е блокирана спрямо вашите настройки за безопасност.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_unwanted_uri_title">Нежелана страница</string>
<!-- The %1$s will be replaced by the malicious website URL-->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_browsing_unwanted_uri_message"><![CDATA[<p>Страницата %1$s е докладвана за сервиране на нежелан софтуер и е блокирана спрямо вашите настройки за безопасност.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_harmful_uri_title">Зловредна страница</string>
<!-- The %1$s will be replaced by the malicious website URL-->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_harmful_uri_message"><![CDATA[<p>Страницата %1$s е докладвана като потенциално зловредна и е блокирана спрямо вашите настройки за безопасност.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_phishing_uri_title">Измамническа страница</string>
<!-- The %1$s will be replaced by the malicious website URL-->
<string name="mozac_browser_errorpages_safe_phishing_uri_message"><![CDATA[<p>Страницата %1$s е докладвана като измамническа и е блокирана спрямо вашите настройки за безопасност.</p>]]></string>
</resources>
......@@ -30,6 +30,10 @@
<!-- The text shown inside the advanced button used to expand the advanced options. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_advanced">Kempleshocʼh…</string>
<!-- The advanced certificate information shown when a website sends has an invalid SSL certificate. The %1$s will be replaced by the app name and %2$s will be replaced by website URL. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_techInfo"><![CDATA[<label>Gallout a rafe bezañ unan bennak o klask nʼem lakaat e plas al lecʼhienn ha ne rankfecʼh ket kendercʼhel ganti.</label>
<br><br>
<label>Dre testenioù e vez prouet o fivelezh gant al lecʼhiennoù. %1$s nʼeus ket fiziañs e <b>%2$s</b> dre ma nʼeo ket anavezet pourchaser an testeni, emsinet eo an testeni pe ne vez ket kaset an testenioù etre gant an dafariad.</label>]]></string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to go back. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_back">Distreiñ (Erbedet)</string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to bypass the invalid SSL certificate. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
......@@ -38,6 +42,13 @@
<!-- The document title and heading of the error page shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_title">Harzet eo bet treuzkas ar roadennoù</string>
<!-- The error message shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_message"><![CDATA[<p>Kennasket eo ar merdeer gant berzh, met harzhet eo bet ar c’hennask en ur dreuzkas titouroù. Klaskit en-dro mar plij.</p>
<ul>
<li>Gallout a rafe al lec’hienn-mañ bezañ sac’het pe ac’hubet. Klaskit en-dro benn nebeut.</li>
<li>Ma n’hoc’h ket gouest da gargañ pajenn ebet, gwiriekait ho kennask Wi-Fi pe roadennoù.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website takes too long to load. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_timeout_title">Diamzeret eo ar cʼhennask</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- The default document title of an error page (i.e., the contents of the `<title>` tag). -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_title">Probleem lehe laadimisel</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_refresh">Proovi uuesti</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_go_back">Mine tagasi</string>
<!-- The document title and heading of an error page shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_title">Päringut pole võimalik lõpetada</string>
<!-- The error message shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_message"><![CDATA[<p>Selle probleemi kohta pole lisainformatsiooni.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website sends back unusual and incorrect credentials for an SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_ssl_title">Turvalise ühenduse viga</string>
<!-- The error message shown when a website sends back unusual and incorrect credentials for an SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_ssl_message"><![CDATA[<ul>
<li>Soovitud veebilehte pole võimalik näidata, kuna saadud andmete autentsust polnud võimalik kontrollida.</li>
<li>Palun võta veebilehe omanikuga ühendust ja teavita teda probleemist.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website sends has an invalid or expired SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_title">Turvalise ühenduse viga</string>
<!-- The error message shown when a website sends has an invalid or expired SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_message"><![CDATA[<ul>
<li>Tegemist võib olla serveri seadistuste probleemiga või siis üritab keegi antud
serverina välja paista.</li>
<li>Kui sa oled varem selle serveriga edukalt ühendunud, siis võib olla tegemist ajutise veaga
ja sa võid hiljem uuesti proovida.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The text shown inside the advanced button used to expand the advanced options. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_advanced">Edasijõudnuile...</string>
<!-- The advanced certificate information shown when a website sends has an invalid SSL certificate. The %1$s will be replaced by the app name and %2$s will be replaced by website URL. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_techInfo"><![CDATA[<label>Keegi võib üritada selle saidina välja paista ja sa ei peaks jätkama.</label>
<br><br>
<label>Saidid tõestavad oma identiteeti sertide abil. %1$s ei usalda saiti <b>%2$s</b>, kuna selle serdi väljaandja on tundmatu, sert on allkirjastatud selle omaniku poolt või server ei edasta korrektseid vaheserte.</label>]]></string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to go back. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_back">Mine tagasi (soovitatav)</string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to bypass the invalid SSL certificate. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_accept_temporary">Nõustu riskiga ja jätka</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_title">Ühendus katkes</string>
<!-- The error message shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_message"><![CDATA[Veebilehitsejal õnnestus edukalt ühenduda, kuid ühendust segati keset andmete edastamist. Palun proovi uuesti.</p>
<ul>
<li>Veebileht võib olla ajutiselt kättesaamatu või liialt hõivatud. Proovi mõne aja pärast uuesti.</li>
<li>Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma seadme andmeside või Wi-Fi ühendust.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website takes too long to load. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_timeout_title">Ühendus aegus</string>
<!-- The error message shown when a website took long to load. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_timeout_message"><![CDATA[<p>Soovitud leht ei vastanud ühendusele ja veebilehitseja lõpetas vastuse ootamise.</p>
<ul>
<li>Kas serveril võib olla probleeme suure koormusega või on tegu ajutise veaga? Proovi hiljem uuesti.</li>
<li>Kas ka teiste lehtede vaatamine ei õnnestu? Kontrolli seadme võrguühendust.</li>
<li>Kas sinu seade või võrk on kaitstud tulemüüriga? Vigased tulemüüri sätted võivad segada veebilehitsemist.</li>
<li>Endiselt probleemid? Konsulteeri oma võrguadministraatori või interneti teenusepakkujaga.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website could not be reached. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_connection_failure_title">Viga ühendumisel</string>
<!-- The error message shown when a website could not be reached. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_connection_failure_message"><![CDATA[<ul>
<li>Veebileht võib olla ajutiselt kättesaamatu või liialt hõivatud. Proovi mõne hetke pärast uuesti.</li>
<li>Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma seadme andmeside või Wi-Fi ühendust.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website responds in an unexpected way and the browser cannot continue. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_socket_type_title">Ootamatu vastus serverilt</string>
<!-- The error message shown when a website responds in an unexpected way and the browser cannot continue. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_socket_type_message"><![CDATA[<p>Veebisait andis päringule ootamatu vastuse ja veebilehitsejal pole võimalik jätkata.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser gets stuck in an infinite loop when loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_redirect_loop_title">Veebileht pole korralikult ümber suunatud</string>
<!-- The error message shown when the browser gets stuck in an infinite loop when loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_redirect_loop_message"><![CDATA[<p>Veebilehitseja lõpetas katsed objekti laadida. Veebileht suunab päringu edasi viisil, kuidas see kunagi ei õnnestu.</p>
<ul>
<li>Kas oled keelanud või blokkinud selle saidi küpsised?</li>
<li>Kui küpsiste lubamine ei lahenda antud probleemi, siis on tõenäoliselt tegemist probleemiga serveris, mitte sinu seadmes.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website cannot be loaded because the browser is in offline mode. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_offline_title">Võrguta režiim</string>
<!-- The error message shown when a website cannot be loaded because the browser is in offline mode. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_offline_message"><![CDATA[<p>Brauser on võrguta režiimis ega saa soovitud aadressiga ühenduda.</p>
<ul>
<li>Kas seade on ühendatud töötavasse võrku?</li>
<li>Vajuta “Proovi uuesti”, et lülituda võrgurežiimi ning laadida leht uuesti.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser prevents loading a website on a restricted port. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_port_blocked_title">Port on turvakaalutlustel keelatud</string>
<!-- The error message shown when the browser prevents loading a website on a restricted port. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_port_blocked_message"><![CDATA[<p>Soovitud aadress määratleb pordi (nt <q>mozilla.org:80</q> ehk pordi 80 aadressil mozilla.org), mida muidu kasutatakse <em>muul</em> otstarbel kui veebilehitsemine. Veebilehitseja katkestas päringu sinu turvalisuse ja julgeoleku huvides.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the Internet connection is disrupted while loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_reset_title">Ühendus katkestati</string>
<!-- The error message shown when the Internet connection is disrupted while loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_reset_message"><![CDATA[<p>Ühenduse loomisel segati võrguliiklust. Palun proovi uuesti.</p>
<ul>
<li>Veebileht võib olla ajutiselt kättesaamatu või liialt hõivatud. Proovi mõne aja pärast uuesti.</li>
<li>Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma seadme andmeside või Wi-Fi ühendust.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser refuses to load a type of file that is considered unsafe. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unsafe_content_type_title">Ohtlik faili tüüp</string>
<!-- The error message shown when the browser refuses to load a type of file that is considered unsafe. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unsafe_content_type_message"><![CDATA[<ul>
<li>Palun võta ühendust saidi omanikuga, et informeerida teda antud probleemist.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a file cannot be loaded because of a detected data corruption. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_corrupted_content_title">Vigane sisu</string>
<!-- The error message shown when shown when a file cannot be loaded because of a detected data corruption. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_corrupted_content_message"><![CDATA[<p>Andmete edastamisel esinenud vea tõttu pole soovitud lehte võimalik kuvada.</p>
<ul>
<li>Palun võta ühendust saidi omanikega, et teavitada neid sellest probleemist.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_content_crashed_title">Sisu kuvamisel esines viga</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_content_crashed_message"><![CDATA[<p>Andmete edastamisel esinenud vea tõttu pole soovitud lehte võimalik kuvada.</p>
<ul>
<li>Palun võta ühendust saidi omanikega, et teavitada neid sellest probleemist.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_title">Sisu kodeeringu viga</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_message"><![CDATA[<p>Lehte, mida soovid vaadata, pole võimalik kuvada, kuna see kasutab vigast või mittetoetatud pakkimise vormingut.</p>
<ul>
<li>Palun võta ühendust veebilehe omanikuga, et informeerida teda antud probleemist.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_host_title">Aadressi ei leitud</string>
<!-- In the example, the two URLs in markup do not need to be translated. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_host_message"><![CDATA[<p>Veebilehitseja ei leidnud sellele aadressile vastavat serverit.</p>
<ul>
<li>Kontrolli, kas aadressis pole sisestusvigu, näiteks
<strong>ww</strong>.example.com
<strong>www</strong>.example.com.</li> asemel)
<li>Kui sa ei saa avada ühtegi lehte, siis kontrolli oma seadme andmeside või Wi-Fi ühendust.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_title">Puudub internetiühendus</string>
<!-- The main body text of this error page. It will be shown beneath the title -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_message">Kontrolli oma internetiühendust või proovi lehte mõne aja pärast uuesti laadida.</string>
<!-- Text that will show up on the button at the bottom of the error page -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_refresh_button">Laadi uuesti</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title">Vigane aadress</string>
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_message"><![CDATA[<p>Sisestatud aadress ei ole tunnustatud formaadis. Palun kontrolli aadressi korrektsust ja proovi uuesti.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title_alternative">Aadress pole korrektne</string>
<!-- This string contains markup. The URL should not be localized. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_message_alternative"><![CDATA[<ul>
<li>Veebiaadressid on tavaliselt kirjutatud kujul <strong>http://www.example.com/</strong></li>
<li>Kontrolli üle, et kasutad ikka õigetpidi kaldkriipse (näiteks <strong>/</strong>).</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_protocol_title">Tundmatu protokoll</string>
</resources>
......@@ -12,6 +12,9 @@
<!-- The document title and heading of an error page shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_title">अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका</string>
<!-- The error message shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_message"><![CDATA[<p>इस समस्या या त्रुटी के बारे में अतिरिक्त जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website sends back unusual and incorrect credentials for an SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_ssl_title">सुरक्षित संपर्क विफ़ल</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- The text shown inside the advanced button used to expand the advanced options. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_advanced">Кеңейтілген…</string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to go back. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_back">Артқа оралу (ұсынылады)</string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to bypass the invalid SSL certificate. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_accept_temporary">Тәуекелді қабылдап, жалғастыру</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_title">Байланыс үзілген</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website takes too long to load. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_timeout_title">Байланысты күту уақыты аяқталды</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser refuses to load a type of file that is considered unsafe. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unsafe_content_type_title">Қауіпсіз емес файл түрі</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a file cannot be loaded because of a detected data corruption. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_corrupted_content_title">Зақымдалған құрама қатесі</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- The default document title of an error page (i.e., the contents of the `<title>` tag). -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_title">पृष्ठ दाखल करण्यात समस्या</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_refresh">पुनः प्रयत्न करा</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_go_back">मागे जा</string>
<!-- The document title and heading of an error page shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_title">विनंती पूर्ण करू शकत नाही</string>
<!-- The error message shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_message"><![CDATA[<p>या समस्येबद्दल किंवा त्रुटीबद्दल अतिरिक्त माहिती सध्या उपलब्ध नाही.</p>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website sends back unusual and incorrect credentials for an SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_ssl_title">सुरक्षीत जोडणी अयशस्वी</string>
<!-- The error message shown when a website sends back unusual and incorrect credentials for an SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_ssl_message"><![CDATA[<ul>
<li>प्राप्त माहितीची अधिप्रमाणता तपासता न आल्यामुळे आपणास इच्छिक पृष्ठ पाहता येणार नाही.</li>
<li>कृपया संकेतस्थळाच्या मालकाला या अडचणी विषयी अवगत करा.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website sends has an invalid or expired SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_title">सुरक्षीत जोडणी अयशस्वी</string>
<!-- The error message shown when a website sends has an invalid or expired SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_message"><![CDATA[<ul>
<li>ही सर्व्हर च्या संयोजनातील अडचण असू शकते किंवा कोणीतरी या सर्व्हर सारखे रूप घेऊन फसवत असू शकते.</li>
<li>आपण या सर्व्हरशी पूर्वी यशस्वीरित्या जुळवणी स्थापीत केली असल्यास, त्रुटी तात्पूर्ती असू शकते, व आपण पुनःप्रयत्न करू शकता.</li>
</ul>]]></string>
<!-- The text shown inside the advanced button used to expand the advanced options. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_advanced">प्रगत…</string>
<!-- The advanced certificate information shown when a website sends has an invalid SSL certificate. The %1$s will be replaced by the app name and %2$s will be replaced by website URL. It's only shown when a website has an invalid SSL certificate. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_techInfo"><![CDATA[<label>कोणीतरी साईटचे प्रतिरूपण करत असावे आपण पुढे जाऊ नये.</label>
<br><br>
<label>वेबसाईट प्रमाणपत्राद्वारे आपली ओळख सिद्ध करतात. <b>%2$s</b> ला %1$s विश्वासार्ह मानत नाही कारण याचा प्रमाणपत्रदाता अज्ञात आहे, प्रमाणपत्र स्व-स्वाक्षरीकृत आहे किंवा सर्व्हर योग्य मध्यस्थ प्रमाणपत्र पाठवत नाही.</label>]]></string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to go back. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_back">मागे जा (शिफारसीय)</string>
<!-- The text shown inside the advanced options button used to bypass the invalid SSL certificate. It's only shown if the user has expanded the advanced options. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_security_bad_cert_accept_temporary">जोखीम स्वीकारा आणि पुढे चला</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the user's network connection is interrupted while connecting to a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_interrupt_title">जोडणी मध्ये अडथळा</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website takes too long to load. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_timeout_title">जोडणी कालबाह्य झाली</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website could not be reached. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_connection_failure_title">जोडणी होऊ शकत नाही</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website responds in an unexpected way and the browser cannot continue. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_socket_type_title">सर्व्हरकडून अनपेक्षित प्रतिसाद</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser gets stuck in an infinite loop when loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_redirect_loop_title">पृष्ठ योग्यरित्या पुनर्निर्देशित होत नाही</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website cannot be loaded because the browser is in offline mode. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_offline_title">ऑफलाइन मोड</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser prevents loading a website on a restricted port. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_port_blocked_title">सुरक्षा कारणास्तव पोर्ट प्रतिबंधित</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the Internet connection is disrupted while loading a website. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_net_reset_title">जोडणी पुनःप्रस्थापित करण्यात आली</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when the browser refuses to load a type of file that is considered unsafe. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unsafe_content_type_title">असुरक्षीत फाइल प्रकार</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a file cannot be loaded because of a detected data corruption. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_corrupted_content_title">दुषीत मजकूर त्रुटी</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_content_crashed_title">मजकूर भग्न झाला</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_invalid_content_encoding_title">मजकूर एन्कोडींग त्रुटी</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_host_title">पत्ता आढळला नाही</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_title">इंटरनेट जोडणी नाही</string>
<!-- Text that will show up on the button at the bottom of the error page -->
<string name="mozac_browser_errorpages_no_internet_refresh_button">पुन्हा लोड करा</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title">अवैध पत्ता</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_malformed_uri_title_alternative">पत्ता वैध नाही</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_protocol_title">अज्ञात प्रोटोकॉल</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_file_not_found_title">फाइल आढळली नाही</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_file_access_denied_title">फाइल वापर नाकारण्यात आला</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_proxy_connection_refused_title">प्रॉक्सी सर्व्हरने जोडणी नकारली</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- The default document title of an error page (i.e., the contents of the `<title>` tag). -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_title">Sahifa yuklanmadi</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_refresh">Qayta urining</string>
<!-- The button that appears at the bottom of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_page_go_back">Orqaga</string>
<!-- The document title and heading of an error page shown when a website cannot be loaded for an unknown reason. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_generic_title">Soʻrov bajarilmadi</string>
<!-- The document title and heading of the error page shown when a website could not be reached. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_connection_failure_title">Ulana olmadi</string>
<!-- The document title and heading of an error page. -->
<string name="mozac_browser_errorpages_unknown_protocol_title">Nomaʼlum protokol</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Description for the overflow menu button in the browser toolbar. -->
<string name="mozac_browser_toolbar_menu_button">Menyu</string>
<string name="mozac_clear_button_description">Tozalash</string>
<!-- Content description: For the tracking protection toolbar icon, it is set when the site has tracking protection enabled, but none trackers have been blocked or detected. -->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_tracking_protection_on_no_trackers_blocked">Kuzatuvdan himoya yoniq</string>
<!-- Content description: For the tracking protection toolbar icon, it is set when the site has tracking protection enabled, and trackers have been blocked or detected.-->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_tracking_protection_on_trackers_blocked1">Kuzatuvdan himoya funksiyasi kuzatuvchilarni blokladi</string>
<!-- Content description: For the tracking protection toolbar icon, it is set when the site has tracking protection disabled.-->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_tracking_protection_off_for_a_site1">Bu sayt uchun kuzatuvdan himoya funksiyasi oʻchirilgan</string>
<!-- Content description: For the site security information icon (the site security icon).-->
<string name="mozac_browser_toolbar_content_description_site_info">Sayt maʼlumoti</string>
<!-- Announcement made by the screen reader when the progress bar is shown and a page is loading -->
<string name="mozac_browser_toolbar_progress_loading">Yuklanmoqda</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!-- Description for privacy add-on permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_privacy_description">Maxfiylik sozlamalarini oʻqish va oʻzgartirish</string>
<!-- Description for all_urls add-on permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_all_urls_description">Barcha saytlarga maʼlumotlaringizdan foydalanishga ruxsat berish</string>
<!-- Description for tabs add-on permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_tabs_description">Brauzer varaqlariga kirish</string>
<!-- Description for unlimited_storage permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_unlimited_storage_description">Mijozga tegishli cheklanmagan miqdordagi maʼlumotlarni saqlash</string>
<!-- Description for navigation permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_web_navigation_description">Navigatsiya vaqtida brauzer harakatiga kirish</string>
<!-- Description for bookmarks permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_bookmarks_description">Xatchoʻplarni oʻqish va oʻzgartirish</string>
<!-- Description for browser_setting permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_browser_setting_description">Brauzer sozlamalarini ochish va oʻzgartirish</string>
<!-- Description for browser_data permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_browser_data_description">Tarix, kuki va maʼlumotlarni tozalash</string>
<!-- Description for clipboard_read permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_clipboard_read_description">Klipborddan maʼlumotlarni olish</string>
<!-- Description for clipboard_write permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_clipboard_write_description">Klipbordga maʼlumotlarni kiritish</string>
<!-- Description for downloads permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_downloads_description">Fayllarni yuklab olish, oʻqish va brauzerning yuklanmalar tarixini oʻzgartirish</string>
<!-- Description for downloads_open permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_downloads_open_description">Qurilmaga yuklab olingan fayllarni ochish</string>
<!-- Description for find permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_find_description">Barcha ochiq varaqlardagi matnni oʻqish</string>
<!-- Description for geolocation permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_geolocation_description">Joylashuvga ruxsat</string>
<!-- Description for history permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_history_description">Brauzer tarixiga ruxsat</string>
<!-- Description for management permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_management_description">Kengaytmalardan foydalanish mavzularni boshqarishni nazorat qilish</string>
<!-- Description for native_messaging permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_native_messaging_description">Bundan boshqa ilovalar bilan xabar almashish</string>
<!-- Description for notifications permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_notifications_description">Bildirishnomalar sizga chiqadi</string>
<!-- Description for pkcs11 permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_pkcs11_description">Kriptografik autentifikatsiya xizmatlari taqdim etilsin</string>
<!-- Description for proxy permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_proxy_description">Brauzer proksi sozlamalarini boshqarish</string>
<!-- Description for sessions permission. -->
<string name="mozac_feature_addons_permissions_sessions_description">Yaqinda yopilgan varaqlarga ruxsat</string>
</resources>
......@@ -14,6 +14,8 @@
<string name="mozac_feature_contextmenu_copy_image_location">Копиране адреса на изображение</string>
<!-- Text for context menu item to save / download the image. -->
<string name="mozac_feature_contextmenu_save_image">Запазване на изображение</string>
<!-- Text for context menu item to save / download the file. -->