strings.xml 128 KB
Newer Older
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
1
2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
3
4
5
6
  <!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="app_name_private_5">%s Privado</string>
  <!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="app_name_private_4">%s (Privado)</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  <!-- Home Fragment -->
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
  <string name="content_description_menu">Máis opcións</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
  <string name="content_description_private_browsing_button">Activar a navegación privada</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
  <string name="content_description_disable_private_browsing_button">Desactivar a navegación privada</string>
  <!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
  <string name="search_hint">Buscar ou introducir enderezo</string>
  <!-- No Open Tabs Message Description -->
  <string name="no_open_tabs_description">As súas lapelas abertas aparecen aquí.</string>
  <!-- No Private Tabs Message Description -->
  <string name="no_private_tabs_description">As súas lapelas privadas aparecen aquí.</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
20
21
22
23
  <!-- Default title for pinned Baidu top site that links to Baidu home page -->
  <string name="default_top_site_baidu">Baidu</string>
  <!-- Default title for pinned JD top site that links to JD home page -->
  <string name="default_top_site_jd">JD</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
24
25
26
27
28
  <!-- Message announced to the user when tab tray is selected with 1 tab -->
  <string name="open_tab_tray_single">1 lapela aberta. Toque para cambiar de lapela.</string>
  <!-- Message announced to the user when tab tray is selected with 0 or 2+ tabs -->
  <string name="open_tab_tray_plural">%1$s lapelas abertas. Toque para cambiar de lapela.</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
29
30
  <!-- Tab tray multi select title in app bar. The first parameter is the number of tabs selected -->
  <string name="tab_tray_multi_select_title">Seleccionouse %1$d</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
  <!-- Label of button in create collection dialog for creating a new collection -->
  <string name="tab_tray_add_new_collection">Engadir nova colección</string>
  <!-- Label of editable text in create collection dialog for naming a new collection -->
  <string name="tab_tray_add_new_collection_name">Nome</string>
  <!-- Label of button in save to collection dialog for selecting a current collection -->
  <string name="tab_tray_select_collection">Seleccionar colección</string>
  <!-- Content description for close button while in multiselect mode in tab tray -->
  <string name="tab_tray_close_multiselect_content_description">Saír do modo multiselección</string>
  <!-- Content description for save to collection button while in multiselect mode in tab tray -->
  <string name="tab_tray_collection_button_multiselect_content_description">Gardar as lapelas seleccionadas na colección</string>
  <!-- Content description for checkmark while tab is selected while in multiselect mode in tab tray. The first parameter is the title of the tab selected -->
  <string name="tab_tray_item_selected_multiselect_content_description">Seleccionada %1$s</string>
  <!-- Content description when tab is unselected while in multiselect mode in tab tray. The first parameter is the title of the tab unselected -->
  <string name="tab_tray_item_unselected_multiselect_content_description">Non seleccionada %1$s</string>
  <!-- Content description announcement when exiting multiselect mode in tab tray -->
  <string name="tab_tray_exit_multiselect_content_description">Saíu do modo multiselección</string>
  <!-- Content description announcement when entering multiselect mode in tab tray -->
  <string name="tab_tray_enter_multiselect_content_description">Entrou no modo multiselección; seleccione lapelas para gardar nunha colección</string>
  <!-- Content description on checkmark while tab is selected in multiselect mode in tab tray -->
  <string name="tab_tray_multiselect_selected_content_description">Seleccionada</string>

  <!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
  <string name="about_content">%1$s é producido por Mozilla.</string>

  <!-- Private Browsing -->
  <!-- Title for private session option -->
  <string name="private_browsing_title">Vostede está nunha sesión privada</string>

  <!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="private_browsing_placeholder_description_2">
    %1$s limpa o historial de buscas e de navegación das lapelas privadas ao saír delas ou pechar a aplicación. Aínda que isto non conserva o seu anonimato en sitios web para o seu fornecedor de servizos de internet, si facilita manter en privado o que fai na rede para calquera outra persoa que utilice este ordenador.</string>
  <string name="private_browsing_common_myths">
    Mitos frecuentes sobre a navegación privada
  </string>
  <!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
  <string name="private_browsing_delete_session">Eliminar sesión</string>

  <!-- Private mode shortcut "contextual feature recommendation" (CFR) -->
  <!-- Text for the main message -->
  <string name="cfr_message">Engada un atallo para abrir lapelas privadas desde a súa pantalla de inicio.</string>
  <!-- Text for the positive button -->
  <string name="cfr_pos_button_text">Engadir atallo</string>
  <!-- Text for the negative button -->
  <string name="cfr_neg_button_text">Non, grazas</string>

  <!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
  <!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
  <string name="open_in_app_cfr_info_message">Pode configurar Firefox para que abra automaticamente as ligazóns en aplicacións.</string>
  <!-- Text for the positive action button -->
  <string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Ir á configuración</string>
  <!-- Text for the negative action button -->
  <string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Rexeitar</string>

  <!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
  <string name="camera_permissions_needed_message">Necesítase acceso á cámara. Vai á configuración de Android, toque nos permisos e toque en permitir.</string>
  <!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
  <string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Ir á configuración</string>
  <!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
  <string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Rexeitar</string>

  <!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
  <string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Configure as lapelas abertas para que se pechen automaticamente se non se viron de novo onte, na semana ou no mes pasados.</string>
  <!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
  <string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Ver opcións</string>
  <!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
  <string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Rexeitar</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
99
100
101
102
103
104
105
  <!-- Text for the banner message to tell users about our grid view feature. -->
  <string name="tab_tray_grid_view_banner_message">Cambiar a disposición das lapelas abertas. Vaia á configuración e seleccione a grade na vista de lapelas.</string>
  <!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
  <string name="tab_tray_grid_view_banner_positive_button_text">Ir á configuración</string>
  <!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
  <string name="tab_tray_grid_view_banner_negative_button_text">Rexeitar</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
  <!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
  <!-- Shortcut action to open new tab -->
  <string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Nova lapela</string>
  <!-- Shortcut action to open new private tab -->
  <string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Nova lapela privada</string>
  <!-- Heading for the Top Sites block -->
  <string name="home_screen_top_sites_heading">Sitios favoritos</string>

  <!-- Browser Fragment -->
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
  <string name="browser_tabs_button">Lapelas abertas</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate backward (browsing history) -->
  <string name="browser_menu_back">Atrás</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate forward (browsing history) -->
  <string name="browser_menu_forward">Adiante</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Refresh current website -->
  <string name="browser_menu_refresh">Actualizar</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Stop loading current website -->
  <string name="browser_menu_stop">Parar</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Bookmark the current page -->
  <string name="browser_menu_bookmark">Marcador</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Un-bookmark the current page -->
  <string name="browser_menu_edit_bookmark">Editar marcador</string>
  <!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
  <string name="browser_menu_add_ons">Complementos</string>
  <!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
  <string name="no_add_ons">Aquí non hai complementos</string>
  <!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
  <string name="browser_menu_help">Axuda</string>
  <!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
  <string name="browser_menu_whats_new">Novidades</string>
  <!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
  <string name="browser_menu_settings">Configuración</string>
  <!-- Browser menu button that opens a user's library -->
  <string name="browser_menu_library">Biblioteca</string>
  <!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
  <string name="browser_menu_desktop_site">Sitio de escritorio</string>
  <!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
  <string name="browser_menu_add_to_homescreen">Engadir á páxina de inicio</string>
  <!-- Browser menu toggle that installs a Progressive Web App shortcut to the site on the device home screen. -->
  <string name="browser_menu_install_on_homescreen">Instalar</string>
  <!-- Menu option on the toolbar that takes you to synced tabs page-->
  <string name="synced_tabs">Lapelas sincronizadas</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.) for the Resync tabs button -->
  <string name="resync_button_content_description">Resincronizar</string>
  <!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
  <string name="browser_menu_find_in_page">Atopar na páxina</string>
  <!-- Browser menu button that creates a private tab -->
  <string name="browser_menu_private_tab">Lapela privada</string>
  <!-- Browser menu button that saves the current tab to a collection -->
  <string name="browser_menu_save_to_collection_2">Gardar na colección</string>
  <!-- Browser menu button that open a share menu to share the current site -->
  <string name="browser_menu_share">Compartir</string>
  <!-- Share menu title, displayed when a user is sharing their current site -->
  <string name="menu_share_with">Compartir con…</string>
  <!-- Browser menu button shown in custom tabs that opens the current tab in Fenix
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_open_in_fenix">Aberto en %1$s</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
164
165
166
167
168
169
  <!-- Browser menu text shown in custom tabs to indicate this is a Fenix tab
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_powered_by">CREADO POR %1$s</string>
  <!-- Browser menu text shown in custom tabs to indicate this is a Fenix tab
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_powered_by2">Creado por %1$s</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
  <!-- Browser menu button to put the current page in reader mode -->
  <string name="browser_menu_read">Modo de lectura</string>
  <!-- Browser menu button content description to close reader mode and return the user to the regular browser -->
  <string name="browser_menu_read_close">Pechar a vista de lectura</string>
  <!-- Browser menu button to open the current page in an external app -->
  <string name="browser_menu_open_app_link">Abrir cunha aplicación</string>
  <!-- Browser menu button to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
  <string name="browser_menu_read_appearance">Aparencia</string>
  <!-- Error message to show when the user tries to access a scheme not
    handled by the app (Ex: blob, tel etc) -->
  <string name="unknown_scheme_error_message">Non foi posíbel conectar. Non se recoñece este esquema de URL.</string>

  <!-- Locale Settings Fragment -->
  <!-- Content description for tick mark on selected language -->
  <string name="a11y_selected_locale_content_description">Idioma seleccionado</string>
  <!-- Content description for search icon -->
  <string name="a11y_search_icon_content_description">Buscar</string>
  <!-- Text for default locale item -->
  <string name="default_locale_text">Igual que o idioma do dispositivo</string>
  <!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
  <string name="locale_search_hint">Buscar idioma</string>

  <!-- Search Fragment -->
  <!-- Button in the search view that lets a user search by scanning a QR code -->
  <string name="search_scan_button">Escanear</string>

  <!-- Button in the search view that lets a user change their search engine -->
  <string name="search_engine_button">Motor de buscas</string>
  <!-- Button in the search view when shortcuts are displayed that takes a user to the search engine settings -->
  <string name="search_shortcuts_engine_settings">Configuración do motor de busca</string>
  <!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
  <string name="search_engines_search_with">Desta volta, buscar con:</string>
  <!-- Button in the search view that lets a user navigate to the site in their clipboard -->
  <string name="awesomebar_clipboard_title">Encher ligazón co portapapeis</string>
  <!-- Button in the search suggestions onboarding that allows search suggestions in private sessions -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">Permitir</string>
  <!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">Non permitir</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint title text -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_title">Permitir suxestións de busca nas sesións privadas?</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint description text, first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="search_suggestions_onboarding_text">%s compartirá todo o que escriba na barra de enderezo co seu motor de busca predeterminado.</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_learn_more_link">Máis información</string>

  <!-- Search Widget -->
  <!-- Content description for searching with a widget. Firefox is intentionally hardcoded.-->
  <string name="search_widget_content_description">Abrir unha nova lapela de Firefox</string>
  <!-- Text preview for smaller sized widgets -->
  <string name="search_widget_text_short">Buscar</string>
  <!-- Text preview for larger sized widgets -->
  <string name="search_widget_text_long">Buscar na Rede</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Voice search -->
  <string name="search_widget_voice">Busca por voz</string>

  <!-- Preferences -->
  <!-- Title for the settings page-->
  <string name="settings">Configuración</string>
  <!-- Preference category for basic settings -->
  <string name="preferences_category_basics">Básico</string>
  <!-- Preference category for general settings -->
  <string name="preferences_category_general">Xeral</string>
  <!-- Preference category for all links about Fenix -->
  <string name="preferences_category_about">Sobre</string>
  <!-- Preference for settings related to changing the default search engine -->
  <string name="preferences_default_search_engine">Motor de busca predeterminado</string>
  <!-- Preference for settings related to Search -->
  <string name="preferences_search">Buscas</string>
  <!-- Preference for settings related to Search address bar -->
  <string name="preferences_search_address_bar">Barra de enderezos</string>
  <!-- Preference linking to help about Fenix -->
  <string name="preferences_help">Axuda</string>
  <!-- Preference link to rating Fenix on the Play Store -->
  <string name="preferences_rate">Valorar en Google Play</string>
  <!-- Preference for giving feedback about Fenix -->
  <string name="preferences_feedback">Enviar opinión</string>
  <!-- Preference linking to about page for Fenix
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="preferences_about">Sobre o %1$s</string>
  <!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
  <string name="preferences_your_rights">Os seus dereitos</string>
  <!-- Preference for settings related to saved passwords -->
  <string name="preferences_passwords">Contrasinais</string>
  <!-- Preference for settings related to saved credit cards and addresses -->
  <string name="preferences_credit_cards_addresses">Tarxetas de crédito e enderezos</string>
  <!-- Preference for settings related to changing the default browser -->
  <string name="preferences_set_as_default_browser">Definir como navegador predeterminado</string>
  <!-- Preference category for advanced settings -->
  <string name="preferences_category_advanced">Opcións avanzadas</string>
  <!-- Preference category for privacy settings -->
  <string name="preferences_category_privacy">Privacidade</string>
  <!-- Preference category for privacy and security settings -->
  <string name="preferences_category_privacy_security">Privacidade e seguranza</string>
  <!-- Preference for advanced site permissions -->
  <string name="preferences_site_permissions">Permisos do sitio</string>
  <!-- Preference for private browsing options -->
  <string name="preferences_private_browsing_options">Navegación privada</string>
  <!-- Preference for opening links in a private tab-->
  <string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Abrir ligazóns nunha lapela privada</string>
  <!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
  <string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Permitir capturas de pantalla na navegación privada</string>
  <!-- Will inform the user of the risk of activating Allow screenshots in private browsing option -->
  <string name="preferences_screenshots_in_private_mode_disclaimer">Se se permite, as lapelas privadas tamén serán visíbeis ao estaren abertas varias aplicacións</string>
  <!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
  <string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Engadir atallo de navegación privada</string>
  <!-- Preference for accessibility -->
  <string name="preferences_accessibility">Accesibilidade</string>
  <!-- Preference to override the Firefox Account server -->
  <string name="preferences_override_fxa_server">Servidor de contas de Firefox personalizado</string>
  <!-- Preference to override the Sync token server -->
  <string name="preferences_override_sync_tokenserver">Servidor de sincronización personalizado</string>
  <!-- Toast shown after updating the FxA/Sync server override preferences -->
  <string name="toast_override_fxa_sync_server_done">Modificouse o servidor de conta/sincronización de Firefox. Vaise saír da aplicación para aplicar os cambios…</string>
  <!-- Preference category for account information -->
  <string name="preferences_category_account">Conta</string>
  <!-- Preference shown on banner to sign into account -->
  <string name="preferences_sign_in">Identificarse</string>
  <!-- Preference for changing where the toolbar is positioned -->
  <string name="preferences_toolbar">Barra de ferramentas</string>
  <!-- Preference for changing default theme to dark or light mode -->
  <string name="preferences_theme">Tema</string>
  <!-- Preference for customizing the home screen -->
  <string name="preferences_home">Inicio</string>
  <!-- Preference for gestures based actions -->
  <string name="preferences_gestures">Xestos</string>
  <!-- Preference for settings related to visual options -->
  <string name="preferences_customize">Personalizar</string>
  <!-- Preference description for banner about signing in -->
  <string name="preferences_sign_in_description">Sincronice marcadores, historial e moito máis coa súa conta de Firefox</string>
  <!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
  <string name="preferences_account_default_name">Conta de Firefox</string>
  <!-- Preference text for account title when there was an error syncing FxA -->
  <string name="preferences_account_sync_error">Reconectar para retomar a sincronización</string>
  <!-- Preference for language -->
  <string name="preferences_language">Idioma</string>
  <!-- Preference for data choices -->
  <string name="preferences_data_choices">Escollas de datos</string>
  <!-- Preference for data collection -->
  <string name="preferences_data_collection">Recollida de datos</string>
  <!-- Preference linking to the privacy notice -->
  <string name="preferences_privacy_link">Aviso de privacidade</string>
  <!-- Preference category for developer tools -->
  <string name="developer_tools_category">Ferramentas de desenvolvemento</string>
  <!-- Preference for developers -->
  <string name="preferences_remote_debugging">Depuración remota por USB</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search engines -->
  <string name="preferences_show_search_engines">Mostrar motores de busca</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search suggestions -->
  <string name="preferences_show_search_suggestions">Mostrar suxestións de busca</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show voice search button -->
  <string name="preferences_show_voice_search">Mostrar busca por voz</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search suggestions also in private mode -->
  <string name="preferences_show_search_suggestions_in_private">Mostrar en sesións privadas</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show a clipboard suggestion when searching -->
  <string name="preferences_show_clipboard_suggestions">Mostrar suxestións do portapapeis</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest browsing history when searching -->
  <string name="preferences_search_browsing_history">Buscar no historial de navegación</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest bookmarks when searching -->
  <string name="preferences_search_bookmarks">Buscar nos marcadores</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest synced tabs when searching -->
  <string name="preferences_search_synced_tabs">Buscar nas lapelas sincronizadas</string>
  <!-- Preference for account settings -->
  <string name="preferences_account_settings">Configuración da conta</string>
  <!-- Preference for enabling url autocomplete-->
  <string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Completar automaticamente os URL</string>
  <!-- Preference for open links in third party apps -->
  <string name="preferences_open_links_in_apps">Abrir ligazóns con aplicacións</string>
  <!-- Preference for open download with an external download manager app -->
  <string name="preferences_external_download_manager">Xestor de descargas externo</string>
  <!-- Preference for add_ons -->
  <string name="preferences_addons">Complementos</string>
  <!-- Preference for notifications -->
  <string name="preferences_notifications">Notificacións</string>

  <!-- Add-on Preferences -->
  <!-- Preference to customize the configured AMO (addons.mozilla.org) collection -->
  <string name="preferences_customize_amo_collection">Colección de complementos personalizados</string>
  <!-- Button caption to confirm the add-on collection configuration -->
  <string name="customize_addon_collection_ok">Aceptar</string>
  <!-- Button caption to abort the add-on collection configuration -->
  <string name="customize_addon_collection_cancel">Cancelar</string>
  <!-- Hint displayed on input field for custom collection name -->
  <string name="customize_addon_collection_hint">Nome da colección</string>
  <!-- Hint displayed on input field for custom collection user ID-->
  <string name="customize_addon_collection_user_hint">Propietario da colección (Identificador de usuario)</string>
  <!-- Toast shown after confirming the custom add-on collection configuration -->
  <string name="toast_customize_addon_collection_done">Modificouse a colección de complementos. Vaise saír da aplicación para aplicar os cambios…</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
358
359
360
361
362
363
  <!-- Add-on Installation from AMO-->
  <!-- Error displayed when user attempts to install an add-on from AMO (addons.mozilla.org) that is not supported -->
  <string name="addon_not_supported_error">O complemento non é compatíbel</string>
  <!-- Error displayed when user attempts to install an add-on from AMO (addons.mozilla.org) that is already installed -->
  <string name="addon_already_installed">O complemento xa está instalado</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
  <!-- Account Preferences -->
  <!-- Preference for triggering sync -->
  <string name="preferences_sync_now">Sincronizar agora</string>
  <!-- Preference category for sync -->
  <string name="preferences_sync_category">Escolla que sincronizar</string>
  <!-- Preference for syncing history -->
  <string name="preferences_sync_history">Historial</string>
  <!-- Preference for syncing bookmarks -->
  <string name="preferences_sync_bookmarks">Marcadores</string>
  <!-- Preference for syncing logins -->
  <string name="preferences_sync_logins">Identificacións</string>
  <!-- Preference for syncing tabs -->
  <string name="preferences_sync_tabs_2">Lapelas abertas</string>
  <!-- Preference for signing out -->
  <string name="preferences_sign_out">Saír</string>
  <!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
  <string name="preferences_sync_device_name">Nome do dispositivo</string>
  <!-- Text shown when user enters empty device name -->
  <string name="empty_device_name_error">O nome do dispositivo non pode estar baleiro.</string>
  <!-- Label indicating that sync is in progress -->
  <string name="sync_syncing_in_progress">Sincronizando…</string>
  <!-- Label summary indicating that sync failed. The first parameter is the date stamp showing last time it succeeded -->
  <string name="sync_failed_summary">Fallou a sincronización. Último éxito: %s</string>
  <!-- Label summary showing never synced -->
  <string name="sync_failed_never_synced_summary">Fallou a sincronización. Última sincronización: nunca</string>
  <!-- Label summary the date we last synced. The first parameter is date stamp showing last time synced -->
  <string name="sync_last_synced_summary">Última sincronización: %s</string>
  <!-- Label summary showing never synced -->
  <string name="sync_never_synced_summary">Última sincronización: nunca</string>
  <!-- Text for displaying the default device name.
    The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
    and the third is the device model. -->
  <string name="default_device_name_2">%1$s en %2$s %3$s</string>

  <!-- Send Tab -->
  <!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="fxa_received_tab_channel_name">Lapelas recibidas</string>
  <!-- Description of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="fxa_received_tab_channel_description">Notificacións de lapelas recibidas doutros dispositivos con Firefox.</string>
  <!-- The body for these is the URL of the tab received -->
  <string name="fxa_tab_received_notification_name">Lapela recibida</string>
  <!-- When multiple tabs have been received -->
  <string name="fxa_tabs_received_notification_name">Lapelas recibidas</string>
  <!-- %s is the device name -->
  <string name="fxa_tab_received_from_notification_name">Lapela de %s</string>

  <!-- Advanced Preferences -->
  <!-- Preference for tracking protection settings -->
  <string name="preferences_tracking_protection_settings">Protección contra o rastrexo</string>
  <!-- Preference switch for tracking protection -->
  <string name="preferences_tracking_protection"></string>
  <!-- Preference switch description for tracking protection -->
  <string name="preferences_tracking_protection_description">Bloquee o contido e os scripts que rastrexan a súa presenza na Rede</string>
  <!-- Preference for tracking protection exceptions -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions">Excepcións</string>
  <!-- Preference description for tracking protection exceptions -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions_description">A protección contra o rastrexo está desactivada para estes sitios</string>
  <!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">Activar para todos os sitios</string>
  <!-- Text displayed when there are no exceptions -->
  <string name="exceptions_empty_message_description">As excepcións permiten desactivar a protección contra o rastrexo en sitios seleccionados.</string>
  <!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
  <string name="exceptions_empty_message_learn_more_link">Máis información</string>

  <!-- Description in Quick Settings that tells user tracking protection is off globally for all sites, and links to Settings to turn it on -->
  <string name="preferences_tracking_protection_turned_off_globally">Desactivado globalmente, vaia á Configuración para activala.</string>

  <!-- Preference switch for Telemetry -->
  <string name="preferences_telemetry">Telemetría</string>
  <!-- Preference switch for usage and technical data collection -->
  <string name="preference_usage_data">Uso e datos técnicos</string>

  <!-- Preference description for usage and technical data collection -->
  <string name="preferences_usage_data_description">Comparte datos de rendemento, uso, hardware e personalizacións sobre o seu navegador con Mozilla para axudarnos a mellorar %1$s</string>
  <!-- Preference switch for marketing data collection -->
  <string name="preferences_marketing_data">Datos de mercadotecnia</string>
  <!-- Preference description for marketing data collection, parameter is the app name (e.g. Firefox) -->
  <string name="preferences_marketing_data_description">Comparte datos sobre as funcións que usa en %1$s con Leanplum, o noso fornecedor de mercadotecnia móbil.</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
442
443
444
445
  <!-- Title for studies preferences -->
  <string name="preference_experiments_2">Estudos</string>
  <!-- Summary for studies preferences -->
  <string name="preference_experiments_summary_2">Permite que Mozilla instale e execute estudos</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
  <!-- Title for experiments preferences -->
  <string name="preference_experiments">Experimentos</string>
  <!-- Summary for experiments preferences -->
  <string name="preference_experiments_summary">Permite que Mozilla instale e recolla datos sobre funcións experimentais</string>
  <!-- Preference switch for crash reporter -->
  <string name="preferences_crash_reporter">Informador de fallos</string>
  <!-- Preference switch for Mozilla location service -->
  <string name="preferences_mozilla_location_service">Servizo de localización de Mozilla</string>
  <!-- Preference switch for app health report. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="preferences_fenix_health_report">informe de saúde de %s</string>

  <!-- Turn On Sync Preferences -->
  <!-- Header of the Turn on Sync preference view -->
  <string name="preferences_sync">Activar a sincronización</string>
  <!-- Preference for pairing -->
  <string name="preferences_sync_pair">Escanear código de emparellamento no Firefox par aescritorio</string>
  <!-- Preference for account login -->
  <string name="preferences_sync_sign_in">Identificarse</string>
  <!-- Preference for reconnecting to FxA sync -->
  <string name="preferences_sync_sign_in_to_reconnect">Identifíquese para reconectar</string>
  <!-- Preference for removing FxA account -->
  <string name="preferences_sync_remove_account">Retirar conta</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
469
470
471
  <!-- Pairing Feature strings -->
  <!-- Instructions on how to access pairing -->
  <string name="pair_instructions_2"><![CDATA[Escaneeo código QR que se mostra en <b>firefox.com/pair</b>]]></string>
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
  <!-- Button to open camera for pairing -->
  <string name="pair_open_camera">Abrir cámara</string>
  <!-- Button to cancel pairing -->
  <string name="pair_cancel">Cancelar</string>

  <!-- Toolbar Preferences -->
  <!-- Preference for using top toolbar -->
  <string name="preference_top_toolbar">Arriba</string>
  <!-- Preference for using bottom toolbar -->
  <string name="preference_bottom_toolbar">Abaixo</string>

  <!-- Theme Preferences -->
  <!-- Preference for using light theme -->
  <string name="preference_light_theme">Claro</string>
  <!-- Preference for using dark theme -->
  <string name="preference_dark_theme">Escuro</string>
  <!-- Preference for using using dark or light theme automatically set by battery -->
  <string name="preference_auto_battery_theme">Configurado polo aforro de batería</string>
  <!-- Preference for using following device theme -->
  <string name="preference_follow_device_theme">Segundo o tema do dispositivo</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
493
494
495
  <!-- Gestures Preferences-->
  <!-- Preferences for using pull to refresh in a webpage -->
  <string name="preference_gestures_website_pull_to_refresh">Tire para actualizar</string>
496
497
498
  <!-- Preference for using the dynamic toolbar -->
  <string name="preference_gestures_dynamic_toolbar">Desprazar para agochar a barra de ferramentas</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
499
500
501
502
503
  <!-- Preference for switching tabs by swiping horizontally on the toolbar -->
  <string name="preference_gestures_swipe_toolbar_switch_tabs">Desprazar a barra de ferramentas de lado para cambiar de lapela</string>
  <!-- Preference for showing the opened tabs by swiping up on the toolbar-->
  <string name="preference_gestures_swipe_toolbar_show_tabs">Desprazar a barra de ferramentas para abrir lapelas</string>

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
  <!-- Library -->
  <!-- Option in Library to open Sessions page -->
  <string name="library_sessions">Sesións</string>
  <!-- Option in Library to open Screenshots page -->
  <string name="library_screenshots">Capturas de pantalla</string>
  <!-- Option in Library to open Downloads page -->
  <string name="library_downloads">Descargas</string>
  <!-- Option in library to open Bookmarks page -->
  <string name="library_bookmarks">Marcadores</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks root page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_root">Marcadores do escritorio</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "menu" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_menu">Menú dos marcadores</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "toolbar" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_toolbar">Barra de marcadores</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "unfiled" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_unfiled">Outros marcadores</string>
  <!-- Option in Library to open History page -->
  <string name="library_history">Historial</string>
  <!-- Option in Library to open Synced Tabs page -->
  <string name="library_synced_tabs">Lapelas sincronizadas</string>
  <!-- Option in Library to open Reading List -->
  <string name="library_reading_list">Lista de lectura</string>
  <!-- Menu Item Label for Search in Library -->
  <string name="library_search">Buscar</string>
  <!-- Settings Page Title -->
  <string name="settings_title">Configuración</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
  <string name="content_description_history_menu">Menú de elementos do historial</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Close button for library settings" -->
  <string name="content_description_close_button">Pechar</string>

  <!-- Option in library for Recently Closed Tabs -->
  <string name="library_recently_closed_tabs">Lapelas pechadas recentemente</string>
  <!-- Option in library to open Recently Closed Tabs page -->
  <string name="recently_closed_show_full_history">Mostrar o historial completo</string>
  <!-- Text to show users they have multiple tabs saved in the Recently Closed Tabs section of history.
  %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="recently_closed_tabs">%d lapelas</string>
  <!-- Text to show users they have one tab saved in the Recently Closed Tabs section of history.
  %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="recently_closed_tab">%d lapela</string>
  <!-- Recently closed tabs screen message when there are no recently closed tabs -->
  <string name="recently_closed_empty_message">Aquí non hai lapelas pechadas recentemente</string>

  <!-- Tab Management -->
  <!-- Title of preference for tabs management -->
  <string name="preferences_tabs">Lapelas</string>
  <!-- Title of preference that allows a user to specify the tab view -->
  <string name="preferences_tab_view">Vista de lapelas</string>
  <!-- Option for a list tab view -->
  <string name="tab_view_list">Lista</string>
  <!-- Option for a grid tab view -->
  <string name="tab_view_grid">Grade</string>
  <!-- Title of preference that allows a user to auto close tabs after a specified amount of time -->
  <string name="preferences_close_tabs">Pechar lapelas</string>
  <!-- Option for auto closing tabs that will never auto close tabs, always allows user to manually close tabs -->
  <string name="close_tabs_manually">Manualmente</string>
  <!-- Option for auto closing tabs that will auto close tabs after one day -->
  <string name="close_tabs_after_one_day">Despois dun día</string>
  <!-- Option for auto closing tabs that will auto close tabs after one week -->
  <string name="close_tabs_after_one_week">Despois dunha semana</string>
  <!-- Option for auto closing tabs that will auto close tabs after one month -->
  <string name="close_tabs_after_one_month">Despois dun mes</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
569
570
571
572
573
574
575
576
577
  <!-- Summary for tabs preference when auto closing tabs setting is set to manual close-->
  <string name="close_tabs_manually_summary">Pechar manualmente</string>
  <!-- Summary for tabs preference when auto closing tabs setting is set to auto close tabs after one day-->
  <string name="close_tabs_after_one_day_summary">Pechar despois de un día</string>
  <!-- Summary for tabs preference when auto closing tabs setting is set to auto close tabs after one week-->
  <string name="close_tabs_after_one_week_summary">Despois de unha semana</string>
  <!-- Summary for tabs preference when auto closing tabs setting is set to auto close tabs after one month-->
  <string name="close_tabs_after_one_month_summary">Pechar despois de un mes</string>

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
  <!-- Sessions -->
  <!-- Title for the list of tabs -->
  <string name="tab_header_label">Lapelas abertas</string>
  <!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
  <string name="tabs_header_private_title">Sesión privada</string>
  <!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
  <string name="tabs_header_private_tabs_title">Lapelas privadas</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Add tab button. Adds a news tab when pressed -->
  <string name="add_tab">Engadir lapela</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Add tab button. Adds a news tab when pressed -->
  <string name="add_private_tab">Engadir lapela privada</string>
  <!-- Text for the new tab button to indicate adding a new private tab in the tab -->
  <string name="tab_drawer_fab_content">Privada</string>
  <!-- Text shown as the title of the open tab tray -->
  <string name="tab_tray_title">Lapelas abertas</string>
  <!-- Text shown in the menu for saving tabs to a collection -->
  <string name="tab_tray_menu_item_save">Gardar na colección</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
595
596
  <!-- Text shown in the menu for the collection selector -->
  <string name="tab_tray_menu_select">Seleccionar</string>
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
  <!-- Text shown in the menu for sharing all tabs -->
  <string name="tab_tray_menu_item_share">Compartir todas as lapelas</string>
  <!-- Text shown in the menu to view recently closed tabs -->
  <string name="tab_tray_menu_recently_closed">Lapelas pechadas recentemente</string>
  <!-- Text shown in the menu to view tab settings -->
  <string name="tab_tray_menu_tab_settings">Configuración das lapelas</string>
  <!-- Text shown in the menu for closing all tabs -->
  <string name="tab_tray_menu_item_close">Pechar todas as lapelas</string>
  <!-- Shortcut action to open new tab -->
  <string name="tab_tray_menu_open_new_tab">Nova lapela</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
  <!-- Shortcut action to open the home screen -->
  <string name="tab_tray_menu_home">Ir ao inicio</string>
  <!-- Shortcut action to toggle private mode -->
  <string name="tab_tray_menu_toggle">Trocar o modo de lapela</string>
  <!-- Text shown in the multiselect menu for bookmarking selected tabs. -->
  <string name="tab_tray_multiselect_menu_item_bookmark">Marcador</string>
  <!-- Text shown in the multiselect menu for closing selected tabs. -->
  <string name="tab_tray_multiselect_menu_item_close">Pechar</string>
  <!-- Content description for tabs tray multiselect share button -->
  <string name="tab_tray_multiselect_share_content_description">Compartir as lapelas seleccionadas</string>
  <!-- Content description for tabs tray multiselect menu -->
  <string name="tab_tray_multiselect_menu_content_description">Menú de lapelas seleccionadas</string>
619
620
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Removes tab from collection button. Removes the selected tab from collection when pressed -->
  <string name="remove_tab_from_collection">Eliminar lapela da colección</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
621
622
  <!-- Text for button to enter multiselect mode in tabs tray -->
  <string name="tabs_tray_select_tabs">Seleccionar lapelas</string>
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab button. Closes the current session when pressed -->
  <string name="close_tab">Pechar lapela</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab <title> button. First parameter is tab title -->
  <string name="close_tab_title">Pechar lapela %s</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the open tabs menu when pressed -->
  <string name="open_tabs_menu">Abrir menú de lapelas</string>
  <!-- Open tabs menu item to close all tabs -->
  <string name="tabs_menu_close_all_tabs">Pechar todas as lapelas</string>
  <!-- Open tabs menu item to share all tabs -->
  <string name="tabs_menu_share_tabs">Compartir lapelas</string>
  <!-- Open tabs menu item to save tabs to collection -->
  <string name="tabs_menu_save_to_collection1">Gardar lapelas na colección</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the tab menu when pressed -->
  <string name="tab_menu">Menú de lapelas</string>
  <!-- Tab menu item to share the tab -->
  <string name="tab_share">Compartir lapela</string>
  <!-- Button in the current session menu. Deletes the session when pressed -->
  <string name="current_session_delete">Eliminar</string>
  <!-- Button in the current session menu. Saves the session when pressed -->
  <string name="current_session_save">Gardar</string>
  <!-- Button in the current session menu. Opens the share menu when pressed -->
  <string name="current_session_share">Compartir</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title icon for current session menu -->
  <string name="current_session_image">Imaxe da sesión actual</string>
  <!-- Button to save the current set of tabs into a collection -->
  <string name="save_to_collection">Gardar na colección</string>
  <!-- Text for the menu button to delete a collection -->
  <string name="collection_delete">Eliminar colección</string>
  <!-- Text for the menu button to rename a collection -->
  <string name="collection_rename">Renomear colección</string>
  <!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
  <string name="collection_open_tabs">Abrir lapelas</string>
  <!-- Hint for adding name of a collection -->
  <string name="collection_name_hint">Nome da colección</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
657
658
659
660
  <!-- Text for the menu button to rename a top site -->
	<string name="rename_top_site">Renomear</string>
	<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
	<string name="remove_top_site">Retirar</string>
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
  <!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
  <string name="delete_from_history">Eliminar do historial</string>
  <!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
  <string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (modo privado)</string>

  <!-- Button in the current tab tray header in multiselect mode. Saved the selected tabs to a collection when pressed. -->
  <string name="tab_tray_save_to_collection">Gardar</string>

  <!-- History -->
  <!-- Text for the button to clear all history -->
  <string name="history_delete_all">Eliminar historial</string>
  <!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
  <string name="history_delete_all_dialog">Confirma que quere limpar o seu historial?</string>
  <!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
  <string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Historial eliminado</string>
  <!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
  <string name="history_delete_single_item_snackbar">Eliminouse %1$s</string>
  <!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
  <string name="history_clear_dialog">Limpar</string>
  <!-- History overflow menu copy button -->
  <string name="history_menu_copy_button">Copiar</string>
  <!-- History overflow menu share button -->
  <string name="history_menu_share_button">Compartir</string>
  <!-- History overflow menu open in new tab button -->
  <string name="history_menu_open_in_new_tab_button">Abrir nunha lapela nova</string>
  <!-- History overflow menu open in private tab button -->
  <string name="history_menu_open_in_private_tab_button">Abrir unha nova lapela privada</string>
  <!-- Text for the button to delete a single history item -->
  <string name="history_delete_item">Eliminar</string>
  <!-- History multi select title in app bar
  The first parameter is the number of bookmarks selected -->
  <string name="history_multi_select_title">Seleccionouse %1$d</string>
  <!-- Text for the button to clear selected history items. The first parameter
    is a digit showing the number of items you have selected -->
  <string name="history_delete_some">Eliminar %1$d elementos</string>
  <!-- Text for the header that groups the history for today -->
  <string name="history_today">Hoxe</string>
  <!-- Text for the header that groups the history for yesterday -->
  <string name="history_yesterday">Onte</string>
  <!-- Text for the header that groups the history for last 24 hours -->
  <string name="history_24_hours">Últimas 24 horas</string>
  <!-- Text for the header that groups the history the past 7 days -->
  <string name="history_7_days">Últimos 7 días</string>
  <!-- Text for the header that groups the history the past 30 days -->
  <string name="history_30_days">Últimos 30 días</string>
  <!-- Text for the header that groups the history older than the last month -->
  <string name="history_older">Máis antigo</string>
  <!-- Text shown when no history exists -->
  <string name="history_empty_message">Non hai historial aquí</string>

  <!-- Downloads -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
712
713
714
715
716
717
718
719
  <!-- Text for the button to clear all downloads -->
  <string name="download_delete_all">Eliminar descargas</string>
  <!-- Text for the dialog to confirm clearing all downloads -->
  <string name="download_delete_all_dialog">Confirma que quere limpar as descargas?</string>
  <!-- Text for the snackbar to confirm that multiple downloads items have been removed -->
  <string name="download_delete_multiple_items_snackbar_1">Descargas retiradas</string>
  <!-- Text for the snackbar to confirm that a single download item has been removed. The first parameter is the name of the download item. -->
  <string name="download_delete_single_item_snackbar">Retirouse %1$s</string>
720
  <!-- Text shown when no download exists -->
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
721
  <string name="download_empty_message_1">Non hai ficheiros descargados</string>
722
723
724
725
  <!-- History multi select title in app bar
  The first parameter is the number of downloads selected -->
  <string name="download_multi_select_title">Seleccionouse %1$d</string>

Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
726
727
728
729
730
731
  <!-- History overflow menu open in new tab button -->
  <string name="download_menu_open">Abrir</string>
  <!-- Text for the button to remove a single download item -->
  <string name="download_delete_item_1">Retirar</string>


732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
  <!-- Crashes -->
  <!-- Title text displayed on the tab crash page. This first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="tab_crash_title_2">Sentímolo. %1$s non pode cargar esa páxina.</string>
  <!-- Description text displayed on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_description">Podes tentar restaurar ou pechar esta lapela máis abaixo.</string>
  <!-- Send crash report checkbox text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_send_report">Enviar informe de fallo a Mozilla</string>
  <!-- Close tab button text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_close">Pechar lapela</string>
  <!-- Restore tab button text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_restore">Restaurar lapela</string>

  <!-- Content Description for session item menu button -->
  <string name="content_description_session_menu">Opcións de sesión</string>

  <!-- Content Description for session item share button -->
  <string name="content_description_session_share">Compartir sesión</string>

  <!-- Bookmarks -->
  <!-- Content description for bookmarks library menu -->
  <string name="bookmark_menu_content_description">Menú dos marcadores</string>
  <!-- Screen title for editing bookmarks -->
  <string name="bookmark_edit">Editar marcador</string>
  <!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
  <string name="bookmark_select_folder">Seleccionar cartafol</string>
  <!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
  <string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Confirma que quere eliminar este cartafol?</string>
  <!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete multiple items including folders. Parameter will be replaced by app name. -->
  <string name="bookmark_delete_multiple_folders_confirmation_dialog">%s eliminará os elementos seleccionados.</string>
  <!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
  <string name="bookmark_delete_folder_snackbar">Eliminouse %1$s</string>
  <!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
  <string name="bookmark_add_folder">Engadir cartafol</string>
  <!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="bookmark_created_snackbar">Marcador creado.</string>
  <!-- Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="bookmark_saved_snackbar">Marcador gardado!</string>
  <!-- Snackbar edit button shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="edit_bookmark_snackbar_action">EDITAR</string>
  <!-- Bookmark overflow menu edit button -->
  <string name="bookmark_menu_edit_button">Editar</string>
  <!-- Bookmark overflow menu select button -->
  <string name="bookmark_menu_select_button">Seleccionar</string>
  <!-- Bookmark overflow menu copy button -->
  <string name="bookmark_menu_copy_button">Copiar</string>
  <!-- Bookmark overflow menu share button -->
  <string name="bookmark_menu_share_button">Compartir</string>
  <!-- Bookmark overflow menu open in new tab button -->
  <string name="bookmark_menu_open_in_new_tab_button">Abrir nunha lapela nova</string>
  <!-- Bookmark overflow menu open in private tab button -->
  <string name="bookmark_menu_open_in_private_tab_button">Abrir unha nova lapela privada</string>
  <!-- Bookmark overflow menu delete button -->
  <string name="bookmark_menu_delete_button">Eliminar</string>
  <!--Bookmark overflow menu save button -->
  <string name="bookmark_menu_save_button">Gardar</string>
  <!-- Bookmark multi select title in app bar
   The first parameter is the number of bookmarks selected -->
  <string name="bookmarks_multi_select_title">Seleccionouse %1$d</string>
  <!-- Bookmark editing screen title -->
  <string name="edit_bookmark_fragment_title">Editar marcador</string>
  <!-- Bookmark folder editing screen title -->
  <string name="edit_bookmark_folder_fragment_title">Editar cartafol</string>
  <!-- Bookmark sign in button message -->
  <string name="bookmark_sign_in_button">Inicie sesión para ver os marcadores sincronizados</string>
  <!-- Bookmark URL editing field label -->
  <string name="bookmark_url_label">URL</string>
  <!-- Bookmark FOLDER editing field label -->
  <string name="bookmark_folder_label">CARTAFOL</string>
  <!-- Bookmark NAME editing field label -->
  <string name="bookmark_name_label">NOME</string>
  <!-- Bookmark add folder screen title -->
  <string name="bookmark_add_folder_fragment_label">Engadir cartafol</string>
  <!-- Bookmark select folder screen title -->
  <string name="bookmark_select_folder_fragment_label">Seleccionar cartafol</string>
  <!-- Bookmark editing error missing title -->
  <string name="bookmark_empty_title_error">Debe ter un título</string>
  <!-- Bookmark editing error missing or improper URL -->
  <string name="bookmark_invalid_url_error">URL non válido</string>
  <!-- Bookmark screen message for empty bookmarks folder -->
  <string name="bookmarks_empty_message">Aquí non hai marcadores</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deletion
   The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
  <string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Eliminouse %1$s</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks not including folders-->
  <string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Marcadores eliminados</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks including folders-->
  <string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_3">A eliminar os cartafoles seleccionados</string>
  <!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
  <string name="bookmark_undo_deletion">DESFACER</string>

  <!-- Site Permissions -->
  <!-- Site permissions preferences header -->
  <string name="permissions_header">Permisos</string>
  <!-- Button label that take the user to the Android App setting -->
  <string name="phone_feature_go_to_settings">Ir á configuración</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Quick settings sheet
    to give users access to site specific information / settings. For example:
    Secure settings status and a button to modify site permissions -->
  <string name="quick_settings_sheet">Folla de configuración rápida</string>
  <!-- Label that indicates that this option it the recommended one -->
  <string name="phone_feature_recommended">Recomendado</string>
  <!-- button that allows editing site permissions settings -->
  <string name="quick_settings_sheet_manage_site_permissions">Xestionar os permisos do sitio</string>
  <!-- Button label for clearing all the information of site permissions-->
  <string name="clear_permissions">Limpar permisos</string>
  <!-- Button label for clearing a site permission-->
  <string name="clear_permission">Limpar permiso</string>
  <!-- Button label for clearing all the information on all sites-->
  <string name="clear_permissions_on_all_sites">Limpar permisos en todos os sitios</string>
  <!-- Preference for altering video and audio autoplay for all websites -->
  <string name="preference_browser_feature_autoplay">Reprodución automática</string>
  <!-- Preference for altering the camera access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_camera">Cámara</string>
  <!-- Preference for altering the microphone access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_microphone">Micrófono</string>
  <!-- Preference for altering the location access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_location">Posición</string>
  <!-- Preference for altering the notification access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_notification">Notificación</string>
  <!-- Preference for altering the persistent storage access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_persistent_storage">Almacenamento persistente</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
853
854
  <!-- Preference for altering the EME access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_media_key_system_access">Contido controlado por DRM</string>
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
  <!-- Label that indicates that a permission must be asked always -->
  <string name="preference_option_phone_feature_ask_to_allow">Preguntar antes de permitir</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be blocked -->
  <string name="preference_option_phone_feature_blocked">Bloqueado</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be allowed -->
  <string name="preference_option_phone_feature_allowed">Permitido</string>
  <!--Label that indicates a permission is by the Android OS-->
  <string name="phone_feature_blocked_by_android">Bloqueado por Android</string>
  <!-- Preference for showing a list of websites that the default configurations won't apply to them -->
  <string name="preference_exceptions">Excepcións</string>
  <!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to on -->
  <string name="tracking_protection_on">Activado</string>
  <!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to off -->
  <string name="tracking_protection_off">Desactivado</string>
  <!-- Label that indicates that all video and audio autoplay is allowed -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed2">Permitir son e vídeo</string>
  <!-- Label that indicates that video and audio autoplay is only allowed over Wi-Fi -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed_wifi_only2">Bloquear son e vídeo só en datos móbiles</string>

  <!-- Subtext that explains 'autoplay on Wi-Fi only' option -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed_wifi_subtext">O son e o vídeo reproduciranse habendo wifi</string>
  <!-- Label that indicates that video autoplay is allowed, but audio autoplay is blocked -->
  <string name="preference_option_autoplay_block_audio2">Bloquear só o son</string>
  <!-- Label that indicates that all video and audio autoplay is blocked -->
  <string name="preference_option_autoplay_blocked3">Bloquear son e vídeo</string>
  <!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to on -->
  <string name="delete_browsing_data_quit_on">Activado</string>
  <!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to off -->
  <string name="delete_browsing_data_quit_off">Desactivado</string>

  <!-- Collections -->
  <!-- Collections header on home fragment -->
  <string name="collections_header">Coleccións</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
  <string name="collection_menu_button_content_description">Nome de coleccións</string>
  <!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
  <string name="no_collections_description2">Recompile as cousas que importen.\nAgrupe buscas, sitios e lapelas semellantes para un acceso rápido posterior.</string>
  <!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_tabs">Seleccionar lapelas</string>
  <!-- Title for the "select collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_collection">Seleccionar colección</string>
  <!-- Title for the "name collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_name_collection">Nomear colección</string>
  <!-- Button to add new collection for the "select collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_add_new_collection">Engadir nova colección</string>
  <!-- Button to select all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_all">Seleccionar todo</string>
  <!-- Button to deselect all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_deselect_all">Desmarcar todo</string>
  <!-- Text to prompt users to select the tabs to save in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_empty">Selecciona as lapelas que gardar</string>
  <!-- Text to show users how many tabs they have selected in the "select tabs" step of the collection creator.
   %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_tabs_selected">%d lapelas seleccionadas</string>
  <!-- Text to show users they have one tab selected in the "select tabs" step of the collection creator.
  %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_tab_selected">%d lapela seleccionada</string>
  <!-- Text shown in snackbar when multiple tabs have been saved in a collection -->
  <string name="create_collection_tabs_saved">Lapelas gardadas!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when one or multiple tabs have been saved in a new collection -->
  <string name="create_collection_tabs_saved_new_collection">Colección gardada!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when one tab has been saved in a collection -->
  <string name="create_collection_tab_saved">Lapela gardada!</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): button to close the collection creator -->
  <string name="create_collection_close">Pechar</string>
  <!-- Button to save currently selected tabs in the "select tabs" step of the collection creator-->
  <string name="create_collection_save">Gardar</string>
  <!-- Snackbar action to view the collection the user just created or updated -->
  <string name="create_collection_view">Ver</string>

  <!-- Default name for a new collection in "name new collection" step of the collection creator. %d is a placeholder for the number of collections-->
  <string name="create_collection_default_name">Colección %d</string>

  <!-- Share -->
  <!-- Share screen header -->
  <string name="share_header">Enviar e compartir</string>
  <!-- Share screen header -->
  <string name="share_header_2">Compartir</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
    "Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
  <string name="share_button_content_description">Compartir</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to another app -->
  <string name="share_link_subheader">Compartir unha ligazón</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
  <string name="share_device_subheader">Enviar a un dispositivo</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the full list -->
  <string name="share_link_all_apps_subheader">Todas as accións</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the most-recent sorted list -->
  <string name="share_link_recent_apps_subheader">Usado recentemente</string>
  <!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
  <string name="sync_sign_in">Inicie sesión para sincronizar</string>
  <!-- An option from the share dialog to send link to all other sync devices -->
  <string name="sync_send_to_all">Enviar a todos os dispositivos</string>
  <!-- An option from the share dialog to reconnect to sync -->
  <string name="sync_reconnect">Conecte de novo para sincronizar</string>
  <!-- Text displayed when sync is offline and cannot be accessed -->
  <string name="sync_offline">Sen conexión</string>
  <!-- An option to connect additional devices -->
  <string name="sync_connect_device">Conectar outro dispositivo</string>
  <!-- The dialog text shown when additional devices are not available -->
  <string name="sync_connect_device_dialog">Para enviar unha lapela, inicie sesión en Firefox en polo menos outro dispositivo.</string>
  <!-- Confirmation dialog button -->
  <string name="sync_confirmation_button">Entendín</string>
  <!-- Share error message -->
  <string name="share_error_snackbar">Non é posíbel compartir con esta aplicación</string>
  <!-- Add new device screen title -->
  <string name="sync_add_new_device_title">Enviar a dispositivo</string>
  <!-- Text for the warning message on the Add new device screen -->
  <string name="sync_add_new_device_message">Non hai dispositivos conectados</string>
  <!-- Text for the button to learn about sending tabs -->
  <string name="sync_add_new_device_learn_button">Máis información sobre o envío de lapelas…</string>
  <!-- Text for the button to connect another device -->
  <string name="sync_add_new_device_connect_button">Conectar outro dispositivo…</string>

  <!-- Notifications -->
  <!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_channel_name">Sesión de navegación privada</string>
  <!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_delete_text">Eliminar lapelas privadas</string>
  <!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_delete_text_2">Pechar lapelas privadas</string>
  <!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
  <string name="notification_pbm_action_open">Abrir</string>
  <!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
  <string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Eliminar e abrir</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
980
981
  <!-- Name of the "Powered by Fenix" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="notification_powered_by_channel_name">Creado por</string>
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
  <string name="snackbar_collection_deleted">Colección eliminada</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
  <string name="snackbar_collection_renamed">Colección renomeada</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes a tab -->
  <string name="snackbar_tab_deleted">Lapela eliminada</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
  <string name="snackbar_tabs_deleted">Lapelas eliminadas</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes a tab -->
  <string name="snackbar_tab_closed">Lapela pechada</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
  <string name="snackbar_tabs_closed">Lapelas pechadas</string>
Mozilla L10n Automation Bot's avatar
Mozilla L10n Automation Bot committed
994
995
996
997
998
999
  <!-- Text shown in snackbar when user closes tabs -->
  <string name="snackbar_message_tabs_closed">Lapelas pechadas!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user bookmarks a list of tabs -->
  <string name="snackbar_message_bookmarks_saved">Marcadores gardados!</string>
  <!-- Text shown in snackbar action for viewing bookmarks -->
  <string name="snackbar_message_bookmarks_view">Ver</string>
1000
  <!-- Text shown in snackbar when user adds a site to top sites -->
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame