strings.xml 82.9 KB
Newer Older
Johan Lorenzo's avatar
Johan Lorenzo committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
  <string name="app_name_private_2">Firefox Preview Private</string>
  <!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
  <string name="app_name_private_3">Firefox Preview (Private)</string>
  <!-- Home Fragment -->
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
  <string name="content_description_menu">Më tepër mundësi</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
  <string name="content_description_private_browsing_button">Aktivizo shfletim privat</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Private Browsing" menu button. -->
  <string name="content_description_disable_private_browsing_button">Çaktivizo shfletim privat</string>
  <!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
  <string name="search_hint">Bëni kërkim ose jepni adresë</string>
  <!-- No Open Tabs Message Header -->
  <string name="no_open_tabs_header_2">S’ka skeda të hapura</string>
  <!-- No Open Tabs Message Description -->
  <string name="no_open_tabs_description">Skedat tuaja të hapura do të shfaqen këtu.</string>

  <!-- Private Browsing -->
  <!-- Title for private session option -->
  <string name="private_browsing_title">Gjendeni në sesion privat</string>
  <!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="private_browsing_placeholder_description">%1$s e spastron historikun tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur dilni nga aplikacioni apo mbyllni krejt skedat private. Edhe pse kjo s’ju bën anonim përballë sajteve apo furnizuesit të shërbimit tuaj internet,
    e bën më të lehtë mbajtjen private të asaj çka bëni në internet, nga cilido tjetër që përdor këtë pajisje.</string>
  <string name="private_browsing_common_myths">
    Mite të rëndomtë mbi shfletimin privat
  </string>
  <!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
  <string name="private_browsing_delete_session">Fshije sesionin</string>

  <!-- Private mode shortcut "contextual feature recommender" (CFR) -->
  <!-- Text for the main message -->
  <string name="cfr_message">Shtoni një shkurtore për të hapur skeda private që prej skenës Kreu juaj.</string>
  <!-- Text for the positive button -->
  <string name="cfr_pos_button_text">Shtoni shkurtore</string>
  <!-- Text for the negative button -->
  <string name="cfr_neg_button_text">Jo, faleminderit</string>

  <!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
  <!-- Shortcut action to open new tab -->
  <string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Skedë e re</string>
  <!-- Shortcut action to open new private tab -->
  <string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Skedë e re private</string>

  <!-- Browser Fragment -->
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
  <string name="browser_tabs_button">Skeda të Hapura</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate backward (browsing history) -->
  <string name="browser_menu_back">Mbrapsht</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate forward (browsing history) -->
  <string name="browser_menu_forward">Përpara</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Refresh current website -->
  <string name="browser_menu_refresh">Rifreskoje</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Stop loading current website -->
  <string name="browser_menu_stop">Ndale</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Bookmark the current page -->
  <string name="browser_menu_bookmark">Faqerojtës</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Un-bookmark the current page -->
  <string name="browser_menu_edit_bookmark">Përpunoni faqerojtësin</string>
  <!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
  <string name="browser_menu_help">Ndihmë</string>
  <!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
  <string name="browser_menu_whats_new">Ç’ka të Re</string>
  <!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
  <string name="browser_menu_settings">Rregullime</string>
  <!-- Browser menu button that opens a user's library -->
  <string name="browser_menu_your_library">Biblioteka Juaj</string>
  <!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
  <string name="browser_menu_desktop_site">Sajt për desktop</string>
  <!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
  <string name="browser_menu_add_to_homescreen">Shtoje te skena e Kreut</string>
  <!-- Browser menu toggle that installs a Progressive Web App shortcut to the site on the device home screen. -->
  <string name="browser_menu_install_on_homescreen">Instaloje</string>
  <!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
  <string name="browser_menu_find_in_page">Gjej në faqe</string>
  <!-- Browser menu button that creates a private tab -->
  <string name="browser_menu_private_tab">Skedë private</string>
  <!-- Browser menu button that creates a new tab -->
  <string name="browser_menu_new_tab">Skedë e re</string>
  <!-- Browser menu button that saves the current tab to a collection -->
  <string name="browser_menu_save_to_collection">Ruaje në Koleksion</string>
  <!-- Browser menu button that opens a dialog to report issues with the current site -->
  <string name="browser_menu_report_issue">Njoftoni problem sajti</string>
  <!-- Browser menu button that open a share menu to share the current site -->
  <string name="browser_menu_share">Ndajeni me të tjerët</string>
  <!-- Share menu title, displayed when a user is sharing their current site -->
  <string name="menu_share_with">Ndajeni me të tjerët përmes…</string>
  <!-- Browser menu button shown in custom tabs that opens the current tab in Fenix
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_open_in_fenix">Hape në %1$s</string>

  <!-- Browser menu text shown in custom tabs to indicate this is a Fenix tab
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_powered_by">BAZUAR NË %1$s</string>
  <!-- Browser menu text shown in custom tabs to indicate this is a Fenix tab
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="browser_menu_powered_by2">Bazuar në %1$s</string>
  <!-- Browser menu button to put the the current page in reader mode -->
  <string name="browser_menu_read">Pamja Lexues</string>
  <!-- Browser menu button to open the current page in an external app -->
  <string name="browser_menu_open_app_link">Hape në Aplikacion</string>
  <!-- Browser menu button to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
  <string name="browser_menu_read_appearance">Dukje</string>

  <!-- Locale Settings Fragment -->
  <!-- Content description for tick mark on selected language -->
  <string name="a11y_selected_locale_content_description">Gjuha e përzgjedhur</string>
  <!-- Content description for search icon -->
  <string name="a11y_search_icon_content_description">Kërko</string>
  <!-- Text for default locale item -->
  <string name="default_locale_text">Ndiq gjuhën e pajisjes</string>
  <!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
  <string name="locale_search_hint">Kërkoni gjuhë</string>

  <!-- Search Fragment -->
  <!-- Button in the search view that lets a user search by scanning a QR code -->
  <string name="search_scan_button">Skanoje</string>
  <!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
  <string name="search_shortcuts_button">Shkurtore</string>
  <!-- Button in the search view when shortcuts are displayed that takes a user to the search engine settings -->
  <string name="search_shortcuts_engine_settings">Rregullime motorësh kërkimesh</string>
  <!-- DEPRECATED: Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
  <string name="search_shortcuts_search_with">Kërkoni me</string>
  <!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
  <string name="search_shortcuts_search_with_2">Këtë herë kërko me:</string>
  <!-- Button in the search view that lets a user navigate to the site in their clipboard -->
  <string name="awesomebar_clipboard_title">Plotësoje lidhjen nga e papastra</string>
  <!-- Button in the search suggestions onboarding that allows search suggestions in private sessions -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">Lejoje</string>
  <!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">Mos e lejo</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint title text -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_title">Të lejohen sugjerime kërkimesh në sesione private?</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint description text, first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
  <string name="search_suggestions_onboarding_text">%s do të ndajë gjithçka shtypni te shtylla e adresave me motorin tuaj parazgjedhje të kërkimeve.</string>
  <!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
  <string name="search_suggestions_onboarding_learn_more_link">Mësoni më tepër</string>

  <!-- Search Widget -->
  <!-- Text preview for smaller sized widgets -->
  <string name="search_widget_text_short">Kërko</string>
  <!-- Text preview for larger sized widgets -->
  <string name="search_widget_text_long">Kërkoni në web</string>

  <!-- Preferences -->
  <!-- Title for the settings page-->
  <string name="settings">Rregullime</string>
  <!-- Preference category for basic settings -->
  <string name="preferences_category_basics">Bazat</string>

  <!-- Preference category for all links about Fenix -->
  <string name="preferences_category_about">Mbi</string>
  <!-- Preference for settings related to changing the default search engine -->
  <string name="preferences_default_search_engine">Motor parazgjedhje kërkimesh</string>
  <!-- Preference for settings related to Search -->
  <string name="preferences_search">Kërkim</string>
  <!-- Preference for settings related to Search address bar -->
  <string name="preferences_search_address_bar">Shtyllë adresash</string>
  <!-- Preference linking to help about Fenix -->
  <string name="preferences_help">Ndihmë</string>
  <!-- Preference link to rating Fenix on the Play Store -->
  <string name="preferences_rate">Vlerësojeni në Google Play</string>
  <!-- Preference for giving feedback about Fenix -->
  <string name="preferences_feedback">Jepni përshtypjet</string>
  <!-- Preference linking to about page for Fenix
    The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
  <string name="preferences_about">Mbi %1$s-in</string>
  <!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
  <string name="preferences_your_rights">Të drejtat Tuaja</string>
  <!-- Preference for settings related to saved passwords -->
  <string name="preferences_passwords">Fjalëkalime</string>
  <!-- Preference for settings related to saved credit cards and addresses -->
  <string name="preferences_credit_cards_addresses">Karta krediti dhe adresa</string>
  <!-- Preference for settings related to changing the default browser -->
  <string name="preferences_set_as_default_browser">Caktojeni shfletuesin parazgjedhje</string>
  <!-- Preference category for advanced settings -->
  <string name="preferences_category_advanced">Të mëtejshme</string>
  <!-- Preference category for privacy settings -->
  <string name="preferences_category_privacy">Privatësi</string>
  <!-- Preference for advanced site permissions -->
  <string name="preferences_site_permissions">Leje sajti</string>
  <!-- Preference for opening links in a private tab-->
  <string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Hapi lidhjet në skedë private</string>
  <!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
  <string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Shtoni shkurtore shfletimi privat</string>
  <!-- Preference for accessibility -->
  <string name="preferences_accessibility">Përdorshmëri</string>
  <!-- Preference category for account information -->
  <string name="preferences_category_account">Llogari</string>
  <!-- Preference shown on banner to sign into account -->
  <string name="preferences_sign_in">Hyni</string>
  <!-- Preference for changing where the toolbar is positioned -->
  <string name="preferences_toolbar">Panel</string>
  <!-- Preference for changing default theme to dark or light mode -->
  <string name="preferences_theme">Temë</string>
  <!-- Preference description for banner about signing in -->
  <string name="preferences_sign_in_description">Njëkohësoni faqerojtës, historik, etj me Llogarinë tuaj Firefox</string>
  <!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
  <string name="preferences_account_default_name">Llogari Firefox</string>
  <!-- Preference text for account title when there was an error syncing FxA -->
  <string name="preferences_account_sync_error">Rilidhu që të rimerret njëkohësimi</string>
  <!-- Preference for language -->
  <string name="preferences_language">Gjuhë</string>
  <!-- Preference for data choices -->
  <string name="preferences_data_choices">Zgjedhje për të dhënat</string>
  <!-- Preference for data collection -->
  <string name="preferences_data_collection">Grumbullim të dhënash</string>
  <!-- Preference linking to the privacy notice -->
  <string name="preferences_privacy_link">Shënim privatësie</string>
  <!-- Preference category for developer tools -->
  <string name="developer_tools_category">Mjete zhvilluesi</string>
  <!-- Preference for developers -->
  <string name="preferences_remote_debugging">Diagnostikim së largëti përmes USB-je</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search shortcuts -->
  <string name="preferences_show_search_shortcuts">Shfaqni shkurtore kërkimi</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search suggestions -->
  <string name="preferences_show_search_suggestions">Shfaq sugjerime kërkimi</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show search suggestions also in private mode -->
  <string name="preferences_show_search_suggestions_in_private">Shfaqi në sesione private</string>
  <!-- Preference title for switch preference to show a clipboard suggestion when searching -->
  <string name="preferences_show_clipboard_suggestions">Shfaq sugjerime të papastre</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest browsing history when searching -->
  <string name="preferences_search_browsing_history">Kërkoni në historik shfletimi</string>
  <!-- Preference title for switch preference to suggest bookmarks when searching -->
  <string name="preferences_search_bookmarks">Kërkoni te faqerojtësit</string>
  <!-- Preference for account settings -->
  <string name="preferences_account_settings">Rregullime llogarie</string>
  <!-- Preference for open links in third party apps -->
  <string name="preferences_open_links_in_apps">Hapi lidhjet në aplikacione</string>

  <!-- Account Preferences -->
  <!-- Preference for triggering sync -->
  <string name="preferences_sync_now">Njëkohësoje tani</string>
  <!-- Preference category for sync -->
  <string name="preferences_sync_category">Zgjidhni çfarë të njëkohësohet</string>
  <!-- Preference for syncing history -->
  <string name="preferences_sync_history">Historik</string>
  <!-- Preference for syncing bookmarks -->
  <string name="preferences_sync_bookmarks">Faqerojtës</string>
  <!-- Preference for syncing logins -->
  <string name="preferences_sync_logins">Kredenciale Hyrjesh</string>
  <!-- Preference for signing out -->
  <string name="preferences_sign_out">Dilni</string>
  <!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
  <string name="preferences_sync_device_name">Emër pajisjeje</string>
  <!-- Text shown when user enters empty device name -->
  <string name="empty_device_name_error">Emri i pajisjes s’mund të jetë i zbrazët.</string>
  <!-- Label indicating that sync is in progress -->
  <string name="sync_syncing_in_progress">Po njëkohësohet…</string>
  <!-- Label summary indicating that sync failed. The first parameter is the date stamp showing last time it succeeded -->
  <string name="sync_failed_summary">Njëkohësimi dështoi. Suksesi i fundit: %s</string>
  <!-- Label summary showing never synced -->
  <string name="sync_failed_never_synced_summary">Njëkohësimi dështoi. Njëkohësuar së fundi: kurrë</string>

  <!-- Label summary the date we last synced. The first parameter is date stamp showing last time synced -->
  <string name="sync_last_synced_summary">Njëkohësuar së fundi më: %s</string>
  <!-- Label summary showing never synced -->
  <string name="sync_never_synced_summary">Njëkohësuar së fundi: kurrë</string>
  <!-- Text for displaying the default device name.
    The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
    and the third is the device model. -->
  <string name="default_device_name">%s te %s %s</string>

  <!-- Send Tab -->
  <!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="fxa_received_tab_channel_name">Skeda të marra</string>
  <!-- Description of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="fxa_received_tab_channel_description">Njoftime për skeda të marra prej pajisjesh të tjera me Firefox.</string>
  <!-- The body for these is the URL of the tab received -->
  <string name="fxa_tab_received_notification_name">Skedë e Marrë</string>
  <!-- When multiple tabs have been received -->
  <string name="fxa_tabs_received_notification_name">Skeda të Marra</string>
  <!-- %s is the device name -->
  <string name="fxa_tab_received_from_notification_name">Skedë nga %s</string>

  <!-- Advanced Preferences -->
  <!-- Preference for tracking protection settings -->
  <string name="preferences_tracking_protection_settings">Mbrojtje Nga Gjurmimet</string>
  <!-- Preference switch for tracking protection -->
  <string name="preferences_tracking_protection">Mbrojtje Nga Gjurmimet</string>
  <!-- Preference switch description for tracking protection -->
  <string name="preferences_tracking_protection_description">Bllokoni lëndë dhe programthe që ju ndjekin nëpër internet</string>
  <!-- Preference for tracking protection exceptions -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions">Përjashtime</string>
  <!-- Preference description for tracking protection exceptions -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions_description">Mbrojtja Nga Gjurmimet është e çaktivizuar për këto sajte</string>
  <!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
  <string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">Aktivizoje për krejt sajtet</string>
  <!-- Text displayed when there are no exceptions -->
  <string name="exceptions_empty_message_description">Përjashtimet ju lejojnë të çaktivizoni mbrojtje nga gjurmimet për sajte të përzgjedhur.</string>
  <!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
  <string name="exceptions_empty_message_learn_more_link">Mësoni më tepër</string>

  <!-- Description in Quick Settings that tells user tracking protection is off globally for all sites, and links to Settings to turn it on -->
  <string name="preferences_tracking_protection_turned_off_globally">Çaktivizuar globalisht, kaloni te Rregullimet që ta aktivizoni.</string>

  <!-- Preference switch for Telemetry -->
  <string name="preferences_telemetry">Telemetry</string>
  <!-- Preference switch for usage and technical data collection -->
  <string name="preference_usage_data">Të dhëna përdorimi dhe teknike</string>
  <!-- Preference description for usage and technical data collection -->
  <string name="preferences_usage_data_description">I jep Mozilla-s të dhëna rreth funksionimit, përdorimit, hardware-it dhe përshtatjeve të shfletuesit tuaj, për ta ndihmuar në përmirësimin e %1$s-it</string>
  <!-- Title for experiments preferences -->
  <string name="preference_experiments">Eksperimente</string>
  <!-- Summary for experiments preferences -->
  <string name="preference_experiments_summary">I lejon Mozilla-s të instalojë dhe grumbullojë të dhëna për veçori eksperimentale</string>
  <!-- Preference switch for crash reporter -->
  <string name="preferences_crash_reporter">Njoftues rithisjesh</string>
  <!-- Preference switch for Mozilla location service -->
  <string name="preferences_mozilla_location_service">Shërbim Mozilla vendndodhjesh</string>
  <!-- Preference switch for app health report. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="preferences_fenix_health_report">Raport shëndeti %s</string>

  <!-- Turn On Sync Preferences -->
  <!-- Header of the Turn on Sync preference view -->
  <string name="preferences_sync">Aktivizo Sync-un</string>
  <!-- Preference for pairing -->
  <string name="preferences_sync_pair">Skanoni kod çiftimi te Firefox-i në desktop</string>
  <!-- Preference for account login -->
  <string name="preferences_sync_sign_in">Hyni</string>
  <!-- Preference for reconnecting to FxA sync -->
  <string name="preferences_sync_sign_in_to_reconnect">Bëni hyrjen që të rilidhet</string>
  <!-- Preference for removing FxA account -->
  <string name="preferences_sync_remove_account">Hiqe llogarinë</string>

  <!-- Pairing Feature strings -->
  <!-- Instructions on how to access pairing -->
  <string name="pair_instructions"><![CDATA[Që të merrni kodin tuaj QR, vizitoni <b>firefox.com/pair</b> në Firefox te kompjuteri juaj.]]></string>
  <!-- Button to open camera for pairing -->
  <string name="pair_open_camera">Hap Kamerën</string>
  <!-- Button to cancel pairing -->
  <string name="pair_cancel">Anuloje</string>

  <!-- Toolbar Preferences -->
  <!-- Preference for using top toolbar -->
  <string name="preference_top_toolbar">Sipër</string>
  <!-- Preference for using bottom toolbar -->
  <string name="preference_bottom_toolbar">Poshtë</string>

  <!-- Theme Preferences -->
  <!-- Preference for using light theme -->
  <string name="preference_light_theme">E çelët</string>
  <!-- Preference for using dark theme -->
  <string name="preference_dark_theme">E errët</string>
  <!-- Preference for using using dark or light theme automatically set by battery -->
  <string name="preference_auto_battery_theme">Caktuar nga Kursyesi i Baterisë</string>
  <!-- Preference for using following device theme -->
  <string name="preference_follow_device_theme">Ndiq temën e pajisjes</string>

  <!-- Library -->
  <!-- Option in Library to open Sessions page -->
  <string name="library_sessions">Sesione</string>
  <!-- Option in Library to open Screenshots page -->
  <string name="library_screenshots">Foto ekrani</string>
  <!-- Option in Library to open Downloads page -->
  <string name="library_downloads">Shkarkime</string>
  <!-- Option in library to open Bookmarks page -->
  <string name="library_bookmarks">Faqerojtës</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks root page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_root">Faqerojtës Desktopi</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "menu" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_menu">Menu Faqerojtësish</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "toolbar" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_toolbar">Panel Faqerojtësish</string>
  <!-- Option in library to open Desktop Bookmarks "unfiled" page -->
  <string name="library_desktop_bookmarks_unfiled">Faqerojtës të Tjerë</string>
  <!-- Option in Library to open History page -->
  <string name="library_history">Historik</string>
  <!-- Option in Library to open Reading List -->
  <string name="library_reading_list">Listë Leximesh</string>
  <!-- Menu Item Label for Search in Library -->
  <string name="library_search">Kërkoni</string>
  <!-- Library Page Title -->
  <string name="library_title">Bibliotekë</string>
  <!-- Settings Page Title -->
  <string name="settings_title">Rregullime</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
  <string name="content_description_history_menu">Menu objektesh historiku</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Close button for library settings" -->
  <string name="content_description_close_button">Mbylleni</string>

  <!-- Sessions -->
  <!-- Title for the list of tabs -->
  <string name="tab_header_label">Skeda të hapura</string>
  <!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
  <string name="tabs_header_private_title">Sesion privat</string>
  <!-- Title for the list of tabs in the current private session -->
  <string name="tabs_header_private_tabs_title">Skeda private</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Add tab button. Adds a news tab when pressed -->
  <string name="add_tab">Shtoni skedë</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab button. Closes the current session when pressed -->
  <string name="close_tab">Mbylle skedën</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close tab <title> button. First parameter is tab title -->
  <string name="close_tab_title">Mbylle skedën %s</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the open tabs menu when pressed -->
  <string name="open_tabs_menu">Menu skedash të hapura</string>
  <!-- Open tabs menu item to close all tabs -->
  <string name="tabs_menu_close_all_tabs">Mbylli krejt skedat</string>
  <!-- Open tabs menu item to share all tabs -->
  <string name="tabs_menu_share_tabs">Ndani skeda me të tjerët</string>
  <!-- Open tabs menu item to save tabs to collection -->
  <string name="tabs_menu_save_to_collection">Ruaje në koleksion</string>

  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the tab menu when pressed -->
  <string name="tab_menu">Menu skedash</string>
  <!-- Tab menu item to share the tab -->
  <string name="tab_share">Ndani skedën me të tjerët</string>
  <!-- Button in the current session menu. Deletes the session when pressed -->
  <string name="current_session_delete">Fshije</string>
  <!-- Button in the current session menu. Saves the session when pressed -->
  <string name="current_session_save">Ruaje</string>
  <!-- Button in the current session menu. Opens the share menu when pressed -->
  <string name="current_session_share">Ndajeni me të tjerët</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title icon for current session menu -->
  <string name="current_session_image">Figurë e sesionit të tanishëm</string>
  <!-- Button to save the current set of tabs into a collection -->
  <string name="save_to_collection">Ruaje në koleksion</string>
  <!-- Text for the menu button to delete a collection -->
  <string name="collection_delete">Fshije koleksionin</string>
  <!-- Text for the menu button to rename a collection -->
  <string name="collection_rename">Riemërtojeni koleksionin</string>
  <!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
  <string name="collection_open_tabs">Hapi skedat</string>

  <!-- History -->
  <!-- Text for the button to clear all history -->
  <string name="history_delete_all">Fshije historikun</string>
  <!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
  <string name="history_delete_all_dialog">Jeni i sigurt se doni të spastrohet historiku juaj?</string>
  <!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
  <string name="history_clear_dialog">Spastroje</string>
  <!-- Text for the button to delete a single history item -->
  <string name="history_delete_item">Fshije</string>
  <!-- History multi select title in app bar
  The first parameter is the number of bookmarks selected -->
  <string name="history_multi_select_title">%1$d të përzgjedhura</string>
  <!-- Text for the button to clear selected history items. The first parameter
    is a digit showing the number of items you have selected -->
  <string name="history_delete_some">Fshi %1$d objekte</string>
  <!-- Text for the header that groups the history for last 24 hours -->
  <string name="history_24_hours">24 orët e fundit</string>
  <!-- Text for the header that groups the history the past 7 days -->
  <string name="history_7_days">7 ditët e fundit</string>
  <!-- Text for the header that groups the history the past 30 days -->
  <string name="history_30_days">30 ditët e fundit</string>
  <!-- Text for the header that groups the history older than the last month -->
  <string name="history_older">Më i vjetër</string>
  <!-- Text shown when no history exists -->
  <string name="history_empty_message">S’ka historik këtu</string>

  <!-- Crashes -->
  <!-- Title text displayed on the tab crash page. This first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="tab_crash_title_2">Na ndjeni. %1$s s’mund ta ngarkojë atë faqe.</string>
  <!-- Description text displayed on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_description">Mund të provoni të riktheni ose mbyllni këtë skedë më poshtë.</string>
  <!-- Send crash report checkbox text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_send_report">Dërgoni raport vithisjeje te Mozilla</string>
  <!-- Close tab button text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_close">Mbylle skedën</string>
  <!-- Restore tab button text on the tab crash page -->
  <string name="tab_crash_restore">Riktheje skedën</string>

  <!-- Content Description for session item menu button -->
  <string name="content_description_session_menu">Mundësi sesioni</string>

  <!-- Content Description for session item share button -->
  <string name="content_description_session_share">Ndani sesionin me të tjerë</string>

  <!-- Bookmarks -->
  <!-- Content description for bookmarks library menu -->
  <string name="bookmark_menu_content_description">Menu faqerojtësish</string>
  <!-- Screen title for editing bookmarks -->
  <string name="bookmark_edit">Përpunoni faqerojtësin</string>
  <!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
  <string name="bookmark_select_folder">Përzgjidhni dosje</string>
  <!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
  <string name="bookmark_add_folder">Shtoni dosje</string>
  <!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="bookmark_created_snackbar">Faqeruajtësi u krijua.</string>
  <!-- Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="bookmark_saved_snackbar">Faqerojtësi u ruajt! </string>
  <!-- Snackbar edit button shown after a bookmark has been created. -->
  <string name="edit_bookmark_snackbar_action">PËRPUNOJENI</string>
  <!-- Bookmark overflow menu edit button -->
  <string name="bookmark_menu_edit_button">Përpunoni</string>
  <!-- Bookmark overflow menu select button -->
  <string name="bookmark_menu_select_button">Përzgjidheni</string>
  <!-- Bookmark overflow menu copy button -->
  <string name="bookmark_menu_copy_button">Kopjoje</string>
  <!-- Bookmark overflow menu share button -->
  <string name="bookmark_menu_share_button">Ndajeni me të tjerët</string>
  <!-- Bookmark overflow menu open in new tab button -->
  <string name="bookmark_menu_open_in_new_tab_button">Hape në skedë të re</string>
  <!-- Bookmark overflow menu open in private tab button -->
  <string name="bookmark_menu_open_in_private_tab_button">Hape në skedë private</string>
  <!-- Bookmark overflow menu delete button -->
  <string name="bookmark_menu_delete_button">Fshije</string>
  <!-- Bookmark multi select title in app bar
   The first parameter is the number of bookmarks selected -->
  <string name="bookmarks_multi_select_title">%1$d të përzgjedhur</string>
  <!-- Bookmark editing screen title -->
  <string name="edit_bookmark_fragment_title">Përpunoni faqerojtësin</string>
  <!-- Bookmark folder editing screen title -->
  <string name="edit_bookmark_folder_fragment_title">Përpunoni dosjen</string>
  <!-- Bookmark sign in button message -->
  <string name="bookmark_sign_in_button">Që të shihni faqerojtës të njëkohësuar, bëni hyrjen</string>
  <!-- Bookmark URL editing field label -->
  <string name="bookmark_url_label">URL</string>
  <!-- Bookmark FOLDER editing field label -->
  <string name="bookmark_folder_label">DOSJE</string>
  <!-- Bookmark NAME editing field label -->
  <string name="bookmark_name_label">EMËR</string>
  <!-- Bookmark add folder screen title -->
  <string name="bookmark_add_folder_fragment_label">Shtoni dosje</string>
  <!-- Bookmark select folder screen title -->
  <string name="bookmark_select_folder_fragment_label">Përzgjidhni dosje</string>
  <!-- Bookmark editing error missing title -->
  <string name="bookmark_empty_title_error">Duhet të ketë një titull</string>
  <!-- Bookmark editing error missing or improper URL -->
  <string name="bookmark_invalid_url_error">URL e pavlefshme</string>
  <!-- Bookmark screen message for empty bookmarks folder -->
  <string name="bookmarks_empty_message">S’ka faqerojtës këtu</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deletion
   The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
  <string name="bookmark_deletion_snackbar_message">U fshi %1$s</string>
  <!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
  <string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Po fshihen faqerojtësit e përzgjedhur</string>
  <!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
  <string name="bookmark_undo_deletion">ZHBËJE</string>

  <!-- Site Permissions -->
  <!-- Site permissions preferences header -->
  <string name="permissions_header">Leje</string>
  <!-- Button label that take the user to the Android App setting -->
  <string name="phone_feature_go_to_settings">Shkoni te Rregullimet</string>

  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Quick settings sheet
    to give users access to site specific information / settings. For example:
    Secure settings status and a button to modify site permissions -->
  <string name="quick_settings_sheet">Fletë rregullimesh të shpejta</string>
  <!-- Label that indicates that this option it the recommended one -->
  <string name="phone_feature_recommended">E këshilluar</string>
  <!-- button that allows editing site permissions settings -->
  <string name="quick_settings_sheet_manage_site_permissions">Administroni leje sajti</string>
  <!-- Button label for clearing all the information of site permissions-->
  <string name="clear_permissions">Spastro leje</string>
  <!-- Button label for clearing a site permission-->
  <string name="clear_permission">Spastro leje</string>
  <!-- Button label for clearing all the information on all sites-->
  <string name="clear_permissions_on_all_sites">Spastro lejet në krejt sajtet</string>
  <!-- Preference for altering video and audio autoplay for all websites -->
  <string name="preference_browser_feature_autoplay">Vetëluaje</string>
  <!-- Preference for altering the camera access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_camera">Kamerë</string>
  <!-- Preference for altering the microphone access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_microphone">Mikrofon</string>
  <!-- Preference for altering the location access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_location">Vendndodhje</string>
  <!-- Preference for altering the notification access for all websites -->
  <string name="preference_phone_feature_notification">Njoftim</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be asked always -->
  <string name="preference_option_phone_feature_ask_to_allow">Kërko të lejohet</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be blocked -->
  <string name="preference_option_phone_feature_blocked">E bllokuar</string>
  <!-- Label that indicates that a permission must be allowed -->
  <string name="preference_option_phone_feature_allowed">E lejuar</string>
  <!--Label that indicates a permission is by the Android OS-->
  <string name="phone_feature_blocked_by_android">E bllokuar nga Android</string>
  <!-- Preference for showing a list of websites that the default configurations won't apply to them -->
  <string name="preference_exceptions">Përjashtime</string>
  <!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to on -->
  <string name="tracking_protection_on">On</string>
  <!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to off -->
  <string name="tracking_protection_off">Off</string>
  <!-- Label that indicates video and audio autoplay is blocked -->
  <string name="preference_option_autoplay_blocked">Video dhe audio të bllokuara</string>
  <!-- Label that indicates video and audio autoplay is allowed -->
  <string name="preference_option_autoplay_allowed">Video dhe audio të lejuara</string>
  <!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to on -->
  <string name="delete_browsing_data_quit_on">On</string>
  <!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to off -->
  <string name="delete_browsing_data_quit_off">Off</string>

  <!-- Collections -->
  <!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
  <string name="collections_description">Koleksiononi gjërat që kanë rëndësi për ju. Për t’ia filluar, ruani skedat e hapura në një koleksion të ri.</string>
  <!-- Collections header on home fragment -->
  <string name="collections_header">Koleksione</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
  <string name="collection_menu_button_content_description">Menu koleksionesh</string>
  <!-- No Open Tabs Message Header -->
  <string name="no_collections_header">S’ka koleksione</string>
  <!-- No Open Tabs Message Description -->
  <string name="no_collections_description">Koleksionet tuaja do të shfaqen këtu.</string>
  <!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_tabs">Përzgjidhni Skeda</string>
  <!-- Title for the "select collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_collection">Përzgjidhni koleksion</string>
  <!-- Title for the "name collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_name_collection">Emër koleksioni</string>
  <!-- Button to add new collection for the "select collection" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_add_new_collection">Shtoni koleksion të ri</string>
  <!-- Button to select all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_select_all">Përzgjidhi Krejt</string>
  <!-- Button to deselect all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_deselect_all">Shpërzgjidhi Krejt</string>
  <!-- Text to prompt users to select the tabs to save in the "select tabs" step of the collection creator -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_empty">Përzgjidhni skeda për ruajtje</string>
  <!-- Text to show users how many tabs they have selected in the "select tabs" step of the collection creator.
   %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_tabs_selected">%d skeda të përzgjedhura</string>
  <!-- Text to show users they have one tab selected in the "select tabs" step of the collection creator.
  %d is a placeholder for the number of tabs selected. -->
  <string name="create_collection_save_to_collection_tab_selected">%d skedë e përzgjedhur</string>
  <!-- Text shown in snackbar when multiple tabs have been saved in a collection -->
  <string name="create_collection_tabs_saved">Skedat u ruajtën!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when one tab has been saved in a collection -->
  <string name="create_collection_tab_saved">Skeda u ruajt!</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): button to close the collection creator -->
  <string name="create_collection_close">Mbylle</string>
  <!-- Button to save currently selected tabs in the "select tabs" step of the collection creator-->
  <string name="create_collection_save">Ruaje</string>

  <!-- Default name for a new collection in "name new collection" step of the collection creator. %d is a placeholder for the number of collections-->
  <string name="create_collection_default_name">Koleksioni %d</string>

  <!-- Share -->
  <!-- Share screen header -->
  <string name="share_header">Dërgojeni dhe Ndajeni me të Tjerë</string>
  <!-- Share screen header -->
  <string name="share_header_2">Ndajeni me të tjerë</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
    "Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
  <string name="share_button_content_description">Ndajeni me të tjerë</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to another app -->
  <string name="share_link_subheader">Ndani lidhje me të tjerë</string>
  <!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
  <string name="share_device_subheader">Dërgojeni në pajisje</string>
  <!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
  <string name="sync_sign_in">Që të Njëkohësoni, bëni hyrjen</string>
  <!-- An option from the share dialog to send link to all other sync devices -->
  <string name="sync_send_to_all">Dërgoje te krejt pajisjet</string>
  <!-- An option from the share dialog to reconnect to sync -->
  <string name="sync_reconnect">Rilidhu për Njëkohësim</string>
  <!-- Text displayed when sync is offline and cannot be accessed -->
  <string name="sync_offline">Jo në linjë</string>
  <!-- An option to connect additional devices -->
  <string name="sync_connect_device">Lidhni pajisje tjetër</string>
  <!-- The dialog text shown when additional devices are not available -->
  <string name="sync_connect_device_dialog">Për të dërguar një skedë, bëni hyrjen te Firefox-i të paktën në një pajisje tjetër.</string>
  <!-- Confirmation dialog button -->
  <string name="sync_confirmation_button">E mora vesh</string>
  <!-- Share error message -->
  <string name="share_error_snackbar">S’mund të ndahet me të tjerë te ky aplikacion</string>
  <!-- Add new device screen title -->
  <string name="sync_add_new_device_title">Dërgojeni në pajisje</string>
  <!-- Text for the warning message on the Add new device screen -->
  <string name="sync_add_new_device_message">Pa Pajisje të Lidhura</string>
  <!-- Text for the button to learn about sending tabs -->
  <string name="sync_add_new_device_learn_button">Mësoni Rreth Dërgimi Skedash…</string>
  <!-- Text for the button to connect another device -->
  <string name="sync_add_new_device_connect_button">Lidhni Tjetër Pajisje…</string>

  <!-- Notifications -->
  <!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_channel_name">Sesion shfletimi privat</string>
  <!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_delete_text">Fshini skeda private</string>
  <!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
  <string name="notification_pbm_delete_text_2">Mbyllni skeda private</string>
  <!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
  <string name="notification_pbm_action_open">Hape</string>
  <!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
  <string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Fshije dhe Hape</string>
  <!-- Name of the "Powered by Fenix" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
  <string name="notification_powered_by_channel_name">Bazuar Në</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
  <string name="snackbar_collection_deleted">Koleksioni u fshi</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
  <string name="snackbar_collection_renamed">Koleksioni u rimeërtua</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes a tab -->
  <string name="snackbar_tab_deleted">Skeda u fshi</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
  <string name="snackbar_tabs_deleted">Skedat u fshinë</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes a tab -->
  <string name="snackbar_tab_closed">Skeda u mbyll</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
  <string name="snackbar_tabs_closed">Skedat u mbyllën</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes a private tab -->
  <string name="snackbar_private_tab_closed">Skeda private u mbyll</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user closes all private tabs -->
  <string name="snackbar_private_tabs_closed">Skedat private u mbyllën</string>
  <!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
  <string name="snackbar_private_tabs_deleted">Skedat private u fshinë</string>
  <!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
  <string name="snackbar_deleted_undo">ZHBËJE</string>
  <!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
  <string name="a11y_dialog_deleted_undo">Zhbëje</string>
  <!-- Text for action to confirm deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
  <string name="a11y_dialog_deleted_confirm">Ripohojeni</string>
  <!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
    First parameter is the name of the app, second parameter is the URL or text scanned-->
  <string name="qr_scanner_confirmation_dialog_message">Lejojeni %1$s të hapë %2$s</string>
  <!-- QR code scanner prompt dialog positive option to allow navigation to scanned link -->
  <string name="qr_scanner_dialog_positive">LEJOJE</string>
  <!-- QR code scanner prompt dialog positive option to deny navigation to scanned link -->
  <string name="qr_scanner_dialog_negative">MOHOJE</string>
  <!-- Tab collection deletion prompt dialog message. Placeholder will be replaced with the collection name -->
  <string name="tab_collection_dialog_message">Jeni i sigurt se doni të fshihet %1$s?</string>
  <!-- Tab collection deletion prompt dialog option to delete the collection -->
  <string name="tab_collection_dialog_positive">Fshije</string>
  <!-- Tab collection deletion prompt dialog option to cancel deleting the collection -->
  <string name="tab_collection_dialog_negative">Anuloje</string>
  <!-- Text displayed in a notification when the user enters full screen mode -->
  <string name="full_screen_notification">Po hyhet në mënyrën “Sa krejt ekrani”</string>
  <!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
  <string name="url_copied">URL-ja u kopjua</string>
  <!-- Sample text for accessibility font size -->
  <string name="accessibility_text_size_sample_text">Dhëntë e dhitë e Zeres, nami i Hasan Qeres. Dhëntë e dhitë e Zeres, nami i Hasan Qeres. Dhëntë e dhitë e Zeres, nami i Hasan Qeres. Dhëntë e dhitë e Zeres, nami i Hasan Qeres.</string>
  <!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_text_size_summary">Bëjeni tekstin në sajte më të madh ose më të vogël</string>
  <!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_font_size_title">Madhësi Shkronjash</string>

  <!-- Title for Accessibility Text Automatic Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_auto_size">Përmasim Automatik i Shkronjave</string>
  <!-- Summary for Accessibility Text Automatic Size Scaling Preference -->
  <string name="preference_accessibility_auto_size_summary">Madhësia e shkronjave do të përputhet me rregullimet tuaja në Android. Që të administroni madhësi shkronjash prej këtu, çaktivizojeni.</string>

  <!-- Title for the Delete browsing data preference -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data">Fshi të dhëna shfletimi</string>
  <!-- Title for the tabs item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_tabs_title">Skeda të Hapura</string>
  <!-- Subtitle for the tabs item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the number of open tabs -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_tabs_subtitle">%d skeda</string>

  <!-- Title for the data and history items in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_title">Historik shfletimesh dhe të dhëna sajti</string>
  <!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
    number of history items the user has -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d adresa</string>
  <!-- Title for history items in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Historik</string>
  <!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
    number of history pages the user has -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d faqe</string>
  <!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Koleksione</string>
  <!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
    number of collections that will be deleted -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d koleksione</string>
  <!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">&lt;em&gt;Cookies&lt;/em&gt;</string>
  <!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Do të bëhet dalja juaj nga shumica e sajteve</string>
  <!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Figura dhe kartela të ruajtura në fshehtinë</string>
  <!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Liron hapësirë depozitimi</string>
  <!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Leje sajti</string>
  <!-- Text for the button to delete browsing data -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_button">Fshi të dhëna shfletimi</string>

  <!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Fshi të dhëna shfletimi gjatë daljes</string>
  <!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
  <string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Fshin automatikisht të dhënat e shfletimit, kur përzgjidhni “Dil” nga menuja kryesore</string>
  <!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
  <string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit_2">Fshin automatikisht të dhënat e shfletimit, kur përzgjidhni \“Dil\” nga menuja kryesore</string>
  <!-- Category for history items to delete on quit in delete browsing data on quit -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit_browsing_history">Historik shfletimi</string>
  <!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
  <string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Dil</string>

  <!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_message">Kjo do të fshijë krejt të dhënat tuaja të shfletimit.</string>
  <!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s do të fshijë të dhënat e përzgjedhura të shfletimit.</string>
  <!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Anuloje</string>
  <!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
  <string name="delete_browsing_data_prompt_allow">Fshije</string>

  <!-- Text for the snackbar confirmation that the data was deleted -->
  <string name="preferences_delete_browsing_data_snackbar">Të dhënat e shfletimit u fshinë</string>
  <!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
  <string name="deleting_browsing_data_in_progress">Po fshihen të dhëna shfletimi…</string>

  <!-- Onboarding -->
  <!-- Text for onboarding welcome message
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_header">Mirë se vini te %s!</string>
  <!-- text for the Firefox Accounts section header -->
  <string name="onboarding_fxa_section_header">Keni tashmë një llogari?</string>
  <!-- text for the Firefox Preview feature section header
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_feature_section_header">Njihuni me %s</string>
  <!-- text for the theme picker onboarding card header -->
  <string name="onboarding_theme_picker_header">Zgjidhni temën tuaj</string>
  <!-- text for the theme picker onboarding card description -->
  <string name="onboarding_theme_picker_description">Provoni temë të errët: më e lehtë për baterinë dhe sytë tuaj.</string>
  <!-- text for the firefox account onboarding card header
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_firefox_account_header">Përfitoni maksimumin nga %s.</string>
  <!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
    another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
    The first parameter is the email of the detected user's account -->
  <string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Jeni i futur si %s në një tjetër shfletues Firefox në këtë telefon. Doni të hyhet me këtë llogari?</string>
  <!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
  <string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Po, futmë</string>
  <!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
  <string name="onboarding_firefox_account_signing_in">Po hyhet…</string>
  <!-- text for the button to manually sign into Firefox account. The word "Firefox" should not be translated -->
  <string name="onboarding_firefox_account_sign_in">Hyni në Firefox</string>
  <!-- text for the button to stay signed out when presented with an option to automatically sign-in. -->
  <string name="onboarding_firefox_account_stay_signed_out">Qëndro i dalë</string>
  <!-- text to display in the snackbar once account is signed-in -->
  <string name="onboarding_firefox_account_sync_is_on">Njëkohësimi është aktiv</string>
  <!-- text to display in the snackbar if automatic sign-in fails. user may try again -->
  <string name="onboarding_firefox_account_automatic_signin_failed">S’u arrit të hyhej</string>
  <!-- text for the tracking protection onboarding card header -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_header">Mbroni veten</string>
  <!-- text for the tracking protection card description
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_tracking_protection_description">%s bllokon gjurmues reklamash që ju ndjekin nëpër internet.
  </string>
  <!-- text for the private browsing onboarding card header -->
  <string name="onboarding_private_browsing_header">Shfletoni privatisht</string>
  <!-- text for the private browsing onboarding card description
  The first parameter is an icon that represents private browsing -->
  <string name="onboarding_private_browsing_description">Kur shihni ikonën %s, shfletimi privat është larg një prekje ekrani.
  </string>
  <!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
  <string name="onboarding_privacy_notice_header">Privatësia juaj</string>
  <!-- text for the privacy notice onboarding card description
  The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
  <string name="onboarding_privacy_notice_description">E kemi hartuar %s për t’ju dhënë kontroll mbi ç’ndani me
    të tjerë në internet dhe ç’ndani me ne.
  </string>
  <!-- Text for the button to read the privacy notice -->
  <string name="onboarding_privacy_notice_read_button">Lexoni shënimin tonë mbi privatësinë</string>

  <!-- text for the button to finish onboarding -->
  <string name="onboarding_finish">Nisni shfletimin</string>

  <!-- Onboarding theme -->
  <!-- Automatic theme setting (will follow device setting) -->
  <string name="onboarding_theme_automatic_title">Vetvetiu</string>
  <!-- Summary of automatic theme setting (will follow device setting) -->
  <string name="onboarding_theme_automatic_summary">Përshtatet me rregullimet e pajisjes tuaj</string>
  <!-- Theme setting for dark mode -->
  <string name="onboarding_theme_dark_title">Temë e errët</string>
  <!-- Theme setting for light mode -->
  <string name="onboarding_theme_light_title">Temë e çelët</string>

  <!-- Text shown in snackbar when multiple tabs have been sent to device -->
  <string name="sync_sent_tabs_snackbar">Skedat u dërguan!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when one tab has been sent to device -->
  <string name="sync_sent_tab_snackbar">Skeda u dërgua!</string>
  <!-- Text shown in snackbar when sharing tabs failed -->
  <string name="sync_sent_tab_error_snackbar">S’arrihet të dërgohet</string>

  <!-- Text shown in snackbar for the "retry" action that the user has after sharing tabs failed -->
  <string name="sync_sent_tab_error_snackbar_action">RIPROVONI</string>
  <!-- Title of QR Pairing Fragment -->
  <string name="sync_scan_code">Skanonin kodin</string>
  <!-- Instructions on how to access pairing -->
  <string name="sign_in_instructions"><![CDATA[Te kompjuteri juaj, hapni Firefox-in dhe kaloni te <b>https://firefox.com/pair</b>]]></string>
  <!-- Text shown for sign in pairing when ready -->
  <string name="sign_in_ready_for_scan">Gati për skanim</string>
  <!-- Text shown for settings option for sign with pairing -->
  <string name="sign_in_with_camera">Hyni me kamerën tuaj</string>
  <!-- Text shown for settings option for sign with email -->
  <string name="sign_in_with_email">Më mirë përdorni email</string>
  <!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
  <string name="sign_out_confirmation_message">Firefox-i do të reshtë së njëkohësuari me llogarinë tuaj, por s’do të fshijë ndonjë nga të dhënat e shfletimit tuaj në këtë pajisje.</string>
  <!-- Option to continue signing out of account shown in confirmation dialog to sign out of account -->
  <string name="sign_out_disconnect">Shkëputu</string>
  <!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
  <string name="sign_out_cancel">Anuloje</string>

  <!-- Error message snackbar shown after the user tried to select a default folder which cannot be altered -->
  <string name="bookmark_cannot_edit_root">S’mund të përpunohen dosjet parazgjedhje</string>

  <!-- Enhanced Tracking Protection -->
  <!-- Link displayed in enhanced tracking protection panel to access tracking protection settings -->
  <string name="etp_settings">Rregullime për Mbrojtje</string>
  <!-- Preference title for enhanced tracking protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection">Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi</string>
  <!-- Title for the description of enhanced tracking protection -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_title">Shfletoni pa qenë i ndjekur</string>
  <!-- Description of enhanced tracking protection. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">Mbajini për vete të dhënat tuaja. %s ju mbron nga shumë prej gjurmuesve më të rëndomtë që ndjekin ç’bëni në internet.</string>
  <!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">Mësoni më tepër</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_option">Standarde</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">Standarde (e këshilluar)</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">E baraspeshuar për mbrojtje dhe funksionim.</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description_2">Faqet do të ngarkohen normalisht, por blloko më pak gjurmues.</string>
  <!-- Accessibility text for the Standard protection information icon -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_info_button">Ç’bllokohet nga mbrojtje standarde kundër gjurmimit</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Strikte</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings, default setting -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default">Strikte (Parazgjedhje)</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default_description">Mbrojtje më e fortë kundër gjurmimit dhe punim më i shpejtë, por disa sajte mund të mos funksionojnë siç duhet.</string>
  <!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_recommended">Strikte (e këshilluar)</string>
  <!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Mbrojtje më e fortë, mund të shkaktojë mosfunksionim për disa sajte ose lëndë.</string>
  <!-- Accessibility text for the Strict protection information icon -->
  <string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_info_button">Ç’bllokohet nga mbrojtje strikte kundër gjurmimit</string>
  <!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
  <string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Të bllokuara</string>
  <!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
  <string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Të lejuara</string>
  <!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_social_media_trackers_title">Gjurmues Prej Mediash Shoqërore</string>
  <!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_social_media_trackers_description">Kufizon aftësinë e rrjeteve shoqërorë të gjurmojnë nëpër internet veprimtarinë tuaj të shfletimit.</string>
  <!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cookies_title">&lt;em&gt;Cookies&lt;/em&gt; Gjurmimi Nga Sajte Në Sajte</string>
  <!-- Description of cross-site tracking cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cookies_description">Bllokon &lt;em&gt;cookies&lt;/em&gt; të cilat rrjete reklamash dhe shoqëri analizimesh i përdorin për të përpiluar të dhëna tuajat të shfletimit nëpër mjaft sajte.</string>
  <!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cryptominers_title">Nxjerrës kriptomonedhash</string>
  <!-- Description of cryptominers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_cryptominers_description">Parandalon hyrjen në pajisjen tuaj të programtheve dashakeqe për qëllime nxjerrje monedhe dixhitale.</string>
  <!-- Category of trackers (fingerprinters) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_fingerprinters_title">Krijues shenja gishtash</string>
  <!-- Description of fingerprinters that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_fingerprinters_description">Ndal grumbullim të dhënash që lejojnë identifikim unik rreth pajisjes tuaj, që mund të përdoren për qëllime gjurmimi.</string>
  <!-- Category of trackers (tracking content) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_tracking_content_title">Lëndë Gjurmimi</string>
  <!-- Description of tracking content that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
  <string name="etp_tracking_content_description">Ndal ngarkim reklamash, videosh dhe lënde tjetër të jashtme që përmban kod gjurmimi. Mund të prekë punimin e disa sajteve.</string>
  <!-- Enhanced Tracking Protection Onboarding Message shown in a dialog above the toolbar. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="etp_onboarding_message_2">Kur mburoja është e purpur, %s bllokon gjurmues në këtë sajt. Prekeni që të shihni se ç’është e bllokuar.</string>
  <!-- Enhanced Tracking Protection message that protection is currently on for this site -->
  <string name="etp_panel_on">Për këtë sajt, mbrojtjet janë ON</string>
  <!-- Enhanced Tracking Protection message that protection is currently off for this site -->
  <string name="etp_panel_off">Për këtë sajt, mbrojtjet janë OFF</string>
  <!-- Header for exceptions list for which sites enhanced tracking protection is always off -->
  <string name="enhanced_tracking_protection_exceptions">Mbrojtja e Thelluar Nga Gjurmimet është e çaktivizuar për këto sajte</string>
  <!-- About page Your rights link text -->
  <string name="about_your_rights">Të drejtat tuaja</string>
  <!-- About page link text to open open source licenses screen -->
  <string name="about_open_source_licenses">Biblioteka me burim të hapur që përdorim</string>
  <!-- About page link text to open what's new link -->
  <string name="about_whats_new">Ç’ka të re në %s</string>

  <!-- Open source licenses page title
  The first parameter is the app name -->
  <string name="open_source_licenses_title">%s | Biblioteka OSS</string>

  <!-- About page link text to open support link -->
  <string name="about_support">Asistencë</string>
  <!-- About page link text to open privacy notice link -->
  <string name="about_privacy_notice">Shënim mbi privatësinë</string>
  <!-- About page link text to open know your rights link -->
  <string name="about_know_your_rights">Njihni të drejtat tuaja</string>
  <!-- About page link text to open licensing information link -->
  <string name="about_licensing_information">Të dhëna licencimi</string>

  <!-- About page link text to open a screen with libraries that are used -->
  <string name="about_other_open_source_libraries">Biblioteka që përdorim</string>

  <!-- Content description of the tab counter toolbar button when one tab is open -->
  <string name="tab_counter_content_description_one_tab">1 skedë</string>
  <!-- Content description of the tab counter toolbar button when multiple tabs are open. First parameter will be replaced with the number of tabs (always more than one) -->
  <string name="tab_counter_content_description_multi_tab">%d skeda</string>

  <!-- Browser long press popup menu -->
  <!-- Copy the current url -->
  <string name="browser_toolbar_long_press_popup_copy">Kopjoje</string>
  <!-- Paste & go the text in the clipboard. '&amp;' is replaced with the ampersand symbol: & -->
  <string name="browser_toolbar_long_press_popup_paste_and_go">Ngjite &amp; Shko</string>
  <!-- Paste the text in the clipboard -->
  <string name="browser_toolbar_long_press_popup_paste">Ngjite</string>
  <!-- Snackbar message shown after an URL has been copied to clipboard. -->
  <string name="browser_toolbar_url_copied_to_clipboard_snackbar">URL-ja u kopjua në të papastër</string>

  <!-- Title text for the Add To Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_title">Shtoje te skena e Kreut</string>
  <!-- Cancel button text for the Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_cancel">Anuloje</string>
  <!-- Add button text for the Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_add">Shtoje</string>
  <!-- Placeholder text for the TextView in the Add to Homescreen dialog -->
  <string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Emër shkurtoreje</string>

  <!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime</string>
  <!-- Preference for managing the saving of logins and passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_save_logins">Ruaj kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime</string>
  <!-- Preference option for asking to save passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_save_logins_ask_to_save">Pyet të ruhet a jo</string>
  <!-- Preference option for never saving passwords in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_save_logins_never_save">Mos e ruaj kurrë</string>
  <!-- Preference for autofilling saved logins in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_autofill">Vetëplotësime</string>
  <!-- Preference for syncing saved logins in Fenix -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins">Njëkohëso kredenciale hyrjeje</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix is on -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_on">On</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix is off -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_off">Off</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix needs reconnect to sync -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_reconnect">Rilidhu</string>
  <!-- Syncing saved logins in Fenix needs login -->
  <string name="preferences_passwords_sync_logins_sign_in">Bëni hyrjen që të Njëkohësoni</string>
  <!-- Preference to access list of saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins">Kredenciale hyrjesh të ruajtur</string>
  <!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
  <string name="preferences_passwords_exceptions">Përjashtime</string>
  <!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
  <string name="preferences_passwords_exceptions_description_empty">Këtu do të shfaqen kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime që nuk janë ruajtur.</string>
  <!-- Description of list of login exceptions that we never save logins for -->
  <string name="preferences_passwords_exceptions_description">Për këto sajte s’do të ruhen kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime.</string>
  <!-- Hint for search box in logins list -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_search">Kërkoni te kredenciale hyrjesh</string>
  <!-- Option to sort logins list A-Z, alphabetically -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_alphabetically">Alfabetikisht</string>
  <!-- Option to sort logins list by most recently used -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_recently_used">Përdorur së fundi</string>
  <!-- The header for the site that a login is for -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_site">Sajt</string>
  <!-- The header for the username for a login -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_username">Emër përdoruesi</string>
  <!-- The header for the password for a login -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_password">Fjalëkalim</string>
  <!-- Message displayed in security prompt to reenter a secret pin to access saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin">Rijepni PIN-in tuaj</string>
  <!-- Message displayed in security prompt to access saved logins -->
  <string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin_description">Që të shihni kredenciale tuaj hyrjesh të ruajtur, shkyçeni</string>
  <!-- Message displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
  <string name="logins_insecure_connection_warning">Kjo lidhje s’është e sigurt. Kredencialet e hyrjeve këtu mund të komprometohen.</string>
  <!-- Learn more link that will link to a page with more information displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
  <string name="logins_insecure_connection_warning_learn_more">Mësoni më tepër</string>
  <!-- Prompt message displayed when Fenix detects a user has entered a password and user decides if Fenix should save it. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
  <string name="logins_doorhanger_save">Doni që %s të ruajë këto kredenciale hyrjeje?</string>
  <!-- Positive confirmation that Fenix should save the new or updated login -->
  <string name="logins_doorhanger_save_confirmation">Ruaje</string>
  <!-- Negative confirmation that Fenix should not save the new or updated login -->
  <string name="logins_doorhanger_save_dont_save">Mos e ruaj</string>
  <!-- Shown in snackbar to tell user that the password has been copied -->
  <string name="logins_password_copied">Fjalëkalimi u kopjua në të papastërt</string>
  <!-- Shown in snackbar to tell user that the username has been copied -->
  <string name="logins_username_copied">Emri i përdoruesit u kopjua në të papastër</string>
  <!-- Shown in snackbar to tell user that the site has been copied -->
  <string name="logins_site_copied">Sajti u kopjua në të papastër</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
  <string name="saved_logins_copy_password">Kopjoje fjalëkalimin</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
  <string name="saved_login_copy_username">Kopjo emër përdoruesi</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
  <string name="saved_login_copy_site">Kopjo sajtin</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to reveal a password in logins -->
  <string name="saved_login_reveal_password">Shfaqe fjalëkalimin</string>
  <!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to hide a password in logins -->
  <string name="saved_login_hide_password">Fshihe fjalëkalimin</string>
  <!-- Message displayed in biometric prompt displayed for authentication before allowing users to view their logins -->
  <string name="logins_biometric_prompt_message">Që të shihni kredenciale tuajt hyrjesh të ruajtur, shkyçeni</string>
  <!-- Title of warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_title">Siguroni kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime tuajt</string>
  <!-- Message of warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_message">Ujdisni një rregullsi, PIN ose fjalëkalim kyçjeje pajisjeje për të mbrojtur nga hyrja në to kredencialet e hyrjes dhe fjalëkalimet tuaj të ruajtur, nëse pajisjen tuaj e ka dikush tjetër.</string>
  <!-- Negative button to ignore warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_later">Më vonë</string>
  <!-- Positive button to send users to set up a pin of warning dialog if users have no device authentication set up -->
  <string name="logins_warning_dialog_set_up_now">Ujdiseni tani</string>
  <!-- Title of PIN verification dialog to direct users to re-enter their device credentials to access their logins -->
  <string name="logins_biometric_prompt_message_pin">Shkyçni pajisjen tuaj</string>

  <!-- Title for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
  <string name="preference_accessibility_force_enable_zoom">&lt;em&gt;Zoom&lt;/em&gt; në krejt sajtet</string>
  <!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
  <string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Aktivizojeni që të lejoni pickim dhe &lt;em&gt;zoom&lt;/em&gt;, edhe në sajte që e pengojnë këtë gjest.</string>

  <!-- Title of the Add search engine screen -->
  <string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Shtoni motor kërkimesh</string>
  <!-- Title of the Edit search engine screen -->
  <string name="search_engine_edit_custom_search_engine_title">Përpunoni motor kërkimesh</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title for the button to add a search engine in the action bar -->
  <string name="search_engine_add_button_content_description">Shtoje</string>
  <!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Title for the button to save a search engine in the action bar -->
  <string name="search_engine_add_custom_search_engine_edit_button_content_description">Ruaje</string>
  <!-- Text for the menu button to edit a search engine -->
  <string name="search_engine_edit">Përpunoni</string>
  <!-- Text for the menu button to delete a search engine -->
  <string name="search_engine_delete">Fshije</string>

  <!-- Text for the button to create a custom search engine on the Add search engine screen -->
  <string name="search_add_custom_engine_label_other">Tjetër</string>
  <!-- Placeholder text shown in the Search Engine Name TextField before a user enters text -->
  <string name="search_add_custom_engine_name_hint">Emër</string>
  <!-- Placeholder text shown in the Search String TextField before a user enters text -->
  <string name="search_add_custom_engine_search_string_hint">Varg kërkimi për t’u përdorur</string>
  <!-- Description text for the Search String TextField. The %s is part of the string -->
  <string name="search_add_custom_engine_search_string_example">Zëvendësoni kërkesën me “%s”. Shembull:\nhttps://www.google.com/search?q=%s</string>
  <!-- Text for the button to learn more about adding a custom search engine -->
  <string name="search_add_custom_engine_learn_more_label">Mësoni Më Tepër</string>

  <!-- Text shown when a user leaves the name field empty -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_empty_name">Jepni emër motori kërkimesh</string>
  <!-- Text shown when a user tries to add a search engine that already exists -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_existing_name">Ka tashmë një motor kërkimi me emrin “%s”.</string>
  <!-- Text shown when a user leaves the search string field empty -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_empty_search_string">Jepni varg kërkimi</string>
  <!-- Text shown when a user leaves out the required template string -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_missing_template">Kontrolloni që vargu i kërkimit të përputhet me formatin Shembull</string>
  <!-- Text shown when we aren't able to validate the custom search query. The first parameter is the url of the custom search engine -->
  <string name="search_add_custom_engine_error_cannot_reach">Gabim në lidhjen me “%s”</string>
  <!-- Text shown when a user creates a new search engine -->
  <string name="search_add_custom_engine_success_message">U krijua %s</string>
  <!-- Text shown when a user successfully edits a custom search engine -->
  <string name="search_edit_custom_engine_success_message">U ruajt %s</string>
  <!-- Text shown when a user successfully deletes a custom search engine -->
  <string name="search_delete_search_engine_success_message">U fshi %s</string>
</resources>