Commit 0a8b9e37 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by ekager
Browse files

Import l10n.

parent 779757f8
This diff is collapsed.
......@@ -292,6 +292,8 @@
<string name="preferences_theme">Vzhled</string>
<!-- Preference for customizing the home screen -->
<string name="preferences_home">Domovská stránka</string>
<!-- Preference for gestures based actions -->
<string name="preferences_gestures">Gesta</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Přizpůsobení</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
......@@ -329,6 +331,8 @@
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Nastavení účtu</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Automaticky doplňovat URL adresy</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Otevírat odkazy v aplikacích</string>
......@@ -470,6 +474,14 @@
<!-- Preference for using following device theme -->
<string name="preference_follow_device_theme">Podle nastavení zařízení</string>
<!-- Gestures Preferences-->
<!-- Preferences for using pull to refresh in a webpage -->
<string name="preference_gestures_website_pull_to_refresh">Znovu načíst stránku potažením shora</string>
<!-- Preference for using the dynamic toolbar -->
<string name="preference_gestures_dynamic_toolbar">Skrýt nástrojovou lištu při posouvání</string>
<!-- Preference for switching tabs by swiping horizontally on the toolbar -->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_switch_tabs">Přepínat panely posunutím prstem do stran</string>
<!-- Library -->
<!-- Option in Library to open Sessions page -->
<string name="library_sessions">Relace</string>
......@@ -1064,6 +1076,10 @@
<string name="onboarding_account_sign_in_header">S účtem Firefoxu můžete synchronizovat záložky, hesla i další svá data.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Zjistit více</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_3">V dalším prohlížeči Firefox na tomto zařízení už jste přihlášení jako %s. Chcete se přihlásit tímto účtem?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Ano, přihlásit</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1305,6 +1321,9 @@
<!-- Placeholder text for the TextView in the Add to Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Název zkratky</string>
<!-- Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description_2">Tuto stránku si můžete snadno přidat na domovskou obrazovku svého zařázení. Budete k ní mít okamžitý přístup a prohlížení bude rychlejší se zážitkem jako v aplikaci.</string>
<!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Přihlašovací údaje</string>
<!-- Preference for managing the saving of logins and passwords in Fenix -->
......@@ -1373,8 +1392,12 @@
<string name="logins_site_copied">Server zkopírován do schránky</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
<string name="saved_logins_copy_password">Kopírovat heslo</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a password while editing a login-->
<string name="saved_logins_clear_password">Vymazat heslo</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
<string name="saved_login_copy_username">Kopírovat uživatelské jméno</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a username while editing a login -->
<string name="saved_login_clear_username">Vymazat uživatelské jméno</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
<string name="saved_login_copy_site">Kopírovat server</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to open a site in logins -->
......@@ -1553,13 +1576,18 @@
<!-- Top Sites -->
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Dosažen limit počtu top stránek</string>
<!-- Content description text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_content_2">Pro přidání další top stránky nejdříve nějakou odeberte. Stačí na ní podržet prst.</string>
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">OK, rozumím</string>
<!-- Label for the show most visited sites preference -->
<string name="top_sites_toggle_top_frecent_sites">Zobrazovat nejnavštěvovanější stránky</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Odstranit</string>
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Využijte aplikaci %s naplno.</string>
......@@ -1570,6 +1598,6 @@
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">V dalším prohlížeči Firefox na tomto telefonu už jste přihlášení jako %s. Chcete se přihlásit tímto účtem?</string>
<!-- Deprecated: Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Tuto stránku si můžete snadno přidat na domovskou obrazovku vašeho telefonu. Budete k ní mít okamžitý přístup a prohlížení bude rychlejší se zážitkem jako v aplikaci.</string>
<string name="add_to_homescreen_description">Tuto stránku si můžete snadno přidat na domovskou obrazovku svého telefonu. Budete k ní mít okamžitý přístup a prohlížení bude rychlejší se zážitkem jako v aplikaci.</string>
</resources>
......@@ -334,6 +334,8 @@
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Kontoeinstellungen</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Autovervollständigung von Adressen</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Links in Apps öffnen</string>
......@@ -1605,7 +1607,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Entfernen</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Machen Sie das Beste aus %s.</string>
......
......@@ -268,6 +268,8 @@
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Wótkaze w priwatnem rejtariku wócyniś</string>
<!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
<string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Fota wobrazowki w priwatnem modusu dowóliś</string>
<!-- Will inform the user of the risk of activating Allow screenshots in private browsing option -->
<string name="preferences_screenshots_in_private_mode_disclaimer">Jolic dowólone, budu priwatne rejtariki teke widobne, gaž někotare nałoženja su wócynjone</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
<string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Skrotconku za priwatny modus pśidaś</string>
<!-- Preference for accessibility -->
......@@ -288,6 +290,8 @@
<string name="preferences_theme">Drastwa</string>
<!-- Preference for customizing the home screen -->
<string name="preferences_home">Startowy bok</string>
<!-- Preference for gestures based actions -->
<string name="preferences_gestures">Gesty</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Pśiměriś</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
......@@ -324,6 +328,8 @@
<string name="preferences_search_bookmarks">Cytańske znamjenja pśepytaś</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Kontowe nastajenja</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">URL awtomatiski wudopołniś</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Wótkaze w nałoženjach wócyniś</string>
......@@ -462,6 +468,16 @@
<!-- Preference for using following device theme -->
<string name="preference_follow_device_theme">Na rědowu drastwu źiwaś</string>
<!-- Gestures Preferences-->
<!-- Preferences for using pull to refresh in a webpage -->
<string name="preference_gestures_website_pull_to_refresh">Śěgniśo, aby aktualizěrował</string>
<!-- Preference for using the dynamic toolbar -->
<string name="preference_gestures_dynamic_toolbar">Kulniśo, aby symbolowu rědku schował</string>
<!-- Preference for switching tabs by swiping horizontally on the toolbar -->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_switch_tabs">Trějśo symbolowu rědku na bok, aby rejtariki pśešaltował</string>
<!-- Preference for showing the opened tabs by swiping up on the toolbar-->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_show_tabs">Trějśo symbolowu rědku górjej, aby rejtariki wócynił</string>
<!-- Library -->
<!-- Option in Library to open Sessions page -->
<string name="library_sessions">Pósejźenja</string>
......@@ -1052,7 +1068,7 @@
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Sćo se pśizjawił ako %s w drugem wobglědowaku Firefox na toś tom telefonje. Cośo se z toś tym kontom pśizjawiś?</string>
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_3">Sćo se pśizjawił ako %s w drugem wobglědowaku Firefox na toś tom rěźe. Cośo se z toś tym kontom pśizjawiś?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Jo, pśizjawiś</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1299,7 +1315,7 @@
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Mě skrotconki</string>
<!-- Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Móžośo startowej wobrazowce swójogo telefona toś to websedło lažko pśidaś, aby direktny pśistup měł a malsnjej z dožywjenim nałoženja pśeglědował.</string>
<string name="add_to_homescreen_description_2">Móžośo startowej wobrazowce swójogo rěda toś to websedło lažko pśidaś, aby direktny pśistup měł a malsnjej z dožywjenim nałoženja pśeglědował.</string>
<!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Pśizjawjenja a gronidła</string>
......@@ -1370,8 +1386,12 @@
<string name="logins_site_copied">Sedło jo se kopěrowało do mjazywótkłada</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
<string name="saved_logins_copy_password">Gronidło kopěrowaś</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a password while editing a login-->
<string name="saved_logins_clear_password">Gronidło lašowaś</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
<string name="saved_login_copy_username">Wužywaŕske mě kopěrowaś</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a username while editing a login -->
<string name="saved_login_clear_username">Wužywaŕske mě lašowaś</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
<string name="saved_login_copy_site">Sedło kopěrowaś</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to open a site in logins -->
......@@ -1527,7 +1547,7 @@
<string name="saved_login_duplicate">Pśizjawjenje z tym wužywaŕskim mjenim južo esistěrujo</string>
<!-- Synced Tabs -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<string name="synced_tabs_connect_another_device">Z drugim rědom zwězaś.</string>
<!-- Text displayed asking user to re-authenticate -->
<string name="synced_tabs_reauth">Pšosym awtentificěrujśo znowego.</string>
......@@ -1548,7 +1568,7 @@
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Limit za wažne sedła dostany</string>
<!-- Content description text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_content">Aby nowe wažne sedło pśidał, wótwónoźćo jadno z nich. Tłocćo dłujko na sedło a wubjeŕśo „Wótwónoźeś“.</string>
<string name="top_sites_max_limit_content_2">Aby nowe wažne sedło pśidał, wótwónoźćo jadno z nich. Dotykniśo a źaržćo sedło a wubjeŕśo „Wótwónoźeś“.</string>
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">W pórěźe, som zrozměł</string>
......@@ -1558,7 +1578,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Wótwónoźeś</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Wuwónoźćo nejlěpše z %s.</string>
......@@ -1566,4 +1586,9 @@
<string name="no_collections_header1">Gromaźćo wěcy, kótarež su wam wažne</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Zrědujśo pódobne pytanja, sedła a rejtariki za póznjejšy malsny pśistup.</string>
</resources>
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Sćo se pśizjawił ako %s w drugem wobglědowaku Firefox na toś tom telefonje. Cośo se z toś tym kontom pśizjawiś?</string>
<!-- Deprecated: Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Móžośo startowej wobrazowce swójogo telefona toś to websedło lažko pśidaś, aby direktny pśistup měł a malsnjej z dožywjenim nałoženja pśeglědował.</string>
</resources>
......@@ -69,6 +69,9 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="cfr_neg_button_text">Όχι, ευχαριστώ</string>
<!-- Search widget "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the main message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="search_widget_cfr_message">Ταχύτερη μετάβαση στο Firefox. Προσθέστε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική σας οθόνη.</string>
<!-- Text for the positive button -->
<string name="search_widget_cfr_pos_button_text">Προσθήκη widget</string>
<!-- Text for the negative button -->
......@@ -281,6 +284,8 @@
<string name="preferences_theme">Θέμα</string>
<!-- Preference for customizing the home screen -->
<string name="preferences_home">Αρχική σελίδα</string>
<!-- Preference for gestures based actions -->
<string name="preferences_gestures">Χειρονομίες</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Προσαρμογή</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
......@@ -317,6 +322,8 @@
<string name="preferences_search_bookmarks">Αναζήτηση σελιδοδεικτών</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Ρυθμίσεις λογαριασμού</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Αυτόματη συμπλήρωση URLs</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Άνοιγμα συνδέσμων σε εφαρμογές</string>
<!-- Preference for open download with an external download manager app -->
......@@ -383,6 +390,8 @@
<string name="preferences_tracking_protection_description">Φραγή περιεχομένου και σεναρίων που σας παρακολουθούν στο διαδίκτυο</string>
<!-- Preference for tracking protection exceptions -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions">Εξαιρέσεις</string>
<!-- Preference description for tracking protection exceptions -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions_description">Η προστασία από καταγραφή είναι ανενεργή για αυτές τις ιστοσελίδες</string>
<!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">Ενεργοποίηση για όλες τις σελίδες</string>
<!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
......@@ -1039,10 +1048,6 @@
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Ξεκινήστε το συγχρονισμό σελιδοδεικτών, κωδικών πρόσβασης και άλλων δεδομένων με το λογαριασμό Firefox σας.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Μάθετε περισσότερα</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Έχετε συνδεθεί ως %s σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης Firefox σε αυτό το τηλέφωνο. Θέλετε να συνδεθείτε με αυτό το λογαριασμό;</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Ναι, σύνδεση</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1276,9 +1281,6 @@
<!-- Placeholder text for the TextView in the Add to Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Όνομα συντόμευσης</string>
<!-- Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αυτή την ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη για άμεση πρόσβαση και ταχύτερη περιήγηση, σαν να ήταν εφαρμογή.</string>
<!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Συνδέσεις και κωδικοί πρόσβασης</string>
<!-- Preference for managing the saving of logins and passwords in Fenix -->
......@@ -1347,8 +1349,12 @@
<string name="logins_site_copied">Η ιστοσελίδα αντιγράφτηκε στο πρόχειρο</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
<string name="saved_logins_copy_password">Αντιγραφή κωδικού πρόσβασης</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a password while editing a login-->
<string name="saved_logins_clear_password">Εκκαθάριση κωδικού πρόσβασης</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
<string name="saved_login_copy_username">Αντιγραφή ονόματος χρήστη</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a username while editing a login -->
<string name="saved_login_clear_username">Εκκαθάριση ονόματος χρήστη</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
<string name="saved_login_copy_site">Αντιγραφή ιστοσελίδας</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to open a site in logins -->
......@@ -1502,7 +1508,7 @@
<string name="saved_login_duplicate">Υπάρχει ήδη σύνδεση με αυτό το όνομα χρήστη</string>
<!-- Synced Tabs -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<string name="synced_tabs_connect_another_device">Συνδέστε μια άλλη συσκευή.</string>
<!-- Text displayed asking user to re-authenticate -->
<string name="synced_tabs_reauth">Παρακαλούμε επαληθεύστε ξανά την ταυτότητά σας.</string>
......@@ -1523,7 +1529,7 @@
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Έχετε φτάσει το ανώτατο όριο κορυφαίων ιστοσελίδων</string>
<!-- Content description text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_content">Για να προσθέσετε μια νέα κορυφαία σελίδα, αφαιρέστε μια υπάρχουσα. Πατήστε παρατεταμένα στη σελίδα και επιλέξτε &quot;Αφαίρεση&quot;.</string>
<string name="top_sites_max_limit_content_2">Για να προσθέσετε μια νέα κορυφαία σελίδα, αφαιρέστε μια υπάρχουσα. Πατήστε παρατεταμένα τη σελίδα και επιλέξτε &quot;Αφαίρεση&quot;.</string>
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">OK, το κατάλαβα</string>
......@@ -1533,7 +1539,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Αφαίρεση</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Αξιοποιήστε στο έπακρο το %s.</string>
......@@ -1541,4 +1547,9 @@
<string name="no_collections_header1">Συλλέξτε όλα όσα έχουν σημασία για εσάς</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Ομαδοποιήστε παρόμοιες αναζητήσεις, σελίδες και καρτέλες για γρήγορη πρόσβαση αργότερα.</string>
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Έχετε συνδεθεί ως %s σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης Firefox σε αυτό το τηλέφωνο. Θέλετε να συνδεθείτε με αυτό το λογαριασμό;</string>
<!-- Deprecated: Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αυτή την ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη για άμεση πρόσβαση και ταχύτερη περιήγηση, σαν να ήταν εφαρμογή.</string>
</resources>
......@@ -326,6 +326,8 @@
<string name="preferences_search_bookmarks">Search bookmarks</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Account settings</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Autocomplete URLs</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Open links in apps</string>
......@@ -1561,7 +1563,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Remove</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Get the most out of %s.</string>
......
......@@ -272,6 +272,8 @@
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Abrir enlace en una pestaña privada</string>
<!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
<string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Permitir capturas de pantalla en navegación privada</string>
<!-- Will inform the user of the risk of activating Allow screenshots in private browsing option -->
<string name="preferences_screenshots_in_private_mode_disclaimer">Si se permite, las pestañas privadas también serán visibles cuando haya varias aplicaciones abiertas</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
<string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Agregar atajo de navegación privada</string>
<!-- Preference for accessibility -->
......@@ -292,6 +294,8 @@
<string name="preferences_theme">Tema</string>
<!-- Preference for customizing the home screen -->
<string name="preferences_home">Inicio</string>
<!-- Preference for gestures based actions -->
<string name="preferences_gestures">Gestos</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Personalizar</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
......@@ -329,6 +333,8 @@
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Ajustes de la cuenta</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Autocompletar URLs</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Abrir enlaces en aplicaciones</string>
......@@ -474,6 +480,16 @@
<string name="preference_follow_device_theme">Usar el tema del dispositivo</string>
<!-- Gestures Preferences-->
<!-- Preferences for using pull to refresh in a webpage -->
<string name="preference_gestures_website_pull_to_refresh">Arrastrar para actualizar</string>
<!-- Preference for using the dynamic toolbar -->
<string name="preference_gestures_dynamic_toolbar">Desplazar para ocultar la barra</string>
<!-- Preference for switching tabs by swiping horizontally on the toolbar -->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_switch_tabs">Deslizar la barra hacia los costados para cambiar de pestaña</string>
<!-- Preference for showing the opened tabs by swiping up on the toolbar-->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_show_tabs">Deslizar la barra hacia arriba para abrir pestañas</string>
<!-- Library -->
<!-- Option in Library to open Sessions page -->
<string name="library_sessions">Sesiones</string>
......@@ -1071,7 +1087,7 @@
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Iniciaste sesión como %s en otro navegador Firefox en este teléfono. ¿Querés iniciar sesión con esta cuenta?</string>
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_3">Ingresaste como %s en otro navegador Firefox en este dispositivo. ¿Querés iniciar sesión con esta cuenta?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Sí, iniciá mi sesión</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1316,7 +1332,7 @@
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Nombre de acceso directo</string>
<!-- Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Podés agregar fácilmente este sitio web a la pantalla de inicio de tu teléfono para tener acceso instantáneo y navegar más rápido con una experiencia similar a la de una aplicación.</string>
<string name="add_to_homescreen_description_2">Podés agregar este sitio a la pantalla de inicio del dispositivo fácilmente para tener acceso instantáneo y navegar más rápido con una experiencia similar a la de una aplicación.</string>
<!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Inicios de sesión y contraseñas</string>
......@@ -1386,8 +1402,12 @@
<string name="logins_site_copied">Sitio copiado al portapapeles</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
<string name="saved_logins_copy_password">Copiar contraseña</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a password while editing a login-->
<string name="saved_logins_clear_password">Borrar contraseña</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
<string name="saved_login_copy_username">Copiar nombre de usuario</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a username while editing a login -->
<string name="saved_login_clear_username">Borrar nombre de usuario</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
<string name="saved_login_copy_site">Copiar sitio</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to open a site in logins -->
......@@ -1544,7 +1564,7 @@
<string name="saved_login_duplicate">Ya existe un inicio de sesión con ese nombre de usuario</string>
<!-- Synced Tabs -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<string name="synced_tabs_connect_another_device">Conectar otro dispositivo.</string>
<!-- Text displayed asking user to re-authenticate -->
<string name="synced_tabs_reauth">Volver a autenticar.</string>
......@@ -1565,7 +1585,7 @@
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Alcanzaste el límite para sitios importantes</string>
<!-- Content description text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_content">Para agregar un nuevo sitio importante, eliminá uno. Mantené presionado el sitio y seleccioná eliminar.</string>
<string name="top_sites_max_limit_content_2">Para agregar un nuevo sitio importante, eliminá uno. Mantené presionado el sitio y seleccioná eliminar.</string>
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">Listo, lo entendí.</string>
......@@ -1575,7 +1595,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Eliminar</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Aprovechá %s al máximo.</string>
......@@ -1583,4 +1603,9 @@
<string name="no_collections_header1">Recolectá lo que te importa</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Agrupar búsquedas, sitios y pestañas similares para acceder rápidamente más tarde.</string>
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Iniciaste sesión como %s en otro navegador Firefox en este teléfono. ¿Querés iniciar sesión con esta cuenta?</string>
<!-- Deprecated: Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Podés agregar fácilmente este sitio web a la pantalla de inicio de tu teléfono para tener acceso instantáneo y navegar más rápido con una experiencia similar a la de una aplicación.</string>
</resources>
......@@ -265,6 +265,8 @@
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Abrir enlaces en una pestaña privada</string>
<!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
<string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Permitir capturas de pantalla en navegación privada</string>
<!-- Will inform the user of the risk of activating Allow screenshots in private browsing option -->
<string name="preferences_screenshots_in_private_mode_disclaimer">Si está permitido, las pestañas privadas también serán visibles cuando hayan varias aplicaciones abiertas</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
<string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Añadir acceso directo a la navegación privada</string>
<!-- Preference for accessibility -->
......@@ -286,6 +288,8 @@
<!-- Preference for customizing the home screen -->
<string name="preferences_home">Inicio</string>
<!-- Preference for gestures based actions -->
<string name="preferences_gestures">Gestos</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Personalizar</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
......@@ -322,6 +326,8 @@
<string name="preferences_search_bookmarks">Buscar marcadores</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Ajustes de la cuenta</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Autocompletar URLs</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Abrir enlaces en aplicaciones</string>
......@@ -460,6 +466,16 @@
<!-- Preference for using following device theme -->
<string name="preference_follow_device_theme">Usar el tema del dispositivo</string>
<!-- Gestures Preferences-->
<!-- Preferences for using pull to refresh in a webpage -->
<string name="preference_gestures_website_pull_to_refresh">Tira para actualizar</string>
<!-- Preference for using the dynamic toolbar -->
<string name="preference_gestures_dynamic_toolbar">Desplázate para ocultar la barra de herramientas</string>
<!-- Preference for switching tabs by swiping horizontally on the toolbar -->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_switch_tabs">Desliza sobre la barra de herramientas hacia los lados para cambiar de pestaña</string>
<!-- Preference for showing the opened tabs by swiping up on the toolbar-->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_show_tabs">Desliza sobre la barra de herramientas hacia arriba para abrir pestañas</string>
<!-- Library -->
<!-- Option in Library to open Sessions page -->
<string name="library_sessions">Sesiones</string>
......@@ -1048,7 +1064,7 @@
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Te has conectado como %s en otro navegador Firefox en este teléfono. ¿Quieres conectarte con esta cuenta?</string>
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_3">Te has conectado como %s en otro navegador Firefox en este dispositivo. ¿Quieres conectarte con esta cuenta?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Sí, conectarme</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1294,7 +1310,7 @@
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Nombre del acceso directo</string>
<!-- Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Puedes añadir fácilmente este sitio web a tu pantalla de inicio de tu teléfono para tener acceso instantáneo y navegar rápidamente, consiguiendo una experiencia similar a la de una aplicación real.</string>
<string name="add_to_homescreen_description_2">Puedes añadir fácilmente este sitio web a tu pantalla de inicio de tu dispositivo para tener acceso instantáneo y navegar rápidamente, consiguiendo una experiencia similar a la de una aplicación real.</string>
<!-- Preference for managing the settings for logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Credenciales y contraseñas</string>
......@@ -1365,8 +1381,12 @@
<string name="logins_site_copied">Sitio copiado al portapapeles</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a password in logins-->
<string name="saved_logins_copy_password">Copiar contraseña</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a password while editing a login-->
<string name="saved_logins_clear_password">Limpiar contraseña</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a username in logins -->
<string name="saved_login_copy_username">Copiar nombre de usuario</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to clear a username while editing a login -->
<string name="saved_login_clear_username">Limpiar nombre de usuario</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to copy a site in logins -->
<string name="saved_login_copy_site">Copiar sitio</string>
<!-- Content Description (for screenreaders etc) read for the button to open a site in logins -->
......@@ -1522,7 +1542,7 @@
<string name="saved_login_duplicate">Ya existe una credencial con ese nombre de usuario</string>
<!-- Synced Tabs -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<!-- Text displayed to ask user to connect another device as no devices found with account -->
<string name="synced_tabs_connect_another_device">Conectar otro dispositivo.</string>
<!-- Text displayed asking user to re-authenticate -->
<string name="synced_tabs_reauth">Por favor, vuelve a autentificarte.</string>
......@@ -1542,7 +1562,7 @@
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Límite de sitios frecuentes alcanzado</string>
<!-- Content description text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_content">Para añadir un nuevo sitio frecuente, elimina uno. Mantén presionado el sitio y selecciona eliminar.</string>
<string name="top_sites_max_limit_content_2">Para añadir un nuevo sitio frecuente, elimina uno. Toca y mantén presionado el sitio y selecciona eliminar.</string>
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">Ok, ¡ya caché!</string>
......@@ -1552,7 +1572,7 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Eliminar</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Saca el máximo provecho a %s.</string>
......@@ -1560,4 +1580,9 @@
<string name="no_collections_header1">Recolecta lo que te importa</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Agrupa búsquedas, sitios y pestañas similares para acceder a ellos rápidamente.</string>
</resources>
<!-- Deprecated: text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Te has conectado como %s en otro navegador Firefox en este teléfono. ¿Quieres conectarte con esta cuenta?</string>
<!-- Deprecated: Describes the add to homescreen functionality -->
<string name="add_to_homescreen_description">Puedes añadir fácilmente este sitio web a tu pantalla de inicio de tu teléfono para tener acceso instantáneo y navegar rápidamente, consiguiendo una experiencia similar a la de una aplicación real.</string>
</resources>
......@@ -273,6 +273,8 @@
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Abrir enlaces en una pestaña privada</string>
<!-- Preference for allowing screenshots to be taken while in a private tab-->
<string name="preferences_allow_screenshots_in_private_mode">Permitir capturas de pantalla en navegación privada</string>
<!-- Will inform the user of the risk of activating Allow screenshots in private browsing option -->
<string name="preferences_screenshots_in_private_mode_disclaimer">Si está permitido, las pestañas privadas también serán visibles cuando hayan varias aplicaciones abiertas</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
<string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">Agregar acceso directo a navegación privada</string>
<!-- Preference for accessibility -->
......@@ -293,6 +295,8 @@
<string name="preferences_theme">Tema</string>
<!-- Preference for customizing the home screen -->
<string name="preferences_home">Inicio</string>
<!-- Preference for gestures based actions -->
<string name="preferences_gestures">Gestos</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Personalizar</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
......@@ -330,6 +334,8 @@
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Ajustes de la cuenta</string>
<!-- Preference for enabling url autocomplete-->
<string name="preferences_enable_autocomplete_urls">Autocompletar URLs</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Abrir enlaces en aplicaciones</string>
......@@ -472,6 +478,16 @@
<!-- Preference for using following device theme -->
<string name="preference_follow_device_theme">Seguir tema del dispositivo</string>
<!-- Gestures Preferences-->
<!-- Preferences for using pull to refresh in a webpage -->
<string name="preference_gestures_website_pull_to_refresh">Arrastrar para actualizar</string>
<!-- Preference for using the dynamic toolbar -->
<string name="preference_gestures_dynamic_toolbar">Desplazar para ocultar la barra de herramientas</string>
<!-- Preference for switching tabs by swiping horizontally on the toolbar -->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_switch_tabs">Deslizar la barra hacia los lados para cambiar de pestaña</string>
<!-- Preference for showing the opened tabs by swiping up on the toolbar-->
<string name="preference_gestures_swipe_toolbar_show_tabs">Deslizar la barra de herramientas hacia arriba para abrir pestañas</string>
<!-- Library -->
<!-- Option in Library to open Sessions page -->
<string name="library_sessions">Sesiones</string>
......@@ -1086,7 +1102,7 @@
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">Ya has iniciado sesión como %s en otro navegador Firefox de este teléfono. ¿Quieres iniciar sesión con esta cuenta?</string>
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_3">Te has conectado como %s en otro navegador Firefox en este dispositivo. ¿Quieres conectarte con esta cuenta?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Sí, iniciar sesión</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -1331,7 +1347,7 @@
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">Nombre de acceso directo