Commit 1621229a authored by Axel Hecht's avatar Axel Hecht Committed by Jeff Boek
Browse files

Import strings from android-l10n

State: mozilla-l10n/android-l10n@349efdbc8ff6afe28acbae7e1eb6e51f48b748be
parent 86d26ce0
......@@ -219,6 +219,10 @@
<string name="preference_usage_data">Údaje a používání a technická data</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Zaznamenává data o výkonu, hardwaru, používání a přizpůsobení prohlížeče %1$s. Data o prohlížeči jsou sdílena s organizací Mozilla z důvodu jeho vylepšení.</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experimenty</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Umožňuje Mozille instalovat a sbírat dat o experimentálních funkcích</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Hlášení pádů</string>
......@@ -586,6 +590,8 @@
<string name="snackbar_tab_deleted">Panel zavřen</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Panely zavřeny</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Soukromé panely smazány</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">ZPĚT</string>
<!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
......@@ -620,7 +626,7 @@
<string name="preference_accessibility_auto_size_summary">Zrušte tuto volbu, pokud nechcete, aby se velikost písma řídila nastavením systému Android.</string>
<!-- Title for the Delete browsing data preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data">Smazat data o prohlížení</string>
<string name="preferences_delete_browsing_data">Smazat soukromá data</string>
<!-- Title for the tabs item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_tabs_title">Otevřené panely</string>
<!-- Subtitle for the tabs item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the number of open tabs -->
......@@ -630,22 +636,48 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">Počet adres: %d</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Historie</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">Počet stránek: %d</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Sbírky</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">Počet sbírek: %d</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookies</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Dojde k odhlášení z většiny webových stránek</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Obrázky a soubory v mezipaměti</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Uvolní využitý prostor na zařízení</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Oprávnění webových stránek</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Smazat data o prohlížení</string>
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Smazat soukromá data</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Smazat soukromá data při ukončení aplikace</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Po výběru „Ukončit“ z hlavní nabídky aplikace dojde ke smazání soukromých dat</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Ukončit</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Opravdu chcete smazat všechna soukromá data?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Opravdu chcete smazat informace o vašem prohlížení?</string>
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">Opravdu chcete smazat vybraná soukromá data?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s smaže vybraná soukromá data.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Zrušit</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_allow">Smazat</string>
<!-- Text for the snackbar confirmation that the data was deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_snackbar">Data o prohlížení smazána</string>
<string name="preferences_delete_browsing_data_snackbar">Soukromá data smazána</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
......@@ -728,7 +760,7 @@
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
<string name="sign_in_with_email">Použít raději e-mail</string>
<!-- Text shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_confirmation_message">Firefox ukončí synchronizaci s tímto účtem, ale neodstraní žádnou historii prohlížení na tomto zařízení.</string>
<string name="sign_out_confirmation_message">Firefox ukončí synchronizaci s tímto účtem, ale neodstraní žádná soukromá data uložená na tomto zařízení.</string>
<!-- Option to continue signing out of account shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_disconnect">Odpojit</string>
<!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
......@@ -756,9 +788,9 @@
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Silnější ochrana. Může omezit fungování některých stránek.</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocking">Blokováno</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Blokováno</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_not_blocking">Neblokováno</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Povoleno</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Sledující prvky sociálních sítí</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......
......@@ -221,6 +221,10 @@
<string name="preference_usage_data">Nutzungs- und technische Daten</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Übermittelt an Mozilla Browser-Daten wie Performanz, Nutzung, Hardware und Benutzeranpassungen des Browsers, um %1$s zu verbessern</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experimente</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Ermöglicht Mozilla die Installation von experimentellen Funktionen und Erfassung von Daten darüber</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Absturzmelder</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -595,6 +599,8 @@
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Tabs gelöscht</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Private Tabs gelöscht</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">RÜCKGÄNGIG</string>
......@@ -641,16 +647,42 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d Adressen</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Chronik</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d Seiten</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Sammlungen</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d Sammlungen</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookies</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Sie werden von den meisten Websites abgemeldet</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Zwischengespeicherte Grafiken und Dateien</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Gibt Speicherplatz frei</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Website-Berechtigungen</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Browser-Daten löschen</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Browser-Daten beim Beenden löschen</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Löscht die Browser-Daten automatisch, wenn Sie im Hauptmenü die Option „Beenden“ auswählen</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Beenden</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Dadurch werden alle Ihre Browserdaten gelöscht.</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">Sollen die ausgewählten Browser-Daten wirklich gelöscht werden?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s löscht die ausgewählten Browser-Daten.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Abbrechen</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -768,9 +800,9 @@
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Stärkerer Schutz, kann jedoch dazu führen, dass einige Inhalte nicht funktionieren.</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocking">Blockiert</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Blockiert</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_not_blocking">Nicht blockiert</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Erlaubt</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Social Media Tracker</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......
......@@ -25,11 +25,7 @@
         %1$s elimina tu historial de búsqueda y navegación cuando salís de la aplicación o cerrás todas las pestañas privadas. Si bien esto no te hace anónimo a los sitios web o tu proveedor de servicios de Internet,
        resulta más fácil mantener privado lo que hacés en línea de cualquier otra persona que use este dispositivo. \n\n Mitos comunes sobre la navegación
privada
     
    </string>
</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Eliminar sesión</string>
......@@ -227,6 +223,10 @@
<string name="preference_usage_data">Uso y datos técnicos</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Comparte datos de rendimiento, uso, hardware y personalizaciones de tu navegador con Mozilla para ayudarnos a mejorar %1$s</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experimentos</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Permite que Mozilla instale y recopile datos para funciones experimentales</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Informe de fallos</string>
......@@ -593,6 +593,8 @@
<string name="snackbar_tab_deleted">Pestaña eliminada</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Pestañas eliminadas</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Pestañas privadas eliminadas</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">UNDO</string>
<!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
......@@ -636,16 +638,42 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d direcciones</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Historial</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d páginas</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Colecciones</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d colecciones</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookies</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Se cerrará la sesión en la mayor parte de los sitios</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Imágenes y archivos en caché</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Libera espacio de almacenamiento</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Permisos del sitio</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Eliminar datos de navegación</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Eliminar datos de navegación al salir</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Elimina automáticamente los datos de navegación cuando seleccionás &quot;Salir&quot; en el menú principal</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Salir</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Esto eliminará todos tus datos de navegación.</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">¿Estás seguro de que querés eliminar los datos de navegación seleccionados?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s va a eliminar los datos de navegación seleccionados.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Cancelar</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -765,9 +793,9 @@
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Mayor protección, pero puede causar que algunos sitios o contenido no se carguen.</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocking">Bloqueo</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Bloqueado</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_not_blocking">No bloquear</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Permitido</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Rastreadores de redes sociales</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......
......@@ -62,10 +62,12 @@
<!-- Search Fragment -->
<!-- Button in the search view that lets a user search by scanning a QR code -->
<string name="search_scan_button">Skannaa</string>
<!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
<string name="search_shortcuts_button">Oikopolut</string>
<!-- Button in the search view when shortcuts are displayed that takes a user to the search engine settings -->
<string name="search_shortcuts_engine_settings">Hakukoneen asetukset</string>
<string name="search_shortcuts_engine_settings">Hakukoneasetukset</string>
<!-- Header displayed when selecting a shortcut search engine -->
<string name="search_shortcuts_search_with">Etsi hakukoneella</string>
<string name="search_shortcuts_search_with">Hae hakukoneella</string>
<!-- Button in the search view that lets a user navigate to the site in their clipboard -->
<string name="awesomebar_clipboard_title">Täytä linkki leikepöydältä</string>
......@@ -94,7 +96,7 @@
<string name="preferences_feedback">Anna palautetta</string>
<!-- Preference linking to about page for Fenix
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="preferences_about">Tietoja %1$sista</string>
<string name="preferences_about">Tietoja: %1$s</string>
<!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
<string name="preferences_your_rights">Oikeutesi</string>
......@@ -198,6 +200,12 @@
<!-- Preference switch for Telemetry -->
<string name="preferences_telemetry">Telemetria</string>
<!-- Preference switch for usage and technical data collection -->
<string name="preference_usage_data">Käyttö- ja tekniset tiedot</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Kokeilut</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Kaatumisilmoitin</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
<string name="preferences_mozilla_location_service">Mozillan sijaintipalvelu</string>
......@@ -536,6 +544,8 @@
<string name="snackbar_tab_deleted">Välilehti poistettu</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Välilehdet poistettu</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Yksityiset välilehdet poistettu</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">KUMOA</string>
<!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
......@@ -578,16 +588,33 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d osoitetta</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Historia</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d sivua</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Kokoelmat</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d kokoelmaa</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Evästeet</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Sinut kirjataan ulos useimmilta sivustoilta</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Välimuistissa olevat kuvat ja tiedostot</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Vapauttaa tallennustilaa</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Sivustojen käyttöoikeudet</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Poista selaustiedot</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Kaikki selaustietosi poistetaan.</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s poistaa valitut selaustiedot.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Peruuta</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -678,20 +705,30 @@
<!-- Enhanced Tracking Protection -->
<!-- Link displayed in enhanced tracking protection panel to access tracking protection settings -->
<string name="etp_settings">Suojauksen asetukset</string>
<!-- Preference title for enhanced tracking protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection">Tehostettu seurannan suojaus</string>
<!-- Title for the description of enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_title">Selaa ilman seurantaa</string>
<!-- Description of enhanced tracking protection. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">Pidä tietosi itselläsi. %s suojaa sinua monilta yleisimmiltä verkossa tekemiäsi asioita jäljittäviltä seuraimilta.</string>
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">Lue lisää</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">Normaali (suositeltu)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">Tasapainoa suojauksen ja suorituskyvyn välillä.</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Tiukka</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Sosiaalisen median seuraimet</string>
<!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_title">Sivustorajat ylittävät seurainevästeet</string>
<!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cryptominers_title">Kryptolouhijat</string>
<!-- Category of trackers (fingerprinters) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_fingerprinters_title">Yksilöijät</string>
<!-- Category of trackers (tracking content) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_tracking_content_title">Seurantaan tarkoitettu sisältö</string>
<!-- About page Your rights link text -->
<string name="about_your_rights">Oikeutesi</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
......
......@@ -226,6 +226,10 @@
<string name="preference_usage_data">Data penggunaan dan teknis</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Bagikan data kinerja, penggunaan, perangkat keras dan pengubahsuaian peramban Anda dengan Mozilla untuk membantu kami membuat %1$s semakin baik</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Eksperimen</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Izinkan Mozilla untuk memasang dan mengumpulkan data untuk fitur eksperimental</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Pelapor kerusakan</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -587,6 +591,8 @@
<string name="snackbar_tab_deleted">Tab dihapus</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Tab dihapus</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Tab pribadi dihapus</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">URUNGKAN</string>
<!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
......@@ -630,17 +636,43 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d alamat situs</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Riwayat</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d laman</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Koleksi</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d koleksi</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Kuki</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Anda\ akan keluar dari sebagian besar situs</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Gambar dan berkas dalam tembolok</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Membebaskan ruang penyimpanan</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Izin situs</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Hapus data penjelajahan</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Hapus data penjelajahan saat keluar</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Otomatis menghapus data penjelajahan ketika Anda memilih &quot;Keluar&quot; pada menu utama</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Keluar</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Ini akan menghapus semua data penjelajahan Anda.</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">Apakah Anda yakin ingin menghapus data penjelajahan yang dipilih?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s akan menghapus data penjelajahan yang dipilih.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Batal</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -760,9 +792,9 @@
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Perlindungan yang lebih kuat, tetapi dapat menyebabkan beberapa situs atau konten rusak.</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocking">Memblokir</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Diblokir</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_not_blocking">Tidak Memblokir</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Diizinkan</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Pelacak Media Sosial</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......
......@@ -226,6 +226,10 @@
<string name="preference_usage_data">Dati tecnici e statistiche di utilizzo</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Condividi con Mozilla informazioni relative a prestazioni, utilizzo, hardware e personalizzazioni del browser per contribuire al miglioramento di %1$s</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Esperimenti</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Consenti a Mozilla di installare e raccogliere dati per funzionalità sperimentali</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Segnalazioni di arresto anomalo</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -600,6 +604,8 @@
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Schede eliminate</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Eliminate schede private</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">ANNULLA</string>
......@@ -647,16 +653,42 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d indirizzi</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Cronologia</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d pagine</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Raccolte</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d raccolte</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookie</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Verrai disconnesso dalla maggior parte dei siti</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Immagini e file salvati nella cache</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Libera spazio di archiviazione</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Permessi dei siti</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Elimina dati di navigazione</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Elimina i dati di navigazione all’uscita</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Elimina automaticamente i dati di navigazione quando viene selezionato “Esci” nel menu principale</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Esci</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Questa azione eliminerà tutti i dati di navigazione.</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">Eliminare i dati di navigazione selezionati?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s eliminerà i dati di navigazione selezionati.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Annulla</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -771,9 +803,9 @@
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Maggiore protezione, alcuni siti o contenuti potrebbero non funzionare correttamente.</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocking">Bloccati</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Bloccati</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_not_blocking">Non bloccati</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Consentiti</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Traccianti dei social media</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......
......@@ -221,6 +221,8 @@
<string name="preferences_usage_data_description">Deelt gegevens over prestaties, gebruik, hardware en aanpassingen van uw browser met Mozilla om %1$s te helpen verbeteren</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experimenten</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Hiermee kan Mozilla gegevens installeren en verzamelen voor experimentele functies</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Crashreporter</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -636,6 +638,8 @@
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookies</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">U wordt bij de meeste websites afgemeld</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Gebufferde afbeeldingen en bestanden</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Maakt opslagruimte vrij</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
......
......@@ -221,6 +221,10 @@
<string name="preference_usage_data">ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">ਸਾਨੂੰ %1$s ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਰਤੋ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">ਤਜਰਬੇ</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ੀਚਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">ਕਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -579,6 +583,8 @@
<string name="snackbar_tab_deleted">ਟੈਬ ਹਟਾਈ</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">ਟੈਬਾਂ ਹਟਾਈਆਂ</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬਾਂ ਹਟਾਈਆਂ</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">UNDO</string>
......@@ -623,16 +629,42 @@
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d ਸਿਰਨਾਵੇਂ</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">ਅਤੀਤ</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d ਸਫ਼ੇ</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">ਭੰਡਾਰ</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d ਭੰਡਾਰ</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">ਕੂਕੀਜ਼</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">ਸਟੋਰੇਜ਼ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">ਸਾਈਟ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਓ</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਓ</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੇਨੂ ਤੋਂ &quot;ਬਾਹਰ&quot; ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">ਬਾਹਰ</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ।</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s ਚੁਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ।</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">ਰੱਦ ਕਰੋ</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -750,9 +782,9 @@
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->