Commit 4a739932 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by Emily Kager
Browse files

Import l10n.

parent 50ac4fe1
......@@ -79,6 +79,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Nid nawr</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">Gallwch osod Firefox i agor dolenni mewn apiau’n awtomatig.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Mynd i gosodiadau</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Cau</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Mae angen mynediad i’r camera. Ewch i osodiadau Android, tapiwch Permissions, a thapio Allow.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Mynd i’r gosodiadau</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Cau</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Gosodwch dabiau agored sydd heb eu darllen yn ystod y diwrnod, yr wythnos neu’r mis diwethaf i gau’n awtomatig.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Gweld y dewisiadau</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Cau</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Tab newydd</string>
......@@ -308,6 +330,9 @@
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Ychwanegion</string>
<!-- Preference for notifications -->
<string name="preferences_notifications">Hysbysiadau</string>
<!-- Account Preferences -->
<!-- Preference for triggering sync -->
<string name="preferences_sync_now">Cydweddu nawr</string>
......@@ -531,6 +556,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Tynnu</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Dileu o’r hanes</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Modd Preifat)</string>
......@@ -575,6 +602,13 @@
<!-- Text shown when no history exists -->
<string name="history_empty_message">Dim hanes yma</string>
<!-- Downloads -->
<!-- Text shown when no download exists -->
<string name="download_empty_message">Dim llwythi yma</string>
<!-- History multi select title in app bar
The first parameter is the number of downloads selected -->
<string name="download_multi_select_title">%1$d wedi’u dewis</string>
<!-- Crashes -->
<!-- Title text displayed on the tab crash page. This first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="tab_crash_title_2">Ymddiheuriadau, nid yw %1$s yn gallu llwytho’r dudalen honno.</string>
......@@ -730,10 +764,8 @@
<string name="collections_header">Casgliadau</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
<string name="collection_menu_button_content_description">Dewislen casgliadau</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Casglwch y pethau sy’n bwysig i chi</string>
<!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Grwpiwch chwiliadau, gwefannau a thabiau tebyg ar gyfer mynediad cyflym yn y dyfodol.</string>
<string name="no_collections_description2">Casglwch y pethau sydd o bwys i chi.\nCrynhowch ynghyd chwiliadau, gwefannau a thabiau tebyg i gael mynediad cyflym yn hwyrach.</string>
<!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_select_tabs">Dewis Tabiau</string>
<!-- Title for the "select collection" step of the collection creator -->
......@@ -980,9 +1012,10 @@ Fodd bynnag, gall fod yn llai sefydlog. Llwythwch ein porwr Beta i gael profiad
<string name="onboarding_whats_new_description">Oes gennych gwestiynau am y %s wedi’u hailgynllunio? Eisiau gwybod beth sydd wedi newid?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Cewch atebion yma</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Cael y gorau o %s.</string>
<!-- text for the Firefox account onboarding sign in card header -->
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Cychwynnwch gydweddu nodau tudalen, cyfrineiriau, a rhagor gyda’ch cyfrif Firefox.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Dysgu rhagor</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
......@@ -1472,6 +1505,9 @@ Fodd bynnag, gall fod yn llai sefydlog. Llwythwch ein porwr Beta i gael profiad
<!-- Text displayed on a button in the synced tabs screen to link users to sign in when a user is not signed in to Firefox Sync -->
<string name="synced_tabs_sign_in_button">Mewngofnodi i gydweddu</string>
<!-- The text displayed when a synced device has no tabs to show in the list of Synced Tabs. -->
<string name="synced_tabs_no_open_tabs">Dim tabiau agored</string>
<!-- Top Sites -->
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Wedi cyrraedd terfyn nifer eich hoff wefannau</string>
......@@ -1480,4 +1516,15 @@ Fodd bynnag, gall fod yn llai sefydlog. Llwythwch ein porwr Beta i gael profiad
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">Iawn, Wedi deall!</string>
</resources>
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Tynnu</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Cael y gorau o %s.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Casglwch y pethau sy’n bwysig i chi</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Grwpiwch chwiliadau, gwefannau a thabiau tebyg ar gyfer mynediad cyflym yn y dyfodol.</string>
</resources>
......@@ -78,6 +78,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Ikke nu</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">Du kan sætte Firefox til automatisk at åbne links i apps.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Gå til indstillinger</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Afvis</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Adgang til kamera er nødvendig. Gå til Indstillinger i Android, tryk på Tilladelser, og tryk så på Tillad.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Gå til indstillinger</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Afvis</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Luk automatisk åbne faneblade, hvis de ikke har været vist den seneste dag, uge eller måned.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Vis indstillinger</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Afvis</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Nyt faneblad</string>
......@@ -298,10 +320,15 @@
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">Kontoindstillinger</string>
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Åbn links i app</string>
<string name="preferences_open_links_in_apps">Åbn links i apps</string>
<!-- Preference for open download with an external download manager app -->
<string name="preferences_external_download_manager">Ekstern håndtering af filhentning</string>
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Tilføjelser</string>
<!-- Preference for notifications -->
<string name="preferences_notifications">Meddelelser</string>
<!-- Account Preferences -->
<!-- Preference for triggering sync -->
<string name="preferences_sync_now">Synkroniser nu</string>
......@@ -341,7 +368,7 @@
<!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
<string name="fxa_received_tab_channel_name">Modtagne faneblade</string>
<!-- Description of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
<string name="fxa_received_tab_channel_description">Notifikationer for faneblade modtaget fra andre Firefox-enheder.</string>
<string name="fxa_received_tab_channel_description">Meddelelser for faneblade modtaget fra andre Firefox-enheder.</string>
<!-- The body for these is the URL of the tab received -->
<string name="fxa_tab_received_notification_name">Modtaget faneblad</string>
<!-- When multiple tabs have been received -->
......@@ -524,6 +551,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Fjern</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Slet fra historik</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Privat tilstand)</string>
......@@ -568,6 +597,13 @@
<!-- Text shown when no history exists -->
<string name="history_empty_message">Ingen historik</string>
<!-- Downloads -->
<!-- Text shown when no download exists -->
<string name="download_empty_message">Ingen filhentninger her</string>
<!-- History multi select title in app bar
The first parameter is the number of downloads selected -->
<string name="download_multi_select_title">%1$d valgt</string>
<!-- Crashes -->
<!-- Title text displayed on the tab crash page. This first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="tab_crash_title_2">%1$s kan ikke indlæse siden.</string>
......@@ -686,7 +722,7 @@
<!-- Preference for altering the location access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_location">Position</string>
<!-- Preference for altering the notification access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_notification">Notifikation</string>
<string name="preference_phone_feature_notification">Meddelelser</string>
<!-- Label that indicates that a permission must be asked always -->
<string name="preference_option_phone_feature_ask_to_allow">Spørg om tilladelse</string>
<!-- Label that indicates that a permission must be blocked -->
......@@ -721,10 +757,8 @@
<string name="collections_header">Samlinger</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
<string name="collection_menu_button_content_description">Samlings-menu</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Saml de ting, der betyder noget for dig</string>
<!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Saml relaterede søgninger, websteder og faneblade i grupper. Så kan du hurtigt finde dem igen.</string>
<string name="no_collections_description2">Saml de ting, der betyder noget for dig.\nSaml relaterede søgninger, websteder og faneblade i grupper. Så kan du hurtigt finde dem igen.</string>
<!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_select_tabs">Vælg faneblade</string>
<!-- Title for the "select collection" step of the collection creator -->
......@@ -878,7 +912,7 @@
<string name="preference_accessibility_auto_size_summary">Skriftstørrelsen vil være den samme som i dine Android-indstillinger. Deaktiver for selv at indstille skriftstørrelse her.</string>
<!-- Title for the Delete browsing data preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data">Slet browser-data</string>
<string name="preferences_delete_browsing_data">Slet browserdata</string>
<!-- Title for the tabs item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_tabs_title_2">Åbne faneblade</string>
<!-- Subtitle for the tabs item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the number of open tabs -->
......@@ -971,9 +1005,10 @@
<string name="onboarding_whats_new_description">Har du spørgsmål om den nye version af %s? Vil du vide, hvad der er ændret?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Få svar her</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Få det meste ud af %s.</string>
<!-- text for the Firefox account onboarding sign in card header -->
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Begynd at synkronisere bogmærker, adgangskoder m.m. med din Firefox-konto.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Læs mere</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
......@@ -1458,6 +1493,9 @@
<!-- Text displayed on a button in the synced tabs screen to link users to sign in when a user is not signed in to Firefox Sync -->
<string name="synced_tabs_sign_in_button">Log ind på Sync</string>
<!-- The text displayed when a synced device has no tabs to show in the list of Synced Tabs. -->
<string name="synced_tabs_no_open_tabs">Ingen åbne faneblade</string>
<!-- Top Sites -->
<!-- Title text displayed in the dialog when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_title">Grænsen for Mest besøgte websider er nået</string>
......@@ -1466,4 +1504,15 @@
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">Ok, forstået</string>
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Fjern</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Få det meste ud af %s.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Saml de ting, der betyder noget for dig</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Saml relaterede søgninger, websteder og faneblade i grupper. Så kan du hurtigt finde dem igen.</string>
</resources>
......@@ -82,6 +82,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Jetzt nicht</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">Sie können Firefox so einstellen, dass Links automatisch in Apps geöffnet werden.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Einstellungen öffnen</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Schließen</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Kamerazugriff erforderlich. Öffnen Sie die Android-Einstellungen, tippen Sie auf Berechtigungen und tippen Sie auf Erlauben.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Einstellungen öffnen</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Schließen</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Stellen Sie geöffnete Tabs so ein, dass sie automatisch geschlossen werden, die am letzten Tag, in der letzten Woche oder im letzten Monat nicht angesehen wurden.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Optionen anzeigen</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Schließen</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Neuer Tab</string>
......@@ -545,6 +567,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Entfernen</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Aus Chronik löschen</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Privater Modus)</string>
......@@ -1527,4 +1551,13 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Entfernen</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Machen Sie das Beste aus %s.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Sammeln Sie die Dinge, die Ihnen wichtig sind</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Gruppieren Sie ähnliche Suchanfragen, Websites und Tabs, um später schnell darauf zugreifen zu können.</string>
</resources>
......@@ -79,6 +79,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Not now</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">You can set Firefox to automatically open links in apps.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Go to settings</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Dismiss</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Camera access needed. Go to Android settings, tap permissions, and tap allow.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Go to settings</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Dismiss</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Set open tabs to close automatically that haven’t been viewed in the past day, week, or month.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">View options</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Dismiss</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">New tab</string>
......@@ -531,6 +553,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Remove</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Delete from history</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Private Mode)</string>
......@@ -1484,4 +1508,13 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Remove</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Get the most out of %s.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Collect the things that matter to you</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Group together similar searches, sites, and tabs for quick access later.</string>
</resources>
......@@ -80,6 +80,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Ahora no</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">Podés configurar Firefox para que abra automáticamente enlaces en aplicaciones.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Ir a Ajustes</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Descartar</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Se necesita acceso a la cámara. Andá a la configuración de Android, pulsá permisos y permitir.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Ir a Ajustes</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Descartar</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Configurar las pestañas abiertas para que se cierren automáticamente las que no se hayan visto en el último día, semana o mes.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Ver opciones</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Descartar</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Nueva pestaña</string>
......@@ -550,6 +572,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Eliminar</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Eliminar del historial</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (modo privado)</string>
......@@ -759,10 +783,8 @@
<string name="collections_header">Colecciones</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
<string name="collection_menu_button_content_description">Menú de colecciones</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Recolectá lo que te importa</string>
<!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Agrupar búsquedas, sitios y pestañas similares para acceder rápidamente más tarde.</string>
<string name="no_collections_description2">Recolectá lo que te importa.\nAgrupá búsquedas, sitios y pestañas similares para un acceso rápido más tarde.</string>
<!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_select_tabs">Seleccionar pestañas</string>
<!-- Title for the "select collection" step of the collection creator -->
......@@ -1010,8 +1032,8 @@
<string name="onboarding_whats_new_description">¿Tenés preguntas sobre el rediseño de %s? ¿Querés saber qué cambió?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Las respuestas están aquí</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Aprovechá %s al máximo.</string>
<!-- text for the Firefox account onboarding sign in card header -->
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Empezá a sincronizar marcadores, contraseñas y más con tu Cuenta de Firefox.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Conocer más</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
......@@ -1515,4 +1537,15 @@
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">Listo, lo entendí.</string>
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Eliminar</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Aprovechá %s al máximo.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Recolectá lo que te importa</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Agrupar búsquedas, sitios y pestañas similares para acceder rápidamente más tarde.</string>
</resources>
......@@ -80,6 +80,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Ei nyt</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">Voit asettaa Firefoxin avaamaan linkit automaattisesti sovelluksissa.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Siirry asetuksiin</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Hylkää</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Kameran käyttöoikeus vaaditaan. Siirry Androidin asetuksiin, napauta käyttöoikeudet ja napauta salli.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Siirry asetuksiin</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Hylkää</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Aseta avoimet välilehdet sulkeutumaan automaattisesti, jos niitä ei ole katsottu viimeisen päivän, viikon tai kuukauden aikana.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Näytä valinnat</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Hylkää</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Uusi välilehti</string>
......@@ -542,6 +564,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Poista</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Poista historiasta</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (yksityinen tila)</string>
......@@ -1510,4 +1534,13 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Poista</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Ota kaikki irti %sista.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Kerää yhteen sinulle tärkeät asiat</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Kokoa yhteen samanlaiset haut, sivustot ja välilehdet nopeaa käyttöä varten.</string>
</resources>
......@@ -80,6 +80,21 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Nic nětko</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">K nastajenjam</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Zaćisnyć</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">K nastajenjam</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Zaćisnyć</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Nastajenja pokazać</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Zaćisnyć</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Nowy rajtark</string>
......@@ -536,6 +551,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Wotstronić</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Z historije zhašeć</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (priwatny modus)</string>
......@@ -1497,4 +1514,13 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Wotstronić</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Wućehńće najlěpše z %s.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Zběrajće wěcy, kotrež su wam wažne</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Zeskupće podobne pytanja, sydła a rajtarki za pozdźiši spěšny přistup.</string>
</resources>
......@@ -79,6 +79,28 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="search_widget_cfr_neg_button_text">Most nem</string>
<!-- Open in App "contextual feature recommendation" (CFR) -->
<!-- Text for the info message. 'Firefox' intentionally hardcoded here.-->
<string name="open_in_app_cfr_info_message">Beállíthatja, hogy a Firefox automatikusan alkalmazásokban nyisson meg hivatkozásokat.</string>
<!-- Text for the positive action button -->
<string name="open_in_app_cfr_positive_button_text">Ugrás a beállításokhoz</string>
<!-- Text for the negative action button -->
<string name="open_in_app_cfr_negative_button_text">Eltüntetés</string>
<!-- Text for the info dialog when camera permissions have been denied but user tries to access a camera feature. -->
<string name="camera_permissions_needed_message">Kamera-hozzáférés szükséges. Ugorjon az Android beállításokhoz, koppintson az engedélyekre, majd az engedélyezésre.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Android Settings to grant permissions. -->
<string name="camera_permissions_needed_positive_button_text">Ugrás a beállításokhoz</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the dialog. -->
<string name="camera_permissions_needed_negative_button_text">Eltüntetés</string>
<!-- Text for the banner message to tell users about our auto close feature. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_message">Beállíthatja, hogy a nyitott lapok automatikusan bezáródjanak, ha nem nézte meg azokat az elmúlt napon, héten vagy hónapban.</string>
<!-- Text for the positive action button to go to Settings for auto close tabs. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_positive_button_text">Beállítások megtekintése</string>
<!-- Text for the negative action button to dismiss the Close Tabs Banner. -->
<string name="tab_tray_close_tabs_banner_negative_button_text">Eltüntetés</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Új lap</string>
......@@ -539,6 +561,8 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Eltávolítás</string>
<!-- Text for the menu button to delete a top site from history -->
<string name="delete_from_history">Törlés az előzményekből</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (privát mód)</string>
......@@ -1507,4 +1531,13 @@
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Eltávolítás</string>
<!-- depcrecated: text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Hozza ki a legtöbbet a %s böngészőből.</string>
<!-- Deprecated: No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Gyűjtse össze az Önnek fontos dolgokat</string>
<!-- Deprecated: Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Csoportosítsa a hasonló kereséseket, webhelyeket és lapokat a későbbi gyors elérés érdekében.</string>
</resources>
......@@ -757,10 +757,8 @@
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Opens the collection menu when pressed -->
<string name="collection_menu_button_content_description">Menu raccolta</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_collections_header1">Raggruppa i tuoi interessi</string>
<!-- Label to describe what collections are to a new user without any collections -->
<string name="no_collections_description1">Raggruppa ricerche, siti e schede simili tra loro per potervi accedere più rapidamente in un secondo tempo.</string>
<string name="no_collections_description2">Raccogli gli argomenti che ti interessano.\nRaggruppa ricerche, siti e schede simili per accedervi rapidamente in seguito.</string>
<!-- Title for the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_select_tabs">Seleziona schede</string>
......@@ -1027,8 +1025,8 @@
<string name="onboarding_whats_new_description">Hai domande sul nuovo %s? Vuoi scoprire che cosa è cambiato?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Trova tutte le risposte qui</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Ottieni il massimo da %s.</string>
<!-- text for the Firefox account onboarding sign in card header -->
<string name="onboarding_account_sign_in_header">Inizia a sincronizzare segnalibri, password e molto altro ancora con il tuo account Firefox.</string>
<!-- Text for the button to learn more about signing in to your Firefox account -->
<string name="onboarding_manual_sign_in_learn_more">Ulteriori informazioni</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
......@@ -1530,4 +1528,6 @@
<!-- Confirmation dialog button text when top sites limit is reached. -->
<string name="top_sites_max_limit_confirmation_button">OK, tutto chiaro</string>
</resources>
<!-- Content description for close button in collection placeholder. -->
<string name="remove_home_collection_placeholder_content_description">Elimina</string>