Commit 5abe3ac8 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by liuche
Browse files

Import l10n.

parent 10d07912
......@@ -477,6 +477,10 @@
<string name="history_delete_all">Squassà a crunulogia</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Site sicuru di vulè squassà a crunulogia ?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Crunulogia squassata</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$s squassatu</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Squassà</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -531,6 +535,10 @@
<string name="bookmark_edit">Mudificà l’indetta</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Selezziunà un cartulare</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Site sicuru di vulè squassà stu cartulare ?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">%1$s squassatu</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Aghjunghje un cartulare</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -586,7 +594,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">%1$s squassatu</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Squassatura di l’indette selezziunate</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Indette squassate</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">ABBANDUNÀ</string>
......
......@@ -472,6 +472,10 @@
<string name="history_delete_all">Dileu hanes</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Ydych chi’n siŵr eich bod chi am glirio’ch hanes?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Hanes wedi’i Ddileu</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">Wedi dileu %1$s</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Clirio</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -527,6 +531,10 @@
<string name="bookmark_edit">Golygu nod tudalen</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Dewis ffolder</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Ydych chi’n siŵr eich bod am ddileu’r ffolder yma?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">Wedi dileu %1$s</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Ychwanegu ffolder</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -579,9 +587,9 @@
<!-- Bookmark snackbar message on deletion
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Wedi dileu %1$s</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Yn dileu’r nodau tudalen hyn</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Wedi dileu Nodau Tudalen</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">DADWNEUD</string>
......
......@@ -470,6 +470,10 @@
<string name="history_delete_all">Delete history</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Are you sure you want to clear your history?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">History Deleted</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">Deleted %1$s</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Clear</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -524,6 +528,10 @@
<string name="bookmark_edit">Edit bookmark</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Select folder</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Are you sure you want to delete this folder?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">Deleted %1$s</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Add folder</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -577,7 +585,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Deleted %1$s</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Deleting selected bookmarks</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Bookmarks deleted</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">UNDO</string>
......
......@@ -472,6 +472,10 @@
<string name="history_delete_all">Ջնջել պատմությունը</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Մաքրե՞լ պատմությունը:</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Պատմությունը ջնջվել է</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$s-ը ջնջվել է</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Մաքրել</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -526,6 +530,10 @@
<string name="bookmark_edit">Խմբագրել Էջանիշը</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Ընտրել պանակ</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել այս պանակը:</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">%1$s-ը ջնջվել է</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Ավելացնել պանակ</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -580,7 +588,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Ջնջվել է %1$s-ը</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Ջնջում է ընտրված էջանիշները</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Էջանիշը ջնջվեց</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">ՀԵՏԱՐԿԵԼ</string>
......
......@@ -18,12 +18,16 @@
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">Opnu fliparnir þínir verða sýndir hér.</string>
<!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
<string name="about_content">%1$s er framleitt af Mozilla.</string>
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Þú ert í huliðsglugga</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">%1$s hreinsar leitar- og vafraferilinn þinn þegar þú lokar forritinu eða lokar öllum einkaflipum og gluggum. Þó að þetta sé ekki nafnlaust gagnvart vefsíðum eða þjónustuveitanda þínum, þá gerir þetta þér auðveldara að halda því sem þú gerir á netinu huldu gagnvart einkaaðilum sem nota þetta tæki.</string>
<string name="private_browsing_placeholder_description_2">
· %1$s hreinsar leitar- og vafraferilinn þinn þegar þú lokar forritinu eða lokar öllum einkaflipum og gluggum. Þó að þetta sé ekki nafnlaust gagnvart vefsíðum eða þjónustuveitanda þínum, þá gerir þetta þér auðveldara að halda því sem þú gerir á netinu huldu gagnvart einkaaðilum sem nota þetta tæki.</string>
<string name="private_browsing_common_myths">
Algengar mýtur um huliðsleit¶</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
......@@ -470,6 +474,10 @@
<string name="history_delete_all">Eyða ferli</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Ertu viss að þú viljir hreinsa ferilinn þinn?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Hreinsa feril</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">Eyða %1$s</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Hreinsa</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -524,6 +532,10 @@
<string name="bookmark_edit">Breyta bókamerki</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Veldu möppu</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Ertu viss um að þú viljir eyða þessari möppu?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">Eyddi %1$s</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Bæta við möppu</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -577,7 +589,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Eyddi %1$s</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Eyði völdum bókamerkjum</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Bókamerki fjarlægð</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">AFTURKALLA</string>
......@@ -847,6 +859,34 @@
<!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
<string name="deleting_browsing_data_in_progress">Eyði vafragögnum…</string>
<!-- Tips -->
<!-- text for firefox preview moving tip header "Firefox Preview" and "Firefox Nightly" are intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header">Firefox Preview heitir nú Firefox Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description">
· Firefox Nightly er uppfærður á hverju kvöldi og er með virkni sem verið er að prófa sig áfram með.¶
· Hins vegar gæti hann verið óstöðugari fyrir vikið. Sæktu betu útgáfu af vafranum ef þú vilt stöðugri vafra.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">Sæktu Mozilla Firefox vafra</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">Firefox Nightly er kominn á nýjan stað</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_installed">
· Þetta forrit mun ekki lengur fá öryggisuppfærslur. Hættu að nota þetta forrit og skiptu yfir í nýja Nightly.¶
· \n\nÞú ættir að búa til Firefox reikning til að búa til bókamerki, innskráningu og sögu í annað forrit.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Skiptu yfir í nýja Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly er kominn á nýjan stað</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_not_installed">
· Þetta forrit mun ekki lengur fá öryggisuppfærslur. Sæktu nýja Nightly og hættu að nota þetta forrit.¶
· \n\nÞú ættir að búa til Firefox reikning til að búa til bókamerki, innskráningu og sögu í annað forrit.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">Sæktu nýja Nightly</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......
......@@ -484,6 +484,10 @@
<string name="history_delete_all">Удалить историю</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Вы уверены, что хотите удалить свою историю?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">История удалена</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$s удалён</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Удалить</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -540,6 +544,10 @@
<string name="bookmark_edit">Изменить закладку</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Выбрать папку</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Вы действительно хотите удалить эту папку?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">%1$s удалён</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Создать папку</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -594,7 +602,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">%1$s удалён</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Удаление выбранных закладок</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Закладки удалены</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">ОТМЕНИТЬ</string>
......
......@@ -582,8 +582,6 @@
<!-- Bookmark snackbar message on deletion
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Izbrisan %1$s</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Brisanje izbranih zaznamkov</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">RAZVELJAVI</string>
......@@ -861,6 +859,8 @@
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Preklopite na novi Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly se je preselil</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">Prenesite novi Nigthly</string>
......
......@@ -475,6 +475,10 @@
<string name="history_delete_all">Geçmişi sil</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Geçmişinizi temizlemek istediğinizden emin misiniz?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Geçmiş silindi</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$s silindi</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Temizle</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -529,6 +533,10 @@
<string name="bookmark_edit">Yer imini düzenle</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Klasör seç</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Bu klasörü silmek istediğinizden emin misiniz?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">%1$s silindi</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Klasör ekle</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -582,7 +590,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">%1$s silindi</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Seçilen yer imleri siliniyor</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Yer imleri silindi</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">GERİ AL</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment