Commit 65f30c75 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by liuche
Browse files

Import l10n.

parent a2493349
......@@ -1265,6 +1265,14 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Attivà per permette l’ingrandamentu cù dui diti ancu nant’à i siti chì impediscenu stu gestu.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nome (A à Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Ultimu impiegu</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Listinu di classificazione d’identificazioni di cunnessione</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Aghjunghje un mutore di ricerca</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -23,11 +23,6 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Používáte anonymní prohlížení</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">
%1$s vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po ukončení aplikace nebo zavření všech anonymních panelů. S touto funkcí nejste na internetu zcela neviditelní a např. poskytovatel připojení k internetu může stále zjistit, které stránky navštěvujete. Vaše aktivita na internetu ale zůstane utajena před dalšími uživateli tohoto zařízení.
</string>
<string name="private_browsing_common_myths">
Časté omyly o fungování anonymního prohlížení
</string>
......@@ -367,7 +362,7 @@
<!-- Header of the Turn on Sync preference view -->
<string name="preferences_sync">Zapnout synchronizaci</string>
<!-- Preference for pairing -->
<string name="preferences_sync_pair">Naskenujte párovací kód zobrazení ve Firefoxu na počítači</string>
<string name="preferences_sync_pair">Naskenujte párovací kód zobrazený ve Firefoxu na počítači</string>
<!-- Preference for account login -->
<string name="preferences_sync_sign_in">Přihlásit se</string>
<!-- Preference for reconnecting to FxA sync -->
......@@ -597,8 +592,6 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">Záložka odstraněna: %1$s</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Mazání vybraných záložek</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">ZPĚT</string>
......@@ -979,7 +972,7 @@
<!-- Instructions on how to access pairing -->
<string name="sign_in_instructions"><![CDATA[Otevřte Firefoxu na svém počítači a navštivte stránku <b>https://firefox.com/pair</b>]]></string>
<!-- Text shown for sign in pairing when ready -->
<string name="sign_in_ready_for_scan">Připraveno ke skenování</string>
<string name="sign_in_ready_for_scan">Připraveno na skenování</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with pairing -->
<string name="sign_in_with_camera">Přihlásit se pomocí fotoaparátu</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
......
......@@ -1288,6 +1288,14 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Aktivieren Sie diese Option, um das Kneifen und Zoomen auch auf Websites zuzulassen, die diese Geste verhindern.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Name (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Zuletzt verwendet</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Menü mit Zugangsdaten sortieren</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Suchmaschine hinzufügen</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1259,6 +1259,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Zmóžniśo to, aby roz- a zaśěgowanje z dwěma palcoma dowólił, samo na websedłach, kótarež toś tej gesće zajźuju.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Mjenju (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Slědnem wužyśu</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Meni pśizjawjeńskich datow sortěrowaś</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Pytnicu pśidaś</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1246,6 +1246,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Enable to allow pinch and zoom, even on websites that prevent this gesture.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Name (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Last used</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Sort logins menu</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Add search engine</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -427,8 +427,6 @@
<string name="library_reading_list">Lista de lectura</string>
<!-- Menu Item Label for Search in Library -->
<string name="library_search">Buscar</string>
<!-- Library Page Title -->
<string name="library_title">Biblioteca</string>
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Ajustes</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
......@@ -1277,6 +1275,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Habilitar esta opción para permitir pellizcar y hacer zoom, incluso en sitios web que evitan este gesto.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nombre (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Usado por última vez</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Ordenar menú de inicio de sesión</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Agregar buscador</string>
......
This diff is collapsed.
......@@ -27,6 +27,9 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Vous êtes en session privée</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description_2">%1$s efface vos historiques de recherche et de navigation des onglets privés lorsque vous les fermez ou quittez l’application. Bien que cela ne vous rende pas anonyme sur les sites web ni pour votre fournisseur d’accès à Internet, cela vous permet de garder confidentielle votre activité en ligne pour toutes les autres personnes qui utiliseraient votre appareil.</string>
<string name="private_browsing_common_myths">Principales idées reçues sur la navigation privée</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Supprimer la session</string>
......@@ -898,18 +901,30 @@
<!-- Tips -->
<!-- text for firefox preview moving tip header "Firefox Preview" and "Firefox Nightly" are intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header">Firefox Preview est désormais Firefox Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description">Firefox Nightly est mis à jour chaque nuit et propose de nouvelles fonctionnalités expérimentales.
Cependant, il peut être moins stable. Téléchargez la version bêta de notre navigateur pour une expérience plus stable.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">Obtenir le navigateur Mozilla Firefox</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">Firefox Nightly a déménagé</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_installed">Cette application ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Vous devriez arrêter d’utiliser cette application et utiliser le nouveau Nightly à la place.
\n\nPour transférer vos marque-pages, vos identifiants et votre historique vers une autre application, créez un compte Firefox.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Passer à Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly a déménagé</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_not_installed">Cette application ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Vous devriez utiliser le nouveau Nightly et arrêter d’utiliser cette application.
\n\nPour transférer vos marque-pages, vos identifiants et votre historique vers une autre application, créez un compte Firefox.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">Obtenir le nouveau Nightly</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -1277,6 +1292,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Activer pour permettre de zoomer avec deux doigts même sur les sites web qui empêchent ce geste.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nom (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Dernière utilisation</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Menu de tri des identifiants</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Ajouter un moteur de recherche</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1255,6 +1255,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Knipe en ynzoome tastean, sels op websites dy\'t dizze beweging opkeare.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Namme (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Lêst brûkt</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Menu Oanmeldingen sortearje</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Sykmasine tafoegje</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -416,8 +416,6 @@
<string name="library_reading_list">Popis za čitanje</string>
<!-- Menu Item Label for Search in Library -->
<string name="library_search">Traži</string>
<!-- Library Page Title -->
<string name="library_title">Biblioteka</string>
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Postavke</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
......@@ -1268,6 +1266,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Aktiviraj, kako bi se omogućile geste za smanjivanje i zumiranje prikaza, čak i ako web-stranica sprečava ovu gestu.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Naziv (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Zadnja upotreba</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Izbornik sortiranja prijava</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Dodaj tražilicu</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1259,6 +1259,14 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Zmóžńće to, zo byšće roz- a zaćahowanje z dwěmaj porstomaj dowolił, samo na websydłach, kotreý tutej gesće zadźěwaja.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Mjenje (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Poslednim wužiću</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Meni přizjewjenskich datow sortěrować</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Pytawu přidać</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1119,6 +1119,13 @@
<!-- Title of PIN verification dialog to direct users to re-enter their device credentials to access their logins -->
<string name="logins_biometric_prompt_message_pin">שחרור נעילת המכשיר שלך</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">שם (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">שימוש אחרון</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">תפריט מיון כניסות</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">הוספת מנוע חיפוש</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1303,6 +1303,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">손가락을 모아 확대/축소 기능 허용(이 제스쳐 금지 웹 사이트 포함).</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">이름 (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">마지막 사용</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">로그인 정렬 메뉴</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">검색 엔진 추가</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1276,6 +1276,14 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Aktiver for å tillate klyping og zooming, selv på nettsteder som forhindrer denne bevegelsen.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Navn (A-Å)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Sist brukt</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Sorter innlogginger-meny</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Legg til søkemotor</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1266,6 +1266,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Knijpen en inzoomen toestaan, zelfs op websites die deze beweging voorkomen.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Naam (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Laatst gebruikt</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Menu Aanmeldingen sorteren</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Zoekmachine toevoegen</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1262,6 +1262,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Umożliwia powiększanie gestem nawet na stronach, które go wyłączają.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nazwa (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Ostatnie użycie</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Menu sortowania danych logowania</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Dodaj wyszukiwarkę</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1260,6 +1260,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Ativar permite zoom com movimento de pinça com dois dedos, mesmo em sites que tentam impedir esse gesto.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nome (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Usados por último</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Menu de ordenação de contas</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Adicionar mecanismo de pesquisa</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1261,6 +1261,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Омогућите да бисте дозволили зумирање са два прста, чак и на страницама које забрањују овакав гест.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Назив (А-Ш)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Последњи пут коришћено</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Сортирај мени пријава</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Додај претраживач</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1272,6 +1272,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Aktivera för att tillåta zooma och dra ihop, även på webbplatser som förhindrar denna gest.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Namn (A-Ö)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Senast använd</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Sortera inloggningsmenyn</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Lägg till sökmotor</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
......@@ -1255,6 +1255,13 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Sıkıştırma ve yakınlaştırma hareketine izin vermeyen sitelerde bu hareketi etkinleştir.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Ad (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Son kullanım</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Hesapları sırala menüsü</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Arama motoru ekle</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment