Commit 8a371191 authored by Axel Hecht's avatar Axel Hecht Committed by liuche
Browse files

Import strings from android-l10n (#5300)

State: mozilla-l10n/android-l10n@e78d5868c745d7ab696b35e534183bd97a04c67c
parent e247870b
......@@ -93,6 +93,10 @@
<string name="preferences_help">Ajuda</string>
<!-- Preference title for enhanced tracking protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection">Protecció contra el seguiment millorada</string>
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">Més informació</string>
<!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cryptominers_title">Miners de criptomonedes</string>
<!-- Category of trackers (fingerprinters) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......
......@@ -39,12 +39,16 @@
<string name="browser_menu_stop">Zastaví načítání stránky</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Nápověda</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">Co je nového</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">Nastavení</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">Knihovna</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Verze pro počítač</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">Přidat na domovskou obrazovku</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Najít na stránce</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -582,6 +586,14 @@
<string name="sync_confirmation_button">Rozumím</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">Relace anonymního prohlížení</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text">Odstranit anonymní panely</string>
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">Otevřít</string>
<!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
<string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Odstranit a otevřít</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Sbírka odstraněna</string>
<!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
......@@ -776,7 +788,7 @@
<!-- Title for the description of enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_title">Nenechte se sledovat při prohlížení</string>
<!-- Description of enhanced tracking protection. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">%s vás chrání před mnoha častými sledujícími prvky, které sbírají informace o tom, co děláte na internetu.</string>
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">%s vás chrání před mnoha častými sledovacími prvky, které sbírají informace o tom, co děláte na internetu.</string>
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">Zjistit více</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
......@@ -812,7 +824,7 @@
<!-- Description of tracking content that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_tracking_content_description">Blokuje načítání reklam, videí a dalšího obsahu, který obsahuje sledující kód. To může ovlivnit fungování některých webových stránek.</string>
<!-- Enhanced Tracking Protection Onboarding Message shown in a dialog above the toolbar. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="etp_onboarding_message">Změna barvy ikony štítu indikuje, že %s na stránce blokuje nějaké sledující prvky. Pro zobrazení seznamu, co je blokováno, na ikonu štítu klepněte.</string>
<string name="etp_onboarding_message">Změna barvy ikony štítu indikuje, že %s na stránce blokuje nějaké sledovací prvky. Pro zobrazení seznamu zablokovaných prvků na ikonu štítu klepněte.</string>
<!-- Enhanced Tracking Protection message that protection is currently on for this site -->
<string name="etp_panel_on">Ochrana je na tomto serveru zapnuta</string>
<!-- Enhanced Tracking Protection message that protection is currently off for this site -->
......@@ -823,6 +835,8 @@
<string name="about_your_rights">Vaše práva</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
<string name="about_open_source_licenses">Open source knihovny, které používáme</string>
<!-- About page link text to open what's new link -->
<string name="about_whats_new">Co je nového v aplikaci %s</string>
<!-- Open source licenses page title
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | OSS knihovny</string>
......
......@@ -39,12 +39,16 @@
<string name="browser_menu_stop">Anhalten</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Hilfe</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">Was ist neu</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">Einstellungen</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">Bibliothek</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Desktop-Website</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">Zum Startbildschirm hinzufügen</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">In Seite suchen</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -589,6 +593,14 @@
<string name="sync_confirmation_button">Verstanden</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">Private Surf-Sitzung</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text">Private Tabs löschen</string>
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">Öffnen</string>
<!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
<string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Löschen und öffnen</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Sammlung gelöscht</string>
......@@ -835,6 +847,8 @@
<string name="about_your_rights">Ihre Rechte</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
<string name="about_open_source_licenses">Open-Source-Bibliotheken, die wir verwenden</string>
<!-- About page link text to open what's new link -->
<string name="about_whats_new">Was ist neu in %s</string>
<!-- Open source licenses page title
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | OSS-Bibliotheken</string>
......
......@@ -42,12 +42,16 @@
<string name="browser_menu_stop">Detener</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Ayuda</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">¿Qué hay de nuevo?</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">Ajustes</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">Tu Biblioteca</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Sitio de escritorio</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">Agregar a pantalla de inicio</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Buscar en la página</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -585,6 +589,14 @@
<string name="sync_confirmation_button">Entendido</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">Sesión de navegación privada</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text">Eliminar pestañas privadas</string>
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">Abrir</string>
<!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
<string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Eliminar y abrir</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Se eliminó la colección</string>
<!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
......@@ -828,6 +840,8 @@
<string name="about_your_rights">Tus derechos</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
<string name="about_open_source_licenses">Bibliotecas de código abierto que utilizamos</string>
<!-- About page link text to open what's new link -->
<string name="about_whats_new">¿Qué hay de nuevo en %s?</string>
<!-- Open source licenses page title
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | Bibliotecas OSS</string>
......
......@@ -20,13 +20,6 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Estás en una sesión privada</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_explanation">%1$s borra tus búsquedas e historial de navegación cuando cierras una sesión privada
Aunque no te hace anónimo para los sitios web o proveedor de servicios de Internet,
te ayuda a mantener en privado lo que haces en línea frente a cualquier otra persona que use este dispositivo. \n\nMitos comunes sobre la navegación privada
</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Eliminar sesión</string>
......@@ -82,6 +75,10 @@
<!-- Button in the search view that lets a user navigate to the site in their clipboard -->
<string name="awesomebar_clipboard_title">Completar enlace desde el portapapeles</string>
<!-- Search Widget -->
<!-- Text preview for smaller sized widgets -->
<string name="search_widget_text_short">Buscar</string>
<!-- Preferences -->
<!-- Title for the settings page-->
<string name="settings">Ajustes</string>
......@@ -174,6 +171,11 @@
<!-- Label summary showing never synced -->
<string name="sync_never_synced_summary">Última sincronización: nunca</string>
<!-- Text for displaying the default device name.
The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
and the third is the device model. -->
<string name="default_device_name">%s en %s %s</string>
<!-- Send Tab -->
<!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
<string name="fxa_received_tab_channel_name">Pestañas recibidas</string>
......@@ -204,6 +206,8 @@
<!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">Activar para todos los sitios</string>
<!-- Text displayed when there are no exceptions, includes a learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
<string name="exceptions_empty_message">Las excepciones te permiten deshabilitar la protección contra el rastreo para los sitios seleccionados.\n\nSaber más</string>
<!-- Description in Quick Settings that tells user tracking protection is off globally for all sites, and links to Settings to turn it on -->
<string name="preferences_tracking_protection_turned_off_globally">Se desactivó en general, ve a Ajustes para activarlo.</string>
......@@ -213,6 +217,10 @@
<string name="preference_usage_data">Uso y datos técnicos</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Comparte datos de rendimiento, uso, hardware y personalizaciones sobre tu navegador con Mozilla para ayudar a mejorar %1$s</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experimentos</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Permite a Mozilla instalar y recopilar datos para funciones experimentales</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Informe de error</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -264,6 +272,8 @@
<string name="quick_action_read">Leer</string>
<!-- Button in the browser chrome to exit reader mode -->
<string name="quick_action_read_close">Cerrar</string>
<!-- Button in the browser chrome to open the current page in an external app -->
<string name="quick_action_open_app_link">Abrir en aplicación</string>
<!-- Button in the browser chrome to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
<string name="quick_action_read_appearance">Apariencia</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Quick action sheet handle to provide users
......@@ -339,12 +349,6 @@
<string name="collection_rename">Cambiar nombre a colección</string>
<!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
<string name="collection_open_tabs">Abrir pestañas</string>
<!-- Text for the button to delete a single session -->
<string name="session_item_delete">Eliminar</string>
<!-- Text to tell the user how many more tabs this session has.
The first parameter is a digit that shows the cardinal number of how many additional tabs the session has. -->
<string name="session_items_more">Sitios %1$d…</string>
<!-- History -->
......@@ -362,12 +366,12 @@
<!-- Text for the button to clear selected history items. The first parameter
is a digit showing the number of items you have selected -->
<string name="history_delete_some">Eliminar %1$d elementos</string>
<!-- Text for the header that groups the history for Today -->
<string name="history_today">Hoy</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past week -->
<string name="history_this_week">Esta semana</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past month -->
<string name="history_this_month">Este mes</string>
<!-- Text for the header that groups the history for last 24 hours -->
<string name="history_24_hours">Últimas 24 horas</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past 7 days -->
<string name="history_7_days">Últimos 7 días</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past 30 days -->
<string name="history_30_days">Últimos 30 días</string>
<!-- Text for the header that groups the history older than the last month -->
<string name="history_older">Más antiguo</string>
......@@ -499,7 +503,6 @@
<!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to off -->
<string name="tracking_protection_off">Desactivada</string>
<!-- Collections -->
<!-- Collections header on home fragment -->
<string name="collections_header">Colecciones</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
......@@ -552,6 +555,9 @@
<!-- Share -->
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header">Enviar y compartir</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
"Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
<string name="share_button_content_description">Compartir</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another app -->
<string name="share_link_subheader">Compartir un enlace</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
......@@ -571,7 +577,6 @@
<!-- Confirmation dialog button -->
<string name="sync_confirmation_button">Entendido</string>
<!-- Notifications -->
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Colección eliminada</string>
......@@ -582,6 +587,8 @@
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Pestañas eliminadas</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Pestañas privadas eliminadas</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">DESHACER</string>
......@@ -636,13 +643,6 @@
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Eliminar datos de navegación</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter is the name of the app (e.g. Fenix) -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_prompt_message">¿Permitir a %s borrar los datos de navegación?</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_prompt_cancel">No permitir</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_prompt_allow">Permitir</string>
<!-- Text for the snackbar confirmation that the data was deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_snackbar">Se han eliminado los datos del navegador</string>
......@@ -663,15 +663,8 @@
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Sácale el mejor provecho a %s.</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header">Ya has iniciado sesión en otro navegador Firefox en este teléfono.</string>
<!-- text for the button to sign into your Firefox account. The word "Firefox" should not be translated -->
<!-- text for the button to manually sign into Firefox account. The word "Firefox" should not be translated -->
<string name="onboarding_firefox_account_sign_in">Iniciar sesión en Firefox</string>
<!-- text for the button to stay signed into your Firefox account. -->
<string name="onboarding_firefox_account_stay_signed_in">Mantener el inicio de sesión</string>
<!-- text for the button to sign out of your Firefox account. -->
<string name="onboarding_firefox_account_sign_out">Cerrar sesión</string>
<!-- text for the tracking protection onboarding card header -->
<string name="onboarding_tracking_protection_header">Protégete</string>
<!-- text for the tracking protection card description
......@@ -725,4 +718,5 @@
<string name="sign_out_disconnect">Desconectar</string>
<!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_cancel">Cancelar</string>
</resources>
</resources>
......@@ -535,7 +535,6 @@
<!-- Confirmation dialog button -->
<string name="sync_confirmation_button">Selvä</string>
<!-- Notifications -->
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Kokoelma poistettu</string>
<!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
......@@ -719,6 +718,10 @@
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">Tasapainoa suojauksen ja suorituskyvyn välillä.</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Tiukka</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Estetty</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Sallittu</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Sosiaalisen median seuraimet</string>
<!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......@@ -736,4 +739,9 @@
<!-- Open source licenses page title
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | Avoimen lähdekoodin kirjastot</string>
<!-- Content description of the tab counter toolbar button when one tab is open -->
<string name="tab_counter_content_description_one_tab">1 välilehti</string>
<!-- Content description of the tab counter toolbar button when multiple tabs are open. First parameter will be replaced with the number of tabs (always more than one) -->
<string name="tab_counter_content_description_multi_tab">%d välilehteä</string>
</resources>
......@@ -41,12 +41,16 @@
<string name="browser_menu_stop">Arrêter</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Aide</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">Nouveautés</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">Paramètres</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">Votre bibliothèque</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Version ordinateur</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">Ajouter à l’écran d’accueil</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Rechercher dans la page</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -225,6 +229,10 @@
<string name="preference_usage_data">Données techniques et d’utilisation</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Partage les données de performance, d’utilisation, de matériel et de personnalisation de votre navigateur avec Mozilla pour nous aider à améliorer %1$s</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Expérimentations</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Permet à Mozilla d’installer et de collecter des données pour des fonctionnalités expérimentales</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Rapporteur de plantage</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -590,6 +598,14 @@
<string name="sync_confirmation_button">J’ai compris</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">Session de navigation privée</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text">Supprimer les onglets privés</string>
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">Ouvrir</string>
<!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
<string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Supprimer et ouvrir</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Collection supprimée</string>
......@@ -600,6 +616,8 @@
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">Onglets supprimés</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Onglets privés supprimés</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">ANNULER</string>
......@@ -647,16 +665,42 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d adresses web</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">Historique</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d pages</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Collections</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d collections</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookies</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Vous serez déconnecté·e de la plupart des sites</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Images et fichiers mis en cache</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">Libère de l’espace de stockage</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Permissions des sites</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Supprimer les données de navigation</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Supprimer les données de navigation en quittant</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Supprime automatiquement les données de navigation lorsque vous sélectionnez « Quitter » dans le menu principal</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">Quitter</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">Cela supprimera toutes vos données de navigation.</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">Voulez-vous vraiment supprimer les données de navigation sélectionnées ?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">%s supprimera les données de navigation sélectionnées.</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">Annuler</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -775,12 +819,16 @@
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Strict</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_description">Protection renforcée, mais certains sites ou contenus peuvent être endommagés.</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Bloqués</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Autorisés</string>
<!-- Category of trackers (social media trackers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_title">Traqueurs de réseaux sociaux</string>
<!-- Description of social media trackers that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_social_media_trackers_description">Limite la capacité des réseaux sociaux à pister votre activité de navigation sur le Web.</string>
<!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_title">Cookies utilisés pour le pistage entre les sites</string>
<string name="etp_cookies_title">Cookies de pistage intersites</string>
<!-- Description of cross-site tracking cookies that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_description">Bloque les cookies que les réseaux publicitaires et les sociétés d’analyse des données utilisent pour compiler vos données de navigation sur de nombreux sites.</string>
<!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
......@@ -807,6 +855,8 @@
<string name="about_your_rights">Vos droits</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
<string name="about_open_source_licenses">Bibliothèques open source que nous utilisons</string>
<!-- About page link text to open what's new link -->
<string name="about_whats_new">Nouveautés dans %s</string>
<!-- Open source licenses page title
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | Bibliothèques open source</string>
......
This diff is collapsed.
......@@ -39,12 +39,16 @@
<string name="browser_menu_stop">Interrompi</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Aiuto</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">Novità</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">Impostazioni</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">La tua libreria</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Sito desktop</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">Agg. a schermata principale</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Trova nella pagina</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -594,6 +598,14 @@
<string name="sync_confirmation_button">Tutto chiaro</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">Sessione di navigazione anonima</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text">Elimina schede anonime</string>
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">Apri</string>
<!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
<string name="notification_pbm_action_delete_and_open">Elimina e apri</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">Raccolta eliminata</string>
......@@ -838,6 +850,8 @@
<string name="about_your_rights">I tuoi diritti</string>
<!-- About page link text to open open source licenses screen -->
<string name="about_open_source_licenses">Librerie open source utilizzate</string>
<!-- About page link text to open what's new link -->
<string name="about_whats_new">Novità in %s</string>
<!-- Open source licenses page title
The first parameter is the app name -->
<string name="open_source_licenses_title">%s | Librerie OSS</string>
......
......@@ -40,12 +40,16 @@
<string name="browser_menu_stop">中止</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">ヘルプ</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">新着情報</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">設定</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_your_library">ライブラリー</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">デスクトップサイト</string>
<!-- Browser menu toggle that adds a shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_add_to_homescreen">ホーム画面に追加</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">ページ内検索</string>
<!-- Browser menu button that creates a private tab -->
......@@ -222,6 +226,10 @@
<string name="preference_usage_data">使用状況と技術データ</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">パフォーマンス情報、使用状況、ハードウェア情報、設定を Mozilla に送信して %1$s の改善に役立てます</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">実験的な機能</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">実験的な機能のインストールとデータ収集を Mozilla に許可します</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">クラッシュレポーター</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -576,6 +584,14 @@
<string name="sync_confirmation_button">OK</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">プライベートブラウジングセッション</string>
<!-- Text shown in the notification that pops up to remind the user that a private browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_delete_text">プライベートタブを削除します</string>
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">開く</string>
<!-- Notification action to delete all current private browsing sessions AND switch to Fenix (bring it to the foreground) -->
<string name="notification_pbm_action_delete_and_open">削除して開く</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">コレクションを削除しました</string>
<!-- Text shown in snackbar when user renames a collection -->
......@@ -584,6 +600,8 @@
<string name="snackbar_tab_deleted">タブを削除しました</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_deleted">タブを削除しました</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">プライベートタブを削除しました</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<string name="snackbar_deleted_undo">元に戻す</string>
<!-- QR code scanner prompt which appears after scanning a code, but before navigating to it
......@@ -629,16 +647,42 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d 件のアドレス</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">履歴</string>
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d ページ</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">コレクション</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d 件のコレクション</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookie</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">ほとんどのサイトからログアウトされます</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">キャッシュされた画像とファイル</string>
<!-- Subtitle for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files_subtitle">ストレージ領域を空けます</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">サイトの許可設定</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">ブラウジングデータを削除</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">終了時にブラウジングデータを削除</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">メインメニューから [終了] を選択すると、ブラウジングデータが自動的に削除されます</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
<string name="delete_browsing_data_on_quit_action">終了</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message">この操作はすべてのブラウジングデータを削除します。</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_2">本当に選択したブラウジングデータを削除してもよろしいですか?</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter will be replaced by app name. -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_message_3">選択したブラウジングデータを %s から削除します。</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">キャンセル</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
......@@ -737,6 +781,10 @@
<string name="etp_settings">追跡防止の設定</string>
<!-- Preference title for enhanced tracking protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection">強化されたトラッキング防止</string>
<!-- Title for the description of enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_title">ブラウジング中のプライバシーを保護します</string>
<!-- Description of enhanced tracking protection. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">個人データの収集を防止します。%s はオンラインでのあなたの行動を追跡するよく知られた数多くのトラッカーからあなたを守ります。</string>
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">詳細情報</string>