Commit 9eb5fb5a authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by Sebastian Kaspari
Browse files

Import l10n.

parent cbc8d3aa
......@@ -61,6 +61,10 @@
<string name="browser_menu_bookmark">Nod Tudalen</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Un-bookmark the current page -->
<string name="browser_menu_edit_bookmark">Golygu nod tudalen</string>
<!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
<string name="browser_menu_addon_manager">Rheolwr Ychwanegion</string>
<!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
<string name="no_add_ons">Dim ychwanegion yma</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Cymorth</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
......@@ -150,6 +154,8 @@
<string name="settings">Gosodiadau</string>
<!-- Preference category for basic settings -->
<string name="preferences_category_basics">Hanfodion</string>
<!-- Preference category for general settings -->
<string name="preferences_category_general">Cyffredinol</string>
<!-- Preference category for all links about Fenix -->
<string name="preferences_category_about">Ynghylch</string>
<!-- Preference for settings related to changing the default search engine -->
......@@ -180,8 +186,12 @@
<string name="preferences_category_advanced">Uwch</string>
<!-- Preference category for privacy settings -->
<string name="preferences_category_privacy">Preifatrwydd</string>
<!-- Preference category for privacy and security settings -->
<string name="preferences_category_privacy_security">Preifatrwydd a diogelwch</string>
<!-- Preference for advanced site permissions -->
<string name="preferences_site_permissions">Caniatâd gwefan</string>
<!-- Preference for private browsing options -->
<string name="preferences_private_browsing_options">Pori preifat</string>
<!-- Preference for opening links in a private tab-->
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Agor dolen mewn tab preifat</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
......@@ -196,6 +206,8 @@
<string name="preferences_toolbar">Bar Offer</string>
<!-- Preference for changing default theme to dark or light mode -->
<string name="preferences_theme">Thema</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Cyfaddasu</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
<string name="preferences_sign_in_description">Cydweddu nodau tudalen, hanes, a mwy gyda’ch Cyfrif Firefox</string>
<!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
......@@ -232,6 +244,9 @@
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Agor dolenni mewn apiau</string>
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Ychwanegion</string>
<!-- Account Preferences -->
<!-- Preference for triggering sync -->
<string name="preferences_sync_now">Cydweddu nawr</string>
......@@ -304,6 +319,10 @@
<string name="preference_usage_data">Data defnydd a thechnegol</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Mae’n rhannu data perfformiad, defnydd, caledwedd a chyfaddasu eich porwr gyda Mozilla er mwyn gwella %1$s</string>
<!-- Preference switch for marketing data collection -->
<string name="preferences_marketing_data">Data marchnata</string>
<!-- Preference description for marketing data collection, parameter is the app name (e.g. Firefox) -->
<string name="preferences_marketing_data_description">Yn rhannu data am ba nodweddion rydych chi’n eu defnyddio yn %1$s gyda Leanplum, ein gwerthwr marchnata symudol.</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Arbrofion</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
......@@ -425,6 +444,9 @@
<!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
<string name="collection_open_tabs">Agor tabiau</string>
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Tynnu</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Dileu hanes</string>
......@@ -499,6 +521,8 @@
<string name="bookmark_menu_open_in_private_tab_button">Agor mewn tab preifat</string>
<!-- Bookmark overflow menu delete button -->
<string name="bookmark_menu_delete_button">Dileu</string>
<!--Bookmark overflow menu save button -->
<string name="bookmark_menu_save_button">Cadw</string>
<!-- Bookmark multi select title in app bar
The first parameter is the number of bookmarks selected -->
<string name="bookmarks_multi_select_title">%1$d wedi’i ddewis</string>
......@@ -640,6 +664,10 @@
<string name="share_link_subheader">Rhannu dolen</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
<string name="share_device_subheader">Anfon i ddyfais</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the full list -->
<string name="share_link_all_apps_subheader">Pob gweithred</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the most-recent sorted list -->
<string name="share_link_recent_apps_subheader">Defnyddiwyd yn ddiweddar</string>
<!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
<string name="sync_sign_in">Mewngofnodi i Sync</string>
<!-- An option from the share dialog to send link to all other sync devices -->
......@@ -690,6 +718,8 @@
<string name="snackbar_tab_closed">Tab wedi’i gau</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_closed">Tab wedi’i gau</string>
<!-- Text shown in snackbar when user adds a site to home fragment. Placeholder replaced with app name -->
<string name="snackbar_added_to_firefox_home">Ychwanegwyd at gartref %s!</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes a private tab -->
<string name="snackbar_private_tab_closed">Tab preifat wedi’i gau</string>
......@@ -697,8 +727,10 @@
<string name="snackbar_private_tabs_closed">Tabiau preifat wedi’u cau</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Tabiau preifat wedi’u dileu</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<!-- Text shown in snackbar to undo deleting a tab, top site or collection -->
<string name="snackbar_deleted_undo">DADWNEUD</string>
<!-- Text shown in snackbar when user removes a top site -->
<string name="snackbar_top_site_removed">Tynnwyd y wefan</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
<string name="a11y_dialog_deleted_undo">Dadwneud</string>
<!-- Text for action to confirm deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
......@@ -721,7 +753,7 @@
<!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
<string name="url_copied">URL wedi’i gopïo</string>
<!-- Sample text for accessibility font size -->
<string name="accessibility_text_size_sample_text">Mae’r llwynog brown cyflym yn neidio dros y ci diog. Mae’r llwynog brown cyflym yn neidio dros y ci diog. Mae’r llwynog brown cyflym yn neidio dros y ci diog. Mae’r llwynog brown cyflym yn neidio dros y ci diog.</string>
<string name="accessibility_text_size_sample_text_1">Testun enghreifftiol yw hwn. Mae yma i ddangos sut bydd testun yn ymddangos pan fyddwch chi’n cynyddu neu’n lleihau maint y gosodiad hwn.</string>
<!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
<string name="preference_accessibility_text_size_summary">Gwneud testun ar wefannau yn fwy neu’n llai</string>
<!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
......@@ -748,11 +780,6 @@
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">%d tudalen</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Casgliadau</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d casgliad</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cwcis</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
......@@ -798,10 +825,13 @@
<!-- text for the Firefox Preview feature section header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_feature_section_header">Dod i adnabod %s</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card header -->
<string name="onboarding_theme_picker_header">Dewis eich thema</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card description -->
<string name="onboarding_theme_picker_description">Rhowch gynnig ar thema dywyll: haws ar eich batri a’ch llygaid.</string>
<!-- text for the "What's New" onboarding card header -->
<string name="onboarding_whats_new_header1">Beth sy’n newydd</string>
<!-- text for the "what's new" onboarding card description
The first parameter is the short name of the app (e.g. Firefox) -->
<string name="onboarding_whats_new_description">Oes gennych gwestiynau am y %s wedi’u hailgynllunio? Eisiau gwybod beth sydd wedi newid?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Cewch atebion yma</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Cael y gorau o %s.</string>
......@@ -826,14 +856,30 @@
<string name="onboarding_tracking_protection_header">Diogelwch eich hun</string>
<!-- text for the tracking protection card description
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_tracking_protection_description">Mae %s yn rhwystro tracwyr hysbysebion sy’n eich dilyn o amgylch y we.
    </string>
<string name="onboarding_tracking_protection_description1">Mae %s yn helpu i atal gwefannau rhag eich tracio ar-lein.</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for standard level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button">Safonol</string>
<!-- text for standard blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button_description">Yn rhwystro llai o dracwyr ond yn caniatáu i dudalennau lwytho’n arferol</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for strict level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button">Llym (argymell)</string>
<!-- text for strict blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button_description">Yn rhwystro mwy o dracwyr ar gyfer gwell amddiffyniad a pherfformiad, ond gall achosi i rai gwefannau beidio â gweithio’n iawn</string>
<!-- text for the toolbar position card header
In English this is an idiom for "choose a side as in an argument or fight"
but it is ok to make this more literally about "choosing a position in a physical space -->
<string name="onboarding_toolbar_position_header">Gwneud safiad</string>
<!-- text for the toolbar position card description -->
<string name="onboarding_toolbar_position_description">Rhowch gynnig ar bori un llaw gyda’r bar offer gwaelod neu ei symud i’r brig.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card header -->
<string name="onboarding_private_browsing_header">Pori’n breifat</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description
The first parameter is an icon that represents private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_description">Pan welwch yr eicon %s, mae pori preifat un tap i ffwrdd.
   </string>
<string name="onboarding_private_browsing_description1">Agor un tab preifat: Tapiwch yr eicon %s.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description, explaining how to always using private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_always_description">Agor tabiau preifat bob tro: Diweddarwch eich gosodiadau pori preifat.</string>
<!-- text for the private browsing onbording card button, that launches settings -->
<string name="onboarding_private_browsing_button">Agor y gosodiadau</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
<string name="onboarding_privacy_notice_header">Eich preifatrwydd</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card description
......@@ -848,6 +894,10 @@
<string name="onboarding_finish">Cychwyn pori</string>
<!-- Onboarding theme -->
<!-- text for the theme picker onboarding card header -->
<string name="onboarding_theme_picker_header">Dewis eich thema</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card description -->
<string name="onboarding_theme_picker_description1">Arbedwch ychydig o fatri a’ch golwg trwy alluogi’r modd tywyll.</string>
<!-- Automatic theme setting (will follow device setting) -->
<string name="onboarding_theme_automatic_title">Awtomatig</string>
<!-- Summary of automatic theme setting (will follow device setting) -->
......@@ -1017,6 +1067,10 @@
<string name="preferences_passwords_sync_logins_sign_in">Mewngofnodi i Sync</string>
<!-- Preference to access list of saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins">Mewngofnodion wedi’u cadw</string>
<!-- Description of empty list of saved passwords. Placeholder is replaced with app name. -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_text">Bydd y mewngofnodi rydych yn eu cadw neu’n cydweddu i %s i’w gweld yma.</string>
<!-- Preference to access list of saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_learn_more_link">Dysgu rhagor am Sync.</string>
<!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions">Eithriadau</string>
<!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
......@@ -1123,4 +1177,50 @@
<string name="search_edit_custom_engine_success_message">Cadwyd %s</string>
<!-- Text shown when a user successfully deletes a custom search engine -->
<string name="search_delete_search_engine_success_message">Dilëwyd %s</string>
<!-- Title text shown for the migration screen to the new browser. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_title">Croeso i’r %s newydd sbon</string>
<!-- Description text followed by a list of things migrating (e.g. Bookmarks, History). Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_description">Mae porwr wedi’i ailgynllunio’n llwyr yn eich disgwyl, gyda gwell perfformiad a nodweddion i’ch helpu chi i wneud mwy ar-lein.\n\n Arhoswch wrth i ni ddiweddaru %s gyda’ch</string>
<!-- Text on the disabled button while in progress. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_updating_app_button_text">Diweddaru %s…</string>
<!-- Text on the enabled button. Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_update_app_button">Cychwyn %s</string>
<!-- Accessibility description text for a completed migration item -->
<string name="migration_icon_description">Mudo wedi’i gwblhau</string>
<!--Text on list of migrated items (e.g. Settings, History, etc.)-->
<string name="migration_text_passwords">Cyfrineiriau</string>
<!-- Heading for the instructions to allow a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_intro">I ganiatáu iddo:</string>
<!-- First step for the allowing a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_step_settings">1. Ewch i Gosodiadau Android</string>
<!-- Second step for the allowing a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_step_permissions"><![CDATA[2. Tapio <b>Caniatâd</b>]]></string>
<!-- Third step for the allowing a permission (Fore example: Camera) -->
<string name="phone_feature_blocked_step_feature"><![CDATA[3. Toglo <b>%1$s</b> i YMLAEN]]></string>
<!-- Label that indicates a site is using a secure connection -->
<string name="quick_settings_sheet_secure_connection">Cysylltiad Diogel</string>
<!-- Label that indicates a site is using a insecure connection -->
<string name="quick_settings_sheet_insecure_connection">Cysylltiad Anniogel</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for all sites-->
<string name="confirm_clear_permissions_on_all_sites">Ydych chi’n siŵr eich bod am glirio pob caniatâd ar bob gwefan?</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for a site-->
<string name="confirm_clear_permissions_site">Ydych chi’n siŵr eich bod am glirio pob caniatâd ar gyfer y wefan hon?</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to set default value a permission for a site-->
<string name="confirm_clear_permission_site">Ydych chi’n siŵr eich bod am glirio’r caniatâd ar gyfer y wefan hon?</string>
<!-- label shown when there are not site exceptions to show in the site exception settings -->
<string name="no_site_exceptions">Dim eithriadau i wefannau</string>
<!-- Label for the Pocket default top site -->
<string name="pocket_top_articles">Erthyglau Gorau</string>
<!-- Bookmark deletion confirmation -->
<string name="bookmark_deletion_confirmation">Ydych chi’n siŵr eich bod am ddileu’r nod tudalen yma?</string>
<!-- Browser menu button that adds a top site to the home fragment -->
<string name="browser_menu_add_to_top_sites">Ychwanegu at y gwefannau gorau</string>
<!-- text shown before the issuer name to indicate who its verified by, parameter is the name of
the certificate authority that verified the ticket-->
<string name="certificate_info_verified_by">Dilyswyd gan: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Dileu</string>
</resources>
......@@ -66,6 +66,8 @@
<string name="browser_menu_edit_bookmark">Lesezeichen bearbeiten</string>
<!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
<string name="browser_menu_addon_manager">Add-ons-Verwaltung</string>
<!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
<string name="no_add_ons">Hier sind keine Add-ons</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Hilfe</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
......@@ -327,6 +329,10 @@
<string name="preference_usage_data">Nutzungs- und technische Daten</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Übermittelt an Mozilla Browser-Daten wie Performanz, Nutzung, Hardware und Benutzeranpassungen des Browsers, um %1$s zu verbessern</string>
<!-- Preference switch for marketing data collection -->
<string name="preferences_marketing_data">Marketing-Daten</string>
<!-- Preference description for marketing data collection, parameter is the app name (e.g. Firefox) -->
<string name="preferences_marketing_data_description">Gibt Daten darüber, welche Funktionen Sie in %1$s verwenden, an Leanplum weiter, unseren Anbieter für mobiles Marketing.</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Experimente</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
......@@ -687,6 +693,8 @@
<string name="share_link_subheader">Einen Link teilen</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
<string name="share_device_subheader">An Gerät senden</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the full list -->
<string name="share_link_all_apps_subheader">Alle Aktionen</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the most-recent sorted list -->
<string name="share_link_recent_apps_subheader">Kürzlich verwendet</string>
<!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
......@@ -743,6 +751,8 @@
<string name="snackbar_tab_closed">Tab geschlossen</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_closed">Tabs geschlossen</string>
<!-- Text shown in snackbar when user adds a site to home fragment. Placeholder replaced with app name -->
<string name="snackbar_added_to_firefox_home">%s zum Startbildschirm hinzugefügt!</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes a private tab -->
<string name="snackbar_private_tab_closed">Privater Tab geschlossen</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes all private tabs -->
......@@ -752,6 +762,8 @@
<!-- Text shown in snackbar to undo deleting a tab, top site or collection -->
<string name="snackbar_deleted_undo">RÜCKGÄNGIG</string>
<!-- Text shown in snackbar when user removes a top site -->
<string name="snackbar_top_site_removed">Website entfernt</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
<string name="a11y_dialog_deleted_undo">Rückgängig</string>
<!-- Text for action to confirm deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
......@@ -776,6 +788,8 @@
<string name="url_copied">Adresse kopiert</string>
<!-- Sample text for accessibility font size -->
<string name="accessibility_text_size_sample_text_1">Dies ist ein Beispieltext. Hier sehen Sie, wie Text angezeigt wird, wenn Sie die Größe mit dieser Einstellung erhöhen oder verringern.</string>
<!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
<string name="preference_accessibility_text_size_summary">Text auf Websites vergrößern oder verkleinern</string>
<!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
......@@ -849,6 +863,13 @@
<!-- text for the Firefox Preview feature section header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_feature_section_header">%s kennenlernen</string>
<!-- text for the "What's New" onboarding card header -->
<string name="onboarding_whats_new_header1">Sehen Sie sich an, was es Neues gibt</string>
<!-- text for the "what's new" onboarding card description
The first parameter is the short name of the app (e.g. Firefox) -->
<string name="onboarding_whats_new_description">Haben Sie Fragen zu den neu gestalteten %s? Möchten Sie wissen, was sich geändert hat?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Hier erhalten Sie Antworten</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Machen Sie das Beste aus %s.</string>
......@@ -870,8 +891,30 @@
<string name="onboarding_firefox_account_automatic_signin_failed">Anmeldung fehlgeschlagen</string>
<!-- text for the tracking protection onboarding card header -->
<string name="onboarding_tracking_protection_header">Schützen Sie sich</string>
<!-- text for the tracking protection card description
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_tracking_protection_description1">%s verhindert, dass Websites Sie online verfolgen.</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for standard level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button">Standard</string>
<!-- text for standard blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button_description">Blockiert weniger Tracker, ermöglicht jedoch das normale Laden von Seiten</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for strict level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button">Streng (empfohlen)</string>
<!-- text for strict blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button_description">Blockiert mehr Tracker für besseren Schutz und Leistung, kann jedoch dazu führen, dass einige Websites nicht ordnungsgemäß funktionieren</string>
<!-- text for the toolbar position card header
In English this is an idiom for "choose a side as in an argument or fight"
but it is ok to make this more literally about "choosing a position in a physical space -->
<string name="onboarding_toolbar_position_header">Entscheiden Sie sich</string>
<!-- text for the toolbar position card description -->
<string name="onboarding_toolbar_position_description">Versuchen Sie, mit der unteren Symbolleiste mit einer Hand zu surfen, oder verschieben Sie sie nach oben.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card header -->
<string name="onboarding_private_browsing_header">Privat surfen</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description
The first parameter is an icon that represents private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_description1">Einmalig einen privaten Tab öffnen: Tippen Sie auf das %s-Symbol.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description, explaining how to always using private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_always_description">Jedes Mal private Tabs öffnen: Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen für das private Surfen.</string>
<!-- text for the private browsing onbording card button, that launches settings -->
<string name="onboarding_private_browsing_button">Einstellungen öffnen</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
......@@ -890,6 +933,8 @@
<!-- Onboarding theme -->
<!-- text for the theme picker onboarding card header -->
<string name="onboarding_theme_picker_header">Wählen Sie Ihr Theme</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card description -->
<string name="onboarding_theme_picker_description1">Schonen Sie die Batterie und Ihre Augen, indem Sie den Dunkelmodus aktivieren.</string>
<!-- Automatic theme setting (will follow device setting) -->
<string name="onboarding_theme_automatic_title">Automatisch</string>
<!-- Summary of automatic theme setting (will follow device setting) -->
......@@ -1059,6 +1104,10 @@
<string name="preferences_passwords_sync_logins_sign_in">Bei Sync anmelden</string>
<!-- Preference to access list of saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins">Gespeicherte Zugangsdaten</string>
<!-- Description of empty list of saved passwords. Placeholder is replaced with app name. -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_text">Die Zugangsdaten, die Sie speichern oder mit %s synchronisieren, werden hier angezeigt.</string>
<!-- Preference to access list of saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_description_empty_learn_more_link">Erfahren Sie mehr über Sync.</string>
<!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions">Ausnahmen</string>
<!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
......@@ -1165,13 +1214,49 @@
<!-- Text shown when a user successfully deletes a custom search engine -->
<string name="search_delete_search_engine_success_message">%s gelöscht</string>
<!-- Title text shown for the migration screen to the new browser. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_title">Willkommen zu einem brandneuen %s</string>
<!-- Description text followed by a list of things migrating (e.g. Bookmarks, History). Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_description">Es wartet ein komplett überarbeiteter Browser mit verbesserter Leistung und Funktionen auf Sie, der Ihnen im Internet noch mehr Möglichkeiten bietet.\n\nBitte warten Sie, wir aktualisieren %s mit Ihren</string>
<!-- Text on the disabled button while in progress. Placeholder replaced with app name -->
<string name="migration_updating_app_button_text">%s wird aktualisiert…</string>
<!-- Text on the enabled button. Placeholder replaced with app name-->
<string name="migration_update_app_button">%s starten</string>
<!-- Accessibility description text for a completed migration item -->
<string name="migration_icon_description">Migration abgeschlossen</string>
<!--Text on list of migrated items (e.g. Settings, History, etc.)-->
<string name="migration_text_passwords">Passwörter</string>
<!-- Heading for the instructions to allow a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_intro">Zum Erlauben:</string>
<!-- First step for the allowing a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_step_settings">1. Öffnen Sie die Android-Einstellungen</string>
<!-- Second step for the allowing a permission -->
<string name="phone_feature_blocked_step_permissions"><![CDATA[2. Tippen Sie auf <b>Berechtigungen</b>]]></string>
<!-- Third step for the allowing a permission (Fore example: Camera) -->
<string name="phone_feature_blocked_step_feature"><![CDATA[3. Schalten Sie <b>%1$s</b> auf AN]]></string>
<!-- Label that indicates a site is using a secure connection -->
<string name="quick_settings_sheet_secure_connection">Sichere Verbindung</string>
<!-- Label that indicates a site is using a insecure connection -->
<string name="quick_settings_sheet_insecure_connection">Nicht gesicherte Verbindung</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for all sites-->
<string name="confirm_clear_permissions_on_all_sites">Möchten Sie wirklich alle Berechtigungen für alle Websites löschen?</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete all the permissions for a site-->
<string name="confirm_clear_permissions_site">Möchten Sie wirklich alle Berechtigungen für diese Website löschen?</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to set default value a permission for a site-->
<string name="confirm_clear_permission_site">Möchten Sie wirklich diese Berechtigung für diese Website löschen?</string>
<!-- label shown when there are not site exceptions to show in the site exception settings -->
<string name="no_site_exceptions">Keine Ausnahmen für Websites</string>
<!-- Label for the Pocket default top site -->
<string name="pocket_top_articles">Wichtigste Artikel</string>
<!-- Bookmark deletion confirmation -->
<string name="bookmark_deletion_confirmation">Soll dieses Lesezeichen wirklich gelöscht werden?</string>
<!-- Browser menu button that adds a top site to the home fragment -->
<string name="browser_menu_add_to_top_sites">Zu wichtigen Seiten hinzufügen</string>
<!-- text shown before the issuer name to indicate who its verified by, parameter is the name of
the certificate authority that verified the ticket-->
<string name="certificate_info_verified_by">Verifiziert von: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Entfernen</string>
</resources>
......@@ -62,6 +62,10 @@
<string name="browser_menu_bookmark">Ako cytańske znamje składowaś</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Un-bookmark the current page -->
<string name="browser_menu_edit_bookmark">Cytańske znamje wobźěłaś</string>
<!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
<string name="browser_menu_addon_manager">Zastojnik dodankow</string>
<!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
<string name="no_add_ons">Žedne dodanki how</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Pomoc</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
......@@ -151,6 +155,8 @@
<string name="settings">Nastajenja</string>
<!-- Preference category for basic settings -->
<string name="preferences_category_basics">Zakładne nastajenja</string>
<!-- Preference category for general settings -->
<string name="preferences_category_general">Powšykne</string>
<!-- Preference category for all links about Fenix -->
<string name="preferences_category_about"></string>
<!-- Preference for settings related to changing the default search engine -->
......@@ -180,9 +186,13 @@
<string name="preferences_category_advanced">Rozšyrjone</string>
<!-- Preference category for privacy settings -->
<string name="preferences_category_privacy">Priwatnosć</string>
<!-- Preference category for privacy and security settings -->
<string name="preferences_category_privacy_security">Priwatnosć a wěstota</string>
<!-- Preference for advanced site permissions -->
<string name="preferences_site_permissions">Sedłowe pšawa</string>
<!-- Preference for private browsing options -->
<string name="preferences_private_browsing_options">Priwatny modus</string>
<!-- Preference for opening links in a private tab-->
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Wótkaze w priwatnem rejtarku wócyniś</string>
<!-- Preference for adding private browsing shortcut -->
......@@ -197,6 +207,8 @@
<string name="preferences_toolbar">Symbolowa rědka</string>
<!-- Preference for changing default theme to dark or light mode -->
<string name="preferences_theme">Drastwa</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Pśiměriś</string>
<!-- Preference description for banner about signing in -->
<string name="preferences_sign_in_description">Synchronizěrujśo cytańske znamjenja, historiju a wěcej ze swójim kontom Firefox</string>
<!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
......@@ -232,6 +244,9 @@
<!-- Preference for open links in third party apps -->
<string name="preferences_open_links_in_apps">Wótkaze w nałoženjach wócyniś</string>
<!-- Preference for add_ons -->
<string name="preferences_addons">Dodanki</string>
<!-- Account Preferences -->
<!-- Preference for triggering sync -->
<string name="preferences_sync_now">Něnto synchronizěrowaś</string>
......@@ -303,6 +318,10 @@
<string name="preference_usage_data">Wužyśe a techniske daty</string>
<!-- Preference description for usage and technical data collection -->
<string name="preferences_usage_data_description">Źěli wugbaśe, wužyśe, hardware a pśiměrjenja wašogo wobglědowaka z Mozilla, aby nam pomagała, %1$spólěpšyś</string>
<!-- Preference switch for marketing data collection -->
<string name="preferences_marketing_data">Marketingowe daty</string>
<!-- Preference description for marketing data collection, parameter is the app name (e.g. Firefox) -->
<string name="preferences_marketing_data_description">Źěli daty wó tom, kótare funkcije w %1$s wužywaśo, z Leanplum, našym póbitowarjom za mobilny marketing.</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">Eksperimenty</string>
......@@ -426,6 +445,9 @@
<!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
<string name="collection_open_tabs">Wócynjone rejtarki</string>
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Wótwónoźeś</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Historiju wulašowaś</string>
......@@ -501,6 +523,8 @@
<string name="bookmark_menu_open_in_private_tab_button">W nowem priwatnem rejtarku wócyniś</string>
<!-- Bookmark overflow menu delete button -->
<string name="bookmark_menu_delete_button">Lašowaś</string>
<!--Bookmark overflow menu save button -->
<string name="bookmark_menu_save_button">Składowaś</string>
<!-- Bookmark multi select title in app bar
The first parameter is the number of bookmarks selected -->
<string name="bookmarks_multi_select_title">Wubrane: %1$d</string>
......@@ -642,6 +666,10 @@
<string name="share_link_subheader">Wótkaz źěliś</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
<string name="share_device_subheader">Rědoju pósłaś</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the full list -->
<string name="share_link_all_apps_subheader">Wšykne akcije</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to an app from the most-recent sorted list -->
<string name="share_link_recent_apps_subheader">Njedawno wužyte</string>
<!-- An option from the share dialog to sign into sync -->
<string name="sync_sign_in">Pla Sync pśizjawiś</string>
<!-- An option from the share dialog to send link to all other sync devices -->
......@@ -692,14 +720,18 @@
<string name="snackbar_tab_closed">Rejtark jo se zacynił</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_closed">Rejtarki su se zacynili</string>
<!-- Text shown in snackbar when user adds a site to home fragment. Placeholder replaced with app name -->
<string name="snackbar_added_to_firefox_home">%s startowej wobrazowce pśidane!</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes a private tab -->
<string name="snackbar_private_tab_closed">Priwatny rejtark jo se zacynił</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_closed">Priwatne rejtarki su se zacynili</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes all private tabs -->
<string name="snackbar_private_tabs_deleted">Priwatne rejtarki su se wulašowali</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in snackbar -->
<!-- Text shown in snackbar to undo deleting a tab, top site or collection -->
<string name="snackbar_deleted_undo">ANULĚROWAŚ</string>
<!-- Text shown in snackbar when user removes a top site -->
<string name="snackbar_top_site_removed">Sedło jo se wótwónoźeło</string>
<!-- Text for action to undo deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
<string name="a11y_dialog_deleted_undo">Anulěrowaś</string>
<!-- Text for action to confirm deleting a tab or collection shown in a11y dialog -->
......@@ -722,7 +754,7 @@
<!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
<string name="url_copied">URL jo kopěrowany</string>
<!-- Sample text for accessibility font size -->
<string name="accessibility_text_size_sample_text">The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.</string>
<string name="accessibility_text_size_sample_text_1">To jo pśikładowy tekst. Pokazujo wam how, kak se tekst pokazujo, gaž wjelikosć z toś tym nastajenim pówušujośo abo pómjeńšujośo.</string>
<!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
<string name="preference_accessibility_text_size_summary">Pówětšćo abo pómjeńšćo tekst na websedłach</string>
<!-- Title for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
......@@ -749,11 +781,6 @@
<!-- Subtitle for the history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history pages the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_subtitle">Boki: %d</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">Zběrki</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">Zběrki: %d</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">Cookieje</string>
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
......@@ -800,10 +827,13 @@
<!-- text for the Firefox Preview feature section header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_feature_section_header">%s póznaś</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card header -->
<string name="onboarding_theme_picker_header">Wubjeŕśo swóju drastwu</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card description -->
<string name="onboarding_theme_picker_description">Wopytajśo śamnu drastwu: šonujo wašu bateriju a waše wócy.</string>
<!-- text for the "What's New" onboarding card header -->
<string name="onboarding_whats_new_header1">Cytajśo, což jo nowe</string>
<!-- text for the "what's new" onboarding card description
The first parameter is the short name of the app (e.g. Firefox) -->
<string name="onboarding_whats_new_description">Maśo pšašanja wó nowo wugótowanem %s? Cośo wěźeś, což jo se změniło?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">How dostanjośo wótegrona</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Wuwónoźćo nejlěpše z %s.</string>
......@@ -827,15 +857,31 @@
<string name="onboarding_tracking_protection_header">Šćitajśo se</string>
<!-- text for the tracking protection card description
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_tracking_protection_description">%s wabjeńske pśeslědowaki blokěrujo, kótarež wam pó webje slěduju.
</string>
<string name="onboarding_tracking_protection_description1">%s tomu zajźujo, až websedła wam online slěduju.</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for standard level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button">Standard</string>
<!-- text for standard blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button_description">Blokěrujo mjenjej pśeslědowakow, ale zmóžnja bokam se normalnje zacytaś</string>
<!-- text for tracking protection radio button option for strict level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button">Striktny (dopórucony)</string>
<!-- text for strict blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_strict_button_description">Blokěrujo wěcej pśeslědowakow za lěpšy šćit a lěpše wugbaśe, ale móžo zawinowaś, až někotare sedła pšawje njefunkcioněruju</string>
<!-- text for the toolbar position card header
In English this is an idiom for "choose a side as in an argument or fight"
but it is ok to make this more literally about "choosing a position in a physical space -->
<string name="onboarding_toolbar_position_header">Rozsuźćo se</string>
<!-- text for the toolbar position card description -->
<string name="onboarding_toolbar_position_description">Woytajśo z dolneju symboloweju rědku z jadneju ruku pśeglědowaś abo pśesuńśo ju górjej.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card header -->
<string name="onboarding_private_browsing_header">Priwatnje pśeglědowaś</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description
The first parameter is an icon that represents private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_description">Gaž symbol %s wiźiśo, jo priwatny modus jano dotyknjenje zdalony.
</string>
<string name="onboarding_private_browsing_description1">Wócyńśo priwatny rejtark jaden raz: Pótusniśo symbol %s.</string>
<!-- text for the private browsing onboarding card description, explaining how to always using private browsing -->
<string name="onboarding_private_browsing_always_description">Wócyńśo priwatne rejtarki kuždy raz: Aktualizěrujśo nastajenja priwatnego modusa.</string>
<!-- text for the private browsing onbording card button, that launches settings -->
<string name="onboarding_private_browsing_button">Nastajenja wócyniś</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
<string name="onboarding_privacy_notice_header">Waša priwatnosć</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card description
......@@ -850,6 +896,10 @@
<string name="onboarding_finish">Pśeglědowanje zachopiś</string>
<!-- Onboarding theme -->
<!-- text for the theme picker onboarding card header -->
<string name="onboarding_theme_picker_header">Wubjeŕśo swóju drastwu</string>
<!-- text for the theme picker onboarding card description -->
<string name="onboarding_theme_picker_description1">Zmóžniśo śamny modus, aby šonował swóju bateriju a swóje wócy.</string>
<!-- Automatic theme setting (will follow device setting) -->