Commit a9cfc831 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by Emily Kager
Browse files

Import l10n.

parent e9760fb1
......@@ -25,10 +25,11 @@
<string name="private_browsing_title">Estás en una sesión privada</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder">
<string name="private_browsing_placeholder_description">
%1$s limpia tu historial de búsquedas y de navegación al salir de la aplicación o al cerrar todas las pestañas privadas. Aunque no te hace invisible frente a los sitios web o tu proveedor de servicios, es más
fácil salvaguardar tu vida privada de cualquier persona que use este dispositivo.\n\nLos mitos más comunes sobre la
navegación privada</string>
fácil salvaguardar tu vida privada de cualquier persona que use este dispositivo.</string>
<string name="private_browsing_common_myths">
Mitos comunes sobre la navegación privada</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Eliminar sesión</string>
......@@ -42,9 +43,9 @@
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab">Abrir nueva pestaña</string>
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Nueva pestaña</string>
<!-- Shortcut action to open new private tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab">Abrir nueva pestaña privada</string>
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Nueva pestaña privada</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
......@@ -610,6 +611,8 @@
<!-- Share -->
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header">Enviar y compartir</string>
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header_2">Compartir</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
"Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
<string name="share_button_content_description">Compartir</string>
......@@ -827,6 +830,10 @@
<string name="sync_sent_tabs_snackbar">¡Pestañas enviadas!</string>
<!-- Text shown in snackbar when one tab has been sent to device -->
<string name="sync_sent_tab_snackbar">¡Pestaña enviada!</string>
<!-- Text shown in snackbar when sharing tabs failed -->
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar">Imposible enviar</string>
<!-- Text shown in snackbar for the "retry" action that the user has after sharing tabs failed -->
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar_action">REINTENTAR</string>
<!-- Title of QR Pairing Fragment -->
<string name="sync_scan_code">Escanear el código</string>
<!-- Instructions on how to access pairing -->
......
......@@ -20,6 +20,15 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Jelenleg privát munkamenetben van</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">
A %1$s törli a keresési és böngészési előzményeit, ha kilép az alkalmazásból, vagy bezárja az összes privát böngészési lapot. Ugyan ez nem teszi névtelenné a weboldalak vagy a szolgáltatója felé, könnyebbé teszi,
hogy bizalmasan kezelje az online tevékenységét, és más ne tudjon róla, aki ezt az eszközt használja.
</string>
<string name="private_browsing_common_myths">
Gyakori tévhitek a privát böngészésről
</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Munkamenet törlése</string>
......@@ -31,6 +40,12 @@
<!-- Text for the negative button -->
<string name="cfr_neg_button_text">Köszönöm, nem</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Új lap</string>
<!-- Shortcut action to open new private tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Új privát lap</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
<string name="browser_tabs_button">Nyitott lapok</string>
......@@ -575,6 +590,8 @@
<!-- Share -->
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header">Küldés és megosztás</string>
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header_2">Megosztás</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
"Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
<string name="share_button_content_description">Megosztás</string>
......@@ -787,6 +804,10 @@
<string name="sync_sent_tabs_snackbar">Lapok elküldve.</string>
<!-- Text shown in snackbar when one tab has been sent to device -->
<string name="sync_sent_tab_snackbar">Lap elküldve.</string>
<!-- Text shown in snackbar when sharing tabs failed -->
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar">Nem sikerült elküldeni</string>
<!-- Text shown in snackbar for the "retry" action that the user has after sharing tabs failed -->
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar_action">ÚJRAPRÓBÁLKOZÁS</string>
<!-- Title of QR Pairing Fragment -->
<string name="sync_scan_code">Olvassa le a kódot</string>
......@@ -825,10 +846,14 @@
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">Szokásos (ajánlott)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">Kiegyensúlyozott védelem és teljesítmény.</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description_2">A lapok normálisan betöltenek, de néhány nyomkövető blokkolása.</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Szigorú</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings, default setting -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default">Szigorú (Alapértelmezett)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default_description">Erősebb követésvédelem és jobb teljesítmény, de előfordulhat, hogy egyes oldalak nem fognak megfelelően működni.</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_recommended">Szigorú (ajánlott)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
......@@ -902,6 +927,8 @@
<string name="preferences_passwords_logins_and_passwords">Bejelentkezések és jelszavak</string>
<!-- Preference for managing the saving of logins and passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_save_logins">Bejelentkezések és jelszavak mentése</string>
<!-- Preference option for asking to save passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_save_logins_ask_to_save">Kérdés mentés előtt</string>
<!-- Preference option for never saving passwords in Fenix -->
<string name="preferences_passwords_save_logins_never_save">Soha ne mentse</string>
<!-- Preference for autofilling saved logins in Fenix -->
......@@ -920,16 +947,35 @@
<string name="preferences_passwords_saved_logins">Mentett bejelentkezések</string>
<!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions">Kivételek</string>
<!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions_description_empty">Itt jelennek meg a nem mentett bejelentkezések és jelszavak.</string>
<!-- Description of list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions_description">A bejelentkezéseket és a jelszavak nem lesznek elmentve ezeknél a webhelyeknél.</string>
<!-- Hint for search box in logins list -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_search">Bejelentkezések keresése</string>
<!-- Option to sort logins list A-Z, alphabetically -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_alphabetically">Betűrendben</string>
<!-- Option to sort logins list by most recently used -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_recently_used">Nemrég használt</string>
<!-- The header for the site that a login is for -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_site">Webhely</string>
<!-- The header for the username for a login -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_username">Felhasználónév</string>
<!-- The header for the password for a login -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_password">Jelszó</string>
<!-- Message displayed in security prompt to reenter a secret pin to access saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin">Adja meg újra a PIN-kódot</string>
<!-- Message displayed in security prompt to access saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin_description">Feloldás a mentett bejelentkezések megtekintéshez</string>
<!-- Message displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
<string name="logins_insecure_connection_warning">Ez a kapcsolat nem biztonságos. Az itt megadott adatok lehallgathatók.</string>
<!-- Learn more link that will link to a page with more information displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
<string name="logins_insecure_connection_warning_learn_more">További tudnivalók</string>
<!-- Prompt message displayed when Fenix detects a user has entered a password and user decides if Fenix should save it. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="logins_doorhanger_save">Biztos, hogy elmenti ezt a bejelentkezést a %s böngészőben?</string>
<!-- Positive confirmation that Fenix should save the new or updated login -->
<string name="logins_doorhanger_save_confirmation">Mentés</string>
</resources>
<!-- Negative confirmation that Fenix should not save the new or updated login -->
<string name="logins_doorhanger_save_dont_save">Ne mentse</string>
</resources>
This diff is collapsed.
......@@ -2,6 +2,9 @@
<resources>
<!-- App name for private browsing mode, only the "(Private)" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private">Firefox Preview (プライベート)</string>
<!-- Home Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
<string name="content_description_menu">他のオプション</string>
......@@ -209,6 +212,9 @@
<!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">すべてのサイトで有効化</string>
<!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
<string name="exceptions_empty_message_learn_more_link">詳細情報</string>
<!-- Description in Quick Settings that tells user tracking protection is off globally for all sites, and links to Settings to turn it on -->
<string name="preferences_tracking_protection_turned_off_globally">すべてのサイトで無効にしました。有効にするには設定から変更してください。</string>
......@@ -483,6 +489,8 @@
<string name="clear_permission">許可設定を消去</string>
<!-- Button label for clearing all the information on all sites-->
<string name="clear_permissions_on_all_sites">全サイトの許可設定を消去</string>
<!-- Preference for altering video and audio autoplay for all websites -->
<string name="preference_browser_feature_autoplay">自動再生</string>
<!-- Preference for altering the camera access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_camera">カメラ</string>
<!-- Preference for altering the microphone access for all websites -->
......@@ -575,6 +583,9 @@
<!-- Confirmation dialog button -->
<string name="sync_confirmation_button">OK</string>
<!-- Add new device screen title -->
<string name="sync_add_new_device_title">端末へ送信</string>
<!-- Notifications -->
<!-- The user visible name of the "notification channel" (Android 8+ feature) for the ongoing notification shown while a browsing session is active. -->
<string name="notification_pbm_channel_name">プライベートブラウジングセッション</string>
......@@ -778,6 +789,8 @@
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">詳細情報</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_option">標準</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">標準 (推奨)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">追跡防止とパフォーマンスを均等にします。</string>
......@@ -832,4 +845,24 @@
<!-- Content description of the tab counter toolbar button when multiple tabs are open. First parameter will be replaced with the number of tabs (always more than one) -->
<string name="tab_counter_content_description_multi_tab">タブ %d 個</string>
</resources>
<!-- Browser long press popup menu -->
<!-- Copy the current url -->
<string name="browser_toolbar_long_press_popup_copy">コピー</string>
<!-- Paste & go the text in the clipboard. '&amp;' is replaced with the ampersand symbol: & -->
<string name="browser_toolbar_long_press_popup_paste_and_go">貼り付けて移動</string>
<!-- Paste the text in the clipboard -->
<string name="browser_toolbar_long_press_popup_paste">貼り付け</string>
<!-- Title text for the Add To Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_title">ホーム画面に追加</string>
<!-- Learn more link that will link to a page with more information displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
<string name="logins_insecure_connection_warning_learn_more">詳細情報</string>
<!-- Prompt message displayed when Fenix detects a user has entered a password and user decides if Fenix should save it. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="logins_doorhanger_save">このログイン情報を %s に保存しますか?</string>
<!-- Positive confirmation that Fenix should save the new or updated login -->
<string name="logins_doorhanger_save_confirmation">保存する</string>
<!-- Negative confirmation that Fenix should not save the new or updated login -->
<string name="logins_doorhanger_save_dont_save">保存しない</string>
</resources>
......@@ -21,13 +21,12 @@
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">사생활 보호 세션에 있습니다</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_explanation">%1$s는 사생활 보호 세션을 종료할 때 여러분의 검색 및 탐색 기록을 제거합니다. 이는 여러분을 웹사이트나 인터넷 서비스 제공자로부터 익명으로 만들지는 않지만, 이 기기를 사용하는 다른 사람으로부터 여러분이 온라인상에서 한 일을 더 쉽게 보호할 수 있게해줍니다.\n\n사생활 보호모드에대한 흔한 오해
</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">세션 삭제</string>
<!-- Text for the negative button -->
<string name="cfr_neg_button_text">아니오</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
<string name="browser_tabs_button">탭 열기</string>
......@@ -41,6 +40,8 @@
<string name="browser_menu_stop">중지</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">도움말</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">새로운 기능</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">설정</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
......@@ -81,6 +82,12 @@
<!-- Button in the search view that lets a user navigate to the site in their clipboard -->
<string name="awesomebar_clipboard_title">클립 보드의 링크 가져오기</string>
<!-- Search Widget -->
<!-- Text preview for smaller sized widgets -->
<string name="search_widget_text_short">검색</string>
<!-- Text preview for larger sized widgets -->
<string name="search_widget_text_long">웹 검색</string>
<!-- Preferences -->
<!-- Title for the settings page-->
<string name="settings">설정</string>
......@@ -89,10 +96,8 @@
<string name="preferences_category_basics">기본</string>
<!-- Preference category for all links about Fenix -->
<string name="preferences_category_about">소개</string>
<!-- Preference for settings related to changing the default search engine -->
<string name="preferences_search_engine">검색 엔진</string>
<!-- Preference for showing visited sites and bookmarks in awesomebar -->
<string name="preference_show_visited_sites_bookmarks">방문한 사이트와 북마크 보기</string>
<!-- Preference for settings related to Search -->
<string name="preferences_search">검색</string>
<!-- Preference linking to help about Fenix -->
<string name="preferences_help">도움말</string>
<!-- Preference link to rating Fenix on the Play Store -->
......@@ -102,8 +107,6 @@
<!-- Preference linking to about page for Fenix
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="preferences_about">%1$s 정보</string>
<!-- Preference linking to the privacy notice -->
<string name="preferences_privacy_notice">개인 정보 보호 정책</string>
<!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
<string name="preferences_your_rights">사용자 권리</string>
<!-- Preference for settings related to saved passwords -->
......@@ -114,6 +117,8 @@
<string name="preferences_set_as_default_browser">기본 브라우저로 지정</string>
<!-- Preference category for advanced settings -->
<string name="preferences_category_advanced">고급</string>
<!-- Preference category for privacy settings -->
<string name="preferences_category_privacy">개인 정보</string>
<!-- Preference for advanced site permissions -->
<string name="preferences_site_permissions">사이트 권한</string>
<!-- Preference for accessibility -->
......@@ -134,12 +139,16 @@
<string name="preferences_language">언어</string>
<!-- Preference for data choices -->
<string name="preferences_data_choices">데이터 선택</string>
<!-- Preference for data collection -->
<string name="preferences_data_collection">데이터 수집</string>
<!-- Preference category for developer tools -->
<string name="developer_tools_category">개발자 도구</string>
<!-- Preference for developers -->
<string name="preferences_remote_debugging">USB 원격 디버깅</string>
<!-- Preference title for switch preference to show search suggestions -->
<string name="preferences_show_search_suggestions">검색어 자동 완성 보기</string>
<!-- Preference title for switch preference to suggest bookmarks when searching -->
<string name="preferences_search_bookmarks">북마크 검색</string>
<!-- Preference for account settings -->
<string name="preferences_account_settings">계정 설정</string>
......@@ -156,6 +165,8 @@
<string name="preferences_sign_out">로그아웃</string>
<!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
<string name="preferences_sync_device_name">기기명</string>
<!-- Text shown when user enters empty device name -->
<string name="empty_device_name_error">기기명은 비워둘 수 없습니다.</string>
<!-- Label indicating that sync is in progress -->
<string name="sync_syncing_in_progress">동기화 중…</string>
<!-- Label summary indicating that sync failed. The first parameter is the date stamp showing last time it succeeded -->
......@@ -196,11 +207,18 @@
<!-- Button in Exceptions Preference to turn on tracking protection for all sites (remove all exceptions) -->
<string name="preferences_tracking_protection_exceptions_turn_on_for_all">모든 사이트에서 사용</string>
<!-- Text displayed when there are no exceptions, with learn more link that brings users to a tracking protection SUMO page -->
<string name="exceptions_empty_message_learn_more_link">더 알아보기</string>
<!-- Description in Quick Settings that tells user tracking protection is off globally for all sites, and links to Settings to turn it on -->
<string name="preferences_tracking_protection_turned_off_globally">꺼져 있습니다. 켜려면 설정에서 변경하세요.</string>
<!-- Preference switch for Telemetry -->
<string name="preferences_telemetry">데이터 수집</string>
<!-- Preference switch for usage and technical data collection -->
<string name="preference_usage_data">사용량과 기술 데이터</string>
<!-- Title for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments">실험</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">충돌 보고서</string>
<!-- Preference switch for Mozilla location service -->
......@@ -215,8 +233,6 @@
<string name="preferences_sync_pair">데스크톱 Firefox에서 페어링 코드를 스캔하세요</string>
<!-- Preference for account login -->
<string name="preferences_sync_sign_in">로그인</string>
<!-- Preference for account creation -->
<string name="preferences_sync_create_account">계정 생성</string>
<!-- Preference for reconnecting to FxA sync -->
<string name="preferences_sync_sign_in_to_reconnect">재연결을 위해 로그인</string>
......@@ -254,6 +270,8 @@
<string name="quick_action_read">읽기</string>
<!-- Button in the browser chrome to exit reader mode -->
<string name="quick_action_read_close">닫기</string>
<!-- Button in the browser chrome to open the current page in an external app -->
<string name="quick_action_open_app_link">앱으로 열기</string>
<!-- Button in the browser chrome to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
<string name="quick_action_read_appearance">모양</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Quick action sheet handle to provide users
......@@ -330,11 +348,6 @@
<string name="collection_rename">모음집 이름 변경</string>
<!-- Text for the button to open tabs of the selected collection -->
<string name="collection_open_tabs">열린 탭</string>
<!-- Text for the button to delete a single session -->
<string name="session_item_delete">삭제</string>
<!-- Text to tell the user how many more tabs this session has.
The first parameter is a digit that shows the cardinal number of how many additional tabs the session has. -->
<string name="session_items_more">사이트 %1$d개…</string>
<!-- History -->
......@@ -352,12 +365,12 @@
<!-- Text for the button to clear selected history items. The first parameter
is a digit showing the number of items you have selected -->
<string name="history_delete_some">%1$d개 항목 삭제</string>
<!-- Text for the header that groups the history for Today -->
<string name="history_today">오늘</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past week -->
<string name="history_this_week">이번 주</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past month -->
<string name="history_this_month">이번 달</string>
<!-- Text for the header that groups the history for last 24 hours -->
<string name="history_24_hours">지난 24 시간</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past 7 days -->
<string name="history_7_days">지난 7 일</string>
<!-- Text for the header that groups the history the past 30 days -->
<string name="history_30_days">지난 30 일</string>
<!-- Text for the header that groups the history older than the last month -->
<string name="history_older">이전</string>
......@@ -451,6 +464,8 @@
<string name="bookmark_undo_deletion">실행 취소</string>
<!-- Site Permissions -->
<!-- Site permissions preferences header -->
<string name="permissions_header">권한</string>
<!-- Button label that take the user to the Android App setting -->
<string name="phone_feature_go_to_settings">설정으로 이동</string>
......@@ -468,6 +483,8 @@
<string name="clear_permission">권한 삭제</string>
<!-- Button label for clearing all the information on all sites-->
<string name="clear_permissions_on_all_sites">모든 사이트에 대해 권한 제거</string>
<!-- Preference for altering video and audio autoplay for all websites -->
<string name="preference_browser_feature_autoplay">자동 재생</string>
<!-- Preference for altering the camera access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_camera">카메라</string>
<!-- Preference for altering the microphone access for all websites -->
......@@ -491,7 +508,6 @@
<!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to off -->
<string name="tracking_protection_off"></string>
<!-- Collections -->
<!-- Collections header on home fragment -->
<string name="collections_header">모음집</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
......@@ -544,6 +560,11 @@
<!-- Share -->
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header">보내고 공유하기</string>
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header_2">공유</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
"Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
<string name="share_button_content_description">공유</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another app -->
<string name="share_link_subheader">링크 공유</string>
<!-- Sub-header in the dialog to share a link to another sync device -->
......@@ -564,7 +585,8 @@
<!-- Confirmation dialog button -->
<string name="sync_confirmation_button">알겠습니다</string>
<!-- Notifications -->
<!-- Notification action to open Fenix and resume the current browsing session. -->
<string name="notification_pbm_action_open">열기</string>
<!-- Text shown in snackbar when user deletes a collection -->
<string name="snackbar_collection_deleted">모음집 삭제됨</string>
......@@ -623,20 +645,22 @@
<!-- Subtitle for the data and history items in delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of history items the user has -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_data_subtitle">%d 주소</string>
<!-- Title for history items in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_browsing_history_title">방문 기록</string>
<!-- Title for the collections item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_title">컬렉션</string>
<!-- Subtitle for the collections item in Delete browsing data, parameter will be replaced with the
number of collections that will be deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_collections_subtitle">%d개 컬랙션</string>
<!-- Title for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies">쿠키</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">탐색 정보 삭제</string>
<!-- Dialog message to the user asking to delete browsing data. Parameter is the name of the app (e.g. Fenix) -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_prompt_message">%s가 탐색 기록을 삭제하도록 허용 하시겠습니까?</string>
<!-- Text for the cancel button for the data deletion dialog -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_prompt_cancel">허용하지 않음</string>
<string name="delete_browsing_data_prompt_cancel">취소</string>
<!-- Text for the allow button for the data deletion dialog -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_prompt_allow">허용</string>
<string name="delete_browsing_data_prompt_allow">삭제</string>
<!-- Text for the snackbar confirmation that the data was deleted -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_snackbar">탐색 정보가 삭제되었습니다</string>
......@@ -656,15 +680,8 @@
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">%s를 최대한 활용하세요.</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header">이 휴대 전화에서 다른 Firefox 브라우저에 로그인했습니다.</string>
<!-- text for the button to sign into your Firefox account. The word "Firefox" should not be translated -->
<!-- text for the button to manually sign into Firefox account. The word "Firefox" should not be translated -->
<string name="onboarding_firefox_account_sign_in">Firefox에 로그인</string>
<!-- text for the button to stay signed into your Firefox account. -->
<string name="onboarding_firefox_account_stay_signed_in">로그인 유지</string>
<!-- text for the button to sign out of your Firefox account. -->
<string name="onboarding_firefox_account_sign_out">로그아웃</string>
<!-- text for the tracking protection onboarding card header -->
<string name="onboarding_tracking_protection_header">스스로를 보호</string>
<!-- text for the tracking protection card description
......@@ -701,4 +718,40 @@
<string name="onboarding_theme_dark_title">어두운 테마</string>
<!-- Theme setting for light mode -->
<string name="onboarding_theme_light_title">밝은 테마</string>
</resources>
<!-- Title of QR Pairing Fragment -->
<string name="sync_scan_code">코드 스캔</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with pairing -->
<string name="sign_in_with_camera">카메라로 로그인</string>
<!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_cancel">취소</string>
<!-- Enhanced Tracking Protection -->
<!-- Link displayed in enhanced tracking protection panel to access tracking protection settings -->
<string name="etp_settings">보호 설정</string>
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">더 알아보기</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_option">표준</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">표준 (추천)</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">엄격</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">차단</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">허용됨</string>
<!-- Category of trackers (cross-site tracking cookies) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cookies_title">교차 사이트 추적 쿠키</string>
<!-- Category of trackers (cryptominers) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_cryptominers_title">크립토마이너</string>
<!-- Category of trackers (fingerprinters) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_fingerprinters_title">핑거프린터</string>
<!-- Category of trackers (tracking content) that can be blocked by Enhanced Tracking Protection -->
<string name="etp_tracking_content_title">추적 콘텐츠</string>
<!-- About page Your rights link text -->
<string name="about_your_rights">사용자 권리</string>
<!-- About page link text to open what's new link -->
<string name="about_whats_new">%s의 새 기능</string>
</resources>
......@@ -21,13 +21,9 @@
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋ</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder">
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ %1$s ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।\n\nਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਭਰਮ
    </string>
<string name="private_browsing_common_myths">
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ
</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹਟਾਓ</string>
......@@ -41,9 +37,9 @@
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab">ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹੋ</string>
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">ਨਵੀਂ ਟੈਬ</string>
<!-- Shortcut action to open new private tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab">ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹੋ</string>
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬ</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
......@@ -593,6 +589,8 @@
<!-- Share -->
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header">ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ</string>
<!-- Share screen header -->
<string name="share_header_2">ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.):
"Share" button. Opens the share menu when pressed. -->
<string name="share_button_content_description">ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ</string>
......@@ -716,6 +714,8 @@
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਓ</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੇਨੂ ਤੋਂ &quot;ਬਾਹਰ&quot; ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit_2">ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੇਨੂ ਰਾਹੀਂ \&quot;ਬਾਹਰ\&quot; ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</string>
<!-- Category for history items to delete on quit in delete browsing data on quit -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit_browsing_history">ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੀਤ</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
......@@ -803,6 +803,10 @@
<string name="sync_sent_tabs_snackbar">ਟੈਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ!</string>
<!-- Text shown in snackbar when one tab has been sent to device -->
<string name="sync_sent_tab_snackbar">ਟੈਬ ਭੇਜੀ!</string>
<!-- Text shown in snackbar when sharing tabs failed -->
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar">ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ</string>
<!-- Text shown in snackbar for the "retry" action that the user has after sharing tabs failed -->
<string name="sync_sent_tab_error_snackbar_action">ਮੁੜ-ਭੇਜੋ</string>
<!-- Title of QR Pairing Fragment -->
<string name="sync_scan_code">ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ</string>
<!-- Instructions on how to access pairing -->
......@@ -839,10 +843,14 @@
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard">ਮਿਆਰੀ (ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description">ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ।</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_description_2">ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਰੈਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">ਸਖ਼ਤ</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings, default setting -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default">ਸਖ਼ਤ (ਮੂਲ)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_default_description">ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਜਾਰੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict_recommended">ਸਖ਼ਤ (ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ)</string>
<!-- Preference description for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
......@@ -935,6 +943,10 @@
<string name="preferences_passwords_saved_logins">ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਲਾਗਇਨ</string>
<!-- Preference to access list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions">ਛੋਟਾਂ</string>
<!-- Empty description of list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions_description_empty">ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਲਾਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</string>
<!-- Description of list of login exceptions that we never save logins for -->
<string name="preferences_passwords_exceptions_description">ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।</string>
<!-- Hint for search box in logins list -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_search">ਲਾਗਇਨ ਖੋਜੋ</string>
<!-- Option to sort logins list A-Z, alphabetically -->
......@@ -951,6 +963,8 @@
<string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin">ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਮੁੜ ਦਿਓ</string>
<!-- Message displayed in security prompt to access saved logins -->
<string name="preferences_passwords_saved_logins_enter_pin_description">ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਲਾਗਇਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਣ-ਲਾਕ ਕਰੋ</string>
<!-- Message displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
<string name="logins_insecure_connection_warning">ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਗਇਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।</string>
<!-- Learn more link that will link to a page with more information displayed when a connection is insecure and we detect the user is entering a password -->
<string name="logins_insecure_connection_warning_learn_more">ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ</string>
<!-- Prompt message displayed when Fenix detects a user has entered a password and user decides if Fenix should save it. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
......
......@@ -602,11 +602,27 @@
<!-- Confirmation dialog button -->
<string name="sync_confirmation_button">Rozumiem</string>
<!-- Share error message -->
<string name="share_error_snackbar">Do tejto aplikácie nie je možné zdieľať</string>
<!-- Add new device screen title -->
<string name="sync_add_new_device_title">Odoslať do zariadenia</string>