Commit d2a3613b authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by Mihai Adrian
Browse files

Import l10n.

parent 542f31f9
......@@ -472,6 +472,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Caccià</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Modu privatu)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Squassà a crunulogia</string>
......
......@@ -467,6 +467,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Tynnu</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Modd Preifat)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Dileu hanes</string>
......
......@@ -479,6 +479,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Entfernen</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Privater Modus)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Chronik löschen</string>
......
This diff is collapsed.
......@@ -465,6 +465,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Remove</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Private Mode)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Delete history</string>
......
......@@ -468,6 +468,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Eliminar</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (modo privado)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Eliminar historial</string>
......
......@@ -19,15 +19,16 @@
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">Irekitako fitxak hemen erakutsiko dira.</string>
<!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
<string name="about_content">%1$s Mozillak egina da.</string>
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Saio pribatuan zaude</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">
%1$s(e)k zure bilaketa- eta nabigazio-historia garbitzen du aplikazioa ixtean edo nabigatze pribatuko fitxa guztiak ixtean. Honek ez zaitu anonimo egiten webguneen edo zure interneteko zerbitzu-hornitzailearen aurrean baina erraztu egiten du ordenagailu hau erabiltzen duten beste erabiltzaileengandik online duzun jarduera pribatu mantentzen.
</string>
<string name="private_browsing_placeholder_description_2">%1$s(e)k fitxa pribatuetako zure bilaketa- eta nabigatze-historia garbitzen du hauek ixtean edo aplikaziotik irtetean. Honek ez zaitu anonimo egiten webguneen edo zure interneteko zerbitzu-hornitzailearen aurrean baina erraztu egiten du ordenagailu hau erabiltzen duten beste erabiltzaileengandik online duzun jarduera pribatu mantentzen.</string>
<string name="private_browsing_common_myths">
Nabigatze pribatuari buruzko ohiko mitoak
</string>
......@@ -477,11 +478,18 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Kendu</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (modu pribatua)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Ezabatu historia</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Ziur zaude zure historia garbitu nahi duzula?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Historia ezabatuta</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$s ezabatuta</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Garbitu</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -536,6 +544,10 @@
<string name="bookmark_edit">Editatu laster-marka</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Hautatu karpeta</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Ziur zaude karpeta hau ezabatu nahi duzula?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">%1$s ezabatuta</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Gehitu karpeta</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -589,7 +601,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">%1$s ezabatuta</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">Hautatutako laster-markak ezabatzen</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">Laster-markak ezabatuta</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">DESEGIN</string>
......@@ -864,6 +876,32 @@
<!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
<string name="deleting_browsing_data_in_progress">Nabigatze-datuak ezabatzen…</string>
<!-- Tips -->
<!-- text for firefox preview moving tip header "Firefox Preview" and "Firefox Nightly" are intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header">Firefox Preview orain Firefox Nightly da</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description">Firefox Nightly gauero eguneratzen da eta eginbide esperimental berriak ditu.
Halere, ezegonkorragoa izan lieke. Esperientzia egonkorrago baterako, deskargatu nabigatzailearen beta bertsioa.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">Lortu Mozilla Firefox nabigatzailea</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">Firefox Nightly lekuz aldatu da</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_installed">Aplikazio honek ez du segurtasun-eguneraketa gehiago izango. Ez erabili gehiago aplikazio hau eta aldatu Nightly berrira.
\n\nZure laster-markak, saio-hasierak eta historia beste aplikazio batera eramateko, sortu Firefox kontua.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Aldatu Nightly berrira</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly lekuz aldatu da</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_not_installed">Aplikazio honek ez du segurtasun-eguneraketa gehiago izango. Eskuratu Nightly berria eta ez erabili gehiago aplikazio hau.
\n\nZure laster-markak, saio-hasierak eta historia beste aplikazio batera eramateko, sortu Firefox kontua.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">Lortu Nightly berria</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
<string name="app_name_private_5">Cuuriɗum %s</string>
<!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
<string name="app_name_private_4">%s (Cuuriɗum)</string>
<!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
<string name="search_hint">Yiilo walla naatnu ñiiɓirde</string>
<!-- No Open Tabs Message Header -->
<string name="no_open_tabs_header_2">Alaa tabbe udditiiɗe</string>
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">Tabbe maa udditiiɗe maa kollire ɗoo.</string>
<!-- Text for the positive button -->
<string name="cfr_pos_button_text">Ɓeydu sodorde</string>
<!-- Text for the negative button -->
<string name="cfr_neg_button_text">Alaa, mi yaafiima</string>
<!-- Home screen icons - Long press shortcuts -->
<!-- Shortcut action to open new tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_tab_2">Tabbere hesere</string>
<!-- Shortcut action to open new private tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Tabbere suuriinde hesere</string>
<!-- Heading for the Top Sites block -->
<string name="home_screen_top_sites_heading">Lowe dowrowe</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
<string name="browser_tabs_button">Uddit tabbe</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate backward (browsing history) -->
<string name="browser_menu_back">Caggal</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate forward (browsing history) -->
<string name="browser_menu_forward">Yeeso</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Refresh current website -->
<string name="browser_menu_refresh">Hesɗitin</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Stop loading current website -->
<string name="browser_menu_stop">Dartin</string>
<!-- Browser menu button that opens the addon manager -->
<string name="browser_menu_add_ons">Ɓeyditte</string>
<!-- Text displayed when there are no add-ons to be shown -->
<string name="no_add_ons">Ɗoo alaa ɓeyditte</string>
<!-- Browser menu button that sends a user to help articles -->
<string name="browser_menu_help">Ballal</string>
<!-- Browser menu button that sends a to a the what's new article -->
<string name="browser_menu_whats_new">Ko Hesɗi</string>
<!-- Browser menu button that opens the settings menu -->
<string name="browser_menu_settings">Teelte</string>
<!-- Browser menu button that opens a user's library -->
<string name="browser_menu_library">Deftordu</string>
<!-- Browser menu toggle that requests a desktop site -->
<string name="browser_menu_desktop_site">Lowre ordinateer</string>
<!-- Browser menu toggle that installs a Progressive Web App shortcut to the site on the device home screen. -->
<string name="browser_menu_install_on_homescreen">Aaf</string>
<!-- Browser menu button that opens the find in page menu -->
<string name="browser_menu_find_in_page">Yiytu e Hello</string>
<!-- Browser menu button that creates a new tab -->
<string name="browser_menu_new_tab">Tabbere hesere</string>
<!-- Browser menu button that opens a dialog to report issues with the current site -->
<string name="browser_menu_report_issue">Jaŋto caɗeele lowre</string>
<!-- Browser menu button that open a share menu to share the current site -->
<string name="browser_menu_share">Lollin</string>
<!-- Share menu title, displayed when a user is sharing their current site -->
<string name="menu_share_with">Lollin e...</string>
<!-- Browser menu button shown in custom tabs that opens the current tab in Fenix
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="browser_menu_open_in_fenix">Uddit e %1$s</string>
<!-- Browser menu button to open the current page in an external app -->
<string name="browser_menu_open_app_link">Uddit e jaaɓnirgal</string>
<!-- Browser menu button to configure reader mode appearance e.g. the used font type and size -->
<string name="browser_menu_read_appearance">Mbaydi</string>
<!-- Locale Settings Fragment -->
<!-- Content description for tick mark on selected language -->
<string name="a11y_selected_locale_content_description">Ɗemngal cuɓangal</string>
<!-- Content description for search icon -->
<string name="a11y_search_icon_content_description">Yiylo</string>
<!-- Placeholder text shown in the search bar before a user enters text -->
<string name="locale_search_hint">Yiylo ɗemngal</string>
<!-- Search Fragment -->
<!-- Button in the search view that lets a user search by scanning a QR code -->
<string name="search_scan_button">Niiwto</string>
<!-- Button in the search view that lets a user search by using a shortcut -->
<string name="search_shortcuts_button">Codorɗe</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that allows search suggestions in private sessions -->
<string name="search_suggestions_onboarding_allow_button">Yamir</string>
<!-- Button in the search suggestions onboarding that does not allow search suggestions in private sessions -->
<string name="search_suggestions_onboarding_do_not_allow_button">Hoto Yamir</string>
<!-- Search suggestion onboarding hint Learn more link text -->
<string name="search_suggestions_onboarding_learn_more_link">Ɓeydu humpito</string>
<!-- Search Widget -->
<!-- Text preview for smaller sized widgets -->
<string name="search_widget_text_short">Yiylo</string>
<!-- Text preview for larger sized widgets -->
<string name="search_widget_text_long">Yiylo geese ɗee</string>
<!-- Preferences -->
<!-- Title for the settings page-->
<string name="settings">Teelte</string>
<!-- Preference category for all links about Fenix -->
<string name="preferences_category_about">Baɗte</string>
<!-- Preference for settings related to Search -->
<string name="preferences_search">Yiylo</string>
<!-- Preference for settings related to Search address bar -->
<string name="preferences_search_address_bar">Palal ñiiɓirɗe</string>
<!-- Preference linking to help about Fenix -->
<string name="preferences_help">Ballal</string>
<!-- Preference linking to the your rights SUMO page -->
<string name="preferences_your_rights">Hakkeeji maa</string>
<!-- Preference for settings related to saved passwords -->
<string name="preferences_passwords">Pinle</string>
<!-- Preference for settings related to saved credit cards and addresses -->
<string name="preferences_credit_cards_addresses">Karte banke e ñiiɓirɗe</string>
<!-- Preference category for privacy settings -->
<string name="preferences_category_privacy">Suturo</string>
<!-- Preference category for privacy and security settings -->
<string name="preferences_category_privacy_security">Suturo e kisal</string>
<!-- Preference for advanced site permissions -->
<string name="preferences_site_permissions">Jamirooje lowre</string>
<!-- Preference for private browsing options -->
<string name="preferences_private_browsing_options">Banngagol suturo</string>
<!-- Preference for opening links in a private tab-->
<string name="preferences_open_links_in_a_private_tab">Uddit jokke e tabbere suuriinde</string>
<!-- Preference category for account information -->
<string name="preferences_category_account">Konte</string>
<!-- Preference shown on banner to sign into account -->
<string name="preferences_sign_in">Seŋo</string>
<!-- Preference for settings related to visual options -->
<string name="preferences_customize">Heertin</string>
<!-- Preference shown instead of account display name while account profile information isn't available yet. -->
<string name="preferences_account_default_name">Konte Firefox</string>
<!-- Preference for language -->
<string name="preferences_language">Ɗemngal</string>
<!-- Preference category for developer tools -->
<string name="developer_tools_category">Kuutorɗe topayɓe</string>
<!-- Preference title for switch preference to show search shortcuts -->
<string name="preferences_show_search_shortcuts">Hollu codorɗe njiilaw</string>
</resources>
......@@ -471,6 +471,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Wotstronić</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (priwatny modus)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Historiju zhašeć</string>
......
......@@ -467,6 +467,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Ջնջել</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Գաղտնի կերպ)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Ջնջել պատմությունը</string>
......
......@@ -469,6 +469,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Fjarlægja</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (huliðshamur)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Eyða ferli</string>
......
......@@ -423,6 +423,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">הסרה</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (מצב פרטי)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">מחיקת היסטוריה</string>
......
......@@ -483,6 +483,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">삭제</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (사생활 보호 모드)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">기록 삭제</string>
......
......@@ -473,6 +473,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Fjern</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (privatmodus)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Slett historikk</string>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_2">ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਝਲਕ</string>
<!-- App name for private browsing mode, only the "Private" portion should be localized. -->
<string name="app_name_private_3">ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਝਲਕ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ)</string>
<!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
<string name="app_name_private_5">ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ %s</string>
<!-- App name for private browsing mode. The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix)-->
<string name="app_name_private_4">%s (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ)</string>
<!-- Home Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Three dot" menu button. -->
<string name="content_description_menu">ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ</string>
......@@ -20,17 +20,12 @@
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।</string>
<!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
<string name="about_content">%1$s ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ</string>
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋ</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ %1$s ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    </string>
<string name="private_browsing_common_myths">
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ
</string>
......@@ -51,6 +46,9 @@
<!-- Shortcut action to open new private tab -->
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬ</string>
<!-- Heading for the Top Sites block -->
<string name="home_screen_top_sites_heading">ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
<string name="browser_tabs_button">ਟੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ</string>
......@@ -157,6 +155,9 @@
<!-- Text preview for larger sized widgets -->
<string name="search_widget_text_long">ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਖੋਜੋ</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Voice search -->
<string name="search_widget_voice">ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜੋ</string>
<!-- Preferences -->
<!-- Title for the settings page-->
<string name="settings">ਸੈਟਿੰਗਾਂ</string>
......@@ -205,6 +206,8 @@
<string name="preferences_add_private_browsing_shortcut">ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਜੋੜੋ</string>
<!-- Preference for accessibility -->
<string name="preferences_accessibility">ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ</string>
<!-- Preference to override the Sync token server -->
<string name="preferences_override_sync_tokenserver">ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿੰਕ ਸਰਵਰ</string>
<!-- Preference category for account information -->
<string name="preferences_category_account">ਖਾਤਾ</string>
<!-- Preference shown on banner to sign into account -->
......@@ -282,10 +285,11 @@
<string name="sync_last_synced_summary">ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਕ: %s</string>
<!-- Label summary showing never synced -->
<string name="sync_never_synced_summary">ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਕ: ਕਦੇ ਨਹੀਂ</string>
<!-- Text for displaying the default device name.
The first parameter is the application name, the second is the device manufacturer name
and the third is the device model. -->
<string name="default_device_name">%s %s ‘ਤੇ %s</string>
<string name="default_device_name_2">%2$s %3$s ਉੱਤੇ %1$s</string>
<!-- Send Tab -->
<!-- Name of the "receive tabs" notification channel. Displayed in the "App notifications" system settings for the app -->
......@@ -460,13 +464,28 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">ਹਟਾਓ</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਡ)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">ਅਤੀਤ ਹਟਾਓ</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">ਅਤੀਤ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">%1$s ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">ਸਾਫ਼ ਕਰੋ</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
<string name="history_menu_copy_button">ਕਾਪੀ ਕਰੋ</string>
<!-- History overflow menu share button -->
<string name="history_menu_share_button">ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ</string>
<!-- History overflow menu open in new tab button -->
<string name="history_menu_open_in_new_tab_button">ਨਵੀਂ ਟੈਬ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ</string>
<!-- History overflow menu open in private tab button -->
<string name="history_menu_open_in_private_tab_button">ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਬ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ</string>
<!-- Text for the button to delete a single history item -->
<string name="history_delete_item">ਹਟਾਓ</string>
<!-- History multi select title in app bar
......@@ -512,6 +531,10 @@
<string name="bookmark_edit">ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸੋਧੋ</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">ਫੋਲਡਰ ਚੁਣੋ</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">%1$s ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">ਫੋਲਡਰ ਜੋੜੋ</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -565,7 +588,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">%1$s ਹਟਾਇਆ</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">ਚੁਣੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਹਟਾਇਆ</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">UNDO</string>
......@@ -837,6 +860,20 @@
<!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
<string name="deleting_browsing_data_in_progress">…ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">Mozilla Firefox Browser ਲਵੋ</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">Firefox Nightly ਬਦਲਿਆ</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">ਨਵੇਂ ਨਾਈਟਲੀ ਲਈ ਬਦਲੋ</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">Firefox Nightly ਬਦਲਿਆ</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">ਨਵਾਂ ਨਾਈਟਲੀ ਲਵੋ</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -910,6 +947,9 @@
<!-- Text for the button to read the privacy notice -->
<string name="onboarding_privacy_notice_read_button">ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Close onboarding screen -->
<string name="onboarding_close">ਬੰਦ ਕਰੋ</string>
<!-- text for the button to finish onboarding -->
<string name="onboarding_finish">ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ</string>
......@@ -1093,6 +1133,8 @@
<string name="add_to_homescreen_cancel">ਰੱਦ ਕਰੋ</string>
<!-- Add button text for the Add to Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_add">ਜੋੜੋ</string>
<!-- Continue to website button text for the first-time Add to Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_continue">ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</string>
<!-- Placeholder text for the TextView in the Add to Homescreen dialog -->
<string name="add_to_homescreen_text_placeholder">ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਂ</string>
......
......@@ -468,6 +468,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Remover</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (modo privativo)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Limpar histórico</string>
......
......@@ -275,7 +275,7 @@
<!-- Preference for syncing logins -->
<string name="preferences_sync_logins">Date de autentificare</string>
<!-- Preference for signing out -->
<string name="preferences_sign_out">Deconectează-te</string>
<string name="preferences_sign_out">Deconectare</string>
<!-- Preference displays and allows changing current FxA device name -->
<string name="preferences_sync_device_name">Numele dispozitivului</string>
<!-- Text shown when user enters empty device name -->
......
......@@ -479,6 +479,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Удалить</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Приватный просмотр)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Удалить историю</string>
......
......@@ -474,6 +474,10 @@
<string name="history_delete_all">Izbriši zgodovino</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Ste prepričani, da želite počistiti vašo zgodovino?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">Zgodovina izbrisana</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">Izbrisan %1$s</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Počisti</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......
......@@ -477,6 +477,9 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Ta bort</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (Privat läge)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Rensa historik</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment