Commit dc92ddb0 authored by Mozilla L10n Automation Bot's avatar Mozilla L10n Automation Bot Committed by Emily Kager
Browse files

Import l10n.

parent cd64647a
......@@ -20,12 +20,15 @@
<!-- No Open Tabs Message Description -->
<string name="no_open_tabs_description">Les pestanyes obertes es mostraran aquí.</string>
<!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
<string name="about_content">El %1$s està creat per Mozilla.</string>
<!-- Private Browsing -->
<!-- Title for private session option -->
<string name="private_browsing_title">Esteu en una sessió privada</string>
<!-- Explanation for private browsing displayed to users on home view when they first enable private mode
The first parameter is the name of the app defined in app_name (for example: Fenix) -->
<string name="private_browsing_placeholder_description">El %1$s esborra el vostre historial de cerques i de navegació quan sortiu de l’aplicació o tanqueu totes les pestanyes privades. Malgrat que això no fa que sigueu anònim per als llocs web o per al vostre proveïdor de serveis d’Internet, és més fàcil mantenir en privat allò que feu en línia davant de qualsevol altra persona que utilitzi aquest dispositiu.</string>
<string name="private_browsing_placeholder_description_2">El %1$s esborra el vostre historial de cerques i de navegació de les pestanyes privades quan les tanqueu o sortiu de l’aplicació. Malgrat que això no fa que sigueu anònim per als llocs web o per al vostre proveïdor de serveis d’Internet, és més fàcil mantenir en privat allò que feu en línia davant de qualsevol altra persona que utilitzi aquest dispositiu.</string>
<string name="private_browsing_common_myths">Mites comuns sobre la navegació privada</string>
<!-- Delete session button to erase your history in a private session -->
<string name="private_browsing_delete_session">Suprimeix la sessió</string>
......@@ -413,8 +416,6 @@
<string name="library_reading_list">Llista de lectura</string>
<!-- Menu Item Label for Search in Library -->
<string name="library_search">Cerca</string>
<!-- Library Page Title -->
<string name="library_title">Biblioteca</string>
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Paràmetres</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
......@@ -467,11 +468,18 @@
<!-- Text for the menu button to remove a top site -->
<string name="remove_top_site">Elimina</string>
<!-- Postfix for private WebApp titles, placeholder is replaced with app name -->
<string name="pwa_site_controls_title_private">%1$s (mode privat)</string>
<!-- History -->
<!-- Text for the button to clear all history -->
<string name="history_delete_all">Suprimeix l’historial</string>
<!-- Text for the dialog to confirm clearing all history -->
<string name="history_delete_all_dialog">Segur que voleu esborrar l’historial?</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that multiple browsing history items has been deleted -->
<string name="history_delete_multiple_items_snackbar">S’ha eliminat l’historial</string>
<!-- Text for the snackbar to confirm that a single browsing history item has been deleted. The first parameter is the shortened URL of the deleted history item. -->
<string name="history_delete_single_item_snackbar">S’ha suprimit %1$s</string>
<!-- Text for positive action to delete history in deleting history dialog -->
<string name="history_clear_dialog">Esborra</string>
<!-- History overflow menu copy button -->
......@@ -527,6 +535,10 @@
<string name="bookmark_edit">Edita l’adreça d’interès</string>
<!-- Screen title for selecting a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_select_folder">Trieu una carpeta</string>
<!-- Confirmation message for a dialog confirming if the user wants to delete the selected folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_confirmation_dialog">Segur que voleu suprimir aquesta carpeta?</string>
<!-- Snackbar title shown after a folder has been deleted. This first parameter is the name of the deleted folder -->
<string name="bookmark_delete_folder_snackbar">S’ha suprimit %1$s</string>
<!-- Screen title for adding a bookmarks folder -->
<string name="bookmark_add_folder">Afegeix una carpeta</string>
<!-- deprecated: Snackbar title shown after a bookmark has been created. -->
......@@ -580,7 +592,7 @@
The first parameter is the host part of the URL of the bookmark deleted, if any -->
<string name="bookmark_deletion_snackbar_message">S’ha suprimit %1$s</string>
<!-- Bookmark snackbar message on deleting multiple bookmarks -->
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message">S’estan suprimint les adreces d’interès seleccionades</string>
<string name="bookmark_deletion_multiple_snackbar_message_2">S’han suprimit les adreces d’interès</string>
<!-- Bookmark undo button for deletion snackbar action -->
<string name="bookmark_undo_deletion">DESFÉS</string>
......@@ -853,6 +865,31 @@
<!-- Text for the snackbar to show the user that the deletion of browsing data is in progress -->
<string name="deleting_browsing_data_in_progress">S’estan suprimint les dades de navegació…</string>
<!-- Tips -->
<!-- text for firefox preview moving tip header "Firefox Preview" and "Firefox Nightly" are intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header">El Firefox Preview ara és el Firefox Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description">El Firefox Nightly s’actualitza cada nit i té característiques noves experimentals.
Tot i això, pot ser menys estable. Baixeu el navegador beta per a una experiència més estable.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">Baixeu el navegador Mozilla Firefox</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_installed">El Firefox Nightly s’ha traslladat</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_installed">Aquesta aplicació ja no rebrà actualitzacions de seguretat. Deixeu d’usar-la i canvieu al nou Nightly.
\n\nPer a transferir les adreces d’interès, els inicis de sessió i l’historial a una altra aplicació, creeu un compte del Firefox.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_installed">Canvia al nou Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip header. "Firefox Nightly" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header_preview_not_installed">El Firefox Nightly s’ha traslladat</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description_preview_not_installed">Aquesta aplicació ja no rebrà actualitzacions de seguretat. Obteniu el nou Nightly i deixeu d’usar aquesta aplicació.
\n\nPer a transferir les adreces d’interès, els inicis de sessió i l’historial a una altra aplicació, creeu un compte del Firefox.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button_preview_not_installed">Baixeu el nou Nightly</string>
<!-- Onboarding -->
<!-- Text for onboarding welcome message
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
......@@ -1085,6 +1122,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Assistència</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Fallades</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Avís de privadesa</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1220,6 +1259,14 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Permet pessigar i fer zoom, fins i tot en els llocs web que impedeixen aquest gest.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nom (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Darrer ús</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Ordena el menú d’inicis de sessió</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Afegeix un motor de cerca</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......@@ -1312,8 +1359,26 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Verificat per: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Suprimeix</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Edita</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">Segur que voleu suprimir aquest inici de sessió?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Suprimeix</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Opcions d’inici de sessió</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">Camp de text editable per a l’adreça web de l’inici de sessió.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">Camp de text editable per al nom d’usuari de l’inici de sessió.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">Camp de text editable per a la contrasenya de l’inici de sessió.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Desa els canvis de l’inici de sessió.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Descarta els canvis</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Edita</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Cal una contrasenya</string>
</resources>
......@@ -417,8 +417,6 @@
<string name="library_reading_list">Lista di lettura</string>
<!-- Menu Item Label for Search in Library -->
<string name="library_search">Ricercà</string>
<!-- Library Page Title -->
<string name="library_title">Bibliuteca</string>
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Preferenze</string>
......@@ -1128,6 +1126,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Assistenza</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Lampate</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Pulitica di cunfidenzialità</string>
......@@ -1366,8 +1366,14 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Verificatu da : %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Squassà</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Mudificà</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">Site sicuru di vulè squassà st’identificazione di cunnessione ?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Squassà</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Mudificà</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Parolla d’entrata richiesta</string>
</resources>
......@@ -1117,6 +1117,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Cefnogaeth</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Chwalfeydd</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Hysbysiad preifatrwydd</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1350,8 +1352,26 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Dilyswyd gan: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Dileu</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Golygu</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">Ydych chi’n siŵr eich bod eisiau dileu’r mewngofnod?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Dileu</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Dewisiadau mewngofnodi</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">Maes testun golygadwy cyfeiriad gwe’r mewngofnodi.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">Maes testun golygadwy enw defnyddiwr y mewngofnodi.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">Maes testun golygadwy cyfrinair y mewngofnodi.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Cadw newidiadau i’r mewngofnodi.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Dileu newidiadau</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Golygu</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Mae angen cyfrinair</string>
</resources>
......@@ -1140,6 +1140,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Ayuda</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Fallos</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Nota de privacidad</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1375,8 +1377,26 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Verificado por: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Eliminar</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Editar</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">¿Estás seguro de que querés eliminar este inicio de sesión?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Eliminar</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Opciones de inicio de sesión</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">El campo de texto editable para la dirección web del inicio de sesión.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">El campo de texto editable para el nombre de usuario del inicio de sesión.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">El campo de texto editable para la contraseña del inicio de sesión.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Guardar cambios para el inicio de sesión.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Descartar los cambios</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Editar</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Se necesita contraseña</string>
</resources>
......@@ -1117,6 +1117,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Ayuda</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Fallos</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Política de privacidad</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1352,8 +1354,26 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Verificado por: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Eliminar</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Editar</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">¿Estás seguro de que quieres eliminar esta conexión?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Eliminar</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Opciones de conexiones</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">El campo de texto editable para la dirección web de la conexión.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">El campo de texto editable para el nombre de usuario de la conexión.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">El campo de texto editable para la contraseña de la conexión.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Guardar cambios a la conexión.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Descartar cambios</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Editar</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Contraseña requerida</string>
</resources>
......@@ -424,8 +424,6 @@
<string name="library_reading_list">Lista de lectura</string>
<!-- Menu Item Label for Search in Library -->
<string name="library_search">Búsqueda</string>
<!-- Library Page Title -->
<string name="library_title">Catálogo</string>
<!-- Settings Page Title -->
<string name="settings_title">Ajustes</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): "Menu icon for items on a history item" -->
......@@ -1154,6 +1152,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Ayuda</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Fallos</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Aviso de privacidad</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1290,6 +1290,14 @@
<!-- Summary for Accessibility Force Enable Zoom Preference -->
<string name="preference_accessibility_force_enable_zoom_summary">Activar esta opción para permitir pellizcar y hacer zoom, incluso en sitios web que no permiten este gesto.</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by name- (if selected, it will sort saved logins alphabetically) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_alphabetically">Nombre (A-Z)</string>
<!-- Saved logins sorting strategy menu item -by last used- (if selected, it will sort saved logins by last used) -->
<string name="saved_logins_sort_strategy_last_used">Usado por última vez</string>
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Sort saved logins dropdown menu chevron icon -->
<string name="saved_logins_menu_dropdown_chevron_icon_content_description">Ordenar menú de inicio de sesión</string>
<!-- Title of the Add search engine screen -->
<string name="search_engine_add_custom_search_engine_title">Añadir buscador</string>
<!-- Title of the Edit search engine screen -->
......@@ -1383,8 +1391,26 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Verificado por: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Eliminar</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Editar</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">¿Seguro que quieres eliminar este inicio de sesión?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Eliminar</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Opciones de inicio de sesión</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">El campo de texto editable para la dirección web del inicio de sesión.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">El campo de texto editable para el nombre de usuario del inicio de sesión.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">El campo de texto editable para la contraseña del inicio de sesión.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Guardar cambios para el inicio de sesión.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Descartar cambios</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Editar</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Se necesita contraseña</string>
</resources>
......@@ -310,6 +310,8 @@
<!-- Preference switch for usage and technical data collection -->
<string name="preference_usage_data">Kuutorogol e keɓe karalle</string>
<!-- Summary for experiments preferences -->
<string name="preference_experiments_summary">Ina yamira Mozilla yo aaf etee ƴetta keɓe ngam fannuuji ƴeewndorɗi</string>
<!-- Preference switch for crash reporter -->
<string name="preferences_crash_reporter">Jaŋtorde Kooke</string>
<!-- Preference switch for app health report. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
......@@ -330,6 +332,8 @@
<!-- Pairing Feature strings -->
<!-- Instructions on how to access pairing -->
<string name="pair_instructions"><![CDATA[Yillo <b>firefox.com/pair</b> nder Firefox e ordinateer maa ngam heɓde kod QR maa.]]></string>
<!-- Button to open camera for pairing -->
<string name="pair_open_camera">Uddit kameraa</string>
<!-- Button to cancel pairing -->
<string name="pair_cancel">Haaytu</string>
......@@ -560,6 +564,10 @@
<string name="clear_permission">Momtu yamiroore</string>
<!-- Button label for clearing all the information on all sites-->
<string name="clear_permissions_on_all_sites">Momtu jamirroje e lowe ɗee fof</string>
<!-- Preference for altering the camera access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_camera">Kameraa</string>
<!-- Preference for altering the microphone access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_microphone">Mikkoroo</string>
<!-- Preference for altering the location access for all websites -->
<string name="preference_phone_feature_location">Nokku</string>
<!-- Preference for altering the notification access for all websites -->
......@@ -578,6 +586,16 @@
<string name="tracking_protection_on">Kuɓɓol</string>
<!-- Summary of tracking protection preference if tracking protection is set to off -->
<string name="tracking_protection_off">Ñifol</string>
<!-- Label that indicates that all video and audio autoplay is allowed -->
<string name="preference_option_autoplay_allowed2">Yamir ojoo e widewoo</string>
<!-- Label that indicates that video and audio autoplay is only allowed over Wi-Fi -->
<string name="preference_option_autoplay_allowed_wifi_only2">Daaƴ ojoo e widewoo e keɓe cinndel tan</string>
<!-- Subtext that explains 'autoplay on Wi-Fi only' option -->
<string name="preference_option_autoplay_allowed_wifi_subtext">Ojoo e widewoo maa taroy e WI-FI</string>
<!-- Label that indicates that video autoplay is allowed, but audio autoplay is blocked -->
<string name="preference_option_autoplay_block_audio2">Daaƴ ojoo tan</string>
<!-- Label that indicates that all video and audio autoplay is blocked -->
<string name="preference_option_autoplay_blocked3">Daaƴ ojoo e widewoo</string>
<!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to on -->
<string name="delete_browsing_data_quit_on">Kuɓɓol</string>
<!-- Summary of delete browsing data on quit preference if it is set to off -->
......@@ -587,6 +605,8 @@
<string name="create_collection_select_tabs">Suɓo tabbe</string>
<!-- Button to select all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_select_all">Labo Fof</string>
<!-- Button to deselect all tabs in the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_deselect_all">Labto fof</string>
<!-- Text to prompt users to select the tabs to save in the "select tabs" step of the collection creator -->
<string name="create_collection_save_to_collection_empty">Suɓo tabbe danndateeɗe</string>
<!-- Text to show users how many tabs they have selected in the "select tabs" step of the collection creator.
......@@ -696,6 +716,9 @@
<!-- Message for copying the URL via long press on the toolbar -->
<string name="url_copied">Ñiiɓirde geese nattaama</string>
<!-- Summary for Accessibility Text Size Scaling Preference -->
<string name="preference_accessibility_text_size_summary">Mawnin walla famɗin binndol e lowe geese</string>
<!-- Title for the Delete browsing data preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data">Momtu keɓe banngogol</string>
<!-- Title for the tabs item in Delete browsing data -->
......@@ -717,12 +740,18 @@
<!-- Subtitle for the cookies item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cookies_subtitle">Maa seŋtoye e ko heewi e lowe</string>
<!-- Title for the cached images and files item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_cached_files">Nate e piile mogginaaɗe</string>
<!-- Title for the site permissions item in Delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_site_permissions">Jamirooje lowre</string>
<!-- Text for the button to delete browsing data -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_button">Momtu keɓe banngogol</string>
<!-- Title for the Delete browsing data on quit preference -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit">Momtu keɓe banngogol nde nguddataa</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit">Ina momta keɓe banngogol ɗoon e ɗoon so a suɓiima &quot;Uddu&quot; e dosol dowrowol ngol</string>
<!-- Summary for the Delete browsing data on quit preference. "Quit" translation should match delete_browsing_data_on_quit_action translation. -->
<string name="preference_summary_delete_browsing_data_on_quit_2">Ina momta keɓe banngogol ɗoon e ɗoon so a suɓiima \&quot;Uddu\&quot; e dosol dowrowol ngol</string>
<!-- Category for history items to delete on quit in delete browsing data on quit -->
<string name="preferences_delete_browsing_data_on_quit_browsing_history">Aslol banngogol</string>
<!-- Action item in menu for the Delete browsing data on quit feature -->
......@@ -744,6 +773,9 @@
<!-- Tips -->
<!-- text for firefox preview moving tip header "Firefox Preview" and "Firefox Nightly" are intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_header">Firefox Preview wontii Firefox Nightly</string>
<!-- text for firefox preview moving tip description -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_description">Firefox Nightly ina heɓa kesɗitine jamma fof etee ina jogii fannuuji ƴeewndorɗi kesi.
Kono noon, haɗum waawi ŋakkude deeƴde. Aawto wanngorde amen beta ngam kuutorgol ɓurngol deeƴde.</string>
<!-- text for firefox preview moving tip button. "Mozilla Firefox Browser" is intentionally hardcoded -->
<string name="tip_firefox_preview_moved_button">Heɓ wanngorde Mozilla Firefox</string>
......@@ -764,10 +796,23 @@
<string name="onboarding_header">A Jaɓɓaama e %s!</string>
<!-- text for the Firefox Accounts section header -->
<string name="onboarding_fxa_section_header">Aɗa jogii konte kisa?</string>
<!-- text for the Firefox Preview feature section header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_feature_section_header">Jaŋngu anndude %s</string>
<!-- text for the "What's New" onboarding card header -->
<string name="onboarding_whats_new_header1">Yiy ko hesɗi</string>
<!-- text for the "what's new" onboarding card description
The first parameter is the short name of the app (e.g. Firefox) -->
<string name="onboarding_whats_new_description">Aɗa jogii naamnal baɗte %s ŋeñtaaɗo oo? Aɗa yiɗi anndu ko waylii?</string>
<!-- text for underlined clickable link that is part of "what's new" onboarding card description that links to an FAQ -->
<string name="onboarding_whats_new_description_linktext">Heɓ jaabawuuji ɗoo</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header
The first parameter is the name of the app (e.g. Firefox Preview) -->
<string name="onboarding_firefox_account_header">Heɓ ko ɓuri moƴƴude e %s.</string>
<!-- text for the firefox account onboarding card header when we detect you're already signed in to
another Firefox browser. (The word `Firefox` should not be translated)
The first parameter is the email of the detected user's account -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_header_2">A seŋiima hono %s e wanngotde Firefox woɗnde e ngel noddirgel. Aɗa yiɗi seŋoraade ɗee konte?</string>
<!-- text for the button to confirm automatic sign-in -->
<string name="onboarding_firefox_account_auto_signin_confirm">Eey, seŋam</string>
<!-- text for the automatic sign-in button while signing in is in process -->
......@@ -787,6 +832,8 @@
<!-- text for tracking protection radio button option for standard level of blocking -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button">Gaadanteejo</string>
<!-- text for standard blocking option button description -->
<string name="onboarding_tracking_protection_standard_button_description">Ina daaƴa rewindotooɓe famarɓe kono ina yamira kelle yo loow no haanirta</string>
<!-- text for the private browsing onbording card button, that launches settings -->
<string name="onboarding_private_browsing_button">Uddit teelte</string>
<!-- text for the privacy notice onboarding card header -->
......@@ -822,8 +869,12 @@
<string name="sign_in_instructions"><![CDATA[E ordinateer maa, uddit Firefox e yah to <b>https://firefox.com/pair</b>]]></string>
<!-- Text shown for sign in pairing when ready -->
<string name="sign_in_ready_for_scan">Hebiima niiwtaade</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with pairing -->
<string name="sign_in_with_camera">Seŋoro kameraa maa</string>
<!-- Text shown for settings option for sign with email -->
<string name="sign_in_with_email">Huutoro ɗoo iimeel</string>
<!-- Option to continue signing out of account shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_disconnect">Seŋtondir</string>
<!-- Option to cancel signing out shown in confirmation dialog to sign out of account -->
<string name="sign_out_cancel">Haaytu</string>
......@@ -837,13 +888,27 @@
<string name="preference_enhanced_tracking_protection">Ndeenka Dewindol Ƴellitiika</string>
<!-- Title for the description of enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_title">Wanngo tawo a rewindaaka</string>
<!-- Description of enhanced tracking protection. The first parameter is the name of the application (For example: Fenix) -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation">Mooftan hoore maa keɓe maa. %s ina reen maa e ko heewi e rewindotooɓe ɓurɓe wooweede rewooɓe e maa e ceŋogol.</string>
<!-- Text displayed that links to website about enhanced tracking protection -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_explanation_learn_more">Ɓeydu humpito</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the standard protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_standard_option">Gaadanteejo</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the strict protection settings -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_strict">Ƴagguɗo</string>
<!-- Header for categories that are being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies">Kuukiije</string>
<!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_2">Kuukiije iwɗe e geese ɗe njillaaka</string>
<!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_3">Kuukiiji goɗɗi ɗii kala (ina mbaawi saabaade taƴondiral e lowe geese)</string>
<!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for cookies-->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_cookies_4">Kuukiiji ɗii kala (ina mbaawi saabaade taƴondiral e lowe geese)</string>
<!-- Preference for enhanced tracking protection for the custom protection settings for tracking content -->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_tracking_content">Dewindagol loowdi</string>
<!-- Option for enhanced tracking protection for the custom protection settings for tracking content-->
<string name="preference_enhanced_tracking_protection_custom_tracking_content_1">Nder tabbe ɗee fof</string>
<string name="enhanced_tracking_protection_blocked">Faddaama</string>
<!-- Header for categories that are being not being blocked by current Enhanced Tracking Protection settings -->
<string name="enhanced_tracking_protection_allowed">Yamiraama</string>
......@@ -991,4 +1056,4 @@
<string name="login_deletion_confirmation">Aɗa yenanaa yiɗde momtude ndee seŋorde?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Momtu</string>
</resources>
</resources>
......@@ -1132,6 +1132,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Tuki</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Kaatumiset</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Tietosuojakäytäntö</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1368,8 +1370,26 @@
<string name="certificate_info_verified_by">Varmentanut: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Poista</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Muokkaa</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">Haluatko varmasti poistaa tämän kirjautumistiedon?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Poista</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Kirjautumistietojen valinnat</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">Muokattava tekstikenttä kirjautumisen verkkosivua varten.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">Muokattava tekstikenttä kirjautumisen käyttäjätunnusta varten.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">Muokattava tekstikenttä kirjautumisen salasanaa varten.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Tallenna muutokset kirjautumistietoihin.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Hylkää muutokset</string>
<!-- The page title for editing a saved login. -->
<string name="edit">Muokkaa</string>
<!-- The error message in edit login view when password field is blank. -->
<string name="saved_login_password_required">Salasana vaaditaan</string>
</resources>
......@@ -47,7 +47,7 @@
<string name="home_screen_shortcut_open_new_private_tab_2">Nova privatna kartica</string>
<!-- Heading for the Top Sites block -->
<string name="home_screen_top_sites_heading">Najpopularnije stranice</string>
<string name="home_screen_top_sites_heading">Omiljene stranice</string>
<!-- Browser Fragment -->
<!-- Content description (not visible, for screen readers etc.): Navigate to open tabs -->
......@@ -771,7 +771,7 @@
<!-- Text shown in snackbar when user closes all tabs -->
<string name="snackbar_tabs_closed">Kartice su zatvorene</string>
<!-- Text shown in snackbar when user adds a site to top sites -->
<string name="snackbar_added_to_top_sites">Dodano u top stranice!</string>
<string name="snackbar_added_to_top_sites">Dodano u omiljene stranice!</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes a private tab -->
<string name="snackbar_private_tab_closed">Privatna kartica je zatvorena</string>
<!-- Text shown in snackbar when user closes all private tabs -->
......@@ -1129,6 +1129,8 @@
<!-- About page link text to open support link -->
<string name="about_support">Podrška</string>
<!-- About page link text to list of past crashes (like about:crashes on desktop) -->
<string name="about_crashes">Rušenja</string>
<!-- About page link text to open privacy notice link -->
<string name="about_privacy_notice">Pravila privatnosti</string>
<!-- About page link text to open know your rights link -->
......@@ -1361,14 +1363,32 @@
<!-- Bookmark deletion confirmation -->
<string name="bookmark_deletion_confirmation">Sigurno želiš izbrisati ovu zabilješku?</string>
<!-- Browser menu button that adds a top site to the home fragment -->
<string name="browser_menu_add_to_top_sites">Dodaj u top stranice</string>
<string name="browser_menu_add_to_top_sites">Dodaj u omiljene stranice</string>
<!-- text shown before the issuer name to indicate who its verified by, parameter is the name of
the certificate authority that verified the ticket-->
<string name="certificate_info_verified_by">Potvrđeno od: %1$s</string>
<!-- Login overflow menu delete button -->
<string name="login_menu_delete_button">Izbriši</string>
<!-- Login overflow menu edit button -->
<string name="login_menu_edit_button">Uredi</string>
<!-- Message in delete confirmation dialog for logins -->
<string name="login_deletion_confirmation">Sigurno izbrisati ovu prijavu?</string>
<!-- Positive action of a dialog asking to delete -->
<string name="dialog_delete_positive">Izbriši</string>
<!-- The saved login options menu description. -->
<string name="login_options_menu">Opcije prijave</string>
<!-- The editable text field for a login's web address. -->
<string name="saved_login_hostname_description">Tekstualno polje za web adresu prijave koje se može uređivati.</string>
<!-- The editable text field for a login's username. -->
<string name="saved_login_username_description">Tekstualno polje za korisničko ime koje se može uređivati.</string>
<!-- The editable text field for a login's password. -->
<string name="saved_login_password_description">Tekstualno polje za lozinku koje se može uređivati.</string>
<!-- The button description to save changes to an edited login. -->
<string name="save_changes_to_login">Spremi izmjene prijave.</string>
<!-- The button description to discard changes to an edited login. -->
<string name="discard_changes">Odbaci izmjene</string>