GitLab is used only for code review, issue tracking and project management. Canonical locations for source code are still https://gitweb.torproject.org/ https://git.torproject.org/ and git-rw.torproject.org.

network-settings.dtd 5.96 KB
Newer Older
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
1
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Configuració de la xarxa Tor">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
2
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Connecta a Tor">
3 4
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Configuració de la xarxa Tor">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "S'està establint connexió">
5

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
6
<!-- For locale picker: -->
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
7 8
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Llengua del navegador Tor">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Sel·leccioneu una llengua">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
9

10 11
<!-- For "first run" wizard: -->

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
12 13
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Feu clic a «Connectar» per a connectar a Tor.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Feu clic a «Configura» per a ajustar la configuració de la xarxa si esteu en un país que censura Tor (com ara Egipte, Xina, Turquia) o si us esteu connectant des d'una xarxa privada que requereix un servidor intermediari.">
14
<!ENTITY torSettings.configure "Configura">
15
<!ENTITY torSettings.connect "Conecta't">
16 17 18 19

<!-- Other: -->

<!ENTITY torsettings.startingTor "Esperant a Tor per començar...">
20
<!ENTITY torsettings.restartTor "Reinicia Tor">
21
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Reconfigura">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
22

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
23
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Heu configurat ponts Tor o heu introduït una configuració de servidor intermediari local.&#160; Per a connectar-vos directament a la xarxa Tor, cal eliminar aquestes preferències.">
24
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Elimina les preferències i connecta">
25 26 27 28

<!ENTITY torsettings.optional "Opcional
">

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
29
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Utilitzo un servidor intermediari per a accedir a Internet">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
30
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Tipus de Servidor intermediari">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
31
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "seleccioneu un tipus de servidor intermediari">
32
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adreça">
33
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Adreça IP o nom del host">
34
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
35
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Nom d’usuari">
36
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Contrasenya">
37 38 39
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
40
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Aquest ordinador va a través d'un tallafoc que només permet connexions a certs ports">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
41
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Ports permesos">
42 43 44
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor està censurat al meu país">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Seleccioneu un pont predefinit">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "seleccioneu un pont">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
45 46 47 48 49 50 51
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Sol·licita un pont a torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Introduïu els caràcters de la imatge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Obtén un repte nou">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Tramet">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Proveeix un pont conegut">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Introdueix informació d'un pont d'una font fiable.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "introduïu adreça:port (un per línia)">
52

53
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copia el registre de Tor al porta-retalls">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
54

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
55
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Ajuda del servidor intermediari">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
56
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Pot ser necessari un servidor intermediari local quan us connecteu a través de la xarxa d'una empresa, escola o universitat.&#160;Si no esteu segur de necessitar un servidor intermediari, mireu els paràmetres d'un altre navegador o comproveu la configuració de xarxa del vostre sistema.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
57

58
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ajuda per als repetidors de pont">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
59 60
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Els ponts són repetidors no llistats que fan més difícil el bloqueig de connexions a la xarxa Tor.&#160; Cada tipus de pont usa un mètode diferent per a evitar la censura.&#160; Els tipus OBFS fan passar el vostre tràfic com a soroll aleatori, mentre que els MEEK fan que paregui que es connecta a un altre servei diferent a Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Depenent de com intente bloquejar Tor cada país, alguns ponts poden funcionar correctament en certs països però no en altres.&#160; Si no esteu segurs de quins ponts funcionen al vostre país, visiteu torproject.org/about/contact.html#support">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
61 62

<!-- Progress -->
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
63
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Espereu mentre establim una connexió amb la xarxa Tor.&#160; Això pot tardar uns minuts.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
64 65 66

<!-- #31286 about:preferences strings  -->
<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
67 68
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Configuració del Tor">
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "El navegador Tor encamina el vostre trànsit cap a la xarxa Tor, gestionada per milers de voluntaris de tot el món." >
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
69 70
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Aprèn més">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Ponts">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
71 72
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Els ponts us ajuden a accedir a la xarxa Tor en llocs on Tor està bloquejat. Depenent d'on sigueu, un pont pot funcionar millor que un altre.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Utilitza un pont">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
73
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Sol·licita un pont nou...">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
74
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Proporciona un pont">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
75
<!ENTITY torPreferences.advanced "Avançat">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
76 77 78 79
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Configureu la manera en què el navegador Tor es connecta a Internet.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Valors separats per comes">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Sol·licita un pont">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "S'està contactant amb el BridgeDB. Espereu.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
80 81
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Resolgueu el CAPTCHA per a sol·licitar un pont.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "La solució no és correcta. Torneu a provar-ho.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
82 83 84
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "Mostra els registres de Tor.">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "Mostra els registres…">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Registres del Tor">