Unverified Commit 20549ce1 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent 2b89cfe9
......@@ -43,7 +43,7 @@ torlauncher.no_bridges_available=No hi ha ponts disponibles ara mateix.
torlauncher.connect=Connecta
torlauncher.restart_tor=Reinicia Tor
torlauncher.quit=Tanca
torlauncher.quit=Surt
torlauncher.quit_win=Surt
torlauncher.done=Fet
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Idioma del Navegador Tor">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Por favor selecciona un idioma ">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Por favor seleccioná un idioma ">
<!-- For "first run" wizard: -->
......@@ -52,11 +52,11 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Copiar la bitácora Tor al Portapapeles">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Ayuda para Proxy">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Un proxy local puede ser necesitado cuando te estés conectando a través de una red de una compañía, escuela o universidad.&#160;Si no estás seguro si un proxy es necesario, mirá los ajustes de Internet en otro navegador o revisá tus ajustes de red del sistema.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Un proxy local puede ser necesario cuando te estés conectando a través de una red de una compañía, escuela o universidad.&#160;Si no estás seguro si un proxy es necesario, mirá los ajustes de Internet en otro navegador o revisá tus ajustes de red del sistema.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Ayuda para relevo puente">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Puentes son relevos no listados que hacen más dificultoso bloquear conexiones a la red de Tor.&#160; Cada uno de los tipos de puente usa un método diferente para evitar censura.&#160; Los obfs hacen que tu tráfico parezca ruido aleatorio, y los meek hacen que tu tráfico parezca que se está conectando a otro servicio en vez de Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Por la manera en que ciertos países intentan bloquear a Tor, ciertos puentes funcionan en ciertos países pero no otros.&#160; Si no estás seguro acerca de cuáles puentes funcionan en tu país, visitá torproject.org/about/contact.html#support">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Por favor, espere mientras establecemos una conexión a la red Tor.&#160; Puede tardar varios minutos.">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Por favor, esperá mientras establecemos una conexión a la red de Tor.&#160; Puede tardar varios minutos.">
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor hálózati beállítások">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Csatalkozás a Tor-hoz">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Csatlakozás a Tor-hoz">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor hálózati beállítások">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Kapcsolat létrehozása">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser nyelv">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Kérlek válassz egy nyelvet.">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Kérk válasszon egy nyelvet.">
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Kattintson a &quot;Csatlakozásra&quot; hogy csatlakozzon a Tor-hoz.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Click “Configure” to adjust network settings if you are in a country that censors Tor (such as Egypt, China, Turkey) or if you are connecting from a private network that requires a proxy.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Kattintson a &quot;Konfigurálásra&quot; hogy változtasson a hálózati beállításokon, amennyiben olyan országban él amelyek cenzúrázzák a Tor-t, (mint például Egyiptom, Kína, Törökország) vagy amennyiben olyan privát hálózatról kíván csatlakozni, amelynek proxy-ra van szüksége.">
<!ENTITY torSettings.configure "Beállít">
<!ENTITY torSettings.connect "Csatlakozás">
......@@ -36,27 +36,27 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "A számítógép egy tűzfalon keresztül kommunikál ami csak adott portokon keresztül engedélyezi a kapcsolatotokat.">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "A számítógép egy tűzfalon keresztül kommunikál, ami csak adott portokon keresztül engedélyezi a kapcsolatotokat.">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Engedélyezett portok:">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "A Tor cenzúrázva van az országomban">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Válasszon ki egy beépített hidat">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "Válasszon ki egy hidat">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Híd kérése a torproject.org-tól">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Adja meg a karaktereket amik a fenti képen láthatóak">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Új rejtvény kérése">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Elküld">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Provide a bridge I know">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter bridge information from a trusted source.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port (one per line)">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Általam ismert híd megadása">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Adja meg a megbízható helyről származó híd adatokat.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "írja be cím:port (egyet soronként)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "A Tor log Vágólapra másolása">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Proxy segítség">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Egy helyi proxy lehet szükséges amennyiben olyan hálózaton keresztül csatlakozik amely, cégen, iskolán, vagy egyetemi hálózaton megy keresztül. &#160;Ha nem biztos benne, hogy szükséges-e proxyt beállítani, akkor nézze meg egy másik böngésző vagy a rendszer hálózati beállításait.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Híd kapcsoló súgó">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.&#160; Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.&#160; The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Because of how certain countries try to block Tor, certain bridges work in certain countries but not others.&#160; If you are unsure about which bridges work in your country, visit torproject.org/about/contact.html#support">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Híd csomópont súgó">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "A hidak olyan nem listázott csomópontok, amik megnehezítik a Tor kapcsolatok blokkolását.&#160; Minden hídtípus más módszert használ a cezúra elhárítására.&#160; Az obfs fajták a hálózati forgalmat zajnak álcázzák, a meek fajták pedig egy adott szolgáltatáshoz kapcsolódásnak látszanak a Tor szolgáltatás helyett.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Annak a módja alapján, hogy egyes országok hogyan blokkolják a Tor-t, bizonyos hidak bizonyos országokban működnek, de másokban nem.&#160; Ha nem bztos abban, hogy mely hidak működnek az Ön országában, látogassa meg a torproject.org/about/contact.html#support oldalt.">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Kérlek várj, amíg létrehozunk egy kapcsolatot a Tor hálózathoz.&#160; Ez eltarthat néhány percig.">
......@@ -26,20 +26,20 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Meg kell adnia egy IP címet, vagy egy gép
torlauncher.error_proxy_type_missing=Ki kell választania a proxy típusát.
torlauncher.error_bridges_missing=Meg kell adnia egy vagy több hidat.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Ki kell választanod egy átviteli típust a felkínált hidakhoz.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Kérjük kérjen egy hidat,
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Nincs egy híd sem aminek az átviteli típusa %S elérhető lenne. Kérlek módosítsd a beállításaidat.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(működik Kínában)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(működik Kínában)
torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
torlauncher.request_a_bridge=Híd kérése...
torlauncher.request_a_new_bridge=Új híd kérése...
torlauncher.contacting_bridgedb=Kapcsolódás a hídadatbázishoz. Kérjük várjon.
torlauncher.captcha_prompt=Oldjon meg egy CAPTCHA-t a híd kéréséhez.
torlauncher.bad_captcha_solution=A megoldás nem helyes. Kérjük próbálja újra.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Sikertelen a híd beszerzése a hídadatbázisból.\n\n%S
torlauncher.no_meek=A böngésző nincs meek-re konfigurálva, ami szükséges a hidak beszerzéséhez.
torlauncher.no_bridges_available=Nincsenek most elérhető hidak. Sajnáljuk.
torlauncher.connect=Csatlakozás
torlauncher.restart_tor=Tor újraindítása
......@@ -73,6 +73,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=nincs út a kiszolgálóhoz
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=írás/olvasás hiba
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=hiányzó becsatlakoztatható átvitel
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=A kapcsolat a szerverhez elveszett.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Sikertelen a csatlakozás a szerverhez.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Sikertelen a csatlakozás a proxy-hoz.
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Afrita atvikaskrá Tor á klippispjald">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Hjálp fyrir milliþjóna">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network.&#160;If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Hugsanlega þarf að nota staðværan milliþjón (proxy) þegar tengst er í gegnum net fyrirtækis, skóla eða stofnunar.&#160;Ef þú ert ekki viss hvort þurfi að nota milliþjón, kíktu þá á netstillingarnar í einhverjum öðrum vafra eða á uppsetningu netsins í stýrikerfinu þínu.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Hjálp fyrir brúaendurvarpa">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.&#160; Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.&#160; The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment