Commit 4f593816 authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Release preparations for 0.2.21.8

Translations update and version bump
parent 60c2bd8b
......@@ -55,7 +55,7 @@
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "اگر از طریق شبکه‌ی یک شرکت، مدرسه، یا دانشگاه به اینترنت متصل می‌شوید، ممکن است احتیاج به یک پروکسی داخلی داشته باشید. اگر از احتیاج به پروکسی داخلی مطمئن نیستید، به تنظیمات شبکه یک مرورگر دیگر یا تنظیمات شبکه سیستم خود نگاه کنید.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "کمک برای پل ارتباطی">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "پل‌ها رله‌هایی فهرست نشده هستند که مسدودیت ارتباط به شبکه Tor را سخت‌تر می‌کنند.&#160; هر نوعی از پل از روش مختلفی برای مقابله با سانسور استفاده می‌کند.&#160; نوع obgs ترافیک شما را شبیه نویزهای راندوم نشان می‌دهند و نوع meek ترافیک شما را به جای اتصال به Tor، در حال اتصال به آن خدمات نشان می‌دهد.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "پل‌ها رله‌هایی فهرست نشده هستند که مسدودیت ارتباط به شبکه Tor را سخت‌تر می‌کنند.&#160; هر نوعی از پل از روش مختلفی برای مقابله با سانسور استفاده می‌کند.&#160; نوع obfs ترافیک شما را شبیه نویزهای راندوم نشان می‌دهند و نوع meek ترافیک شما را به جای اتصال به Tor، در حال اتصال به آن خدمات نشان می‌دهد.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "به دلیل اینکه بعضی کشورها سعی بر مسدودسازی Tor دارند، بعضی از پل‌ها فقط در این کشورها کار می‌کنند.&#160; اگر مطمئن نیستید که کدام پل‌ها در کشور شما کار می‌کنند، اینجا را ببینید torproject.org/about/contact.html#support">
<!-- Progress -->
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "मैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए प्रॉक्सी का उपयोग करता हूं">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "प्रॉक्सी प्रकार">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "प्रॉक्सी प्रकार का चयन करें">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Address">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "पता">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP पता या मेजबाननाम">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Username">
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Kapcsolat létrehozása">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser nyelv">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Böngésző nyelv">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Kérjük válasszon egy nyelvet.">
<!-- For "first run" wizard: -->
......
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Tor Indító
torlauncher.tor_exited_during_startup=A Tor kilépett indulásnál. Ez lehet egy hiba miatt a torrc fájlodban, a Tor vagy másik program hibája miatt a rendszereden, vagy hibás hardver miatt. Amíg nem javítja ki a mögöttes problémát és indítja újra a Tor-t, addig a Tor Browser nem fog elindulni.
torlauncher.tor_exited=A Tor váratlanul kilépett. Ez bekövetkezhet a Tor-ban található hibából, egy a rendszeren található másik programból, vagy hibás hardverből. Amíg nem indítja újra a tor-t addig a Tor Browser nem ér el semmilyen oldalt. Ha a hiba folyamatosan fennáll, kérjük küldje le a Tor Log-ot a támogatási csoportnak.
torlauncher.tor_exited_during_startup=A Tor kilépett indulásnál. Ez lehet egy hiba miatt a torrc fájlodban, a Tor vagy másik program hibája miatt a rendszereden, vagy hibás hardver miatt. Amíg nem javítja ki a mögöttes problémát és indítja újra a Tor-t, addig a Tor Böngésző nem fog elindulni.
torlauncher.tor_exited=A Tor váratlanul kilépett. Ez bekövetkezhet a Tor-ban található hibából, egy a rendszeren található másik programból, vagy hibás hardverből. Amíg nem indítja újra a tor-t addig a Tor Böngésző nem ér el semmilyen oldalt. Ha a hiba folyamatosan fennáll, kérjük küldje le a Tor Log-ot a támogatási csoportnak.
torlauncher.tor_exited2=A Tor újraindítása nem fogja bezárni a böngésző füleket.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Nem lehetséges csatlakozni a Tor vezérlő portjára
torlauncher.tor_failed_to_start=Nem sikerült elindulnia a Tor-nak.
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "I use a proxy to connect to the Internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "select a proxy type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Address">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Naslov">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP naslov ali ime domene">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Vrata">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Username">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment