Commit 7ce65a54 authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Release preparations for 0.2.21.6

Translations update and version bump
parent 7e77a32b
......@@ -16,7 +16,7 @@ torlauncher.unable_to_start_tor=No s'ha pogut iniciar Tor.\n%S
torlauncher.tor_missing=Falta l'executable de Tor.
torlauncher.torrc_missing=El fitxer torrc no hi és i no s'ha pogut crear.
torlauncher.datadir_missing=La carpeta de dades de Tor no existeix i no s'ha pogut crear.
torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does not exist and could not be created.
torlauncher.onionauthdir_missing=El directori d'autenticació Tor onion no existeix o no s'ha pogut crear.
torlauncher.password_hash_missing=Ha fallat l'obtenció de la contrasenya hash.
torlauncher.failed_to_get_settings=No s'ha pogut obtenir la configuració de Tor\n%S
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Etablerer en forbindelse">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser-sprog">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Sprog for Tor Browser">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Vælg venligst et sprog.">
<!-- For "first run" wizard: -->
......@@ -20,13 +20,13 @@
<!ENTITY torsettings.restartTor "Genstart Tor">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Genkonfigurer">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Du har konfigureret Tor-broer eller du har indtastet lokale proxyindstillinger.&#160; For at kunne foretage direkte forbindelse til Tor-netværket, skal disse indstillinger fjernes.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Du har konfigureret Tor-broer eller du har indtastet lokale proxyindstillinger.&#160; For at kunne foretage direkte forbindelse til Tor-netværket, skal indstillingerne fjernes.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Fjern indstillinger og opret forbindelse">
<!ENTITY torsettings.optional "Valgfri">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Jeg bruger en proxy til at oprette forbindelse til internettet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy-type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxytype">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "vælg en proxytype">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresse">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP-adresse eller værtsnavn">
......@@ -36,7 +36,7 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP/HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Computeren går gennem en firewall som kun tillader forbindelse til bestemte porte">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Computeren går gennem en firewall som kun tillader forbindelser til bestemte porte">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Tilladte porte">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor er censureret i mit land">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Vælg en indbygget bro">
......
### Copyright (c) 2020, The Tor Project, Inc.
### See LICENSE for licensing information.
torlauncher.error_title=Tor starter
torlauncher.error_title=Tor-opstarter
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor lukkede under opstart. Det kan skyldes en fejl i din torrc-fil, en fejl i Tor eller et andet program på dit system, eller hardwarefejl. Tor Browser vil ikke starte, før du løser det underliggende problem og genstarter Tor.
torlauncher.tor_exited=Tor lukkede uventet. Dette kan skyldes en fejl i selve Tor, et andet program i dit system eller en hardware-fejl. Tor Browser vil ikke være i stand til at forbinde til noget som helst websted før du genstarter Tor. Send en kopi af din Tor-log til support-teamet hvis problemet fortsætter.
torlauncher.tor_exited2=Fanebladene i din browser vil ikke blive lukket ved af at du genstarter Tor.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunne ikke oprette forbindelse til Tor kontrol-porten.
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor afsluttede under opstart. Det kan skyldes en fejl i din torrc-fil, en fejl i Tor eller et andet program på dit system, eller fejl i hardware. Tor Browser starter ikke før du løser det underliggende problem og genstarter Tor.
torlauncher.tor_exited=Tor afsluttede uventet. Det kan skyldes en fejl i selve Tor, et andet program i dit system eller fejl i hardware. Tor Browser vil ikke være i stand til at nå nogen websteder før du genstarter Tor. Send en kopi af din Tor-log til supportteamet hvis problemet fortsætter.
torlauncher.tor_exited2=Hvis du genstarter Tor, så lukkes fanebladene i din browser.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunne ikke oprette forbindelse til Tor-kontrolport.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kunne ikke starte.
torlauncher.tor_control_failed=Det lykkedes ikke at tage kontrol over Tor.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor kunne ikke etablere en forbindelse til Tor-netværket.
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S fejlede (%2$S).
torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S mislykkedes (%2$S).
torlauncher.unable_to_start_tor=Kan ikke starte Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Kunne ikke finde Tor-programmet.
torlauncher.tor_missing=Tor-kørbaren mangler.
torlauncher.torrc_missing=torrc-filen mangler og kunne ikke oprettes.
torlauncher.datadir_missing=Tor-datamappen findes ikke og kunne ikke oprettes.
torlauncher.onionauthdir_missing=Tor-onionautentifikationsmappen findes ikke og kunne ikke oprettes.
torlauncher.password_hash_missing=Kunne ikke finde hash-værdi af adgangskode.
torlauncher.password_hash_missing=Kunne ikke hente hashed adgangskode.
torlauncher.failed_to_get_settings=Kan ikke hente Tor-indstillingerne..\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Kan ikke gemme Tor-indstillingerne.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Kontroller venligst at Tor kører.
torlauncher.ensure_tor_is_running=Sørg venligst for at Tor kører.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du skal angive både IP-adresse eller værtsnavn og en port, for at konfigurere Tor til at bruge en proxy som forbindelse til internettet.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Du skal vælge proxytypen:
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du skal både angive en IP-adresse, eller værtsnavn og et portnummer, for at konfigurere Tor til at bruge en proxy til at få adgang til internettet.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Du skal vælge proxytypen.
torlauncher.error_bridges_missing=Du skal angive en eller flere broer.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du skal vælge en transporttype for de tildelte broer.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du skal vælge en transporttype til de tildelte broer.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Anmod venligst om en bro.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Ingen tildelte broer med transporttypen %S er tilgængelige. Justér venligst dine indstillinger.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Ingen tildelte broer med transporttypen %S er tilgængelige. Juster venligst dine indstillinger.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(virker i kina)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(virker i kina)
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(virker i Kina)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(virker i Kina)
torlauncher.request_a_bridge=Anmod om en bro…
torlauncher.request_a_new_bridge=Anmod om en ny bro…
......@@ -40,7 +40,7 @@ torlauncher.captcha_prompt=Løs CAPTCHA'en for at anmode om en bro.
torlauncher.bad_captcha_solution=Løsningen er ikke korrekt. Prøv venligst igen.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Kan ikke hente en bro fra BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=Browseren er ikke konfigureret til meek, som behøves for at hente broer.
torlauncher.no_bridges_available=Der er ingen broer tilgængelige på nuværende tidspunkt. Beklager.
torlauncher.no_bridges_available=Der er på nuværende tidspunkt ingen broer tilgængelige. Beklager.
torlauncher.connect=Opret forbindelse
torlauncher.restart_tor=Genstart Tor
......@@ -48,10 +48,10 @@ torlauncher.quit=Afslut
torlauncher.quit_win=Afslut
torlauncher.done=Færdig
torlauncher.forAssistance=For at få hjælp, kontakt %S
torlauncher.forAssistance2=For at få hjælp, besøg %S
torlauncher.forAssistance=Få hjælp ved at kontakte %S
torlauncher.forAssistance2=Få hjælp ved at besøge %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen er gennemført. %S logbeskeder er klar til at blive indsæt i en tekstredigering eller en e-mail.
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen gennemført. %S logmeddelelser er klar til at blive indsæt i en tekstredigering eller en e-mailmeddelelse.
torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starter
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Opretter forbindelse til bro
......@@ -62,19 +62,19 @@ torlauncher.bootstrapStatus.conn=Opretter forbindelse til et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Forbundet til et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Forhandler med et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Færdig med at forhandle med et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Etablerer en krypteret mappe forbindelse
torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Etablerer en forbindelse for krypteret mappe
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Henter netværksstatus
torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Indlæser netværksstatus
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Indlæser nøglecentercertifikater
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Anmoder om relæ information
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Anmoder om relæinformation
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Indlæser relæinformation
torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Færdig med at indlæse relæinformation
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til bro
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Bygger kredsløb: Forbundet til bro
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til proxy
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kredsløb: Forbundet til proxy
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kredsløb: Forbundet til Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kredsløb: Forbundet til et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Bygger kredsløb: Forhandler med et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Bygger kredsløb: Færdig med at forhandle med et Tor-relæ
torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Bygger kredsløb: Etablerer et Tor-kredsløb
......@@ -85,11 +85,11 @@ torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=forbindelse afvist
torlauncher.bootstrapWarning.misc=diverse
torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=utilstrækkelige ressourcer
torlauncher.bootstrapWarning.identity=identitet matcher ikke
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=forbindelse timeout
torlauncher.bootstrapWarning.timeout=forbindelse fik timeout
torlauncher.bootstrapWarning.noroute=ingen rute til vært
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=læse/skrive fejl
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=fejl ved læse/skrive
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=mangler udskiftelig transport
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Mistede forbindelsen til serveren.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Forbindelsen til serveren blev tabt.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Kunne ikke oprette forbindelse til serveren.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Kunne ikke oprette forbindelse til proxyen.
......@@ -68,13 +68,13 @@
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Loe lähemalt">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Sillad">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Bridges help you access the Tor Network in places where Tor is blocked. Depending on where you are, one bridge may work better than another.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Use a bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Taotle uut Silda…">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Provide a bridge">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Kasuta silda">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Taotle uut silda…">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Paku silda">
<!ENTITY torPreferences.advanced "Peenhäälestus">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Configure how Tor Browser connects to the internet.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Comma-separated values">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Request Bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Taotle silda">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Contacting BridgeDB. Please Wait.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Lahenda CAPTCHA, et taotleda silda.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "The solution is not correct. Please try again.">
......
......@@ -54,8 +54,8 @@ torlauncher.forAssistance2=Abi saamiseks külasta %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Sillaga ühendamine
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Sillaga ühendatud
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
......
......@@ -45,7 +45,7 @@
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Saisissez les caractères de l’image">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Obtenir un nouveau test">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Envoyer">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Utiliser un pont que je connais">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Indiquer un pont que je connais">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Saisir des renseignements de pont provenant d’une source fiable">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type adresse:port (un par ligne)">
......
......@@ -5,79 +5,79 @@
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Jezik Tor preglednika">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Odaberite jezik">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Odaberi jezik">
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Za povezivanje s Tor-om kliknite &quot;Poveži se&quot;">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Ako ste u zemlji koja cenzurira Tor (kao Egipat, Kina, Turska) ili ste spojeni preko privatne mreže za koju je potrebno proxy, kliknite &quot;Podesi&quot; kako biste promijenili postavke mreže.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Za povezivanje s Torom, pritisni „Poveži se">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Ako si u zemlji koja cenzurira Tor (kao Egipat, Kina, Turska) ili si spojen/a preko privatne mreže za koju je potreban poslužitelj, promijeni postavke mreže pritiskom na „Podesi”.">
<!ENTITY torSettings.configure "Podesi">
<!ENTITY torSettings.connect "Poveži se">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Čekanje na pokretanje Tor-a…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Ponovno pokreni Tor">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Ponovno podesi">
<!ENTITY torsettings.startingTor "Čekanje na pokretanje Tora …">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Ponovo pokreni Tor">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Ponovo podesi">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Konfigurirali ste Tor mostove ili ste unijeli postavke lokalnog proxya.&#160; Kako bi ostvarili direktnu vezu s Tor mrežom, ove postavke moraju biti uklonjene.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Obriši postavke i poveži se">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Postavio/la si Tor mostove ili si upisao/la postavke lokalnog poslužitelja.&#160; Za ostvarivanje direktne veze s Tor mrežom, moraš ukloniti te postavke.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Ukloni postavke i poveži se">
<!ENTITY torsettings.optional "Neobavezno">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Koristim proxy za spajanje na internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "odaberite tip proxy-a">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Address">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adresa ili poslužitelj">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Koristim poslužitelja za povezivanje na internet">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Vrsta poslužitelja">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "odaberi vrstu poslužitelja">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresa">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adresa ili ime računala">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Korisničko ime">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Lozinka">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Ovo raučunalo ide kroz vatrozid koji dozvoljava veze samo preko pojedinih portova.">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Allowed Ports">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Ovo računalo ide kroz vatrozid koji dozvoljava veze samo s određenim portovima">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Dozvoljeni portovi">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor je cenzuriran u mojoj zemlji">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Odaberite ugrađeni most">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "odaberite most">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Zatražite most od torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Unesite znakove sa slike">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Dobijte novi izazov">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Odaberi ugrađeni most">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "odaberi most">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Zatraži most od torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Upiši znakove sa slike">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Nabavi novi izazov">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Pošalji">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Pružaj mi most koji poznajem">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Unesite informacije o mostu sa pouzdanog izvora.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "tip adresa:port (jedna po retku)">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Pruži mi most koji poznam">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Upiši podatke o mostu s pouzdanog izvora.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "upiši adresa:port (jednu po retku)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopiraj Tor zapisnik u međuspremnik">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Pomoć s proxy-em">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Ako se povezujete kroz mrežu tvrtke, škole ili sveučilišta moguće je da će vam trebati lokalni proxy.&#160;Ako niste sigurni treba li vam proxy, pregledajte postavke interneta u drugom pregledniku ili provjerite postavke mreže Vašeg sistema.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Pomoć poslužitelja">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Ako se povezuješ kroz mrežu tvrtke, škole ili sveučilišta moguće je da ćeš trebati lokalni poslužitelj.&#160;Ako ne znaš točno je li ti poslužitelj treba, pregledaj postavke interneta u jednom drugom pregledniku ili provjeri postavke mreže tvog sustava.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Pomoć s mostovima">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.&#160; Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.&#160; The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Because of how certain countries try to block Tor, certain bridges work in certain countries but not others.&#160; If you are unsure about which bridges work in your country, visit torproject.org/about/contact.html#support">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Mostovi su nenavedeni releji koji otežavaju blokiranje veza s Tor mrežom.&#160; Svaka vrsta mosta koristi drugačiju metodu kako bi se izbjegla cenzura.&#160; Obfs metode čine da tvoj promet izgleda kao slučajni šum, a meek metode čine da tvoj promet izgleda kao da se povezuje na tu uslugu, umjesto na Tor.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Budući da neke zemlje pokušavaju blokirati Tor, određeni mostovi djeluju u određenim zemljama, ali ne i u drugima.&#160; Ako ne znaš točno koji mostovi rade u tvojoj zemlji, posjeti torproject.org/about/contact.html#support">
<!-- Progress -->
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Molimo pričekajte dok uspostavljamo vezu sa Tor mrežom. &#160; Ovo može potrajati nekoliko minuta.">
<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Pričekaj dok uspostavljamo vezu s Tor mrežom. &#160; Ovo može potrajati nekoliko minuta.">
<!-- #31286 about:preferences strings -->
<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor Settings">
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Browser routes your traffic over the Tor Network, run by thousands of volunteers around the world." >
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Saznajte više">
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor postavke">
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor preglednik usmjerava tvoj promet na Tor mrežu, koju pokreću tisuće volontera širom svijeta." >
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Saznaj više">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Mostovi">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Bridges help you access the Tor Network in places where Tor is blocked. Depending on where you are, one bridge may work better than another.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Use a bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Request a New Bridge…">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Provide a bridge">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Mostovi pomažu pristupiti Tor-mreži na mjestima gdje je Tor blokiran. Ovisno o tome gdje se nalaziš, neki mostovi rade bolje od drugih.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Koristi most">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Zatraži novi most …">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Pruži most">
<!ENTITY torPreferences.advanced "Napredno">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Configure how Tor Browser connects to the internet.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Comma-separated values">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Request Bridge">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Contacting BridgeDB. Please Wait.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Solve the CAPTCHA to request a bridge.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "The solution is not correct. Please try again.">
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "View the Tor logs.">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "View Logs…">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor Logs">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Podesi način povezivanja Tor preglednika na internet.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Zarezom odvojene vrijednosti">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Zatraži most">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Kontaktiranje baze podataka BridgeDB. Pričekaj.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Riješi CAPTCHA za traženje mosta.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "Rješenje nije ispravno. Pokušaj ponovo.">
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "Pogledaj log-zapise Tora.">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "Pogledaj log-zapise …">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Log-zapisi Tora">
### Copyright (c) 2020, The Tor Project, Inc.
### See LICENSE for licensing information.
torlauncher.error_title=Tor Launcher
torlauncher.error_title=Tor pokretač
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor je izašao usred pokretanja. Do toga može doći zbog greške u Vašoj torrc datoteci, greške u Toru ili drugom programu u Vašem sustavu ili zbog neispravnog hardwarea. Dok ne popravite inicijalni problem i ponovno pokrenete Tor, Tor Browser se neće pokrenuti.
torlauncher.tor_exited=Tor je neočekivano izašao. Ovo bi moglo biti zbog greške u samom Toru, drugog programa na Vašem sustavu ili neispravnog hardwarea. Dok ne pokrenete Tor ponovno, Tor Browser neće biti u mogućnosti pristupiti web stranicama. Ako problem ustraje, molimo Vas da pošaljete kopiju Vašeg Tor zapisa timu za podršku.
torlauncher.tor_exited2=Ponovno pokretanje Tora neće zatvoriti Vaše kartice u pregledniku.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Nije se moguće spojiti na Torov upravljački port.
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor je izašao usred pokretanja. Do toga može doći zbog greške u tvojoj torrc datoteci, greške u Toru ili drugom programu u tvom sustavu ili zbog neispravnog hardvera. Sve dok ne popraviš osnovni problem i ponovo pokreneš Tor, Tor preglednik se neće pokrenuti.
torlauncher.tor_exited=Tor je neočekivano izašao. Možda zbog greške u samom Toru, zbog jednog drugog programa na tvom sustavu ili zbog neispravnog hardvera. Sve dok ne pokreneš Tor ponovno, Tor preglednik neće moći pristupiti web stranicama. Ako problem ustraje, pošalji kopiju tvog Tor zapisa timu za podršku.
torlauncher.tor_exited2=Ponovno pokretanje Tora neće zatvoriti kartice tvog preglednika.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Nije moguće spojiti se na Torov upravljački port.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor se nije uspio pokrenuti.
torlauncher.tor_control_failed=Preuzimanje kontrole nad Torom nije uspjelo.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor nije uspio uspostaviti Tor mrežnu vezu.
......@@ -16,31 +16,31 @@ torlauncher.unable_to_start_tor=Nije moguće pokrenuti Tor.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Nije moguće pronaći izvršni program za Tor.
torlauncher.torrc_missing=Torrc datoteka nedostaje i nije mogla biti stvorena.
torlauncher.datadir_missing=Direktorij s Tor podacima ne postoji i nije mogao biti stvoren.
torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does not exist and could not be created.
torlauncher.onionauthdir_missing=Direktorij Tor onion autentifikacije ne postoji i nije ga moguće stvoriti.
torlauncher.password_hash_missing=Nije moguće dobiti hash lozinke.
torlauncher.failed_to_get_settings=Nije moguće dobaviti Tor postavke.\n\n%S
torlauncher.failed_to_save_settings=Nije moguće spremiti Tor postavke.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Molimo osigurajte da je Tor pokrenut.
torlauncher.ensure_tor_is_running=Provjeri, da je Tor pokrenut.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Morate navesti i IP adresu ili ime računala i broj porta da biste konfigurirali Tor za korištenje proxya za pristup Internetu.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Morate odabrati tip proxya.
torlauncher.error_bridges_missing=Morate odrediti jedan ili više mostova.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Morate odabrati vrstu transporta za pružene mostove.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Nema dostupnih pruženih mostova koji imaju %S vrstu transporta. Molimo, prilagodite svoje postavke.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Moraš navesti i IP adresu ili ime računala i broj porta za konfiguriranje Tora0 za korištenje proxya za pristup internetu.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Moraš odabrati vrstu proxya.
torlauncher.error_bridges_missing=Moraš odrediti jedan ili više mostova.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Moraš odabrati vrstu transporta za pružene mostove.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Zatraži most.
torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Nema dostupnih pruženih mostova koji imaju %S vrstu transporta. Prilagodi svoje postavke.
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(radi u Kini)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(radi u Kini)
torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge
torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge
torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
torlauncher.request_a_bridge=Zatraži most
torlauncher.request_a_new_bridge=Zatraži novi most
torlauncher.contacting_bridgedb=Kontaktira se BridgeDB. Pričekaj.
torlauncher.captcha_prompt=Riješi CAPTCHA za traženje mosta.
torlauncher.bad_captcha_solution=Rješenje nije ispravno. Pokušaj ponovo.
torlauncher.unable_to_get_bridge=Neuspjelo dobivanje mosta od BridgeDB-a.\n\n%S
torlauncher.no_meek=Ovaj preglednik nije konfiguriran za meek, što je potrebno za dobivanje mostova..
torlauncher.no_bridges_available=Trenutačno nema mostova. Žao nam je.
torlauncher.connect=Spoji
torlauncher.restart_tor=Ponovno pokreni Tor
......@@ -48,36 +48,36 @@ torlauncher.quit=Prekini
torlauncher.quit_win=Izlaz
torlauncher.done=Gotovo
torlauncher.forAssistance=Za pomoć, kontaktirajte %S
torlauncher.forAssistance2=Za pomoć posjetite %S
torlauncher.forAssistance=Za pomoć kontaktiraj %S
torlauncher.forAssistance2=Za pomoć posjeti %S
torlauncher.copiedNLogMessages=Kopiranje završeno. %S Tor zapisi su spremni za lijepljenje u uređivač teksta ili email poruku.
torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Uspostavljanje enkriptirane veze na direktorij
torlauncher.bootstrapStatus.starting=Pokretanje
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Povezivanje s mostom
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Povezano s mostom
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Povezivanje s poslužiteljem
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Povezano s poslužiteljem
torlauncher.bootstrapStatus.conn=Povezivanje s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Povezano s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Pregovaranje s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Gotovo pregovaranje s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Uspostavljanje šifrirane veze direktorija
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Dohvaćanje statusa mreže
torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Učitavanje statusa mreže
torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Učitavanje certifikata autoriteta
torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Zahtjevanje informacija o releju
torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Učitavanje informacija o releju
torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Gotovo učitavanje informacija o releju
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Gradnja lanaca: Povezivanje s mostom
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Gradnja lanaca: Povezano s mostom
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Gradnja lanaca: Povezivanje s poslužiteljem
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Gradnja lanaca: Povezano s poslužiteljem
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Gradnja lanaca: Povezivanje s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Gradnja lanaca: Povezano s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Gradnja lanaca: Pregovaranje s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Gradnja lanaca: Gotovo pregovaranje s Tor relejem
torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Gradnja lanaca: Uspostavljanje Tor lanca
torlauncher.bootstrapStatus.done=Spojen na Tor mrežu!
torlauncher.bootstrapWarning.done=gotovo
......@@ -90,6 +90,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=nema rute do domaćina
torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=greška čitanja/pisanja
torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=nedostaje priključni transport
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Veza s poslužiteljem je izgubljena.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Neuspjelo povezivanje s poslužiteljem.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Neuspjelo povezivanje s proxijem.
......@@ -16,7 +16,7 @@ torlauncher.unable_to_start_tor=Tor іске қосылмады.\n\n%S
torlauncher.tor_missing=Tor орындаушысы жоқ.
torlauncher.torrc_missing=Torrc файлы жоқ және жасалмады.
torlauncher.datadir_missing=Tor деректер каталогы жоқ және жасалмады.
torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does not exist and could not be created.
torlauncher.onionauthdir_missing=Tor onion-ның түпнұсқалық растамасы жоқ және оны құру мүмкін емес.
torlauncher.password_hash_missing=Құпия сөзді алу сәтсіз аяқталды.
torlauncher.failed_to_get_settings=Tor параметрлерін шығарып алу мүмкін емес.\n\n%S
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Nettleser Språk">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Velg språk">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Vennligst velg et språk">
<!-- For "first run" wizard: -->
......@@ -26,8 +26,8 @@
<!ENTITY torsettings.optional "Valgfritt">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Jeg bruker en mellomtjener for å koble til Internett">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Mellomtjeningstype">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "velg en mellomtjenertype">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Mellomtjener-type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "velg en mellomtjener-type">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address " Adresse">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP-adresse, eller vertsnavn">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopier Tor-loggen til utklippstavlen">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Mellomtjenerhjelp">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "En lokal proxy kan være nødvendig når du kobler deg gjennom et firma, skole eller universitet nettverk.&#160; Hvis du ikke er sikker på om en proxy er nødvendig, kan du se på Internett-innstillingene i en annen nettleser eller kontrollere systemets nettverksinnstillinger.">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "En lokal mellomtjener kan være nødvendig når du kobler deg gjennom et firma, skole eller universitet nettverk.&#160; Hvis du ikke er sikker på om en mellomtjener er nødvendig, kan du se på Internett-innstillingene i en annen nettleser eller kontrollere systemets nettverksinnstillinger.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Hjelp med Bro-rutingsstafettoppsett">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Broer er ulistede rutingstafettoppsett som gjør det vanskeligere å blokkere tilkoblinger til Tor-nettverket.&#160; Hver type bro bruker en egen måte å unngå sensur.&#160; Obfs-broene får trafikken din til å se ut som tilfeldig støy, og de ydmyke broene får broene til å se ut som de kobler til en annen tjeneste enn Tor.">
......@@ -72,12 +72,12 @@
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Forespør ny bro…">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Gi en bro">
<!ENTITY torPreferences.advanced "Avansert">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Konfigurer hvordan Tor Browser kobles til internett.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Comma-separated values">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Konfigurer hvordan Tor-nettleseren kobles til internett.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Komma-separerte verdier">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Forespør en bro">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Kontakter BridgeDB. Vennligst vent.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Løs CAPTCHA-en for å forespørre en bro.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "Løsningen er ikke riktig. Vær så snill, prøv på nytt.">
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "Se Tor-loggene.">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "Vis logger...">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor Logger">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor logger">
......@@ -3,8 +3,8 @@
torlauncher.error_title=Tor-oppstarteren
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor ble avsluttet under oppstart. Dette kan ha sin årsak i en feil i din torrc-fil, en feil i Tor eller et annet program på din maskin, eller feilaktig maskinvare. Tor Nettleser vil ikke starte før det bakenforliggende problemet er ordnet og du har startet det på ny.
torlauncher.tor_exited=Tor avsluttet uventet. Dette kan skyldes en feil i Tor i seg selv, et annet program på systemet ditt eller feil maskinvare. Før du starter Tor på nytt, vil ikke Tor Nettleser kunne nå noen nettsteder. Hvis problemet vedvarer, kan du sende en kopi av Tor-loggen til brukerstøtte team.
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor ble avsluttet under oppstart. Dette kan ha sin årsak i en feil i din torrc-fil, en feil i Tor eller et annet program på din maskin, eller feilaktig maskinvare. Tor-nettleseren vil ikke starte før det bakenforliggende problemet er ordnet og du har startet det på ny.
torlauncher.tor_exited=Tor avsluttet uventet. Dette kan skyldes en feil i Tor i seg selv, et annet program på systemet ditt eller feil maskinvare. Før du starter Tor på nytt, vil ikke Tor-nettleseren kunne nå noen nettsteder. Hvis problemet vedvarer, kan du sende en kopi av Tor-loggen til brukerstøtte team.
torlauncher.tor_exited2=Omstart av Tor vil ikke lukke fanene dine.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunne ikke koble til Tor kontrollport.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kunne ikke starte.
......@@ -24,7 +24,7 @@ torlauncher.failed_to_save_settings=Kunne ikke lagre Tor-innstillinger.\n\n%S
torlauncher.ensure_tor_is_running=Sjekk at Tor kjører.
torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du må spesifisere både IP-adresse eller vertsnavn og et portnummer for å sette opp Tor til bruk med en mellomtjener for å koble til Internett.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Du må velge mellomtjenertypen.
torlauncher.error_proxy_type_missing=Du må velge mellomtjener-typen.
torlauncher.error_bridges_missing=Du må velge én eller flere broer.
torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du må velge en tilkoblingstype for de angitte broene.
torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Forespør en bro.
......@@ -56,8 +56,8 @@ torlauncher.copiedNLogMessages=Kopiering ferdig. %S Loggføringsmeldinger fra To
torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starter opp
torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Kobler til bro
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Koblet til broen
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Kobler til proxy
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Koblet til proxy
torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Kobler til mellomtjener
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Koblet til mellomtjener
torlauncher.bootstrapStatus.conn=Kobler til et Tor-relé
torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Koblet til et Tor-relé
torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Forhandler med et Tor-relé
......@@ -71,8 +71,8 @@ torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Laster inn rutingsstafettoppsett
torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Fullført lasting om relé informasjon
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Bygger kretser: Kobler til bro
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Bygger kretser: Koblet til bro
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kretser: Kobler til proxy
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kretser: Koblet til proxy
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kretser: Kobler til mellomtjener
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kretser: Koblet til mellomtjener
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kretser: Kobler til et Tor-relé
torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kretser: Koblet til et Tor-relé
torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Bygger kretser: Forhandler med et Tor-relé
......
......@@ -10,7 +10,7 @@
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Kliknij &quot;Połącz&quot;, aby połączyć się z Torem.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Kliknij &quot;Konfiguruj&quot;, aby dostosować ustawienia sieci, jeśli jesteś w kraju, który cenzuruje Tora (np. Egipt, Chiny, Turcja) lub jeśli łączysz się z prywatną siecią, która wymaga serwera proxy.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Kliknij &quot;Konfiguruj&quot;, aby dostosować ustawienia sieci, jeśli jesteś w kraju, który cenzuruje Tora (np. Egipt, Chiny, Turcja) lub jeśli łączysz się z prywatnej sieci, która wymaga serwera proxy.">
<!ENTITY torSettings.configure "Konfiguruj">
<!ENTITY torSettings.connect "Połącz">
......@@ -20,13 +20,13 @@
<!ENTITY torsettings.restartTor "Zrestartuj Tora">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Przekonfiguruj">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Skonfigurowałeś mosty Tora lub wprowadziłeś lokalne ustawienia serwera proxy.&#160; Aby nawiązać bezpośrednie połączenie do sieci Tor, ustawienia te muszą być usunięte.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Usuń Ustawienia i Połącz">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Skonfigurowałeś mostki Tora lub wprowadziłeś lokalne ustawienia serwera proxy.&#160; Aby nawiązać bezpośrednie połączenie do sieci Tor, ustawienia te muszą być usunięte.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Usuń ustawienia i połącz">
<!ENTITY torsettings.optional "(opcjonalnie)">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Używam proxy do łączenia się z Internetem">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Typ Proxy">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Używam serwera proxy do łączenia się z Internetem">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Typ serwera proxy">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "wybierz typ proxy">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adres">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Nazwa hosta lub adres IP">
......@@ -37,17 +37,17 @@
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Ten komputer pozwala na połączenie z ustalonymi portami">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Dozwolone Porty">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Dozwolone porty">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor jest ocenzurowany w moim kraju">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Wybierz wbudowany most">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "wybierz most">
<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Zażądaj mostu od torproject.org">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Wybierz wbudowany mostek">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "wybierz mostek">