Unverified Commit ed8c1e70 authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Translations update

parent 4e94cad7
......@@ -67,7 +67,7 @@
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Shfletuesi Tor e kalon trafikun tuaj përmes Rrjetit Tor, i mbajtur në këmbë nga mijëra vullnetarë anembanë botës." >
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Mësoni Më Tepër">
<!ENTITY torPreferences.quickstart "Nisje e shpejtë">
<!ENTITY torPreferences.quickstartDescription "Quickstart allows Tor Browser to connect automatically.">
<!ENTITY torPreferences.quickstartDescription "Quickstart-i i lejon Shfletuesit Tor të lidhet automatikisht.">
<!ENTITY torPreferences.quickstartCheckbox "Lidhu përherë automatikisht">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Ura">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Urat ju ndihmojnë të përdorni Rrjetin Tor në vende ku Tor-i është i bllokuar. Në varësi të vendit ku ndodheni, një urë mund të punojë më mirë se një tjetër.">
......
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Ağı Ayarları">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Tor Ağına Bağlan">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor Ağı Ayarları">
<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor ağı ayarları">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Tor ağı ile bağlantı kur">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor ağı ayarları">
<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Bağlantı kuruluyor">
<!-- For locale picker: -->
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser Dili">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser dili">
<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Lütfen bir dil seçin.">
<!-- For "first run" wizard: -->
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Tor ağı ile bağlantı kurmak için &quot;Bağlan&quot; üzerine tıklayın.">
<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Tor ağı ile bağlantı kurmak için &quot;Bağlantı kur&quot; üzerine tıklayın.">
<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Tor ağı ile bağlantı kurulmasını engelleyen bir ülkede bulunuyorsanız (Çin, İran, Suriye gibi) ya da vekil sunucu kullanılması gereken özel bir ağdan bağlantı kuruyorsanız, ağ ayarlarını yapmak için &quot;Yapılandır&quot; üzerine tıklayın.">
<!ENTITY torSettings.configure "Yapılandır">
<!ENTITY torSettings.connect "Bağlan">
<!ENTITY torSettings.connect "Bağlantı kur">
<!-- Other: -->
<!ENTITY torsettings.startingTor "Tor uygulamasının başlaması bekleniyor…">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor Uygulamasını Yeniden Başlat">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Yeniden Yapılandır">
<!ENTITY torsettings.restartTor "Tor uygulamasını yeniden başlat">
<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Yeniden yapılandır">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Tor Köprülerini yapılandırdınız ya da yerel vekil sunucu ayarları girdiniz.&#160; Tor ağı ile doğrudan bağlantı kurmak için bu ayarlar kaldırılmalıdır.">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Ayarları Kaldır ve Bağlan">
<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Ayarları kaldır ve bağlantı kur">
<!ENTITY torsettings.optional "İsteğe bağlı">
<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "İnternet bağlantısı kurmak için bir vekil sunucu kullanıyorum">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Vekil Sunucu Türü">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Vekil sunucu türü">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "vekil sunucu türünü seçin">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adres">
<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adresi ya da sunucu adı">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Kapı No">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Kullanıcı Adı">
<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Kapı no">
<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Kullanıcı adı">
<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Parola">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Bu bilgisayarda yalnız belirli kapı numaralarından bağlantı kurulmasına izin veren bir güvenlik duvarı bulunuyor">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Kullanılabilecek Kapı Numaraları">
<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Kullanılabilecek kapı numaraları">
<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Bulunduğum ülkede Tor ağı engelleniyor">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Hazır köprülerden seçilsin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "bir köprü seçin">
......@@ -45,16 +45,16 @@
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Görseldeki karakterleri yazın">
<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Yeni bir güvenlik kodu isteyin">
<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Gönder">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Bildiğim Bir Köprüyü Kullanacağım">
<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Bildiğim bir köprüyü kullanacağım">
<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Güvenli bir kaynaktan aldığınız köprü bilgilerini yazın.">
<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adres:kapı numarası şeklinde yazın (her satıra bir tane)">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Tor Günlüğünü Panoya Kopyala">
<!ENTITY torsettings.copyLog "Tor günlüğünü panoya kopyala">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Vekil Sunucu Yardımı">
<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Vekil sunucu yardımı">
<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Bir kurum, okul ya da üniversite ağı aracılığıyla bağlantı kurarken yerel bir vekil sunucu gereklidir.&#160;Bir vekil sunucu kullanıp kullanmamanız gerektiğinden emin değilseniz, bilgisayarınızın ağa bağlantı şeklini anlamak için aynı ağdaki başka bir web tarayıcısının İnternet ayarlarına bakın ya da sisteminizin ağ ayarlarını gözden geçirin.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Köprü Aktarıcı Yardımı">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Köprü aktarıcı yardımı">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Köprüler, Tor ağı ile bağlantı kurulmasının engellenmesini zorlaştıran ve herkese açık olarak listelenmeyen aktarıcılardır. &#160;Her köprü türü engellemeden kaçınmak için farklı bir yöntem kullanır.&#160; Obfs köprüleri, ağ trafiğinizi rastgele gürültü gibi gösterir. Meek köprüleri ise, trafiğinizi Tor ağı ile değil o hizmet ile bağlantı kurulmuş gibi gösterir.">
<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Bazı ülkelerin Tor ağını engellemeye çalışması nedeniyle bazı köprüler bazı ülkelerde çalışırken başka ülkelerde çalışmayabilir.&#160; Ülkenizde hangi köprülerin çalışacağından emin değilseniz, torproject.org/about/contact.html#support adresine bakabilirsiniz.">
......@@ -63,33 +63,33 @@
<!-- #31286 about:preferences strings -->
<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor Ayarları">
<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor ayarları">
<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Browser sizi dünyada binlerce gönüllü tarafından işletilen Tor ağına bağlar." >
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Ayrıntılı Bilgi Alın">
<!ENTITY torPreferences.learnMore "Ayrıntılı bilgi alın">
<!ENTITY torPreferences.quickstart "Hızlı başlatma">
<!ENTITY torPreferences.quickstartDescription "Hızlı başlatma ile Tor Browser otomatik olarak bağlanır.">
<!ENTITY torPreferences.quickstartDescription "Hızlı başlatma ile Tor Browser otomatik olarak bağlantı kurar.">
<!ENTITY torPreferences.quickstartCheckbox "Her zaman otomatik olarak bağlantı kurulsun">
<!ENTITY torPreferences.bridges "Köprüler">
<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Köprüler Tor bağlantısının engellendiği yerlerden Tor ağına erişmek için kullanılır.. Bulunduğunuz konuma göre bir köprü türü diğerinden daha uygun olabilir.">
<!ENTITY torPreferences.useBridge "Bir köprü kullanılsın">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Yeni Köprü İsteğinde Bulun...">
<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Yeni köprü isteğinde bulun...">
<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Bir köprü adresi yazın">
<!ENTITY torPreferences.advanced "Gelişmiş">
<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Tor Browser uygulamasının İnternet bağlantısını yapılandırın.">
<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Virgül ile ayrılmış değerler">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Köprü İsteğinde Bulunun">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Köprü isteğinde bulunun">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Köprü veritabanı ile bağlantı kuruluyor. Lütfen bekleyin.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Köprü isteğinde bulunmak için güvenlik denetimini geçin.">
<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "Çözüm doğru değil. Lütfen yeniden deneyin.">
<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "Tor günlüğü kayıtlarına bakın.">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "Günlüğü Görüntüle…">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor Günlüğü Kayıtları">
<!ENTITY torPreferences.viewLogs "Günlüğü görüntüle…">
<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor günlüğü kayıtları">
<!-- #24746 about:torconnect strings -->
<!ENTITY torConnect.tryAgain "Yeniden Bağlantı Kurmayı Dene">
<!ENTITY torConnect.tryAgain "Yeniden bağlantı kurmayı dene">
<!ENTITY torConnect.offline "Çevrimdışı">
<!ENTITY torConnect.connectMessage "Tor ağı ile bağlantı kurulana kadar Tor ayarlarında yapılan değişiklikler etkili olmayacak">
<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "Tor Browser, Tor ağı ile bağlantı kuramadı">
<!ENTITY torConnect.connectingConcise "Bağlantı kuruluyor…">
<!ENTITY torConnect.connectedConcise "Bağlantı kuruldu">
<!ENTITY torConnect.copyLog "Tor Günlüklerini Kopyala">
<!ENTITY torConnect.copyLog "Tor günlüklerini kopyala">
......@@ -6,7 +6,7 @@ torlauncher.error_title=Tor Başlatıcı
torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor başlatılırken sonlandı. Bu durum torrc dosyasındaki ya da sisteminizdeki başka bir uygulamada bulunan bir hatadan ya da sorunlu bir donanımdan kaynaklanmış olabilir. Sorun çözülene ve Tor uygulaması yeniden başlatılana kadar Tor Browser çalışmayacak.
torlauncher.tor_exited=Tor, beklenmedik şekilde sonlandı. Bu durum Tor içinde ya da sisteminizdeki başka bir uygulamada bulunan bir hatadan ya da sorunlu bir donanımdan kaynaklanmış olabilir. Yeniden başlatılana kadar Tor Browser hiçbir web sitesine erişemeyecek. Sorun devam ederse lütfen Tor Günlüğünün bir kopyasını destek ekibine gönderin.
torlauncher.tor_exited2=Tor uygulaması yeniden başlatıldığında tarayıcı sekmeleriniz kapatılmayacak.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor denetim kapısı ile bağlantı kurulamadı.
torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor denetim kapı numarası ile bağlantı kurulamadı.
torlauncher.tor_failed_to_start=Tor başlatılamadı.
torlauncher.tor_control_failed=Tor denetimi alınamadı.
torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ağı ile bağlantı kurulamadı.
......@@ -33,8 +33,8 @@ torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Hazır köprüler %S aktarım türü i
torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(Çin'de çalışır)
torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(Çin'de çalışır)
torlauncher.request_a_bridge=Köprü İsteğinde Bulun…
torlauncher.request_a_new_bridge=Yeni Köprü İsteğinde Bulun...
torlauncher.request_a_bridge=Köprü isteğinde bulun…
torlauncher.request_a_new_bridge=Yeni köprü isteğinde bulun...
torlauncher.contacting_bridgedb=Köprü veritabanı ile bağlantı kuruluyor. Lütfen bekleyin.
torlauncher.captcha_prompt=Köprü isteğinde bulunmak için güvenlik denetimini geçin.
torlauncher.bad_captcha_solution=Çözüm doğru değil. Lütfen yeniden deneyin.
......@@ -42,8 +42,8 @@ torlauncher.unable_to_get_bridge=Köprü veritabanından bir köprü alınamadı
torlauncher.no_meek=Bu tarayıcı, köprüleri katmak için gerekli meek uygulamasını kullanmak üzere yapılandırılmamış.
torlauncher.no_bridges_available=Maalesef şu anda kullanılabilecek bir köprü yok.
torlauncher.connect=Bağlan
torlauncher.restart_tor=Tor Uygulamasını Yeniden Başlat
torlauncher.connect=Bağlantı kur
torlauncher.restart_tor=Tor uygulamasını yeniden başlat
torlauncher.quit=Çık
torlauncher.quit_win=Çıkış
torlauncher.done=Tamamlandı
......@@ -94,4 +94,4 @@ torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Sunucu ile bağlantı kesildi.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Sunucu ile bağlantı kurulamadı.
torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Vekil sunucu ile bağlantı kurulamadı.
torlauncher.copiedNLogMessagesShort=%S Günlükleri Kopyalandı
torlauncher.copiedNLogMessagesShort=%S günlükleri kopyalandı
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment