aboutTor.dtd 2.54 KB
Newer Older
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
1
<!--
2
   - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
3
4
5
6
   - See LICENSE for licensing information.
   - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
7
<!ENTITY aboutTor.title "За Tor">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
8

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
9
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "Види Листа на промени">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
10

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
11
12
13
14
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Истражувај. Приватно.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Подготвени сте за најприватното прелистувачко искуство во светот.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Настана грешка!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor не работи во овој прелистувач.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
15

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
16
17
<!ENTITY aboutTor.search.label "Пребарај со DuckDuckGo">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
18

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
19
20
21
22
23
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Прашања?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Провери го Tor Browser Упатството »">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "М">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser Упатство">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
24

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
25
26
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor Project е US 501(c)(3) не-профитна организација која ги унапредува човековите права и слободи со креирање и имплементирање на слободни и отворен-код технологии за анонимност и приватност, поддржувајќи ги нивната неограничена достапност и употреба, како и нивното понатамошно научно и популарно разбирање.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Приклучете се »">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
27

Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
28
29
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Добијте ги најновите вести од Tor директно во вашето сандаче.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Пријавете се за Tor Вести.">
Matthew Finkel's avatar
Matthew Finkel committed
30
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor е бесплатен за користење благодарение на донациите од луѓе како вас.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
31
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Донирај сега">
Matthew Finkel's avatar
Matthew Finkel committed
32
33

<!-- End of year 2020 Fundraising campaign -->
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
34
<!ENTITY aboutTor.ey2020.useamask "Користи маска, користи Tor.">
Matthew Finkel's avatar
Matthew Finkel committed
35
<!ENTITY aboutTor.ey2020.resistsurveillance "Спротивстави се на надзорот за време на пандемијата.">