torbutton.dtd 14.8 KB
Newer Older
1
<!ENTITY torbutton.prefs.title "Ayarlar">
2
<!ENTITY torbutton.prefs.tor_settings "Vekil Sunucu Ayarları">
3
<!ENTITY torbutton.prefs.recommended_settings "Firefox sürümüm için önerilen vekil sunucu ayarlarını kullan">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
4
<!ENTITY torbutton.prefs.use_privoxy "Privoxy kullan">
5
<!ENTITY torbutton.prefs.use_polipo "Polipo'yu kullan">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
6
7
8
9
10
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_settings "Özel vekil sunucu ayarlarını kullan">
<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.http "HTTP Vekil Sunucusu:">
<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.https "SSL Vekil Sunucusu:">
<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.ftp "FTP Vekil Sunucusu:">
<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.gopher "Gopher Vekil Sunucusu:">
11
12
<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS Sunucusu:">
<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "Bağl. Nok.:">
13
<!ENTITY torbutton.about.title "Torbutton Hakkında">
14
<!ENTITY torbutton.about.version "Sürüm:">
15
16
17
18
<!ENTITY torbutton.about.summary "Tor tarama gizliliğinizi korur.">
<!ENTITY torbutton.about.code "Kodlarda yardımı bulunanlar:">
<!ENTITY torbutton.about.maintainer "Bakımcı:">
<!ENTITY torbutton.about.security_review "Güvenlik özeti:">
19
<!ENTITY torbutton.about.donate "Tor kullanmayı seviyorsanız ayrıca şunu da düşünebilirsiniz: ">
20
<!ENTITY torbutton.about.make_donation "Bağış yapmak">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
21
<!ENTITY torbutton.pref_connection.notice "Ayarları uygulamak için Torbuttonu devre dışı bırak.">
22
23
<!ENTITY torbutton.pref_connection.more_info "Daha fazla bilgi">
<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.title "Yardım">
24
<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton şu anda devre dışı. Vekil sunucu ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, Torbutton'ı tekrar devre dışı bırakın. Genel ayarları değiştirecekseniz, ayarlar penceresini kullanın.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
25
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Yeni Kimlik">
26
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "S">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
27
28
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Bu site için yeni Tor devresi">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
29
<!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Durum">
Mike Perry's avatar
 
Mike Perry committed
30
<!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
31
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Gizlilik ve Güvenlik Ayarları...">
32
33
34
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "A">
<!ENTITY torbutton.context_menu.about "Hakkında">
<!ENTITY torbutton.context_menu.about.key "H">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
35
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Ağ Ayarları...">
36
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "S">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
37
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor Tarayıcı Güncellemesini Denetle...">
38
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "H">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
39
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Çerez Korumaları...">
40
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
41
<!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor "Tor URL'sini kopyala">
42
<!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor.key "p">
43
<!ENTITY torbutton.context_menu.openTorTab "Tor URL'sini yeni sekmede aç">
44
<!ENTITY torbutton.context_menu.openTorTab.key "p">
45
<!ENTITY torbutton.context_menu.openTorWindow "Tor URL'sini Yeni Pencerede Aç">
46
<!ENTITY torbutton.context_menu.openTorWindow.key "d">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
47
<!ENTITY torbutton.button.label "Torbutton">
48
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Başlat">
49
<!ENTITY torbutton.prefs.privacy_security_settings "Gizlilik ve Güvenlik Ayarları">
50
51
52
53
54
55
56
<!ENTITY torbutton.prefs.block_thread "Tor çalışırken geçmişi okumayı durdur(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_thwrite "Tor çalışırken geçmişi oluşturmayı durdur(önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_nthread "Tor çalışmıyorken geçmişi okumayı durdur (opsiyonel)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_nthwrite "Tor çalışırken geçmişi oluştururken durdur(önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.clear_history "Tor başlatılırken geçmişi temizle(önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.clear_cache "Tor devredeyken tüm önbelleklemeleri temizle">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_cache "Disk ve önbellek erişimini engelle">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
57
<!ENTITY torbutton.prefs.cookie_jars "Çerezleri korumalı &quot;jar&quot; dosyasında tut">
58
<!ENTITY torbutton.prefs.cookie_protection "Seçmek için çerez seçenekleri dialogunu kullan">
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
<!ENTITY torbutton.prefs.mmm_cookies "Çerezlerimi kendim yönetmek istiyorum (tehlikeli)">
<!ENTITY torbutton.prefs.clear_cookies "Tor çalışırken tüm çerezleri temizle">
<!ENTITY torbutton.prefs.disable_plugins "Tor çalışırken eklentileri devredışı bırak(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.kill_bad_js "Tehlikeli javascriptleri yakala(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.isolate_content "Tor çalışırken dinamik içeriği koru(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.no_updates "Tor çalışırken güncellemeleri devredışı bırak">
<!ENTITY torbutton.prefs.set_uagent "Tor kullanımı için arabirim ayarla(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.dynamic "Dinamik içerik">
<!ENTITY torbutton.prefs.cookies "Çerezler">
<!ENTITY torbutton.prefs.cache "Önbellek">
<!ENTITY torbutton.prefs.history "Geçmiş">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
70
<!ENTITY torbutton.prefs.no_search "Arama yaparken &quot;öneriler&quot; özelliğini devredışı bırak(tavsiye edilen)\">
71
72
73
74
75
76
<!ENTITY torbutton.prefs.shutdown "Kapat">
<!ENTITY torbutton.prefs.tor_shutdown "Etkin-Devredışı bırakırken tüm çerezleri temizle">
<!ENTITY torbutton.prefs.all_shutdown "Tarayıcıyı kapattığımda tüm çerezleri temizle">
<!ENTITY torbutton.prefs.no_shutdown "Programı kapatığımda çerezlerimi silme">
<!ENTITY torbutton.prefs.disable_sessionstore "Oturum kaydı devredışı(tavsiye edilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.headers "Başlık Bilgileri">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
77
<!ENTITY torbutton.prefs.spoof_english "İngilizce Web Tarayıcılarını Aldat">
78
<!ENTITY torbutton.prefs.refererspoofing "Kastedilmiş Bilgi Hırsızlığı">
79
<!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Spoof blank referer during Tor usage (may break some sites)">
80
<!ENTITY torbutton.prefs.smartspoof "Tor kullanırken akıllı referans aldatmacası kullan (siteler arası referansları aldatır)">
81
82
83
84
85
<!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "No referer spoof during Tor usage (sends referers as normal)">
<!ENTITY torbutton.prefs.disable_domstorage "Tor çalışırken DCOM belleğini devredışı bırak(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.forms "Formlar">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_tforms "Tor kullanılırken şifreleri kaydetme(önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_ntforms "Tor çalışmıyorken şifreleri kaydetme(isteğe bağlı)">
Mike Perry's avatar
 
Mike Perry committed
86
87
<!ENTITY torbutton.prefs.tor "Tor">
<!ENTITY torbutton.prefs.non_tor "Non-Tor">
88
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_tor "Oturumunda restore başlangıç, Tor devlet ayarlamak için:">
89
<!ENTITY torbutton.prefs.startup_tor "Tarayıcı başlatıldığında Tor durumunu şu şekilde ayarla:">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
90
<!ENTITY torbutton.prefs.reload_crashed_jar "Firefox çöktüğünde, çerezleri &quot;jar&quot; dosyalarından geri yükle(Tavsiye edilen)">
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<!ENTITY torbutton.prefs.dual_cookie_jars "Tüm çerezleri korunan jar dosyalarında tut(tehlikeli)">
<!ENTITY torbutton.prefs.clear_http_auth "HTTP oturum doğrulamalarının tümünü temizle(önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_js_history "Tor çalışıyorken geçmiş bilgisinde gezinmeyi yasakla(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.resize_on_toggle "Tor kullanırken pencereleri 50px'le ölçekle (önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.close_tor "Tor aktif olduğunda tüm pencereleri temizle (önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.close_nontor "Kapatmak tüm Sigara Tor pencereleri ve sekmeleri toggle (isteğe bağlı)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_links "Blok link tıklama ve farklı Tor devletler (isteğe bağlı), sayfa yeniden yükler      ">
<!ENTITY torbutton.prefs.jar_certs "Tor / Non-Tor için ayrı kavanozlarda saklayın SSL certs (tavsiye)">
<!ENTITY torbutton.prefs.jar_ca_certs "Tor / Non-Tor için ayrı kavanozlarda saklayın CA certs (önerilir)      ">
<!ENTITY torbutton.prefs.locked_mode "Sakatlar Düğme ve Hotkeys yanlışlıkla geçiş önlemek için">
<!ENTITY torbutton.prefs.startup_state "Normal çalışmaya başlayınca, Tor devlet ayarlamak için:">
<!ENTITY torbutton.prefs.shutdown_state "Kapatma devlet      ">
<!ENTITY torbutton.prefs.startup "Başlangıç">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_tor_file_net "Dosyadan Tor ağ erişimi file:// url (önerilir)">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_nontor_file_net "Dosyadan non-Tor ağ erişimi file:// url (önerilir)">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Varsayılan Ayarlar">
<!ENTITY torbutton.prefs.test_settings "Ayarları test et">
<!ENTITY torbutton.prefs.test_auto "Her ateş başlar toggle ilk defa sonra Test benim Tor ayarları">
Mike Perry's avatar
 
Mike Perry committed
109
<!ENTITY torbutton.prefs.disable_livemarks "Disable livemarks updates during Tor usage">
110
111
112
113
114
<!ENTITY torbutton.prefs.tor_memory_jar "Diske Tor çerezleri yazmayın  ">
<!ENTITY torbutton.prefs.nontor_memory_jar "Diske Non-Tor çerezleri yazmayın">
<!ENTITY torbutton.prefs.session_restore "Kurtarmak oturum mağaza var ve bu sekmeleri geri yükleme:">
<!ENTITY torbutton.prefs.nontor_tabs "Sekmeler Non-Tor yüklendi">
<!ENTITY torbutton.prefs.tor_tabs "Sekmeler Tor yüklendi">
Mike Perry's avatar
 
Mike Perry committed
115
116
<!ENTITY torbutton.prefs.socks_vfour "SOCKS v4">
<!ENTITY torbutton.prefs.socks_vfive "SOCKS v5">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
117
<!ENTITY torbutton.prefs.no_proxies_on "Şunun için vekil sunucu yok:">
118
<!ENTITY torbutton.prefs.no_proxy_warning "Uyarı: Yukarıdaki alan adlarını kullanmaktan kaçının">
119
120
<!ENTITY torbutton.prefs.spoofreresh "Aldatmaca Yenile">
<!ENTITY torbutton.prefs.refereroptions "Referans Aldatmacası Ayarları">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
121
<!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "No referer spoof during Tor usage (sends referers as normal)">
122
123
<!ENTITY torbutton.prefs.spoofroot "Geçerli klasör için aldatmaca kullan">
<!ENTITY torbutton.prefs.spoofdomain "Referans olarak alanı aldat">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
124
<!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Spoof blank referer during Tor usage (may break some sites)">
125
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Çerez Korumasını Yönet">
126
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Korunan">
127
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Sunucu">
128
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "İsim">
129
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Yol">
130
131
132
133
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Çerezi Koru">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Çerezi Sil">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Çerezi Korumayı Sonlandır">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Korunanlar Hariç Tümünü Sil">
134
135
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Yeni çerezleri koru">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Yeni çerezleri koruma">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
136
<!ENTITY torbutton.prefs.disable_livemarks "Disable livemarks updates during Tor usage">
137
138
139
140
141
<!ENTITY torbutton.prefs.dtd_recommended "(önerilen)">
<!ENTITY torbutton.prefs.dtd_optional "(isteğe bağlı)">
<!ENTITY torbutton.prefs.dtd_crucial "(kritik)">
<!ENTITY torbutton.prefs.update_torbutton_via_tor "Tor üzerinden yönlendirme Torbutton güncellemeleri">
<!ENTITY torbutton.prefs.dodge_google_captcha "Otomatik olarak alternatif bir arama motoru Google Captcha başvurdu kullanın:">
142
143
<!ENTITY torbutton.prefs.engine1 "ixquick.com">
<!ENTITY torbutton.prefs.engine2 "Bing.com">
144
<!ENTITY torbutton.prefs.engine3 "Yahoo.com">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
145
<!ENTITY torbutton.prefs.engine4 "startpage.com">
146
147
<!ENTITY torbutton.prefs.engine5 "duckduckgo.com">
<!ENTITY torbutton.prefs.fix_google_srch "Kaldır platform ve Google Arama Kutusu gelen dil sorgular">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
148
<!ENTITY torbutton.prefs.transparentTor "Şeffaf Torifikasyon (özel transproxy veya Tor yönlendiricisi gerekir)">
149
<!ENTITY torbutton.prefs.priv_caption "Gizlilik Ayarları">
150
<!ENTITY torbutton.prefs.block_disk "Tarama geçmişini ve web sitesi bilgilerini kaydetme (Özel Tarama Kipi'ni etkinleştirir)">
151
152
153
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "3. parti çerezleri ve diğer iz sürücü bilgileri engelle">
<!ENTITY torbutton.prefs.block_plugins "Tarayıcı eklentilerini engelle (Flash benzeri)">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Diğer Tor kullanıcılardan sizi ayıran detayları değiştir">
154
155
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Güvenlik Seviyesi">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Düşük (varsayılan)">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
156
157
158
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Bu en kullanılabilir deneyimi sunar.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Bu güvenlik seviyesinde tüm tarayıcı özellikleri etkindir.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "SVG OpenType yazı tipi işleme mekanizması devre dışı.">
159
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Orta-Düşük">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Bu güvenlik seviyesinde, aşağıdaki değişiklikler uygulanır (ayrıntılar için fare ile üzerine gelin):">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video ve ses ortamı NoScript aracılığıyla tıkla ve oynat yapıldı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Bazı sitelerde bu ortam nesnelerini etkinleştirebilmek için NoScript düğmesini kullanmanız gerekebilir.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Bazı JavaScript başarım iyileştirmeleri devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Tür çıkarımı, ASM.JS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Sınır Çizgi JIT.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Bazı sitelerde betikler daha yavaş çalışabilir.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Uzak JAR dosyaları engellendi.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR dosyalarına ağda oldukça ender rastlanır, ancak XSS ve diğer saldırıların kaynağı olabilir.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Matematik denklemlerini gösteren bazı mekanizmalar devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML devre dışı.">
171
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Orta-Yüksek">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
172
173
174
175
176
177
178
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Tüm JavaScript başarım iyileştirmeleri devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Bazı yazı tipi işleme özellikleri devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Graphite yazı tipi işleme mekanizması devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Bazı resim türleri devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG resimleri devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript öntanımlı olarak tüm HTTPS olmayan sitelerde devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript, NoScript araç çubuğu düğmesi kullanılarak her site için ayrı ayrı etkinleştirilebilir.">
179
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Yüksek">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
180
181
182
183
184
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript öntanımlı olarak tüm sitelerde devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Çoğu ses ve video biçimi devre dışı.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "WebM, etkin bırakılan tek çözücü.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Bazı yazı tipi ve simgeler düzgün görüntülenemeyebilir.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Web site tarafından sağlanan yazı tipi dosyaları engellenmiş.">
185
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Özel Değerler">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
186
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Bu site için Tor devresi">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
187