torbutton.dtd 4.37 KB
Newer Older
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
1
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nieuwe identiteit">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
2
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
3
4
5
6
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nieuw tor circuit voor deze website">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor netwerk instellingen">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controleer op updates voor de Tor Browser...">
7
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
8
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie beveiligingen...">
9
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
Mike Perry's avatar
 
Mike Perry committed
10
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik hier om Torbutton te initialiseren">
11
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Terugzetten op begintoestand">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
12
13
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Beheer Cookie Beveiligingen">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beveiligd">
14
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
15
16
17
18
19
20
21
22
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Naam">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Pad">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Beveilig Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Verwijder Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Hef Cookie beveiliging op.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Verwijder alle behalve beveiligde">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beveilig nieuwe Cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beveilig nieuwe Cookies niet">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
23
24
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Beperk cookies en andere tracking-gegevens van derden">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Verander details die je onderscheiden van andere Tor Browser gebruikers">
25
26
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Laag (standaard)">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
27
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Dit verschaft de meest bruikbare ervaring">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
28
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Op dit beveiligingsniveau worden alle browserfuncties ingeschakeld.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
29
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "De SVG OpenType font rendering mechanisme is uitgeschakeld.">
30
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Medium-Laag">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
31
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Op dit beveiligingsniveau gelden de volgende wijzigingen (beweeg de muis over de items voor meer informatie)">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
32
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video en audio media geworden click-to-play via NoScript.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
33
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Op sommige sites zou je de NoScript werkbalk knop moeten gebruiken om deze media -objecten mogelijk te maken.">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
34
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Sommige JavaScript-prestatieverbeteringen zijn uitgeschakeld.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
35
36
37
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts kunnen op sommige websites trager zijn.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
38
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Sommige mechanismen van het weergeven van wiskundige vergelijkingen zijn uitgeschakeld.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
39
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is uitgeschakeld.">
40
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-Hoog">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
41
42
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Alle JavaScript-prestatieverbeteringen zijn uitgeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Sommige lettertype-weergavefuncties zijn uitgeschakeld.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
43
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "De Graphite lettertype rendering mechanisme is uitgeschakeld.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
44
45
46
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Sommige afbeeldingtypes zijn uitgeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG afbeeldingen zijn uitgeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is standaard uitgeschakeld op alle niet-HTTPS websites.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
47
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript kan worden ingeschakeld op een basis per - site via de NoScript werkbalk knop.">
48
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Hoog">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
49
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is standaard uitgeschakeld op alle websites.">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
50
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Sommige lettertypen en pictogrammen worden mogelijk niet goed weergegeven. ">
Mike Perry's avatar
Mike Perry committed
51
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Door websites aangeleverde lettertypes worden geblokkeerd.">
52
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Aangepaste waarden">
Georg Koppen's avatar
Georg Koppen committed
53
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit voor deze website">