Unverified Commit 93d378ed authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Update translations

parent 1818e2be
<!ENTITY project.start "&brandShortName; er udviklet af">
<!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
<!ENTITY project.tpoLink "&vendorShortName;">
<!ENTITY project.end "En nonprofit-arbejder for at beskytte dit privatliv og din frihed online.">
<!ENTITY help.start "Vil du hjælpe? ">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
<!ENTITY help.donateLink "Doner">
<!ENTITY help.or " eller ">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
<!ENTITY help.getInvolvedLink "vær med">
<!ENTITY help.end "!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
<!ENTITY bottomLinks.questions "Spørgsmål?">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
<!ENTITY bottomLinks.grow "Hjælp Tor Network med at vokse!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
<!ENTITY bottomLinks.license "Licens Information">
<!ENTITY tor.TrademarkStatement "&quot;Tor&quot; og &quot;løg-logoet&quot; er registrerede varemærker tilhørende The Tor Project, Inc.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.title "Tor Browser opdatering">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Browseren er blevet opdateret.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "For den mest aktuelle information om denne udgivelse,">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "Besøg vores webside">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Ændringslog:">
<!-- <!--
- Copyright (c) 2014, The Tor Project, Inc. - Copyright (c) 2015, The Tor Project, Inc.
- See LICENSE for licensing information. - See LICENSE for licensing information.
- vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml: - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
--> -->
<!ENTITY aboutTor.title "About Tor"> <!ENTITY aboutTor.title "Om Tor">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "HOWEVER, this browser is out of date."> <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "ADVARSEL: denne browser er forældet.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "ALSO, this browser is out of date."> <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "Denne browser er desuden forældet.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Download Tor Browser Bundle Update."> <!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Klik på løget og vælg så Søg efter Tor Browser opdateringer.">
<!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor Network Settings"> <!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor netværksindstillinger.">
<!ENTITY aboutTor.success.label "Congratulations!"> <!ENTITY aboutTor.success.label "Velkommen til Tor Browser">
<!ENTITY aboutTor.success2.label "This browser is configured to use Tor."> <!ENTITY aboutTor.success2.label "Forbundet til Tor-netværket.">
<!ENTITY aboutTor.success3.label "You are now free to browse the Internet anonymously."> <!ENTITY aboutTor.success3.label "Du kan nu frit bruge internettet anonymt">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Something Went Wrong!"> <!ENTITY aboutTor.failure.label "Noget gik galt!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor is not working in this browser."> <!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor virker ikke i denne browser.">
<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "For assistance, please contact ">
<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help@rt.torproject.org">
<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
<!ENTITY aboutTor.search.label "Search"> <!ENTITY aboutTor.search.label "Søg">
<!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/do/search"> <!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Additional Info:"> <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Yderligere information:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Country &amp; IP Address:"> <!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Land og IP-adresse:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit Node:"> <!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Udgangsknudepunkt:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "This server does not log any information about visitors."> <!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Denne server logger ikke nogle informationer om besøgende.">
<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "What Next?"> <!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Hvad er næste skridt?">
<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor is NOT all you need to browse anonymously! You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe."> <!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor er IKKE al den sikkerhed du har brug for for at browse anonymt. Du bliver muligvis også nødt til at ændre browsing vaner for at sikre, at din identitet forbliver sikker">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »"> <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips for at forblive anonym">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning"> <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!"> <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "There are many ways you can help make the Tor Network faster and stronger:"> <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser brugermanual">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »"> <!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Du kan hjælpe!">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Der er mange måder hvorpå du kan hjælpe for at gøre Tor-netværket hurtigere og stærkere:">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Kør et Tor-relæknudepunkt »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en"> <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »"> <!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Tilbyd din hjælp »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en"> <!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »"> <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Foretag en donation »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"> <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy."> <!ENTITY aboutTor.footer.label "Tor-projektet er et US 501(c)(3) nonprofit-projekt dedikeret til forskning, udvikling og uddannelse af online anonymitet og privatliv.">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Learn more about The Tor Project »"> <!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Lær mere om Tor-projektet »">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en"> <!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">
...@@ -2,14 +2,19 @@ ...@@ -2,14 +2,19 @@
# See LICENSE for licensing information. # See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et: # vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
aboutTor.searchSP.privacy=Search <a href="%1$S">securely</a> with <a href="%2$S">Startpage</a>. aboutTor.searchDDG.privacy=Søg <a href="%1$S">sikkert</a> med <a href="%2$S">DuckDuckGo</a>.
# The following string is a link which replaces %1$S above.
aboutTor.searchSP.privacy.link=https://startpage.com/eng/protect-privacy.html
# The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchSP.search.link=https://startpage.com/
aboutTor.searchDDG.privacy=Search <a href="%1$S">securely</a> with <a href="%2$S">DuckDuckGo</a>.
# The following string is a link which replaces %1$S above. # The following string is a link which replaces %1$S above.
aboutTor.searchDDG.privacy.link=https://duckduckgo.com/privacy.html aboutTor.searchDDG.privacy.link=https://duckduckgo.com/privacy.html
# The following string is a link which replaces %2$S above. # The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/ aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/
aboutTor.donationBanner.donate=Donér nu!
aboutTor.donationBanner.slogan=Tor: Styrker digital oprør
aboutTor.donationBanner.mozilla=Giv i dag og Mozilla vil matche din gave!
aboutTor.donationBanner.tagline1=Beskytter journalister, whistleblowers og aktivister siden 2006
aboutTor.donationBanner.tagline2=Sammenarbejder for frihed verden over
aboutTor.donationBanner.tagline3=Frihed online
aboutTor.donationBanner.tagline4=Fremmer ytringsfrihed verden over
aboutTor.donationBanner.tagline5=Beskytter privatlivet af millioner hver dag
...@@ -2,7 +2,14 @@ ...@@ -2,7 +2,14 @@
- License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
- file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. --> - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!ENTITY brandShorterName "Tor Browser">
<!ENTITY brandShortName "Tor Browser"> <!ENTITY brandShortName "Tor Browser">
<!ENTITY brandFullName "Tor Browser"> <!ENTITY brandFullName "Tor Browser">
<!ENTITY vendorShortName "Tor Project"> <!ENTITY vendorShortName "Tor-projektet">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox and the Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation."> <!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox og Firefox logoer er varemærker tilhørende Mozilla Foundation.">
<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
<!ENTITY plugins.installed.find "Klik for at indlæse installerede systemplugins">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Aktivér plugins">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Deaktivér plugins">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Klik for at undgå indlæsning af systemplugins">
...@@ -2,14 +2,15 @@ ...@@ -2,14 +2,15 @@
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
brandShorterName=Tor Browser
brandShortName=Tor Browser brandShortName=Tor Browser
brandFullName=Tor Browser brandFullName=Tor Browser
vendorShortName=Tor Project vendorShortName=Tor-projekt
homePageSingleStartMain=Firefox Start, a fast home page with built-in search homePageSingleStartMain=Firefox Start, en hurtig startside med indbygget søgning
homePageImport=Import your home page from %S homePageImport=Importer din startside fra %S
homePageMigrationPageTitle=Home Page Selection homePageMigrationPageTitle=Valg af startside
homePageMigrationDescription=Please select the home page you wish to use: homePageMigrationDescription=Vælg den ønskede startside:
syncBrandShortName=Sync syncBrandShortName=Synkroniser
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet"> <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I"> <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Open Network Settings…"> <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nyt Tor-kredsløb for dette sted">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Hent bundt-opdatering Tor Browser Bundle ..."> <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Sikkerhedsindstillinger…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor netværksindstillinger...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Søg efter Tor Browser opdateringer...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "O"> <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "O">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie-beskyttelser"> <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie-beskyttelser...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C"> <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik for at starte Torbutton"> <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik for at starte Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser sikkerhedsindstillinger">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gendan Standarder"> <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gendan Standarder">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Dine tilpassede browserpræferencer har resulterede i usædvanlige sikkerhedsindstillinger. Pga. sikkerheds- og privatlivsårsagen, anbefaler vi at du vælger en af standardsikkerhedsniveauerne.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Håndtér Cookie-beskyttelser"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Håndtér Cookie-beskyttelser">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beskyttet"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beskyttet">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Vært"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Vært">
...@@ -19,4 +26,25 @@ ...@@ -19,4 +26,25 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beskyt nye cookies"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beskyt nye cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beskyt ikke nye cookies"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beskyt ikke nye cookies">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Begræns tredjeparts-cookies og andre registreringsdata"> <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Begræns tredjeparts-cookies og andre registreringsdata">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "B">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Lad denne boks være tilvalgt for at forhindre diverse browserfunktionalitet i at blive misbrugt til at spore dig efterhånden som du søger på webbet.. Modificerede funktionaliteter inkluderer blob-URL'er, broadcast-kanaler, browserens mellemlager, cookies, favicon'er, HTTP Auth-headere, link preconnects, localStorage, mediaSource-URL'er, OCSP-anmodninger, SharedWorkers og TLS session tickets.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Tilpas detaljer som adskiller dig fra andre Tor Browser-brugere"> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Tilpas detaljer som adskiller dig fra andre Tor Browser-brugere">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lad denne boks være valgt til for at skjule ting fra websteder som er unikke for dig, inklusiv din computerydelse, tastaturlayout, sprog, placeringen af installerede plugins, listen af installerede plugins, din netværksstatus, skærmorientering, skærmstørrelse, stedspecifikke zoom-niveauer, understøttede filtyper, systemfarver og WebGL-formåenheder.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sikkerheds Niveau">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Sikkerhedsskyderen giver dig mulighed for at deaktivere bestemte browserfunktionaliteter som kan gøre din browser sårbar overfor forsøg på hacking.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- og webstedsfunktionaliteter er aktiveret.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Mere sikker">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Deaktiverer webstedsfunktionaliteter som ofte er farlige, hvilket kan gøre at nogle steder mister deres funktionalitet.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Ved den mere sikker indstilling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Mest sikker">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Tillader kun webstedsfunktionaliteter som kræves til statiske steder og grundlæggende tjenester. Ændringerne påvirker billeder, medier og scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Ved den sikreste indstilling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Lær mere">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript er deaktiveret på ikke-HTTPS steder.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript er som standard deaktiveret på alle steder.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Nogle skrifttyper og matematiksymboler er deaktiverede.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Nogle skrifttyper, ikoner, matematiksymboler og billeder er deaktiveret.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Lyd og video (HTML5-medier) er klik-for-at-afspille.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-kredsløb for dette websted">
torbutton.circuit_display.internet = Internet
torbutton.circuit_display.ip_unknown = Ukendt IP-adresse
torbutton.circuit_display.onion_site = Løg side
torbutton.circuit_display.this_browser = Denne browser
torbutton.circuit_display.relay = relæ
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Bro
torbutton.circuit_display.unknown_country = Ukendt land
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Tor Browser tilføjer denne margin for at gøre dit vindues højde og bredde mindre genkendeligt, hvilket reducerer muligheden for at andre spore dig online.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Klik for at aktivere Tor torbutton.panel.tooltip.disabled = Klik for at aktivere Tor
torbutton.panel.tooltip.enabled = Klik for at deaktivere Tor torbutton.panel.tooltip.enabled = Klik for at deaktivere Tor
torbutton.panel.label.disabled = Tor Deaktiveret torbutton.panel.label.disabled = Tor Deaktiveret
torbutton.panel.label.enabled = Tor Aktiveret torbutton.panel.label.enabled = Tor Aktiveret
extensions.torbutton@torproject.org.description = Torbutton tilbyder en knap, der konfigurerer Tor-indstillinger, samt hurtigt og nemt fjerner private data browsing-data. extensions.torbutton@torproject.org.description = Torbutton tilbyder en knap, der konfigurerer Tor-indstillinger, samt hurtigt og nemt fjerner private data browsing-data.
torbutton.popup.external.title = Indlæs eksternt indhold? torbutton.popup.external.title = Download en ekstern filtype?
torbutton.popup.external.app = Et ekstern program kræves for at håndtere:\n\n torbutton.popup.external.app = Tor Browseren kan ikke vis denne file. Du skal derfor åbne den med et andet program.\n\n
torbutton.popup.external.note = \n\nBEMÆRK: Eksterne programmer er IKKE Tor-sikre som standard og kan demaskere dig!\n torbutton.popup.external.note = Nogle filtyper kan lede programmer til at forbinde til internettet uden at bruge Tor.\n\n
torbutton.popup.external.suggest = \nHvis der ikke stoles på denne fil, så bør du enten gemme den til visning når du er koblet af nettet eller i en VM, eller overveje at anvende en transparent Tor-proxy som Tails LiveCD eller torsocks.\n torbutton.popup.external.suggest = For at være sikker bør du kun åbne downloade filer mens du er offline, eller bruge en Tor Live CD såsom Tails.\n
torbutton.popup.launch = Start program torbutton.popup.launch = Download fil
torbutton.popup.cancel = Annullér torbutton.popup.cancel = Annuller
torbutton.popup.dontask = Start altid programmer fremover torbutton.popup.dontask = Download automatisk filer fremover
torbutton.popup.prompted_language = For at yde større privatliv, så kan Torbutton forespørge den engelsk sprogversion af websiderne. Dette kan betyde at websider som du foretrækker at læse på dit modersmål vises på engelsk i stedet for.\n\nVil du gerne forespørge engelske websider for øget privatliv? torbutton.popup.prompted_language = For at yde større privatliv, så kan Torbutton forespørge den engelsk sprogversion af websiderne. Dette kan betyde at websider som du foretrækker at læse på dit modersmål vises på engelsk i stedet for.\n\nVil du gerne forespørge engelske websider for øget privatliv?
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton kan ikke med sikkerhed give dig en ny identitet. Den har ikke adgang til kontrolporten for Tor.\n\nKører du Tor Browser-bundet? torbutton.popup.no_newnym = Torbutton kan ikke med sikkerhed give dig en ny identitet. Den har ikke adgang til kontrolporten for Tor.\n\nKører du Tor Browser-bundet?
torbutton.title.prompt_torbrowser = Vigtig Torbutton-information torbutton.title.prompt_torbrowser = Vigtig Torbutton-information
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerer anderledes end før: du kan ikke længere slå den fra.\n\nDu foretog denne ændring, da det ikke er sikkert at anvende Torbutton i en browser, der også anvendes til non-Tor-browsing. Der var for mange fejl deri, som vi ikke kunne rette på andre måder.\n\nHvis du ønsker at anvende Firefox på normal vis, så bør du afinstallere Torbutton og hente Tor Browser Bundle. Indstillingerne for privatliv i Tor Browser overgår også de normale i Firefox, selv når Firefox anvende med Torbutton.\n\nFor at fjerne Torbutton, så gå til Funktioner->Tilføjelser->Udvidelser og klik dernæst Fjern-knappen ved siden af Torbutton. torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerer anderledes end før: du kan ikke længere slå den fra.\n\nDu foretog denne ændring, da det ikke er sikkert at anvende Torbutton i en browser, der også anvendes til non-Tor-browsing. Der var for mange fejl deri, som vi ikke kunne rette på andre måder.\n\nHvis du ønsker at anvende Firefox på normal vis, så bør du afinstallere Torbutton og downloade Tor Browser Bundle. Indstillingerne for privatliv i Tor Browser overgår også de normale i Firefox, selv når Firefox anvende med Torbutton.\n\nFor at fjerne Torbutton, så gå til Funktioner->Tilføjelser->Udvidelser og klik dernæst Fjern-knappen ved siden af Torbutton.
torbutton.popup.short_torbrowser = Vigtig Torbutton-information!\n\nTorbutton er nu altid slået til.\n\nKlik på Torbutton for mere information. torbutton.popup.short_torbrowser = Vigtig Torbutton-information!\n\nTorbutton er nu altid slået til.\n\nKlik på Torbutton for mere information.
torbutton.popup.confirm_plugins = Udvidelsesmoduler såsom Flash kan skade sikkerheden for dit privatliv og din anonymitet.\n\nDe kan også omgå Tor, så din nuværende placering og IP-adresse afsløres.\n\nEr du sikker på at du vil aktivere udvidelsesmoduler?\n\n torbutton.popup.confirm_plugins = Udvidelsesmoduler såsom Flash kan skade sikkerheden for dit privatliv og din anonymitet.\n\nDe kan også omgå Tor, så din nuværende placering og IP-adresse afsløres.\n\nEr du sikker på at du vil aktivere udvidelsesmoduler?\n\n
torbutton.popup.never_ask_again = Spørg mig aldrig igen torbutton.popup.never_ask_again = Spørg mig aldrig igen
torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browseren vil lukke alle vinduer og tabs. Alle webside-sessions vil gå tabs.\nGenstart Tor Browseren nu for at nulstille din identitet?\n
torbutton.slider_notification = Nu har det grønne løg menuen en sikkerheds skyder som lader dig tilpasse dit sikkerhedsniveau. Tjek det ud!
torbutton.slider_notification_button = Åben sikkerhedsindstillinger
torbutton.maximize_warning = Hvis du maksimere Tor Browseren tillader du andre at fastslå din skærmstørrelse, hvilket kan blive brugt til at spore dig. Vi anbefaler at du anvender Tor Browserens standard skærmstørrelse.
# Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation. # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
canvas.siteprompt=Dette websted (%S) forsøgte at tilgå billededata på et lærred (canvas). Da billededata for lærreder kan anvendes til at afdække information om din maskine, så blev der sendt tomme billeddata denne gang. canvas.siteprompt=Dette websted (%S) forsøgte at uddrage HTML5 canvas-billeddata, hvilket kan bruges til unikt at identificere din computer.\n\nSkal Tor Browseren tillade dette websted at uddrage HTML5 canvas-billeddata?
canvas.notNow=Ikke nu
canvas.notNowAccessKey=N
canvas.allow=Tillad i fremtiden canvas.allow=Tillad i fremtiden
canvas.allowAccessKey=T canvas.allowAccessKey=T
canvas.never=Aldrig for dette sted canvas.never=Aldrig for dette sted (anbefalet)
canvas.neverAccessKey=L canvas.neverAccessKey=L
# Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
profileProblemTitle=%S Profil Problem
profileReadOnly=Du kan ikke køre %S fra et skrivebeskyttet filsystem. Kopier venligst %S til et andet sted før du prøver at bruge det.
profileReadOnlyMac=Du kan ikke køre %S fra et skrivebeskyttet filsystem. Kopier venligst %S til skrivebordet eller en programmappe før du prøver at bruge det.
profileAccessDenied= %S har ikke rettigheder til at bruge profilen. Skift venligst rettigheder og prøv igen.
profileMigrationFailed=Overførsel af din eksisterende %S profil fejlede.\nNye indstillinger vil blive brugt.
...@@ -33,18 +33,19 @@ ...@@ -33,18 +33,19 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lassen Sie dieses Feld ausgewählt um bestimmte einzigartige Informationen Ihres Systems vor Webportalen zu verbergen, wie die Rechnerleistung, Tastaturbelegung, das Sprachprofil, den Installationsort von Erweiterungen, die Liste der installierten Erweiterungen, Ihren Netzwerkstatus, die Bildschirmausrichtung, Bildschirmgröße, seitenspezifische Vergrößerungseinstellungen, unterstützte Dateitypen, Farbschemata und WebGL-Fähigkeiten."> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lassen Sie dieses Feld ausgewählt um bestimmte einzigartige Informationen Ihres Systems vor Webportalen zu verbergen, wie die Rechnerleistung, Tastaturbelegung, das Sprachprofil, den Installationsort von Erweiterungen, die Liste der installierten Erweiterungen, Ihren Netzwerkstatus, die Bildschirmausrichtung, Bildschirmgröße, seitenspezifische Vergrößerungseinstellungen, unterstützte Dateitypen, Farbschemata und WebGL-Fähigkeiten.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sicherheitsstufe"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sicherheitsstufe">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Mit dem Sicherheitsschieberegler können Sie bestimmte Browserfunktionen, die Ihren Browser für mögliche Attacken anfälliger machen, deaktivieren."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Mit dem Sicherheitsschieberegler können Sie bestimmte Browserfunktionen, die Ihren Browser für mögliche Attacken anfälliger machen, deaktivieren.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standart
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled."> ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser und Webseiten Funktionen sind aktiviert.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Sicherer">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description " Deaktiviert Webseiten Funktionen, die oft gefährlich sind. Sorgt dafür, dass manche Seiten nicht mehr so gut funktionieren">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "In der sicheren Einstellung:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Am sichersten">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Erlaubt nur Webseiten-Funktionen, die für statische Seiten und Basisdienste benötigt werden. Diese Änderungen betreffen Bilder, Medien und Skripte.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "In der sichersten Einstellung:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Erfahren Sie mehr">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript ist auf Nicht-HTTTPS-Sites deaktiviert.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript ist standardmäßig auf allen Seiten deaktiviert.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Einige Schriftarten und mathematische Symbole sind deaktiviert.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Einige Schriftarten, Symbole, mathematische Symbole und Bilder sind deaktiviert.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio und Video (HTML5-Medien) müssen zur Wiedergabe angeklickt werden.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-Kanal für diese Seite"> <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-Kanal für diese Seite">
...@@ -33,18 +33,18 @@ ...@@ -33,18 +33,18 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Mantenga esta casilla marcada para ocultar cosas a los sitios web que podrían ser únicas acerca de usted, incluyendo el rendimiento de su equipo, plano de teclado, localización, lista y ubicacion de complementos instalados, estado de su red, orientación de pantalla, tamaño de pantalla, niveles de zoom específico del sitio, tipos de fichero soportados, colores del sistema, y capacidades WebGL. "> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Mantenga esta casilla marcada para ocultar cosas a los sitios web que podrían ser únicas acerca de usted, incluyendo el rendimiento de su equipo, plano de teclado, localización, lista y ubicacion de complementos instalados, estado de su red, orientación de pantalla, tamaño de pantalla, niveles de zoom específico del sitio, tipos de fichero soportados, colores del sistema, y capacidades WebGL. ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nivel de seguridad"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nivel de seguridad">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "El control deslizante del nivel de seguridad le permite deshabilitar ciertas características del navegador que pueden hacerlo más vulnerable a tentativas de hackeo."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "El control deslizante del nivel de seguridad le permite deshabilitar ciertas características del navegador que pueden hacerlo más vulnerable a tentativas de hackeo.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Estándar">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Están habilitadas todas las características de Navegador Tor y sitio web.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Más segura">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Deshabilita características de sitio web que a menudo son peligrosas, lo que causa que algunos sitios pierdan funcionalidad.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "En la configuración 'más segura':">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "La más segura">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Sólo permite las características de sitio web requeridas para sitios estáticos y servicios básicos. Estos cambios afectan a imágenes, medios, y scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "En la configuración 'la más segura':">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Conocer más">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript está deshabilitado en sitios no-HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript está deshabilitado por defecto en todos los sitios.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algunas fuentes y símbolos matemáticos están deshabilitados.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algunas fuentes, iconos, símbolos matemáticos, e imágenes están deshabilitados.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio y vídeo (medios HTML5) están dipuestos para reproducir-al-pulsar.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este sitio"> <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este sitio">
...@@ -41,7 +41,7 @@ ...@@ -41,7 +41,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "اطلاعات بیشتر">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled.">
......
...@@ -33,18 +33,18 @@ ...@@ -33,18 +33,18 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Gardez cette case cochée pour cacher aux sites Web certaines choses qui pourraient être uniques à votre sujet, incluant les performances de votre ordinateur, l’agencement du clavier, les paramètres de langue, l’emplacement des greffons installés, la liste des greffons installés, l’état de votre réseau, l’orientation de l’écran, la taille de l’écran, les niveaux de zoom particuliers aux sites, les types de fichiers pris en charge, les couleurs système et les capacités WebGL."> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Gardez cette case cochée pour cacher aux sites Web certaines choses qui pourraient être uniques à votre sujet, incluant les performances de votre ordinateur, l’agencement du clavier, les paramètres de langue, l’emplacement des greffons installés, la liste des greffons installés, l’état de votre réseau, l’orientation de l’écran, la taille de l’écran, les niveaux de zoom particuliers aux sites, les types de fichiers pris en charge, les couleurs système et les capacités WebGL.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Niveau de sécurité"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Niveau de sécurité">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Le bouton de sécurité coulissant vous permet de désactiver certaines fonctions du navigateur qui le rendent plus vulnérable aux tentatives de piratage."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Le bouton de sécurité coulissant vous permet de désactiver certaines fonctions du navigateur qui le rendent plus vulnérable aux tentatives de piratage.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Normal">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tous les fonctions du navigateur Tor et de site Web sont activées.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Plus sûr">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Désactive les fonctions de site Web qui sont souvent dangereuses, ce qui pourrait causer le non-fonctionnement de certains sites Web.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Au paramètre plus sûr :">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Le plus sûr">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Ne permettre que les fonctions de site Web qui sont exigées pour les sites fixes et les services de base. Ces changements affectent les images, les médias et les scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Au paramètre le plus sûr :">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "En apprendre davantage">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript est désactivé sur les sites non HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript est désactivé par défaut sur tous les sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Certaines polices et certains symboles mathématiques sont désactivés.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Certaines polices, icônes, images et certains symboles mathématiques sont désactivés.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Le son et la vidéo (médias HTML5) sont « cliquer pour lire ».">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit Tor pour ce site"> <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit Tor pour ce site">
...@@ -4,15 +4,15 @@ ...@@ -4,15 +4,15 @@
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C"> <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Impostazioni di sicurezza..."> <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Impostazioni di sicurezza...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S"> <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Impostazioni di rete di Tor..."> <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Impostazioni della rete Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N"> <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controllo per aggiornamento Tor Browser..."> <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controllando gli aggiornamenti di Tor Browser...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A"> <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protezioni dei Cookie..."> <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protezioni dei Cookie...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C"> <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Fai clic per inizializzare Torbutton"> <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Fai clic per inizializzare Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Impostazioni di Sicurezza Tor Browser"> <!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Impostazioni di Sicurezza Tor Browser">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Ripristina Default"> <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Ripristina impostazioni iniziali">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Le tue impostazioni del browser sembrano avere preferenze di sicurezza insolite. Per motivi di sicurezza e privacy, ti consigliamo di scegliere uno dei livelli di sicurezza predefiniti."> <!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Le tue impostazioni del browser sembrano avere preferenze di sicurezza insolite. Per motivi di sicurezza e privacy, ti consigliamo di scegliere uno dei livelli di sicurezza predefiniti.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gestisci protezione Cookies"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gestisci protezione Cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protetto"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protetto">
...@@ -27,24 +27,24 @@ ...@@ -27,24 +27,24 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Non proteggere i nuovi cookie"> <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Non proteggere i nuovi cookie">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Limita i cookie di terze parti e altri dati di tracciamento"> <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Limita i cookie di terze parti e altri dati di tracciamento">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R"> <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Mantieni questo box selezionato per evitare che diverse funzionalità del browser possano essere utilizzate per tracciare la tua navigazione. Le funzionalità modificate includono URL blob, canali di trasmissione, la cache del browser, cookie, favicon, intestazioni di Auth HTTP, link a cui ti sei connesso, localStorage, URL mediaSource, richieste OCSP, SharedWorkers, a ticket di sessioni TLS."> <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Lascia questo box selezionato per evitare che diverse funzionalità del browser possano essere utilizzate per tracciare la tua navigazione. Le funzionalità modificate includono URL blob, canali di trasmissione, la cache del browser, cookie, favicon, intestazioni di Auth HTTP, link a cui ti sei connesso, localStorage, URL mediaSource, richieste OCSP, SharedWorkers, a ticket di sessioni TLS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Cambia i dettagli che ti distinguono dagli altri utenti di Tor Browser"> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Cambia i dettagli che ti distinguono dagli altri utenti di Tor Browser">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F"> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Tieni questa casella selezionata per nascondere ai siti web alcune cose che potrebbero essere uniche per te, incluse le prestazioni del computer, la disposizione della tastiera, la lingua, il percorso dei plugin installati, l'elenco dei plugin installati, lo stato di rete, l'orientamento dello schermo, le dimensioni dello schermo, i livelli di zoom per ogni sito, i tipi di file supportati, i colori di sistema e le funzionalità WebGL."> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lascia questa casella selezionata per nascondere ai siti web alcune cose che potrebbero essere uniche per te, incluse le prestazioni del computer, la disposizione della tastiera, la lingua, il percorso dei plugin installati, l'elenco dei plugin installati, lo stato di rete, l'orientamento dello schermo, le dimensioni dello schermo, i livelli di zoom per ogni sito, i tipi di file supportati, i colori di sistema e le funzionalità WebGL.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Livello di Sicurezza"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Livello di Sicurezza">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Il Security Slider ti permette di disabilitare determinate funzionalità del browser che potrebbero renderlo più vulnerabile a tentativi di attacco."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Il Security Slider ti permette di disabilitare determinate funzionalità del browser che potrebbero renderlo più vulnerabile a tentativi di attacco.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tutte le funzionalità di Tor Browser e dei siti sono attive.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Sicuro">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disattiva le caratteristiche dei siti spesso pericolose, causando la perdita di funzionalità di alcuni siti.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Nell'impostazione sicura:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Molto sicuro">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Permette solo le funzionalità necessarie per siti statici e servizi di base. Queste modifiche influiscono su immagini, media e script.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Nell'impostazione molto sicura:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Per saperne di più">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript è disattivato nei siti non-HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript è disattivato in tutti i siti in modo predefinito.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Alcuni caratteri e simboli matematici sono disattivati.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Alcuni caratteri, icone, simboli matematici e immagini sono disattivati.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio e video (media HTML5) sono click-to-play.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor per questo sito"> <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor per questo sito">
...@@ -33,18 +33,18 @@ ...@@ -33,18 +33,18 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Houd deze box aangevinkt om dingen te verbergen voor website die uniek kunnen zijn voor u, inclusief uw computer prestaties, toetsenbord layout, locatie, de locatie van geïnstalleerde plugins, de lijst van geïnstalleerde plugins, uw netwerk status, scherm oriëntatie, scherm grootte, site-specifieke zoom levels, ondersteunde bestands types, systeem kleuren, en WebGL mogelijkheden."> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Houd deze box aangevinkt om dingen te verbergen voor website die uniek kunnen zijn voor u, inclusief uw computer prestaties, toetsenbord layout, locatie, de locatie van geïnstalleerde plugins, de lijst van geïnstalleerde plugins, uw netwerk status, scherm oriëntatie, scherm grootte, site-specifieke zoom levels, ondersteunde bestands types, systeem kleuren, en WebGL mogelijkheden.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen aan beveiligingsrisico's."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen aan beveiligingsrisico's.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standaard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en website functies zijn ingeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Veiliger">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde website functies die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit vaak verliezen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Op de veiliger instelling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Veiligste">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen website-functies toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Op de veiligste instelling:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Leer Meer">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript zijn uitgeschakeld op non-HTTP sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "Javascript zijn standaard uitgeschakeld op alle sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Sommige lettertypen en wiskundige symbolen zijn uitgeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Sommige lettertypen, pictogrammen, wiskundige symbolen en afbeeldingen zijn uitgeschakeld.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio en video (HTML5-media) zijn klik-bij-afspelen.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-circuit voor deze website"> <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-circuit voor deze website">
...@@ -33,18 +33,18 @@ ...@@ -33,18 +33,18 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Manter esta opção ativa para ocultar de websites as suas informações que podem ser individuais: performance do computador, modelo de teclado, local, a localização e a lista dos plugins instalados, o status da sua conexão, a orientação de tela, o tamanho da tela, os níveis de zoom de certos sites, os tipos de arquivos que possuem suporte, o sistema de cores, e os recursos WebGL."> <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Manter esta opção ativa para ocultar de websites as suas informações que podem ser individuais: performance do computador, modelo de teclado, local, a localização e a lista dos plugins instalados, o status da sua conexão, a orientação de tela, o tamanho da tela, os níveis de zoom de certos sites, os tipos de arquivos que possuem suporte, o sistema de cores, e os recursos WebGL.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nível de Segurança"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nível de Segurança">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider possibilita que você desabilite certas funcionalidades de navegação que podem torná-la mais vulnerável a tentativas de ataque."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider possibilita que você desabilite certas funcionalidades de navegação que podem torná-la mais vulnerável a tentativas de ataque.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Padrão">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Todos os recursos do Navegador Tor e do website estão ativos.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Mais seguro">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Desativar recursos geralmente inseguros de websites, o que pode fazer com que alguns sites percam a funcionalidade.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Apenas permitir os recursos dos websites necessários para sites estáticos e serviços básicos. Essas mudanças afetam imagens, mídias e scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more"> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Aprenda mais">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript está desativado em todos os sites sem HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript está desativado por padrão em todos os sites.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algumas fontes e símbolos matemáticos estão desativados.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algumas fontes, ícones, símbolos matemáticas e imagens estão desativadas.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play."> <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este site"> <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este site">
...@@ -8,13 +8,13 @@ aboutTor.searchDDG.privacy.link=https://duckduckgo.com/privacy.html ...@@ -8,13 +8,13 @@ aboutTor.searchDDG.privacy.link=https://duckduckgo.com/privacy.html
# The following string is a link which replaces %2$S above. # The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/ aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/
aboutTor.donationBanner.donate=Пожертвовать! aboutTor.donationBanner.donate=Пожертвовать сейчас!