Unverified Commit 9b74ffb6 authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Translations update

parent d841a699
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=حذف
onionServices.authPreferences.removeAll=حذف الكل
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=غير قادر على استرداد المفاتيح من tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=لا يمكن حذف المفتاح
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 تحذير من إهمال موقع Onion
onionServices.v2Deprecated.header=سيتم إهمال الإصدار 2 من مواقع Onion قريبًا
onionServices.v2Deprecated=لن يمكن الوصول إلى موقع onion هذا قريبًا. يرجى الاتصال بمسؤول الموقع وتشجيعهم على الترقية.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=أنهى Tor دعمه لخدمات onion من الإصدار 2 بدءًا من يوليو 2021 ، ولن يمكن الوصول إلى موقع onion هذا على هذا العنوان. إذا كنت مسؤول الموقع ، فقم بالترقية إلى الإصدار 3 من خدمة onion قريبًا.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=فهمت ذلك
onionServices.v2Deprecated.tooltip=لن يمكن الوصول إلى موقع onion هذا قريبًا
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=قم دائمًا بإعطاء الأولوية لل Onions
......
......@@ -68,7 +68,7 @@ onionServices.errorPage.onionSite=অনিওনসাইট
# Tor SOCKS error 0xF0:
onionServices.descNotFound.pageTitle=অনিওনসাইট লোড করতে সমস্যা
onionServices.descNotFound.header=অনিওনসাইট পাওয়া যায় নি
onionServices.descNotFound=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
onionServices.descNotFound=সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হচ্ছে অনিয়নসাইটটি তারহীন(অফলাইন)। অনিয়নসাইট প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করো।
onionServices.descNotFound.longDescription=Details: %S — The requested onion service descriptor can't be found on the hashring and therefore the service is not reachable by the client.
# Tor SOCKS error 0xF1:
onionServices.descInvalid.pageTitle=অনিওনসাইট লোড করতে সমস্যা
......@@ -78,7 +78,7 @@ onionServices.descInvalid.longDescription=Details: %S — The requested onion se
# Tor SOCKS error 0xF2:
onionServices.introFailed.pageTitle=অনিওনসাইট লোড করতে সমস্যা
onionServices.introFailed.header=Onionsite Has Disconnected
onionServices.introFailed=The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
onionServices.introFailed=সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হচ্ছে অনিয়নসাইটটি তারহীন(অফলাইন)। অনিয়নসাইট প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করো।
onionServices.introFailed.longDescription=Details: %S — Introduction failed, which means that the descriptor was found but the service is no longer connected to the introduction point. It is likely that the service has changed its descriptor or that it is not running.
# Tor SOCKS error 0xF3:
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=অনিওনসাইট লোড করতে সমস্যা
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=অপসারণ
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=বুঝেছি
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Always Prioritize Onions
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Ask every time
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritize .onion sites when known.
onionLocation.onionServicesTitle=ওনিওন সেবা
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Suprimeix la subscripció
onionServices.authPreferences.removeAll=Suprimeix-ho tot
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=No es poden recuperar les claus de tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=No s'ha pogut suprimir la clau
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Entesos
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Sempre prioritza els Onions
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Demana-ho cada vegada
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritza els llocs .onion si se'n coneixen.
onionLocation.onionServicesTitle=Serveis Onion
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Odstranit
onionServices.authPreferences.removeAll=Odstranit všechny
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Nelze načíst klíče z Toru
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Klíč nelze odstranit
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Varování o zrušení V2 Onion webů
onionServices.v2Deprecated.header=Onion weby ve verzi 2 budou brzy zrušeny
onionServices.v2Deprecated=Tento onion web nebude brzy dostupný. Spojte se prosím s administrátory webu a doporučte jim upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=V červenci 2021 Tor ukončuje podporu onion služeb ve verzi 2 a tento onion web nebude brzy na této adrese dostupný. Pokud jsi administrátor tohoto webu, upgraduj co nejdříve na verzi 3.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Chápu
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Tento onion web brzy nebude dostupný
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Vždy upřednostňovat Onion stránky
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Ptát se vždy
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Upřednostňovat známé .onion stránky.
onionLocation.onionServicesTitle=Služby Onion
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Adresa kryptoměny (%S) byla zkopírována z nezabezpečené webové stránky. Mohla být upravena.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Co s tím můžete dělat?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Můžete se zkusit znovu připojit pomocí nového okruhu, abyste navázali bezpečné připojení, nebo přijmout riziko a toto varování odmítnout.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Fjern
onionServices.authPreferences.removeAll=Fjern alle
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Kan ikke hente nøgler fra tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Kan ikke fjerne nøgle
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=Dette onionsted vil snart være uopnåelig. Venligst kontakt stedets administrator og anbefal at de opgraderer.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Got it
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Prioriter altid onions
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Spørg hver gang
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioriter .onion-steder når de kendes.
onionLocation.onionServicesTitle=Oniontjenester
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Entfernen
onionServices.authPreferences.removeAll=Alles entfernen
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Abrufen der Schlüssel von Tor nicht möglich
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Schlüssel entfernen nicht möglich
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Abschaltwarnung
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites werden bald abgeschaltet
onionServices.v2Deprecated=Diese Onion-Site wird bald nicht mehr erreichbar sein. Bitte kontaktiere den Administrator der Seite und fordere ihn zur Aktualisierung auf.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor stellt die Unterstützung für Onion-Dienste der Version 2 ab Juli 2021 ein, und diese Onion-Seite wird nicht mehr unter dieser Adresse erreichbar sein. Wenn du der Administrator der Seite bist, aktualisiere bald auf einen Onion-Dienst der Version 3.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Verstanden
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Diese Onion-Site wird bald nicht mehr erreichbar sein
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Onions immer priorisieren
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Απομάκρυνση
onionServices.authPreferences.removeAll=Αφαίρεση όλων
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Αδυναμία λήψης κλειδιών από το tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Αδυναμία αφαίρεσης κλειδιού
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Το κατάλαβα
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Πάντα να δίνεται προτεραιότητα στα Onion
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Να ερωτώμαι κάθε φορά
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Να δίνεται προτεραιότητα σε σελίδες .onion όταν είναι γνωστές.
onionLocation.onionServicesTitle=Υπηρεσίες Onion
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Remover
onionServices.authPreferences.removeAll=Remover todo
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Incapaz de recuperar las claves desde tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=No se puede eliminar la clave
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Advertencia de obsolescencia de sitio Onion V2
onionServices.v2Deprecated.header=Pronto van a ser obsoletos los sitios Onion Version 2
onionServices.v2Deprecated=Pronto no va a ser accesible este sitio onion. Por favor, contactate con el administrador del sitio y alentalo para actualizarlo.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor va a terminar su apoyo a los servicios onion versión 2 a partir de julio de 2021, y este sitio onion ya no va a ser accesible en esta dirección. Si sos el administrador del sitio, actualizalo pronto a un servicio onion versión 3.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Entendido
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Este sitio onion pronto no va a ser accesible
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Siempre priorice las Onions
......
......@@ -68,38 +68,38 @@ onionServices.errorPage.onionSite=Onionsite
# Tor SOCKS error 0xF0:
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problemas cargando Onionsite
onionServices.descNotFound.header=No se encuentra Onionsite
onionServices.descNotFound=La causa más probable es que onionsite esté fuera de línea. Contacta con el administrador de onionsite
onionServices.descNotFound=La causa más probable es que el sitio cebolla esté fuera de línea. Contacta con su administrador.
onionServices.descNotFound.longDescription=Detalles: %S - El descriptor del servicio de onion solicitado no se encuentra en el hashring y por lo tanto el servicio no está accesible para el cliente.
# Tor SOCKS error 0xF1:
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problemas cargando Onionsite
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problemas al cargar Sitio Onion
onionServices.descInvalid.header=No se puede llegar a Onionsite
onionServices.descInvalid=No se puede llegar a onionsite a causa de un error interno
onionServices.descInvalid=No se puede llegar al sitio cebolla a causa de un error interno.
onionServices.descInvalid.longDescription=Detalles: %S - El descriptor de servicio de onion solicitado no se puede analizar o la validación de la firma falló.
# Tor SOCKS error 0xF2:
onionServices.introFailed.pageTitle=Problemas cargando Onionsite
onionServices.introFailed.header=Se ha desconectado oniosite
onionServices.introFailed.header=Se ha desconectado el sitio onion
onionServices.introFailed=La causa más probable es que onionsite esté fuera de línea. Contacta con el administrador de onionsite
onionServices.introFailed.longDescription=Detalles: %S - La introducción falló, lo que significa que el descriptor fue encontrado pero el servicio ya no está conectado al punto de introducción. Es probable que el servicio haya cambiado su descriptor o que no esté funcionando.
# Tor SOCKS error 0xF3:
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problemas cargando Onionsite
onionServices.rendezvousFailed.header=Incapaz de conectar a Onionsite
onionServices.rendezvousFailed=Onionsite está ocupado o la red Tor está sobrecargada. Inténtalo más tarde.
onionServices.rendezvousFailed=El sitio cebolla está ocupado o la red Tor está sobrecargada. Inténtalo más tarde.
onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Detalles: %S - El cliente no encontró el servicio, lo que significa que el cliente no pudo finalizar la conexión.
# Tor SOCKS error 0xF4:
onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Se requiere autorización
onionServices.clientAuthMissing.header=Onionsite requiere autorización
onionServices.clientAuthMissing=El acceso al sitio onion necesita una clave, pero no se ha proporcionado ninguna.
onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Detalles: %S - El cliente descargó el descriptor de servicio de cebolla solicitado pero no pudo descifrar su contenido porque falta la información de autorización del cliente.
onionServices.clientAuthMissing=El acceso al sitio cebolla necesita una clave, pero no se ha proporcionado ninguna.
onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Detalles: %S - El cliente descargó el descriptor de servicio de cebolla solicitado, pero no pudo descifrar su contenido porque falta la información de autorización del cliente.
# Tor SOCKS error 0xF5:
onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Falló la autorización
onionServices.clientAuthIncorrect.header=Falló la autenticación del Onionsite
onionServices.clientAuthIncorrect=La clave proporcionada es incorrecta o ha sido revocada. Contacta con el administrador del sitio web.
onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Detalles: %S - El cliente pudo descargar el descriptor de servicio de cebolla solicitado pero no pudo descifrar su contenido usando la información de autorización del cliente proporcionada. Esto puede significar que el acceso ha sido revocado.
# Tor SOCKS error 0xF6:
onionServices.badAddress.pageTitle=Problemas cargando Onionsite
onionServices.badAddress.pageTitle=Problemas al cargar sitio cebolla
onionServices.badAddress.header=Invalidada dirección de Onionsite
onionServices.badAddress=La dirección de cebolla no es válida. Por favor, comprueba que la has introducido correctamente.
onionServices.badAddress.longDescription=Detalles: %S — La dirección de la cebolla es inválida. Este error se devuelve debido a una de las siguientes razones: la suma de comprobación de la dirección no coincide, la clave pública ed25519 es inválida, o la codificación es inválida.
onionServices.badAddress=La dirección del sitio cebolla no es válida. Por favor, comprueba que la has introducido correctamente.
onionServices.badAddress.longDescription=Detalles: %S — La dirección de la cebolla es inválida. Este error se da debido a una de las siguientes razones: la suma de comprobación de la dirección no coincide, la clave pública ed25519 es inválida, o la codificación es inválida.
# Tor SOCKS error 0xF7:
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problemas cargando Onionsite
onionServices.introTimedOut.header=La creación del circuito de Onionsite se ha agotado
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Eliminar
onionServices.authPreferences.removeAll=Eliminar todo
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=No se pueden descargar las claves de Tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=No se puede quitar la clave
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Advertencia de depreciación del sitio V2 Onion
onionServices.v2Deprecated.header=Pronto se depreciará el sitio Version 2 Onion
onionServices.v2Deprecated=Pronto no será accesible este sitio onion. Por favor, contacta con el administrador del sitio y animale a actualizar
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor terminará su apoyo a los servicios onion de la versión 2 a partir de julio de 2021, y este sitio onion ya no será accesible en esta dirección. Si eres el administrador del sitio, actualizar a una versión 3 el servicio onion pronto.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Entendido
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Este sitio onion pronto no será accesible
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Priorizar siempre Onions.
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Preguntar siempre
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Priorizar los sitios .onion cuando se conozcan.
onionLocation.onionServicesTitle=Servicios cebolla
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Se ha copiado de un sitio web inseguro una dirección de criptomoneda (%S). Podría haber sido modificada.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=¿Qué puedes hacer?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Puedes conectar con un nuevo circuito para establecer una conexión segura, o aceptar el riesgo y descartar esta advertencia.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Kendu
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Ulertu dut
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Always Prioritize Onions
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Ask every time
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritize .onion sites when known.
onionLocation.onionServicesTitle=Onion zerbitzuak
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=حذف
onionServices.authPreferences.removeAll=حذف کردن همه
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=قادر به بازیابی کلیدها از تور نیستیم
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=قادر به حذف کردن کلید نیستیم
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=متوجه شدم
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=همیشه پیاز‌ها را در اولویت قرار بده
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=هر بار بپرس
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=سایتهای ‎‎.onion را در صورت شناخت در اولویت قرار بده.
onionLocation.onionServicesTitle=خدمات پیازی
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -26,6 +26,6 @@
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Impliquez-vous »">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Obtenez les dernières nouvelles au sujet de Tor directement dans votre boîte de réception.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscrivez-vous aux nouvelles de Tor">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscrivez-vous aux nouvelles de Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor peut être utilisé gratuitement grâce aux dons de personnes telles que vous.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Faites un don maintenant">
......@@ -36,12 +36,12 @@ onboarding.tour-tor-expect-differences=Conseils sur l’expérience
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Attendez-vous à des différences.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Avec toutes les fonctions de sécurité et de confidentialité offertes par Tor, votre expérience de navigation sur Internet pourrait être un peu différente. Les choses pourraient être un peu plus lentes et selon votre niveau de sécurité, certains éléments pourraient ne pas fonctionner ou ne pas se charger. On pourrait aussi vous demander de prouver que vous êtes un humain et non un robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Consulter les FAQ
onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Poursuivre vers Services onion
onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Poursuivre vers Services oignon
onboarding.tour-tor-onion-services=Services onion
onboarding.tour-tor-onion-services=Services oignon
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Soyez plus que protégé.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Les services onion sont des sites qui se terminent par .onion. Ils offrent des protections accrues aux diffuseurs et aux visiteurs, dont des mesures de protection contre la censure. Les services onion permettent à tous de proposer anonymement du contenu et des services. Cliquez ci-dessous pour visiter le site onion de DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visiter un onion
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Les services oignon sont des sites qui se terminent par .onion. Ils offrent des protections accrues aux diffuseurs et aux visiteurs, dont des mesures de protection contre la censure. Les services oignon permettent à tous de proposer anonymement du contenu et des services. Cliquez ci-dessous pour visiter le site oignon de DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visiter un oignon
onboarding.tour-tor-onion-services.next-button=Terminé
onboarding.overlay-icon-tooltip-updated2=Voyez ce qu’il y a de\nnouveau dans %S
......
......@@ -49,5 +49,5 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nouveau circuit pour ce site">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Ouvrir l’invite d’authentification du client du service onion">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Ouvrir l’invite d’authentification du client du service oignon">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Mémoriser cette clé">
torbutton.circuit_display.internet = Internet
torbutton.circuit_display.ip_unknown = IP inconnue
torbutton.circuit_display.onion_site = Site onion
torbutton.circuit_display.onion_site = Site oignon
torbutton.circuit_display.this_browser = Ce navigateur
torbutton.circuit_display.relay = Relais
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Pont
......@@ -14,7 +14,7 @@ torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Le Navigateur Tor ajoute cette marge p
extensions.torbutton@torproject.org.description = BoutonTor offre un bouton pour configurer les paramètres de Tor et effacer facilement les données de navigation privée.
torbutton.popup.external.title = Télécharger un type de fichier externe ?
torbutton.popup.external.app = Le Navigateur Tor ne peut pas afficher ce fichier. Vous devrez l’ouvrir avec une autre application.
torbutton.popup.external.note = Certains types de fichiers peuvent causer des connexions à l’Internet sans passer par Tor pour certaines applications
torbutton.popup.external.note = Certains types de fichiers peuvent causer des connexions à l’Internet sans passer par Tor pour certaines applications.
torbutton.popup.external.suggest = Par sécurité, vous ne devriez ouvrir les fichiers téléchargés qu’une fois hors ligne ou en utilisant un CD autonome Tor comme Tails.\n
torbutton.popup.launch = Télécharger le fichier
torbutton.popup.cancel = Annuler
......@@ -54,92 +54,98 @@ profileMigrationFailed=La migration de votre profil existant %S a échoué.\nDe
updateDownloadingPanelUILabel=Téléchargement de la mise à jour de %S
# .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=La connexion est chiffrée (service onion, %1$S, clés %2$S bits, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=La connexion est chiffrée (service onion)
pageInfo_OnionName=Nom de l’onion :
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=La connexion est chiffrée (service oignon, %1$S, clés %2$S bits, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=La connexion est chiffrée (service oignon)
pageInfo_OnionName=Nom de l’oignon :
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
onionServices.learnMore=En savoir plus
onionServices.learnMore=En apprendre davantage
onionServices.errorPage.browser=Navigateur
onionServices.errorPage.network=Réseau 
onionServices.errorPage.onionSite=Site onion
onionServices.errorPage.onionSite=Site oignon
# LOCALIZATION NOTE: In the longDescription strings, %S will be replaced with
# an error code, e.g., 0xF3.
# Tor SOCKS error 0xF0:
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problème de chargement du site onion
onionServices.descNotFound.header=Le site onion est introuvable
onionServices.descNotFound=La cause la plus probable est que le site onion est hors ligne. Contactez l’administrateur du site onion.
onionServices.descNotFound.longDescription=Détails : %S – Le descripteur du service onion demandé est introuvable sur l’anneau de hachage et le service n’est par conséquent pas accessible par le client.
onionServices.descNotFound.pageTitle=Problème de chargement du site oignon
onionServices.descNotFound.header=Le site oignon est introuvable
onionServices.descNotFound=La cause la plus probable est que le site oignon est hors ligne. Contactez l’administrateur du site oignon.
onionServices.descNotFound.longDescription=Détails : %S – Le descripteur du service oignon demandé est introuvable sur l’anneau de hachage et le service n’est par conséquent pas accessible par le client.
# Tor SOCKS error 0xF1:
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problème de chargement du site onion
onionServices.descInvalid.header=Le site onion est inaccessible
onionServices.descInvalid=Le site onion est inaccessible en raison d’une erreur interne.
onionServices.descInvalid.longDescription=Détails : %S – Le descripteur du service onion demandé ne peut pas être analysé ou la validation de la signature a échoué.
onionServices.descInvalid.pageTitle=Problème de chargement du site oignon
onionServices.descInvalid.header=Le site oignon est inaccessible
onionServices.descInvalid=Le site oignon est inaccessible en raison d’une erreur interne.
onionServices.descInvalid.longDescription=Détails : %S – Le descripteur du service oignon demandé ne peut pas être analysé ou la validation de la signature a échoué.
# Tor SOCKS error 0xF2:
onionServices.introFailed.pageTitle=Problème de chargement du site onion
onionServices.introFailed.header=Le site onion s’est déconnecté
onionServices.introFailed=La cause la plus probable est que le site onion est hors ligne. Contactez l’administrateur du site onion.
onionServices.introFailed.pageTitle=Problème de chargement du site oignon
onionServices.introFailed.header=Le site oignon s’est déconnecté
onionServices.introFailed=La cause la plus probable est que le site oignon est hors ligne. Contactez l’administrateur du site oignon.
onionServices.introFailed.longDescription=Détails : %S – Échec de présentation, ce qui signifie que le descripteur a été trouvé, mais que le service n’est plus connecté au point de présentation. Il est probable que le service a changé son descripteur ou qu’il ne fonctionne pas actuellement.
# Tor SOCKS error 0xF3:
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problème de chargement du site onion
onionServices.rendezvousFailed.header=Impossible de se connecter au site onion
onionServices.rendezvousFailed=Le site onion est occupé ou le réseau Tor est surchargé. Veuillez réessayer ultérieurement.
onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problème de chargement du site oignon
onionServices.rendezvousFailed.header=Impossible de se connecter au site oignon
onionServices.rendezvousFailed=Le site oignon est occupé ou le réseau Tor est surchargé. Veuillez réessayer ultérieurement.
onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Détails : %S – Échec de rencontre du client avec le service, ce qui signifie que le client n’a pas réussi à finaliser la connexion.
# Tor SOCKS error 0xF4:
onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Une autorisation est exigée
onionServices.clientAuthMissing.header=Le site onion exige une authentification
onionServices.clientAuthMissing=Le site onion exige une clé, mais aucune n’a été indiquée.
onionServices.clientAuthMissing.header=Le site oignon exige une authentification
onionServices.clientAuthMissing=Le site oignon exige une clé, mais aucune n’a été indiquée.
onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Détails : %S – Le client a téléchargé le descripteur du site demandé, mais n’a pas réussi à déchiffrer son contenu, car il manque les renseignements d’autorisation du client.
# Tor SOCKS error 0xF5:
onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Échec d’autorisation
onionServices.clientAuthIncorrect.header=Échec d’authentification au site  onion
onionServices.clientAuthIncorrect=La clé indiquée est incorrecte ou a été révoquée. Contactez l’administrateur du site onion.
onionServices.clientAuthIncorrect.header=Échec d’authentification au site oignon
onionServices.clientAuthIncorrect=La clé indiquée est incorrecte ou a été révoquée. Contactez l’administrateur du site oignon.
onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Détails : %S – Le client a réussi à télécharger le descripteur du site demandé, mais n’a pas réussi à déchiffrer son contenu en utilisant les renseignements d’autorisation du client indiqués. Cela pourrait signifier que l’accès a été révoqué.
# Tor SOCKS error 0xF6:
onionServices.badAddress.pageTitle=Problème de chargement du site onion
onionServices.badAddress.header=L’adresse du site onion est invalide
onionServices.badAddress.pageTitle=Problème de chargement du site oignon
onionServices.badAddress.header=L’adresse du site oignon est invalide
onionServices.badAddress=L’adresse indiquée est invalide. Veuillez vous assurer de l’avoir saisie correctement.
onionServices.badAddress.longDescription=Détails : %S – L’adresse .onion indiquée est invalide. Cette erreur est retournée pour une des raisons qui suivent : la somme de contrôle de l’adresse ne correspond pas, la clé publique ed25519 est invalide ou l’encodage est invalide.
# Tor SOCKS error 0xF7:
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problème de chargement du site onion
onionServices.introTimedOut.header=La création du circuit du site onion est arrivée au bout de son délai
onionServices.introTimedOut=Échec de connexion au site onion, possiblement en raison d’une mauvaise connexion au réseau.
onionServices.introTimedOut.longDescription=Détails : %S – La connexion au service onion demandé est arrivée au bout de son délai en essayant de construire le circuit de rencontre.
onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problème de chargement du site oignon
onionServices.introTimedOut.header=La création du circuit du site oignon est arrivée au bout de son délai
onionServices.introTimedOut=Échec de connexion au site oignon, possiblement en raison d’une mauvaise connexion au réseau.
onionServices.introTimedOut.longDescription=Détails : %S – La connexion au service oignon demandé est arrivée au bout de son délai en essayant de construire le circuit de rencontre.
#
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.authPrompt.description2=%S demande que vous vous authentifiez.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Saisissez votre clé privée pour ce service onion
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Saisissez votre clé privée pour ce service oignon
onionServices.authPrompt.done=Terminé
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=t
onionServices.authPrompt.invalidKey=Veuillez saisir une clé valide (52 caractères Base32 ou 44 caractères Base64)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Impossible de configurer Tor avec votre clé
onionServices.authPreferences.header=Authentification des services onion
onionServices.authPreferences.overview=Certains services onion exigent que vous vous authentifiiez avec une clé (une sorte de mot de passe) avant de pouvoir y accéder.
onionServices.authPreferences.header=Authentification des services oignon
onionServices.authPreferences.overview=Certains services oignon exigent que vous vous authentifiiez avec une clé (une sorte de mot de passe) avant de pouvoir y accéder.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Clés enregistrées…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Clés des services onion
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Les clés pour les sites onion suivants sont enregistrées sur votre ordinateur
onionServices.authPreferences.onionSite=Site onion
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Clés des services oignon
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Les clés pour les sites oignon suivants sont enregistrées sur votre ordinateur
onionServices.authPreferences.onionSite=Site oignon
onionServices.authPreferences.onionKey=Clé
onionServices.authPreferences.remove=Supprimer
onionServices.authPreferences.removeAll=Tout supprimer
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Impossible de récupérer les clés de Tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Impossible de supprimer la clé
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Avertissement d’obsolescence des sites oignon V2
onionServices.v2Deprecated.header=Les sites oignon version 2 seront bientôt déconseillés
onionServices.v2Deprecated=Ce site oignon ne sera bientôt plus accessible. Veuillez contacter l’administrateur du site et l’encourager à le mettre à niveau.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=À partir de juillet 2021, Tor mettra fin à la prise en charge des services oignon version 2 et ce site oignon ne sera plus accessible à cette adresse. Si vous êtes l’administrateur de ce site, veuillez le mettre à jour vers un service oignon version 3 bientôt.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=D’accord
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Ce site oignon ne sera bientôt plus accessible
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Toujours prioriser les onions
onionLocation.alwaysPrioritize=Toujours prioriser les oignons
onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=t
onionLocation.notNow=Pas maintenant
onionLocation.notNowAccessKey=p
onionLocation.description=Une version qui offre une meilleure protection de vos données et plus sécurisée de ce site est accessible sur le réseau Tor par ses services onion. Les services onion aident les éditeurs de sites Web et leurs visiteurs à combattre la surveillance et la censure.
onionLocation.tryThis=Essayer les services onion
onionLocation.description=Une version qui offre une meilleure protection de vos données et plus sécurisée de ce site est accessible sur le réseau Tor par ses services oignon. Les services oignon aident les éditeurs de sites Web et leurs visiteurs à combattre la surveillance et la censure.
onionLocation.tryThis=Essayer les services oignon
onionLocation.onionAvailable=Un .onion est proposé
onionLocation.learnMore=En apprendre davantage…
onionLocation.always=Toujours
onionLocation.askEverytime=Toujours demander
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioriser les sites .onion s’ils sont connus
onionLocation.onionServicesTitle=Services onion
onionLocation.onionServicesTitle=Services oignon
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Une adresse de cryptomonnaie (%S) a été copiée d’un site Web non sécurisé. Elle pourrait avoir été modifiée.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Que pouvez-vous y faire ?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Vous pouvez essayer de vous reconnecter avec un nouveau circuit afin d’établir une connexion sécurisée ou accepter le risque et ignorer cet avertissement.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Bain
onionServices.authPreferences.removeAll=Bain Uile
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Níorbh fhéidir eochracha a fháil ó Tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Níorbh fhéidir an eochair a bhaint
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Tuigim
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Ní bheidh tú in ann teacht ar an suíomh onion seo go luath
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Tabhair tús áite do Shuímh Onion
......@@ -139,12 +145,12 @@ onionLocation.askEverytime=Fiafraigh díom i gcónaí
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Tabhair tús áite do shuímh onion nuair is féidir.
onionLocation.onionServicesTitle=Seirbhísí Onion
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Cad is féidir leat a dhéanamh?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
cryptoSafetyPrompt.learnMore=Tuilleadh eolais
cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Reload Tab with a New Circuit
cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Athlódáil an Cluaisín seo le Ciorcad Nua
cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Dismiss Warning
cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=B
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=הסר
onionServices.authPreferences.removeAll=הסר הכול
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=לא היה ניתן לאחזר מפתחות מן tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=לא היה ניתן להסיר מפתח
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=אזהרת הוצאה משימוש של אתר בצל גרסה 2
onionServices.v2Deprecated.header=אתרי בצל גרסה 2 יוצאו משימוש בקרוב
onionServices.v2Deprecated=אתר בצל זה לא יהיה נגיש יותר בקרוב. אנא צור קשר עם מנהלן האתר ועודד אותו לשדרג.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor מסיים את תמיכתו בגרסה 2 של שירותי בצל החל מיולי 2021, ואתר הבצל הזה לא יהיה נגיש יותר בכתובת זו. אם אתה מנהלן האתר, שדרג בקרוב אל גרסה 3 של שירותי בצל.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=הבנתי
onionServices.v2Deprecated.tooltip=אתר בצל זה לא יהיה נגיש יותר בקרוב
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=תעדף תמיד בצלים
......@@ -132,7 +138,7 @@ onionLocation.notNow=לא עכשיו
onionLocation.notNowAccessKey=n
onionLocation.description=יש גרסה פרטית יותר ומאובטחת יותר של אתר זה שזמינה על גבי רשת Tor באמצעות שירותי בצל. שירותי בצל עוזרים למפרסמי אתרים ולמבקרים שלהם להביס ציתות וצנזורה.
onionLocation.tryThis=נסה שירותי בצל
onionLocation.onionAvailable=גרסת ‎.onion זמינה
onionLocation.onionAvailable=.onion זמין
onionLocation.learnMore=למד עוד…
onionLocation.always=תמיד
onionLocation.askEverytime=שאל כל פעם
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Eltávolít
onionServices.authPreferences.removeAll=Mindent eltávolít
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Sikertelen a kulcsok lekérése a tor-ról
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Nem lehetséges a kulcs eltávolítása
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Megvan
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Mindig priorizálja az Onionokat
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Kérdezze mindig
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Priorizálja a .oinion oldalt, ha ismert.
onionLocation.onionServicesTitle=Onion Szolgáltatások
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Hapus
onionServices.authPreferences.removeAll=Hapus semua
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=V2 Onion Site Deprecation Warning
onionServices.v2Deprecated.header=Version 2 Onion Sites will be deprecated soon
onionServices.v2Deprecated=This onion site will not be reachable soon. Please contact the site administrator and encourage them to upgrade.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor is ending its support for version 2 onion services beginning in July 2021, and this onion site will no longer be reachable at this address. If you are the site administrator, upgrade to a version 3 onion service soon.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Got it
onionServices.v2Deprecated.tooltip=This onion site will not be reachable soon
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Always Prioritize Onions
......@@ -139,7 +145,7 @@ onionLocation.askEverytime=Tanyakan setiap saat
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritize .onion sites when known.
onionLocation.onionServicesTitle=Layanan Onion
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
......
......@@ -124,6 +124,12 @@ onionServices.authPreferences.remove=Fjarlægja
onionServices.authPreferences.removeAll=Fjarlægja allt
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Tókst ekki að ná í lykla frá Tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Tókst ekki að fjarlægja lykil
onionServices.v2Deprecated.pageTitle=Onion-vefsvæði af útgáfu 2 verða úrelt
onionServices.v2Deprecated.header=Onion-vefsvæði af útgáfu 2 verða úrelt innan skamms
onionServices.v2Deprecated=Þetta onion-vefsvæði verður ekki tiltækt á næstunni. Hafðu samband við kerfisstjóra þess og hvettu þá til að uppfæra.
onionServices.v2Deprecated.longDescription=Tor hætti stuðningi við onion-þjónustur af útgáfu 2 í byrjun júlí 2021, og verður þetta onion-vefsvæði ekki lengur tiltækt á þessu vistfangi. Ef þú ert kerfisstjóri vefsvæðisins, ættirðu sem fyrst að uppfæra onion-þjónustuna í útgáfu 3.
onionServices.v2Deprecated.tryAgain=Náði því
onionServices.v2Deprecated.tooltip=Þetta onion-vefsvæði verður ekki tiltækt á næstunni
# Onion-Location strings.
onionLocation.alwaysPrioritize=Alltaf gefa onion-vefjum forgang
......@@ -139,12 +145,12 @@ onionLocation.askEverytime=Spyrja í hvert skipti
onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Gefa .onion-vefjum forgang þegar þeir eru þekktir.
onionLocation.onionServicesTitle=Onion-þjónustur
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.