Commit a3cd239d authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Translations update (including new strings)

parent 078ae18e
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "فتح مُنبّه استيثاق على عميل خدمة البصلة أو Onion Service">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=الاتصال معمى (خدمة بصلة)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=تعرف على المزيد
onionServices.clientAuthMissing=ينقص خدمة البصلة من تور استيثاق للعميل
onionServices.authPrompt.description=%S يطلب المفتاح الخاص بكم
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=يرجى إدخال المفتاح الخاص لخدمة البصلة هذه
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=انتهى
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=يرجى إدخال مفتاح صالح (قاعدة٥٢ ب ٣٢ رمز أو قاعدة٤٤ ب ٦٤ رمز)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=لا يمكن إعدادا تور باستخدام مفتاحكم
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=مفتاح
onionServices.authPreferences.remove=حذف
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "onion সার্ভিস ক্লায়েন্টের অথেনটিকেশন প্রম্পটটি খুলুন">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=সংযোগ এনক্রিপ্ট (Onion Serv
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=আরও জানুন
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion পরিষেবা ক্লায়েন্টের অনুমোদন হারিয়েছে
onionServices.authPrompt.description=%S আপনার ব্যক্তিগত কীটির জন্য অনুরোধ করছে।
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=এই onion পরিষেবার জন্য আপনার ব্যক্তিগত কী লিখুন
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=সম্পন্ন
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=দয়া করে একটি বৈধ কী (52 বেস32 অক্ষর বা 44 বেস 64 অক্ষর) প্রবেশ করুন
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=আপনার কী দিয়ে টর কনফিগার করতে অক্ষম
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=কি
onionServices.authPreferences.remove=অপসারণ
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Connexió xifrada (Onion Service)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Més informació
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Fet
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=Clau
onionServices.authPreferences.remove=Suprimeix la subscripció
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Otevřít výzvu k ověření klienta služby onion">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Šifrované spojení (Onion služba)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Zjistit více
onionServices.clientAuthMissing=Tor klient služby onion není ověřený
onionServices.authPrompt.description=%S vyžaduje váš soukromý klíč.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Zadejte svůj soukromý klíč pro tuto službu onion
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Hotovo
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=H
onionServices.authPrompt.invalidKey=Zadejte prosím platný klíč (52 znaků base32, nebo 44 znaků base64)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tor s vaším klíčem nelze nastavit
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=Klíč
onionServices.authPreferences.remove=Odstranit
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Åbn prompt til klientautentifikation af oniontjeneste">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Husk nøglen">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Forbindelse krypteret (oniontjeneste)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Lær mere
onionServices.clientAuthMissing=Tor-oniontjeneste mangler klient autentifikation
onionServices.authPrompt.description=%S anmoder om din private nøgle.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Indtast din private nøgle til oniontjenesten
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Fuldført
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Indtast venligst en gyldig nøgle (52 base32-tegn eller 44 base64-tegn)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Kan ikke konfigurere Tor med din nøgle
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Gemmer nøgler …
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsted
onionServices.authPreferences.onionKey=Nøgle
onionServices.authPreferences.remove=Fjern
onionServices.authPreferences.removeAll=Fjern alle
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Kan ikke hente nøgler fra tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Kan ikke fjerne nøgle
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Aufforderung zur Bestätigung an verfügbares Onion-Dienst-Klienten-Programm">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Diesen Schlüssel merken">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Verbindung verschlüsselt (Onion-Dienst)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Mehr erfahren
onionServices.clientAuthMissing=Dem Onion-Dienst fehlt die Client-Autorisierung.
onionServices.authPrompt.description=%S fragt deinen privaten Schlüssel an.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Gib deinen privaten Schlüssel für diesen Onion-Dienst ein.
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Fertig
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Bitte gib einen gültigen Schlüssel (52 base32-Zeichen oder 44 base64-Zeichen) ein.
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Das Konfigurieren von Tor mit deinem Schlüssel ist nicht möglich.
onionServices.authPreferences.header=Onion Dienste-Bestätigung
onionServices.authPreferences.overview=Einige Onion-Dienste verlangen, dass du dich mit einem Schlüssel (eine Art Passwort) identifizierst, bevor du auf sie zugreifen kannst.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Gespeicherte Schlüssel …
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion-Dienst-Schlüssel
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Die Schlüssel für die folgenden Onion-Seiten sind auf deinem Computer gespeichert
onionServices.authPreferences.onionSite=Onion-Seite
onionServices.authPreferences.onionKey=Schlüssel
onionServices.authPreferences.remove=Entfernen
onionServices.authPreferences.removeAll=Alles entfernen
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Abrufen der Schlüssel von Tor nicht möglich
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Schlüssel entfernen nicht möglich
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Κρυπτογραφημένη σύνδεση (υπηρ
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Μάθετε περισσότερα
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Τέλος
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=Κλειδί
onionServices.authPreferences.remove=Απομάκρυνση
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Conexión encriptada (Servicio Onion)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Aprendé más
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Hecho
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=Clave criptográfica
onionServices.authPreferences.remove=Remover
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Abre el cliente de autentificación de servicios onion">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Recuerda esta clave">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Conexión cifrada (Servicio cebolla)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Conocer más
onionServices.clientAuthMissing=Servicio onion sin autorización de cliente
onionServices.authPrompt.description=%S está solicitando tu clave privada.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Introduce tu clave privada para este servicio cebolla
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Listo
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=r
onionServices.authPrompt.invalidKey=Introduce una clave válida (52 caracteres base32 o 44 caracteres base64)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Imposible configurar Tor con tu clave
onionServices.authPreferences.header=Autenticación de Servicios Cebolla
onionServices.authPreferences.overview=Algunos de los servicios de cebolla necesitan que te identifiques con una clave (un tipo de contraseña) antes de poder acceder a ellos.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Guardar clave
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Claves de Servicio de Cebolla
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Claves para los siguientes sitios de cebolla se almacenan en tu ordenador.
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=Clave
onionServices.authPreferences.remove=Eliminar
onionServices.authPreferences.removeAll=Eliminar todo
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=No se pueden recuperar las claves de Tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=No se puede quitar la clave
......@@ -50,3 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
......@@ -61,6 +61,7 @@ pageInfo_OnionEncryption=Enkriptatutako konexioa (Onion zerbitzua)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Gehiago jakin
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
......@@ -68,3 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Eginda
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionKey=Gakoa
onionServices.authPreferences.remove=Kendu
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment