Commit b04b217a authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent 2ef5a961
......@@ -5,7 +5,7 @@
onboarding.tour-tor-welcome=Selamat datang
onboarding.tour-tor-welcome.title=Anda siap.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser menawarkan standar tertinggi atas privasi dan keamanan saat menjelajahi jaringan. Anda sekarang dilindungi dari pelacakan, pengintaian, dan penyensoran. Pelatihan singkat ini akan menunjukkan Anda bagaimana caranya.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome.button=Mulai sekarang
onboarding.tour-tor-privacy=Privasi
onboarding.tour-tor-privacy.title=Menolak pelacak dan pengintai.
......
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser Changelog">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser 変更履歴">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Browser アップデート完了">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "このリリースについての最新情報を入手するため、">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "我々のウェブサイトを見てください">
......
......@@ -3,52 +3,52 @@
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Welkom
onboarding.tour-tor-welcome.title=Je bent klaar.
onboarding.tour-tor-welcome.description=TOR Browser biedt de hoogste standaard van privacy en beveiliging terwijl u het web bezoekt. U bent nu beschermt tegen volgen, monitoring en censuur. Deze snelle 'Welkom tour' zal u laten zien hoe dit werkt.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start nu
onboarding.tour-tor-welcome.title=U bent klaar.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser biedt de hoogste standaard aan privacy en beveiliging tijdens het websurfen. U bent nu beschermd tegen volgen, bewaking en censuur. Deze snelle onboarding toont hoe dit werkt.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Nu starten
onboarding.tour-tor-privacy=Privacy
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub volgers en neuzers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isoleert cookies en verwijdrt jouw browser historie na jouw sessie. Deze wijzigingen waarborgen dat jouw privacy en veiligheid beschermd zijn in de browser. Klik 'Tor Netwerk" om te leren hoe we jou op netwerk niveau beveiligen.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Ga naar het Tor Netwerk
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isoleert cookies en verwijdert uw browsergeschiedenis na uw sessie. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat uw privacy en veiligheid in de browser zijn beschermd. Klik op ‘Tor-netwerk om te lezen hoe we u op netwerkniveau beschermen.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Naar Tor-netwerk
onboarding.tour-tor-network=Tor Netwerk
onboarding.tour-tor-network=Tor-netwerk
onboarding.tour-tor-network.title=Reis over een gedecentraliseerd netwerk.
onboarding.tour-tor-network.description=TOR Browser verbind u met het TOR netwerk, welke wordt mogelijk gemaakt door duizenden vrijwilligers over de hele wereld. Anders dan een VPN is er niet slecht 1 punt waar het mis kan gaan, en er is geen centrale autoriteit waar u vertrouwen in moet hebben om in privé gebruik te maken van het internet.
onboarding.tour-tor-network.button=Ga naar het Circuit Venster
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser verbindt u met het Tor-netwerk, mogelijk gemaakt door duizenden vrijwilligers over de hele wereld. Anders dan bij een VPN is er geen sprake van één zwakke plek of centrale autoriteit die u moet vertrouwen om privé van het internet gebruik te maken.
onboarding.tour-tor-network.button=Naar Circuit-venster
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Venster
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Zie jouw route.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Voor elk domein dat je bezoekt wordt jouw verkeer omgeleid en vercijferd in een circuit over drie Tor omleidingen over de wereld. Geen website weet waar je verbinding vandaan maakt. Je kunt een nieuwe circuit aanvragen door te klikken op "Nieuw Circuit voor deze Site' in ons Circuit Venster.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Zie Mijn Pad
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit-venster
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Bekijk uw pad.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Voor elk domein dat u bezoekt, wordt uw verkeer in een circuit over drie Tor-omleidingen over de hele wereld omgeleid en versleuteld. Geen website weet waarvandaan u verbinding maakt. U kunt een nieuw circuit aanvragen door op Nieuw circuit voor deze website in ons Circuit-venster te klikken.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Mijn pad bekijken
onboarding.tour-tor-security=Beveiliging
onboarding.tour-tor-security.title=Kies jouw ervaring.
onboarding.tour-tor-security.description=We bieden ook additionele instellingen om de veiligheid van uw browser te verhogen. Onze 'Beveiligingsinstellingen' maken het mogelijk om elementen te blokkeren welk gebruikt zouden kunnen worden om uw computer aan te vallen. Klik hieronder om te zien wat de verschillende opties doen.
onboarding.tour-tor-security-level.button=Bekijk je beveiligingsniveau
onboarding.tour-tor-security.title=Kies uw ervaring.
onboarding.tour-tor-security.description=We bieden ook aanvullende instellingen om de beveiliging van uw browser te verhogen. Via onze Beveiligingsinstellingen kunt u elementen blokkeren die kunnen worden gebruikt om uw computer aan te vallen. Klik hieronder om te zien wat de verschillende opties doen.
onboarding.tour-tor-security-level.button=Uw beveiligingsniveau bekijken
onboarding.tour-tor-expect-differences=Ervaring tips
onboarding.tour-tor-expect-differences=Ervaringstips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Verwacht enige verschillen.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Met alle beveilingings- en privacy-mogelijkheden beschikbaar gesteld door TOR, is je ervaring bij het bezoeken van internet misschien een beetje anders dan je gewent bent. Dingen gaan misschien iets langzamer, en afhankelijk van het door u gekozen beveiligingsniveau, zullen sommige elementen misschien niet werken of niet laden.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Zie de VGVn
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Met alle door Tor geboden beveiligings- en privacyfuncties kan uw ervaring tijdens het webbrowsen een beetje anders zijn. Dingen gaan misschien iets langzamer, en afhankelijk van het door u gekozen beveiligingsniveau zullen bepaalde elementen misschien niet werken of worden geladen. Er kan ook worden gevraagd te bewijzen dat u een mens bent en geen robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=FAQ’s bekijken
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion Diensten
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion-services
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Wees extra beschermd.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion diensten zijn sites welke eindigen op .onion. Deze bieden extra bescherming voor publicisten en bezoekers, inclusief toegevoegde beveiligingsmechanismes tegen censuur. Onion diensten stellen iedereen in staat om content en diensten in anonimiteit aan te bieden. Klik hieronder om de DuckDuckGo onion site te bezoeken.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Bezoek een Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion-services zijn websites die op .onion eindigen en extra bescherming bieden voor publicisten en bezoekers, waaronder toegevoegde beschermingsmechanismen tegen censuur. Via Onion-services kan iedereen anoniem inhoud en diensten aanbieden. Klik hieronder om de DuckDuckGo-onion-website te bezoeken.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Een Onion bezoeken
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Volgende
onboarding.tor-circuit-display.done=Klaar
onboarding.tor-circuit-display.done=Gereed
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 van 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 van 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 van 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Hoe werken circuits?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits worden gemaakt van willekeurig toegekende omleidingen, die computers over de wereld zijn, ingesteld om Tor verkeer door te sturen.
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits worden gevormd door willekeurig toegekende relays, bestaande uit computers over de hele wereld die zijn geconfigureerd om Tor-verkeer door te sturen. Via circuits kunt u privé browsen en verbinding maken met onion-services.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Venster
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Dit diagram laat zien dat de relays een circuit vormen naar deze website. Om te voorkomen dat activiteit wordt bijgehouden tussen bezoeken aan verschillende websites, wordt voor elke website een apart circuit opgezet.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit-venster
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Dit diagram toont de relays die het circuit voor deze website vormen. Om het koppelen van activiteit tussen verschillende websites te voorkomen, krijgt elke website een apart circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Heb je een nieuw circuit nodig?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Als u niet kunt verbinden met de website welke u probeert te bezoeken, dan kunt u deze knop gebruiken om de site opnieuw te laden met een nieuw circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Hebt u een nieuw circuit nodig?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Als u geen verbinding kunt maken met de website die u probeert te bezoeken of als deze niet goed wordt geladen, kunt u deze knop gebruiken om de website opnieuw te laden met een nieuw circuit.
securityLevel.securityLevel = Beveiligingsniveau
securityLevel.customWarning = Aangepast
securityLevel.overview = Disable certain web features that can be used to attack your security and anonymity.
securityLevel.overview = Bepaalde websitefuncties uitschakelen die kunnen worden gebruikt om uw beveiliging en anonimiteit aan te vallen.
securityLevel.standard.level = Standaard
securityLevel.standard.tooltip = Beveiligingsniveau: standaard
securityLevel.standard.summary = Alle Tor Browser- en websitefuncties zijn ingeschakeld.
......
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser Changelog">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Lista zmian przeglądarki Tor">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Browser została zaktualizowana.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o tym wydaniu,">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "odwiedź naszą stronę internetową">
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
<!ENTITY aboutTor.title "Informacje na temat Tor'a">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "View Changelog">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "Pokaż dziennik zmian">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Odkrywaj. Prywatnie.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Jesteś gotowy na najbardziej prywatne doświadczenie przeglądania na świecie.">
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
<!ENTITY aboutTor.title "Sobre Tor">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "View Changelog">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "Visualizar o registro de mudanças">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Navegar. Com privacidade.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Você está pronto para a maior experiência de navegação privada do mundo.">
......
securityLevel.securityLevel = Nível de Segurança
securityLevel.customWarning = Personalizado
securityLevel.overview = Disable certain web features that can be used to attack your security and anonymity.
securityLevel.overview = Desabilita certos recursos web que podem ser usados para atacar sua segurança e anonimato.
securityLevel.standard.level = Padrão
securityLevel.standard.tooltip = Nível de Segurança: Padrão
securityLevel.standard.summary = Todos os recursos do Navegador Tor e do website estão ativos.
......
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser Changelog">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Журнал изменений Tor Browser">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Browser обновлен.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Самая свежая информация об этой версии — ">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "на нашем сайте">
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ securityLevel.securityLevel = Уровень безопасности
securityLevel.customWarning = Пользовательский
securityLevel.overview = Disable certain web features that can be used to attack your security and anonymity.
securityLevel.standard.level = Стандартные
securityLevel.standard.tooltip = Security Level : Standard
securityLevel.standard.tooltip = Уровень безопасности : Стандартная
securityLevel.standard.summary = Все функции Tor Browser и веб-сайтов включены.
securityLevel.safer.level = Более безопасные
securityLevel.safer.tooltip = Security Level : Safer
......@@ -19,4 +19,4 @@ securityLevel.safest.description3 = Аудио и видео (HTML5 медиа)
securityLevel.custom.summary = Ваши настройки браузера привели к необычным параметрам безопасности. По соображениям безопасности и приватности мы рекомендуем выбрать один из уровней безопасности по умолчанию.
securityLevel.learnMore = Узнать больше
securityLevel.restoreDefaults = Восстановить значения по умолчанию
securityLevel.advancedSecuritySettings = Advanced Security Settings…
securityLevel.advancedSecuritySettings = Дополнительные настройки безопасности...
securityLevel.securityLevel = Güvenlik Düzeyi
securityLevel.customWarning = Özel
securityLevel.overview = Disable certain web features that can be used to attack your security and anonymity.
securityLevel.overview = Güvenlik ve anonimliğinize saldırmak için kullanılacak belirli web özelliklerini devre dışı bırakır.
securityLevel.standard.level = Standart
securityLevel.standard.tooltip = Security Level : Standard
securityLevel.standard.tooltip = Güvenlik Düzeyi : Standart
securityLevel.standard.summary = Tüm Tor Browser ve web sitesi özellikleri kullanılabilir.
securityLevel.safer.level = Daha Güvenli
securityLevel.safer.tooltip = Security Level : Safer
securityLevel.safer.tooltip = Güvenlik Düzeyi : Daha Güvenli
securityLevel.safer.summary = Sıklıkla tehlikeli olan web sitesi özellikleri devre dışı bırakılır ve bazı sitelerin işlevlerinde kayıplar olabilir.
securityLevel.safer.description1 = JavaScript, HTTPS kullanmayan sitelerde devre dışı bırakılır.
securityLevel.safer.description2 = Bazı yazı türleri ve matematik simgeleri devre dışı bırakılır.
securityLevel.safer.description3 = Ses ve görüntüler (HTML5 ortamı) tıklayarak çalıştırılabilir.
securityLevel.safest.level = En Güvenli
securityLevel.safest.tooltip = Security Level : Safest
securityLevel.safest.tooltip = Güvenlik Düzeyi : En Güvenli
securityLevel.safest.summary = Yalnız durağan siteler ve temel hizmetler için gerekli web sitesi özelliklerine izin verilir. Bu değişiklikler görselleri, ortamları ve betikleri etkiler.
securityLevel.safest.description1 = JavaScript betikleri tüm sitelerde varsayılan olarak devre dışı bırakılır.
securityLevel.safest.description2 = Bazı yazı türleri, simgeler, matematik simgeleri ve görseller devre dışı bırakılır.
......@@ -19,4 +19,4 @@ securityLevel.safest.description3 = Ses ve görüntüler (HTML5 ortamı) tıklay
securityLevel.custom.summary = Tarayıcınız standart olmayan özel güvenlik ayarları kullanıyor. Güvenlik ve gizlilik nedenleriyle aşağıdaki varsayılan güvenlik ayarı düzeylerinden birini seçmeniz önerilir.
securityLevel.learnMore = Ayrıntılı bilgi alın
securityLevel.restoreDefaults = Varsayılanlara Sıfırla
securityLevel.advancedSecuritySettings = Advanced Security Settings
securityLevel.advancedSecuritySettings = Gelişmiş Güvenlik Ayarları
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser Changelog">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "洋蔥路由瀏覽器變更記錄">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "洋蔥路由瀏覽器已經更新完成">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "本次釋出更新的最新資訊">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "參訪我們的網站">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix "。">
<!ENTITY aboutTBUpdate.version "版本">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseDate "Release Date">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseDate "釋出日期">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseNotes "版本說明">
......@@ -6,7 +6,7 @@
<!ENTITY aboutTor.title "關於 Tor">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "View Changelog">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "檢視變更記錄">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "探索。隱密。">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "您已準備好使用全世界最私密的瀏覽體驗。">
......
......@@ -3,52 +3,52 @@
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=歡迎
onboarding.tour-tor-welcome.title=You’re ready.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You’re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Start Now
onboarding.tour-tor-welcome.title=您已經準備好了。
onboarding.tour-tor-welcome.description=洋蔥路由瀏覽器在瀏覽網路時提供最高標準的隱私和安全性。您現在可以免受追蹤、監控和審查。這個快速導引將告訴你如何做。
onboarding.tour-tor-welcome.button=現在開始
onboarding.tour-tor-privacy=隱私
onboarding.tour-tor-privacy.title=Snub trackers and snoopers.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Go to Tor Network
onboarding.tour-tor-privacy.button=前往 Tor 網路
onboarding.tour-tor-network=Tor Network
onboarding.tour-tor-network=Tor 網路
onboarding.tour-tor-network.title=Travel a decentralized network.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there’s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.
onboarding.tour-tor-network.button=Go to Circuit Display
onboarding.tour-tor-network.button=前往迴路顯示
onboarding.tour-tor-circuit-display=Circuit Display
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=See your path.
onboarding.tour-tor-circuit-display=迴路顯示
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=檢視您的路徑。
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=For each domain you visit, your traffic is relayed and encrypted in a circuit across three Tor relays around the world. No website knows where you are connecting from. You can request a new circuit by clicking ‘New Circuit for this Site’ on our Circuit Display.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=See My Path
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=檢視我的路徑
onboarding.tour-tor-security=安全
onboarding.tour-tor-security.title=Choose your experience.
onboarding.tour-tor-security=安全
onboarding.tour-tor-security.title=選擇您的用戶體驗。
onboarding.tour-tor-security.description=We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer. Click below to see what the different options do.
onboarding.tour-tor-security-level.button=See Your Security Level
onboarding.tour-tor-security-level.button=檢視您的安全等級
onboarding.tour-tor-expect-differences=Experience Tips
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Expect some differences.
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=預期一些差異。
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower, and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=See FAQs
onboarding.tour-tor-expect-differences.button= 檢視常見問題
onboarding.tour-tor-onion-services=洋蔥服務
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Be extra protected.
onboarding.tour-tor-onion-services.title=受到額外保護。
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously. Click below to visit the DuckDuckGo onion site.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Visit an Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.button=檢視洋蔥
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=下一個
onboarding.tor-circuit-display.done=完成
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 of 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 of 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 of 3
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=3 個中的第 1 個
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=3 個中的第 2 個
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 個中的第 3 個
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=How do circuits work?
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=迴路如何運作?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Circuits are made up of randomly assigned relays, which are computers around the world configured to forward Tor traffic. Circuits allow you to browse privately and to connect to onion services.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Circuit Display
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=迴路顯示
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=This diagram shows the relays that make up the circuit for this website. To prevent linking of activity across different sites, each website gets a different circuit.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Do you need a new circuit?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=您需要新的迴路嗎?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=If you are not able to connect to the website you’re trying to visit or it is not loading properly, then you can use this button to reload the site with a new circuit.
securityLevel.securityLevel = 安全等級
securityLevel.securityLevel = 安全等級
securityLevel.customWarning = 自定義
securityLevel.overview = Disable certain web features that can be used to attack your security and anonymity.
securityLevel.overview = 停用特定的網頁功能,其可用以損害您的安全性及匿名性。
securityLevel.standard.level = 標準
securityLevel.standard.tooltip = Security Level : Standard
securityLevel.standard.summary = 所有瀏覽器網站的功能都啟用
securityLevel.standard.tooltip = 安全性等級:標準
securityLevel.standard.summary = 啟用 Tor 瀏覽器網站的所有功能。
securityLevel.safer.level = 較安全
securityLevel.safer.tooltip = Security Level : Safer
securityLevel.safer.tooltip = 安全性等級:更安全
securityLevel.safer.summary = 停用某些功能,因為其有危險,會造成部份網站失能
securityLevel.safer.description1 = 所有非HTTPS網站會預設停用JavaScript
securityLevel.safer.description2 = 有些字形與數學符號被停用
securityLevel.safer.description3 = 聲音和影片 (HTML5 媒體) 要點擊播放
securityLevel.safest.level = 最安全
securityLevel.safest.tooltip = Security Level : Safest
securityLevel.safest.tooltip = 安全性等級:最安全
securityLevel.safest.summary = 只同意靜態網站和基本服務的網站功能.這些變動會影響圖片,媒體和腳本.
securityLevel.safest.description1 = 所有網站會預設停用JavaScript
securityLevel.safest.description2 = 有些字型,圖標,數學符號與圖片被停用
......@@ -19,4 +19,4 @@ securityLevel.safest.description3 = 聲音和影片 (HTML5 媒體) 要點擊播
securityLevel.custom.summary = 您的瀏覽器個人化設定可能會造成安全性的疑慮。基於個人網路安全與隱私的考量,建議您選用預設的安全性層級選項。
securityLevel.learnMore = 了解更多
securityLevel.restoreDefaults = 恢復到預設值
securityLevel.advancedSecuritySettings = Advanced Security Settings
securityLevel.advancedSecuritySettings = 進階安全性設定
......@@ -53,7 +53,7 @@ profileMigrationFailed=無法轉移至您現存的%S資料夾。\n將使用新
# "Downloading update" string for the hamburger menu (see #28885).
# This string is kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
updateDownloadingPanelUILabel=Downloading %S update
updateDownloadingPanelUILabel=正在下載 %S 更新
# .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=連接加密(洋蔥服務, %1$S, %2$S bit keys, %3$S)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment