Commit b35a3e2f authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent ba26f41e
......@@ -8,13 +8,13 @@ aboutTor.searchDDG.privacy.link=https://duckduckgo.com/privacy.html
# The following string is a link which replaces %2$S above.
aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/
aboutTor.donationBanner.donate=Donate Now!
aboutTor.donationBanner.donate=اکنون اهداء کنید!
aboutTor.donationBanner.slogan=Tor: Powering Digital Resistance
aboutTor.donationBanner.slogan=Tor: قدرت مقاومت دیجیتال
aboutTor.donationBanner.mozilla=Give today and Mozilla will match your gift!
aboutTor.donationBanner.tagline1=Protecting Journalists, Whistleblowers, & Activists Since 2006
aboutTor.donationBanner.tagline2=Networking Freedom Worldwide
aboutTor.donationBanner.tagline3=Freedom Online
aboutTor.donationBanner.tagline4=Fostering Free Expression Worldwide
aboutTor.donationBanner.tagline5=Protecting the Privacy of Millions Every Day
aboutTor.donationBanner.tagline1=درحال حفاظت از خبرنگاران, افشاگران و اکتیویست ها از سال 2006
aboutTor.donationBanner.tagline2=آزادی شبکه در جهان
aboutTor.donationBanner.tagline3=آزادی آنلاین
aboutTor.donationBanner.tagline4=درحال پرورش آزادی گفتار در جهان
aboutTor.donationBanner.tagline5=درحال حفاظت ار حریم خصوصی میلیون ها مردم هر روز
......@@ -47,7 +47,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "برخی مکانیسم ها نمایش معادلات ریاضی غیر فعال می باشد.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML غیر فعال است.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_medium "متوسط">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "On sites where JavaScript is enabled, performance optimizations are disabled.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "بهینه سازی عملکرد در سایت های حاوی جاوا اسکریپت غیرفعال شده است.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "برخی از ویژگی های رندر فونت غیر فعال می باشد.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "مکانیسم گرافیت رندر فونت غیر فعال است.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "برخی از انواع تصاویر غیر فعال هستند.">
......
......@@ -10,11 +10,11 @@ aboutTor.searchDDG.search.link=https://duckduckgo.com/
aboutTor.donationBanner.donate=Doneer nu!
aboutTor.donationBanner.slogan=Tor: Powering Digital Resistance
aboutTor.donationBanner.mozilla=Give today and Mozilla will match your gift!
aboutTor.donationBanner.slogan=Tor: Digitale tegenspraak aanmoedigen
aboutTor.donationBanner.mozilla=Geef vandaag en Mozilla zal u gift koppelen!
aboutTor.donationBanner.tagline1=Protecting Journalists, Whistleblowers, & Activists Since 2006
aboutTor.donationBanner.tagline1=Beschermen van Journalisten, Whistleblowers, & Activisten sinds 2006
aboutTor.donationBanner.tagline2=Wereldwijde Netwerk Vrijheid
aboutTor.donationBanner.tagline3=Online Vrijheid
aboutTor.donationBanner.tagline4=Fostering Free Expression Worldwide
aboutTor.donationBanner.tagline4=Bevorderen van gratis wereldwijde vrije mening
aboutTor.donationBanner.tagline5=Beveiligt de privacy van miljoenen gebruikers per dag
......@@ -30,7 +30,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Vink dit vakje aan om te voorkomen dat functies van je browser worden misbruikt om je te volgen op het internet. Gemodificeerde functies zijn o.a. URL's, uitzendingskanalen, de browsercache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, koppeling-voorverbindingen, lokale opslag, mediabron-URL's, OCSP-verzoeken, Gedeelde-werkers en TLS-sessietickets.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Verander details die je onderscheiden van andere Tor Browser gebruikers">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Houd deze box aangevinkt om dingen te verbergen voor website die uniek kunnen zijn voor u, inclusief uw computer prestaties, toetsenbord layout, locatie, de locatie van geïnstalleerde plugins, de lijst van geïnstalleerde plugins, uw netwerk status, scherm oriëntatie, scherm grootte, site-specifieke zoom levels, ondersteunde bestands types, systeem kleuren, en WebGL mogelijkheden.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen aan beveiligingsrisico's.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Laag (standaard)">
......
......@@ -39,11 +39,11 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "Användande av SVG OpenType-typsnitt är avaktiverad.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "På den här säkerhetsnivån gäller följande förändringar (håll markören över för detaljer):">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 ljud- och bildmedia blir click-to-play via NoScript.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "På vissa webbsidor kan du vara tvungen att aktivera dessa mediatyper via NoScript-knappen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "På vissa webbplatser kan du vara tvungen att aktivera dessa mediatyper via NoScript-knappen i verktygsfältet.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Vissa prestandaoptimeringar av JavaScript är inaktiverade.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Native RegExp.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Skript på vissa webbsidor kan gå långsammare.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Skript på vissa webbplatser kan gå långsammare.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Vissa funktioner för att visa matematiska formler är avaktiverade.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML är inaktiverat.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_medium "Medium">
......@@ -52,10 +52,10 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Användande av Graphite-typsnitt är avaktiverad.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Vissa typer av bilder är inaktiverade.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG-bilder är inaktiverade.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript är normalt avaktiverat på alla webbsidor som inte använder HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript kan aktiveras för enskilda webbsidor via NoScript-knappen.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript är normalt avaktiverat på alla webbplatser som inte använder HTTPS.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript kan aktiveras för enskilda webbplatser via NoScript-knappen i verktygsfältet.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Hög">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript är normalt avaktiverat på alla webbsidor.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript är normalt avaktiverat på alla webbplatser.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Vissa typsnitt ock ikoner kan visas felaktigt.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Typsnitt som tillhandahålls av webbsidor är blockerade.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Typsnitt som tillhandahålls av webbplatser är blockerade.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets för den här webbplatsen">
......@@ -18,7 +18,7 @@ torbutton.popup.external.suggest = Det är säkrast att öppna filer du har häm
torbutton.popup.launch = Hämta hem filen
torbutton.popup.cancel = Avbryt
torbutton.popup.dontask = Hämta hem filer automatiskt i fortsättningen
torbutton.popup.prompted_language = För ett bättre integritetsskydd kan Torbutton begära den engelska versionen av webbsidor. Detta kan göra att webbsidor som du föredrar att läsa på ditt modersmål visas på engelska istället.\\\n\\\n Vill du visa sidor på engelska för att få ett bättre integritetsskydd?
torbutton.popup.prompted_language = För ett bättre integritetsskydd kan Torbutton begära den engelska versionen av webbplatser. Detta kan göra att webbplatser som du föredrar att läsa på ditt modersmål visas på engelska istället.\\\n\\\n Vill du visa sidor på engelska för att få ett bättre integritetsskydd?
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton kan inte säkert ge dig en ny identitet. Det har inte tillgång till Tor Control Port.\n\nKör du Tor Browser Bundle?
torbutton.title.prompt_torbrowser = Viktig information om Torbutton
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerar annorlunda nu: Du kan inte slå av den längre.\n\nVi gjorde denna förändring eftersom det inte är säkert att använda Torbutton i en webbläsare som också används för icke-Tor surfning. Det var för många buggar som vi inte kunde fixa på något annat sätt.\n\nOm du vill fortsätta använda Firefox normalt så bör du avinstallera Tor Browser och ladda ner Tor Browser Bundle. Tor Browser skyddar ditt privatliv bättre än vanliga Firefox, även när Firefox används med Tor Browser.\n\nFör att ta bort Torbutton, gå till Verktyg->Tillägg->Tillägg och klicka på Ta bort-knappen bredvid Torbutton.
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "点此初始化 Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor 浏览器安全设置">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "恢复默认">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "恢复默认设置">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "您自定义的浏览器设置导致了不安全的安全设置。出于安全和隐私考虑,我们建议您选择一个默认的安全级别。">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "管理受保护的 Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "受保护">
......@@ -30,7 +30,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "该选项用于防止滥用浏览器功能跟踪用户。修改的功能包括:blob 网址,广播通道,浏览器缓存,cookie,收藏夹图标,HTTP 验证头部,预连接,localStorage,mediaSource 网址,OCSP 请求,SharedWorker 和 TLS 会话票证。">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "修改 Tor 浏览器中可区分你与其他 Tor 用户的细节信息">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "选中此框以避免网站获取识别您的指纹,包括您的计算机性能、键盘布局、语言区域、已安装插件位置、已安装插件列表、您的网络状态、屏幕方向、屏幕尺寸、特定网站缩放级别、支持的文件类型、系统颜色、WebGL 能。">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "勾选此选项以避免网站获取您的浏览器指纹信息,包括您的计算机性能、键盘布局、系统语言、安装插件位置、已安装插件列表、您的网络状态、屏幕方向、屏幕尺寸、特定网站缩放级别、支持的文件类型、系统颜色、WebGL 能。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "安全等级">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "安全滑块可禁用某些浏览器功能,避免因这些功能导致的漏洞而受到攻击。">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "低(默认)">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment