Commit bff59735 authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent a62f5e98
<!ENTITY project.start "Aplikace &brandShortName; je vyvíjena">
<!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
<!ENTITY project.tpoLink "společností &vendorShortName;">
<!ENTITY project.end ", neziskovou organizací chránící vaše soukromí a svobodu na internetu.">
<!ENTITY help.start "Chcete pomoci?">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
<!ENTITY help.donateLink "Přispějte">
<!ENTITY help.or "nebo">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
<!ENTITY help.getInvolvedLink "se zapojte">
<!ENTITY help.end "!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
<!ENTITY bottomLinks.questions "Otázky?">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
<!ENTITY bottomLinks.grow "Pomozte síti Tor růst!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
<!ENTITY bottomLinks.license "Informace o licencích">
<!ENTITY tor.TrademarkStatement "&quot;Tor&quot; a &quot;Onion logo&quot; jsou registrované ochranné známky společnosti Tor Project, Inc.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.title "Aktualizace prohlížeče Tor">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Prohlížeč Tor byl aktualizován.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Informace o tomto vydání najdete na ">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "naši webové stránce">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Přehled změn:">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "Nové zobrazení okruhů">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "Vylepšili jsme zobrazení okruhů Toru. Pro jeho otevření klepněte na tlačítko „Identita&amp;160#stránky“ umístěné v levé části adresního řádku.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Zjistit více">
<!--
- Copyright (c) 2014, The Tor Project, Inc.
- Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
- See LICENSE for licensing information.
- vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
-->
<!ENTITY aboutTor.title "About Tor">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "HOWEVER, this browser is out of date.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "ALSO, this browser is out of date.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Download Tor Browser Bundle Update.">
<!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor Network Settings">
<!ENTITY aboutTor.success.label "Congratulations!">
<!ENTITY aboutTor.success2.label "This browser is configured to use Tor.">
<!ENTITY aboutTor.success3.label "You are now free to browse the Internet anonymously.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Something Went Wrong!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor is not working in this browser.">
<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "For assistance, please contact ">
<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help@rt.torproject.org">
<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
<!ENTITY aboutTor.search.label "Search">
<!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/do/search">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Additional Info:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Country &amp; IP Address:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit Node:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "This server does not log any information about visitors.">
<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "What Next?">
<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor is NOT all you need to browse anonymously! You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe.">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "There are many ways you can help make the Tor Network faster and stronger:">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy.">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Learn more about The Tor Project »">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">
<!ENTITY aboutTor.title "O Toru">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Prohlížejte v soukromí.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Vše je připraveno pro maximální soukromí pro vaše prohlížení.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Něco se nepovedlo!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor v tomto prohlížeči nefunguje.">
<!ENTITY aboutTor.search.label "Vyhledejte s DuckDuckGo">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Otázky?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Podívejte se do naší příručky k prohlížeči Tor »">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Příručka prohlížeče Tor">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor Project je nezisková organizace podle US 501(c)(3), která prosazuje lidská práva a svobodu vytvářením svobodných a otevřených technologií podporující anonymitu a soukromí, bez omezení jejich dostupnosti a používání, včetně podpory jejich vědeckého a všeobecného rozvoje.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Zapojte se »">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Nechte si posílat nejnovější informace o Toru.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Přihlaste se k odběru zpravodaje Toru.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor: Síla je v počtu">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2a "Společnost se zálibou v anonymitě.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2b "Posílení všeobecných lidských práv.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2c "Postavte se za svobodu.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2d "Chráníme soukromí milionů lidí.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Pomozte Toru sílit.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "Potřebujeme vaši podporu!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Přispějte hned a Mozilla vás dar zdvojnásobí.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Přispějte">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Jdu do toho">
......@@ -2,7 +2,14 @@
- License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
- file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!ENTITY brandShortName "Tor Browser">
<!ENTITY brandFullName "Tor Browser">
<!ENTITY brandShorterName "Prohlížeč Tor">
<!ENTITY brandShortName "Prohlížeč Tor">
<!ENTITY brandFullName "Prohlížeč Tor">
<!ENTITY vendorShortName "Tor Project">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox and the Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation.">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox a loga Firefoxu jsou ochrannou známkou Mozilla Foundation.">
<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
<!ENTITY plugins.installed.find "Klepnutím načtete nainstalované systémové zásuvné moduly">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Povolit zásuvné moduly">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Zakázat zásuvné moduly">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Klepnutím zabráníte načítání systémových zásuvných modulů">
......@@ -2,14 +2,15 @@
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
brandShortName=Tor Browser
brandFullName=Tor Browser
brandShorterName=Prohlížeč Tor
brandShortName=Prohlížeč Tor
brandFullName=Prohlížeč Tor
vendorShortName=Tor Project
homePageSingleStartMain=Firefox Start, a fast home page with built-in search
homePageImport=Import your home page from %S
homePageSingleStartMain=Firefox Start, domovská stránka s vestavěných vyhledávačem
homePageImport=Importovat vaši domovskou stránku z aplikace %S
homePageMigrationPageTitle=Home Page Selection
homePageMigrationDescription=Please select the home page you wish to use:
homePageMigrationPageTitle=Výběr domovské stránky
homePageMigrationDescription=Vyberte prosím domovskou stránku, kterou chcete používat:
syncBrandShortName=Sync
syncBrandShortName=Synchronizace
# Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Vítejte
onboarding.tour-tor-welcome.title=Jste připraveni.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Prohlížeč Tor nabízí nejvyšší úroveň soukromí a bezpečnosti při prohlížení internetu. Ochrání vás před sledováním i cenzurou. Rychlý průvodce vám ukáže, jak ho používat.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Začít
onboarding.tour-tor-privacy=Soukromí
onboarding.tour-tor-privacy.title=Odežeňte sledovací a šmírující prvky.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Prohlížeč Tor izoluje cookies a smaže vaši historii prohlížení hned po ukončení relace. Tyto úpravy vám zajistí maximální míru soukromí a bezpečnosti. Pro informace o ochraně přímo sítí Tor klepněte na „Síť Tor“.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Přejít na síť Tor
onboarding.tour-tor-network=Síť Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Používejte decentralizovanou síť.
onboarding.tour-tor-network.description=Prohlížeč Tor se k internetu připojuje skrze síť Tor sestavenou díky tisícům dobrovolníků po celém světě. Na rozdíl od VPN nemá síť Tor žádný centrální prvek, kterému musíte do rukou svěřit své soukromí.
onboarding.tour-tor-network.button=Zobrazit okruhy
onboarding.tour-tor-circuit-display=Zobrazení okruhů
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Podívejte se na svou cestu.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Pro každou doménu, kterou navštívíte, je vytvořeno šifrované spojení přes tři uzly Toru různě po světě. Žádná webová stránka neví, odkud se k ní připojujete. Nové spojení si můžete vyžádat klepnutím na „Nový okruh pro tuto stránku“ v zobrazení okruhů.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Moje cesta
onboarding.tour-tor-security=Zabezpečení
onboarding.tour-tor-security.title=Určujte svůj prožitek.
onboarding.tour-tor-security.description=K dispozici máte rozšířená nastavení pro další zvýšení zabezpečení, např. blokování všech prvků, které mohou být potenciálně použity k útoku na váš počítač. Pro zobrazení různých možností a jejich fungování klepněte níže.
onboarding.tour-tor-security.button=Zkontrolovat nastavení
onboarding.tour-tor-expect-differences=Tipy
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Očekávejte rozdíly.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Váš prožitek z prohlížení se díky všem bezpečnostním funkcím Toru může lišit. Stránky mohou být pomalejší a v závislosti na úrovni zabezpečení nemusí některé prvky fungovat. Můžete být také dotazováni na důkaz, že jste opravdu lidé a ne roboti.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Často kladené otázky
onboarding.tour-tor-onion-services=Služby Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Extra ochrana
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Služby Onion jsou stránky, které končí na .onion a poskytují extra ochranu pro autory i návštěvníky, včetně pojistek proti cenzuře. Umožňují každému poskytovat obsah a služby anonymně. Pro otevření anonymní onion stránky DuckDuckGo klepněte níže.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Navštívit Onion
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Další
onboarding.tor-circuit-display.done=Hotovo
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 ze 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 ze 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 ze 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Jak okruhy fungují?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Okruhy jsou sestaveny z náhodně vybraných uzlů, počítačů rozmístěných po světě a nastavených pro přeposílání toku v síti Tor. Okruhy vám zajišťují soukromí při prohlížení a spojení s onion službami.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Zobrazení okruhů
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Tento diagram ukazuje uzly tvořící okruh pro tuto stránku. Aby nebylo možné spojit vaše aktivity na různých stránkách, pro každou je vytvořen okruh nový.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Potřebujete nový okruh?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Pokud se vám nedaří k nějaké stránce připojit, nebo se stránka nenačítá správně, můžete použít toto tlačítko k obnovení stránky skrze nový okruh.
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova identita">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Open Network Settings…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Download Tor Browser Bundle Update...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Ochrana před cookies">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klikněte pro inicializaci Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Původní nastavení">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Jméno">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protect Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remove Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Unprotect Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remove All But Protected">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Do Not Protect New Cookies">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "i">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nový okruh Toru pro tuto stránku">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "o">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Nastavení zabezpečení…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "b">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nastavení sítě Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Vyhledat aktualizace prohlížeče Tor…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "a">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Ochrany cookies…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "c">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klepněte pro inicializaci Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Nastavení zabezpečení prohlížeče Tor">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Obnovit výchozí">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Vaše nastavení prohlížeče neodpovídá standardnímu nastavení zabezpečení. Z důvodu ochrany soukromí a zvýšení bezpečnosti vám doporučujeme vybrat si jednu z výchozích bezpečnostních úrovní.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Správa ochrany cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Chráněné">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Server">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Název">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Cesta">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Chránit cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Odstranit cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Přestat chránit cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Odstranit všechny nechráněné">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Chránit nové cookies">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Přestat chránit nové cookies">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Omezit cookies třetích stran a další sledovací data">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "O">
<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Ponechte toto pole zaškrtnuté pro ochranu před zneužitím některých funkcí prohlížeče k sledování vašeho prohlížení webu. Zneužitelné funkce zahrnují blob URL adresy, vysílací kanály, mezipaměť prohlížeče, cookies, favicony, autorizační hlavičky HTTP, přednačítání odkazů, localStorage, URL adresy mediaSource, OCSP dotazy, SharedWorkers a tickety TLS relací.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Změnit podrobnosti, které vás odlišují od ostatních uživatelů prohlížeče Tor.">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Ponechte toto pole zaškrtnuté, abyste před webovými stránkami skryli unikátní informace, které vás mohou identifikovat, například výkon vašeho počítače, rozložení klávesnice, jazyk, umístění nainstalovaných zásuvných modulů a jejich seznam, stav vaší sítě, otočení obrazovky, velikost obrazovky, úrovně přiblížení pro jednotlivé stránky, podporované typy souborů, systémové barvy a podporované funkce WebGL.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Úroveň zabezpečení">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Úrovně zabezpečení vám umožňují vypnout některé funkce, kvůli kterým může být váš prohlížeč více náchylný k hackerským útokům.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standardní">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Všechny funkce prohlížeče Tor jsou zapnuté.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Bezpečnější">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Některé méně bezpečné funkce jsou vypnuty, ale některé stránky nemusí fungovat.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Při nastavení bezpečnější úrovně:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Nejbezpečnější">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Povolí jen funkce pro zobrazení statických webových stránek a fungování základních služeb. Ovlivněno bude zobrazení obrázků, médií a fungování skriptů.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Při nastavení nejbezpečnější úrovně:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Zjistit více">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript je na stránkách bez HTTPS vypnut.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript je ve výchozím nastavení vypnut na všech stránkách.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Některá písma a matematické symboly jsou zablokovány.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Některá písma, matematické symboly a obrázky jsou zablokovány.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio a video (HTML5 média) se přehrávají po kliknutí.">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor okruh">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nový okruh Toru pro tuto stránku">
torbutton.panel.tooltip.disabled = Klikni pro povolení Tor
torbutton.panel.tooltip.enabled = Klikni pro zakázání Tor
torbutton.panel.label.disabled = Tor Zapnut
torbutton.panel.label.enabled = Tor Vypnut
extensions.torbutton@torproject.org.description = Torbutton provides a button to configure Tor settings and quickly and easily clear private browsing data.
torbutton.popup.external.title = Načíst vnější obsah?
torbutton.popup.external.app = Je potřeba vnější aplikace k jednání s: \n
torbutton.popup.external.note = \nPOZNÁMKA: Vnější aplikace NEJSOU Torem zabezpečené a mohou odkrýt Vaše informace!\n
torbutton.popup.external.suggest = \nPokud tomuto souboru nevěříte, můžete ho buď uložit a prohlédnout ho offline nebo ve VM, nebo zkusit použít průhlednou Tor proxy jako např. Tails LiveCD nebo torsocks\n
torbutton.popup.launch = Spustit aplikaci
torbutton.circuit_display.internet = Internet
torbutton.circuit_display.ip_unknown = Neznámá IP adresa
torbutton.circuit_display.onion_site = Onion stránka
torbutton.circuit_display.this_browser = Tento prohlížeč
torbutton.circuit_display.relay = Uzel
torbutton.circuit_display.tor_bridge = Most
torbutton.circuit_display.unknown_country = Neznámá země
torbutton.circuit_display.guard = Ochrana
torbutton.circuit_display.guard_note = Váš uzel typu Ochrana se nemusí změnit.
torbutton.circuit_display.learn_more = Zjistit více
torbutton.content_sizer.margin_tooltip = Prohlížeč Tor upravuje velikost vašeho okna, aby znesnadnil možnost vašeho vysledování.
torbutton.panel.tooltip.disabled = Klepněte pro zapnutí Toru
torbutton.panel.tooltip.enabled = Klepněte pro vypnutí Toru
torbutton.panel.label.disabled = Tor vypnut
torbutton.panel.label.enabled = Tor zapnut
extensions.torbutton@torproject.org.description = TorButton je tlačítko pro nastavení Toru a rychlé a jednoduché smazání soukromých údajů o vašem prohlížení.
torbutton.popup.external.title = Stáhnout externí soubor?
torbutton.popup.external.app = Prohlížeč Tor nemůže zobrazit tento soubor. Budete ho muset otevřít v jiné aplikaci.\n\n
torbutton.popup.external.note = Některé typy souborů mohou způsobit, že se aplikace připojí k internetu bez použití Toru.\n\n
torbutton.popup.external.suggest = Chcete-li být v bezpečí, otevírejte stažené soubory pouze v režimu offline, nebo použijte Tor Live CD, např. Tails.\n
torbutton.popup.launch = Stáhnout soubor
torbutton.popup.cancel = Zrušit
torbutton.popup.dontask = Odteď vždy spouštět aplikace
torbutton.popup.prompted_language = K poskytnutí většího soukromí, Torbutton může požadovat anglickou verzi internetových stránek. Stránky které chcete číst ve svém jazyce se mohou zobrazit namísto toho v angličtině.\n\nChtěli byste požadovat anglicky psané stránky pro větší soukromí?
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton nemůže bezpečně poskytnout novou identitu. Nemá přístup k přístupovému portu Tor.\n\nMáte spuštěn Tor Browser Bundle?
torbutton.title.prompt_torbrowser = Important Torbutton Information
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton works differently now: you can't turn it off any more.\n\nWe made this change because it isn't safe to use Torbutton in a browser that's also used for non-Tor browsing. There were too many bugs there that we couldn't fix any other way.\n\nIf you want to keep using Firefox normally, you should uninstall Torbutton and download Tor Browser Bundle. The privacy properties of Tor Browser are also superior to those of normal Firefox, even when Firefox is used with Torbutton.\n\nTo remove Torbutton, go to Tools->Addons->Extensions and then click the Remove button next to Torbutton.
torbutton.popup.short_torbrowser = Important Torbutton Information!\n\nTorbutton is now always enabled.\n\nClick on the Torbutton for more information.
torbutton.popup.dontask = Od teď stahovat soubory automaticky
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton vám nemůže bezpečně poskytnout novou identitu, protože nemá přístup ke controlnímu portu Tor.\n\nMáte spuštěn Tor Browser Bundle?
torbutton.security_settings.menu.title = Nastavení zabezpečení
torbutton.title.prompt_torbrowser = Důležitá zpráva Torbutton
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton nyní pracuje jinak: nemůžete jej nyní vypnout.\n\nPro tuto změnu jsme se rozhodli kvůli bezpečnosti používvání Torbutton v prohlížeči. který je zároveň využíván pro prohlížení mimo síť Tor. Docházelo kvůli tomu k příliš mnoha chybám, které jsme nemohli jinak opravit.\n\nPokud chcete dále používat Firefox běžným způsobem, nainstalujte si Tor Browser Bundle. Nastavení soukromí prohlížeče Tor jsou nadřazeny těm ve Firefoxu, dokonce i když Firefox používáte společně s Torbutton. \n\nTorbutton můžete odstranit v Nástroje > Doplňky > Rozšíření a klepnutím na tlačítko Odebrat.
torbutton.popup.short_torbrowser = Důležitá informace!\n\nTorbutton je nyní stále aktivní.\n\nPro více informací klepněte na Torbutton.
torbutton.popup.confirm_plugins = Plugins such as Flash can harm your privacy and anonymity.\n\nThey can also bypass Tor to reveal your current location and IP address.\n\nAre you sure you want to enable plugins?\n\n
torbutton.popup.never_ask_again = Never ask me again
torbutton.popup.confirm_plugins = Zásuvné moduly, jako je třeba Flash, mohou narušit vaše soukromí a anonymitu.\n\nTaké mohou obejít Tor a vyzradit vaše umístění a IP adresu.\n\nOpravdu chcete zásuvné moduly povolit?\n\n
torbutton.popup.never_ask_again = Znovu se neptat
torbutton.popup.confirm_newnym = Prohlížeč Tor zavře všechna okna a panely. Všechny relace budou ztraceny.\nOpravdu chcete restartovat prohlížeč Tor pro resetování vaší identity?\n
torbutton.maximize_warning = Maximalizováním prohlížeče Tor dovolí webovým stránkám zjistit velikost a vašeho monitoru a použít tuto informaci k vašemu sledování. Doporučujeme ponechat okno prohlížeče Tor v přednastavené velikosti.
# Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to access image data on a canvas. Since canvas image data can be used to discover information about your computer, blank image data was returned this time.
canvas.allow=Allow in the Future
canvas.allowAccessKey=A
canvas.never=Never for This Site
canvas.siteprompt=Server %S se pokusil získat obrazová data HTML5 canvasu, která mohou být použita pro unikátní identifikaci vašeho počítače.\n\nChcete serveru povolit získání obrazových dat HTML5 canvasu?
canvas.notNow=Nyní ne
canvas.notNowAccessKey=N
canvas.allow=Povolit v budoucnu
canvas.allowAccessKey=P
canvas.never=Nikdy na tomto serveru (doporučeno)
canvas.neverAccessKey=e
# Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
profileProblemTitle=%S Profilový problém
profileReadOnly=Aplikaci %S nelze spustit ze souborového systému pouze pro čtení. Zkopírujte ji prosím na jiné místo.
profileReadOnlyMac=Aplikaci %S nelze spustit ze souborového systému pouze pro čtení. Zkopírujte ji prosím na plochu nebo do složky s aplikacemi.
profileAccessDenied=%S nemá oprávnění k přístupu k profilu. Upravte prosím oprávnění vašeho souborového systému a zkuste to znovu.
profileMigrationFailed=Migrace vašeho stávajícího profilu se nezdařila.\nBude použito nové nastavení.
# .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Šifrované spojení (Onion služba, %1$S, %2$S bitové klíče, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=Šifrované spojení (Onion služba)
<!ENTITY project.start "&brandShortName; έχει φτιαχτεί από">
<!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
<!ENTITY project.tpoLink "ο &vendorShortName;">
<!ENTITY project.end ",μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπερασπίζεται την ιδιωτικότητα και την ελευθερεία σας στο διαδύκτιο.">
<!ENTITY help.start "Θέλετε να βοηθήσετε?">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
<!ENTITY help.donateLink "Δωρίστε">
<!ENTITY help.or "ή">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
<!ENTITY help.getInvolvedLink "βοηθήστε">
<!ENTITY help.end "!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
<!ENTITY bottomLinks.questions "Ερωτήσεις?">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
<!ENTITY bottomLinks.grow "Βοηθήστε το Δίκτυο Tor να μεγαλώσει!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
<!ENTITY bottomLinks.license "Πληροφορίες Αδειοδότησης">
<!ENTITY tor.TrademarkStatement "Το 'Tor' και το 'Onion Logo' είναι εγγεγραμένα λογότυπα του Tor Project, Inc.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.title "Αναβάθμιση του Tor Browser">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Ο Tor Browser αναβαθμίστηκε.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για αυτή την έκδοση,">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Αλλαγές:">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "Νέα, επανασχεδιασμένη παρουσίαση κυκλώματος">
<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "Το κύκλωμα του Tor έχει αλλάξει τοποθεσία και βελτιώθηκε! Κάντε κλικ στη σελίδα&#160;Κουμπί ταυτότητας (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της γραμμής διεύθυνσης) για να δείτε την καινούρια παρουσίαση κυκλώματος.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Μάθετε περισσότερα">
<!--
- Copyright (c) 2014, The Tor Project, Inc.
- Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
- See LICENSE for licensing information.
- vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
-->
<!ENTITY aboutTor.title "About Tor">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "HOWEVER, this browser is out of date.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "ALSO, this browser is out of date.">
<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Download Tor Browser Bundle Update.">
<!ENTITY aboutTor.check.label "Test Tor Network Settings">
<!ENTITY aboutTor.success.label "Congratulations!">
<!ENTITY aboutTor.success2.label "This browser is configured to use Tor.">
<!ENTITY aboutTor.success3.label "You are now free to browse the Internet anonymously.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Something Went Wrong!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor is not working in this browser.">
<!ENTITY aboutTor.failure3prefix.label "For assistance, please contact ">
<!ENTITY aboutTor.failure3Link "help@rt.torproject.org">
<!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
<!ENTITY aboutTor.search.label "Search">
<!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/do/search">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
<!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Additional Info:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Country &amp; IP Address:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit Node:">
<!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "This server does not log any information about visitors.">
<!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "What Next?">
<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor is NOT all you need to browse anonymously! You may need to change some of your browsing habits to ensure your identity stays safe.">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips On Staying Anonymous »">
<!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "You Can Help!">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "There are many ways you can help make the Tor Network faster and stronger:">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Run a Tor Relay Node »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Volunteer Your Services »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Make a Donation »">
<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
<!ENTITY aboutTor.footer.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, development, and education of online anonymity and privacy.">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.label "Learn more about The Tor Project »">
<!ENTITY aboutTor.learnMore.link "https://www.torproject.org/about/overview.html.en">
<!ENTITY aboutTor.title "Σχετικά με το Tor">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "Εξερευνήστε. Με ιδιωτικότητα.">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Είσαι έτοιμος για την πιο ιδιωτική εμπειρία περιήγησης.">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "Κάτι πήγε στραβά!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "Το Tor δεν λειτουργεί σε αυτόν τον browser.">
<!ENTITY aboutTor.search.label "Κάνε αναζήτηση με το DuckDuckGo">
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Ερωτήσεις?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Κοιτάξτε το εγχειρίδιό μας για τον Tor Browser»">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Εγχειρίδιο του Tor Browser">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Το πρότζεκτ του Tor είναι μία US 501(c)(3) μη κερδοσκοπική οργάνωση, που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες δημιουργώντας και παρέχοντας δωρεάν και ανοιχτά ανωνυμία πηγής και τεχνολογίας ιδιωτικότητας, υποστηρίζοντας την απεριόριστη παροχή και χρήση τους και επεκτείνοντας την επιστημονική και κοινή κατανόηση.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Βοηθήστε κι εσείς »">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Λάβετε τα τελευταία νέα του Tor κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Εγγραφτείτε για τα νέα του Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line1 "Tor: Η ισχύς των πολλών. ">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2a "Η ανωνυμία αγαπά την παρέα.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2b "Προωθήστε τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2c "Υπερασπιστείτε την ελευθερία ">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2d "Προστατέψτε την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Διατηρήστε το Tor ισχυρό.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2f "Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line3 "Δωρίστε σήμερα και το Mozilla θα δωρίσει το ίδιο ποσό!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Κάντε μια δωρεά τώρα!">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonB "Υπολογίστε με">
......@@ -2,7 +2,14 @@
- License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
- file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!ENTITY brandShorterName "Tor Browser">
<!ENTITY brandShortName "Tor Browser">
<!ENTITY brandFullName "Tor Browser">
<!ENTITY vendorShortName "Tor Project">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Firefox and the Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation.">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "O Firefox και το λογότυπο Firefox είναι εμπορικά σήματα του Mozilla Foundation.">
<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
<!ENTITY plugins.installed.find "Κάντε κλικ για να φορτώσετε εγκατεστημένα πρόσθετα συστήματος">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Ενεργοποίηση Πρόσθετων">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Απενεργοποίηση Πρόσθετων">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Κάντε κλικ για να μην φορτωθούν τα πρόσθετα του συστήματος">
......@@ -2,14 +2,15 @@
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
brandShorterName=Tor Browser
brandShortName=Tor Browser
brandFullName=Tor Browser
vendorShortName=Tor Project
homePageSingleStartMain=Firefox Start, a fast home page with built-in search
homePageImport=Import your home page from %S
homePageSingleStartMain=Firefox Start, μια γρήγορη αρχική σελίδα με ενσωματωμένη αναζήτηση
homePageImport=Εισαγωγή της αρχικής σελίδας από %S
homePageMigrationPageTitle=Home Page Selection
homePageMigrationDescription=Please select the home page you wish to use:
homePageMigrationPageTitle=Επιλογή Αρχική Σελίδας
homePageMigrationDescription=Παρακαλούμε επιλέξτε την αρχική σελίδα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε:
syncBrandShortName=Sync
syncBrandShortName=Συγχρονισμός
# Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
# See LICENSE for licensing information.
# vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et:
onboarding.tour-tor-welcome=Καλώς ήλθατε
onboarding.tour-tor-welcome.title=Είστε έτοιμος.
onboarding.tour-tor-welcome.description=Ο Tor Browser προσφέρει τα υψηλότερα στάνταρ στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Τώρα είστε προστατευμένος από τον εντοπισμό, την κατασκοπία και τη λογοκρισία. Μία γρήγορη δοκιμή θα σας δείξει πώς.
onboarding.tour-tor-welcome.button=Ξεκινήστε Τώρα
onboarding.tour-tor-privacy=Απόρρητο
onboarding.tour-tor-privacy.title=Αποφύγετε εντοπιστές και αδιάκριτους.
onboarding.tour-tor-privacy.description=Ο Tor Browser απομονώνει τα cookies και διαγράφει το ιστορικό περιήγησης μόλις κλείσετε την καρτέλα σας. Αυτές οι ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλειά σας είναι αποθηκευμένες στον περιηγητή. Επιλέξτε "Δίκτυο Tor" για να μάθετε πώς σας προστατεύουμε σε επίπεδο δικτύου.
onboarding.tour-tor-privacy.button=Πάμε στο Δίκτυο Tor
onboarding.tour-tor-network=Δίκτυο Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Ας ταξιδεύσουμε σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο.
onboarding.tour-tor-network.description=Ο Tor Browser σας συνδέει στο δίκτυο Tor, που λειτουργεί χάρη σε χιλιάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο. Σε αντίθεση με ένα VPN, δεν υπάρχει κανένα σημείο αποτυχίας ή κεντρική οντότητα που πρέπει να εμπιστευτείτε για να απολαύσετε το διαδίκτυο ιδιωτικά.
onboarding.tour-tor-network.button=Πάμε στην προεπισκόπηση κυκλώματος
onboarding.tour-tor-circuit-display=Προεπισκόπηση κυκλώματος
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Δείτε το μονοπάτι σας.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Για κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε η κίνησή σας συνδέεται και κρυπτογραφείται σε ένα κύκλωμα εντός τριών συνδέσεων του Tor σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να αιτηθείτε κανούριου κυκλώματος επιλέγοντας "Νέο κύκλωμα για αυτήν τη σελίδα" στην προεπισκόπηση κυκλώματός μας.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Βλέπω το μονοπάτι μου
onboarding.tour-tor-security=Ασφάλεια
onboarding.tour-tor-security.title=Επιλέξτε την εμπειρία σας.
onboarding.tour-tor-security.description=Μπορούμε να προσφέρουμε επιπρόσθετες ρυθμίσεις για να ενισχύσουμε την ασφάλεια του περιηγητή σας. Οι Ρυθμίσεις Ασφάλειας σας επιτρέπουν να μπλοκάρεετε στοιχεία που θα μπορούσαν να χρηστιμοποιηθούν για επιθέσεις στον υπολογιστή σας. Επίλεξτε παρακάτω για να δείτε τι κάνουν οι διαφορετικές ρυθμίσεις.
onboarding.tour-tor-security.button=Έλεγχος Ρυθμίσεων
onboarding.tour-tor-expect-differences=Προτάσεις εμπειρίας
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Κάποιες διαφορές είναι αναμενόμενες.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Με όλη την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα που παρέχει το Tor, η εμπειρία σας κατά την περιήγηση θα είναι λίγο διαφορετική. Κάποια πράγματα θα γίνουν λίγο πιο αργά και ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας, κάποια στοιχεία μπορεί να μην λειτουργούν ή να μην φορτώνονται. Επίσης, μπορεί να ερωτηθείτε αν είστε άνθρωπος και όχι ρομπότ.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις
onboarding.tour-tor-onion-services=Υπηρεσίες Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Προστατευτείτε πιο πολύ.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Οι υπηρεσίες του Onion είναι ιστοσελίδες που τελειώνουν σε .onion και παρέχουν επιπλέον προστασία σε όσους δημοσιεύουν και επισκέπτονται, συμπεριλαμβανομένου και ασφαλειών ενάντια στη λογοκρισία. Οι υπηρεσίες του Onion επιτρέπουν στον καθένα να παράσχει υλικά και υπηρεσίες ανώνυμα. Επιλέξτε κάτω για να επισκεφτείτε τη σελίδα του Onion DuckDuckGo.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Επισκεφτείτε ένα Onion
# Circuit Display onboarding.
onboarding.tor-circuit-display.next=Επόμενο
onboarding.tor-circuit-display.done=Τέλος
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 από 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 από 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 από 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα;
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Τα κυκλώματα δημιουργούνται σε τυχαία ανατιθέμενες συνδέσεις, που βρίσκονται σε υπολόγιστες σε όλο τον κόσμο ρυθμισμένοι να προωθούν την κίνηση στο Tor. Τα κυκλώματα σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε με ιδιωτικότητα και να συνδεθείτε σε υπηρεσίες του Tor.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Προεπισκόπηση κυκλώματος
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Αυτό το διάγραμμα δείχνει τις συνδέσεις που αποτελούν το κύκλωμα για αυτήν την ιστοσελίδα. Για να αποφύγετε τη σύνδεση της δραστηριότητας από σελίδα σε σελίδα, κάθε ιστοσελίδα παίρνει διαφορετικό κύκλωμα.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Χρειάζεσαι καινούριο κύκλωμα;
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα που προσπαθείτε να συνδεθείτε ή αν δεν φορτώνει σωστά, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για να ανανεώσετε τη σελίδα με νέο κύκλωμα.
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Νέα Ταυτότητα">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "Τ">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Open Network Settings…">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Λυψη του Tor Browser Bundle Update...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Νέο κύκλωμα Tor για αυτήν την ιστοσελίδα">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Ρυθμίσεις Ασφαλείας...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Ρυθμίσεις του Δικτύου Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Έλεγχος για ενημέρωση του Tor Browser...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Προστασία Cookies">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Προστασία Cookies...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Κάντε κλικ για να εκκίνηση του Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Αποκατάσταση αρχικών ρυθμίσεων">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Κάντε κλικ για να εκκινήσετε το Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Ρυθμίσεις ασφαλείας του Tor Browser">
<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Επαναφορά προεπιλογών">
<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Οι προσαρμοσμένες προτιμήσεις του browser σας έχουν οδηγήσει σε ασυνήθιστες ρυθμίσεις ασφάλειας. Για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας, προτείνουμε να επιλέξετε ένα από τα προεπιλεγμένα επίπεδα ασφάλειας.">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Διαχείριση Προστασίας Cookie">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Προστατευμένα">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Οικοδεσπότης">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Όνομα">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Μονοπάτι">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Προστασίας Cookie">