Unverified Commit c0438bdc authored by Georg Koppen's avatar Georg Koppen
Browse files

Translations update

parent 5e80a7f3
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "اشترك للحصول على أخبار تور.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "حافظ على قوة تور.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "تبرع الآن">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "تبرع اليوم، وستجاريك موزيلا وتبرع بنفس المبلغ.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "টর নিউজ-এর জন্য সাইন আপ করুন ।">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "টরকে শক্তিশালী রাখুন। ">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "এখুনি দান করুন! ">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "অর্থ সাহায্য করুন, এবং মজিলা সমপরিমাণ সাহায্য করবে। ">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscriviu-vos a les noticies de Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Feu que Tor segueixi fort.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Feu una donació">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Dóna avui, i Mozilla donarà el mateix import.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "El seguiment, la vigilància i la censura en línia estan a l'ordre del dia.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -9,7 +9,7 @@
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "'Tor' i 'Onion Logo' són marques registrades per Tor Project, Inc.">
<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
<!ENTITY plugins.installed.find "Cliqueu per carregar els complements de sistema instal·lats">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Activa els complements">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Desactiva els complements">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Clicqueu per evitar que es carreguin els complements de sistema">
<!ENTITY plugins.installed.find "Feu clic per carregar els connectors del sistema instal·lats">
<!ENTITY plugins.installed.enable "Activa els connectors">
<!ENTITY plugins.installed.disable "Desactiva els connectors">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Feu clic per impedir que es carreguin els connectors del sistema">
......@@ -15,13 +15,13 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Aneu a la xarxa Tor
onboarding.tour-tor-network=Xarxa Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Viatja per una xarxa descentralitzada.
onboarding.tour-tor-network.description=El navegador Tor us connecta a la xarxa Tor gestionada per milers de voluntaris de tot el món. A diferència d'una VPN, no hi ha cap punt de fracàs o entitat centralitzada que necessiteu confiar per gaudir d'Internet en privat.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NOVETAT: Configuració de la xarxa Tor que podeu trobar a les Opcions, inclosa la capacitat per demanar línies de pont si el Tor està blocat.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NOVETAT: Ara podeu trobar a les Preferències la Configuració de la xarxa Tor, que inclou la capacitat de sol·licitar línies de pont si el Tor està blocat.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Configureu la vostra xarxa Tor
onboarding.tour-tor-network.button=Vés a la pantalla de circuits
onboarding.tour-tor-circuit-display=Pantalla de circuits
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Vegeu el vostre camí.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Per cada domini que visiteu, el vostre trànsit es retransmet i es xifra en un circuit a través de tres repetidors Tor al voltant del món. Cap lloc web sap d'on es connecta. Podeu sol·licitar un nou circuit fent clic a 'Nou circuit per a aquest lloc' a la nostra pantalla de circuits.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Per cada domini que visiteu, el vostre trànsit es retransmet i es xifra en un circuit a través de tres repetidors Tor al voltant del món. Cap lloc web sap d'on es connecta. Podeu sol·licitar un nou circuit fent clic a 'Circuit nou per a aquest lloc' a la pantalla de circuits.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Veure el meu camí
onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=Vés a la seguretat
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nou circuit Tor per a aquest lloc">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Preferències de la Xarxa Tor...7">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Configuració de la xarxa Tor">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Cerca una actualització del navegador Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
......@@ -10,40 +10,40 @@
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Feu clic per a iniciar Torbutton">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Paràmetres de seguretat del navegador Tor">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Configura proteccions de les galetes">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gestiona les proteccions de les galetes">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protegit">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Allotjador">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nom">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Camí">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protegir les galetes">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Suprimir galetes">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Galetes sense protecció">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Suprimir totes amb protecció">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protegir noves galetes">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "No protegir noves galetes">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protegeix la galeta">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Elimina la galeta">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "No protegeixis la galeta">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Elimina-les totes menys les protegides">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protegeix les galetes noves">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "No protegeixis les galetes noves">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nivell de seguretat">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "El control lliscant de seguretat permet deshabilitar característiques del navegador que poden permetre vulnerabilitats en atemptats de furoners.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "El control lliscant de seguretat permet desactivar certes funcions del navegador que poden fer que sigui més vulnerable als intents d'atac de furoners.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Estàndard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Totes les característiques del buscador Tor i de la pàgina web estan actives.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Més segur.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Desactivar les funcions del lloc web que sovint són perilloses, pot fent que alguns llocs perden funcionalitat.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "A la configuració més segura:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "més segur">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Només es permeten funcions del lloc web requerides per a llocs estàtics i serveis bàsics. Aquests canvis afecten imatges, mitjans de comunicació i scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "A la configuració més segura:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Apreneu-ne més">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "El JavaScript està desactivat per defecte en tots els llocs no-HTTPS">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "El JavaScript està desactivat per defecte a tots els llocs.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algunes fonts i símbols matemàtics estan desactivats. ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algunes fonts, icones, símbols matemàtics, i imatges estan desactivats. ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "L'àudio, el vídeo (mitjans de comunicació HTML5) i WebGL són click-to-play. ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "Personalitza">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Deshabiliteu certes funcions web que es puguin fer servir per atacar la vostra seguretat i el vostre anonimat.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "Nivell de seguretat: estàndard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "Nivell de seguretat: més segur">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "Nivell de seguretat: el més segur">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "El navegador personalitzat ha obtingut uns paràmetres inusuals de seguretat. Per raons de privacitat i de seguretat, recomanem l'elecció d'un nivell de seguretat per defecte.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Torna a les opcions per defecte">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Configuració de seguretat avançada...">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Totes les funcions del navegador Tor i dels llocs web estan activades.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Més seguretat">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Desactiva les funcions dels llocs web que sovint són perilloses, pot fer que alguns llocs perdin funcionalitat.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "En la configuració de més seguretat:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Màxima seguretat">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Només es permeten les funcions dels llocs web necessàries per a llocs estàtics i serveis bàsics. Aquests canvis afecten les imatges, el contingut multimèdia i els scripts.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "En la configuració de màxima seguretat:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Més informació">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "El JavaScript està desactivat per defecte en tots els llocs que no són HTTPS">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "El JavaScript està desactivat per defecte en tots els llocs.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Es desactiven alguns tipus de lletra i símbols matemàtics. ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Es desactiven alguns tipus de lletra, icones, símbols matemàtics i imatges. ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "L'àudio i vídeo (contingut multimèdia HTML5) i WebGL són de tipus «clic per a reproduir». ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "Personalitzat">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Desactiva certes funcions web que es poden fer servir per atacar la vostra seguretat i el vostre anonimat.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "Nivell de seguretat: Estàndard">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "Nivell de seguretat: Més seguretat">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "Nivell de seguretat: Màxima seguretat">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Les preferències personalitzades del navegador que heu triat fan que la configuració de seguretat sigui poc habitual. Per raons de privadesa i seguretat, recomanem que trieu un nivell de seguretat per defecte.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Restaura els valors per defecte">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Configuració de seguretat avançada">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit de Tor">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit " Circuit de Tor per a aquest lloc ">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Circuit nou per a aquest lloc">
......@@ -27,7 +27,7 @@ torbutton.title.prompt_torbrowser = Informació important sobre Torbutton
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton Funciona de forma diferent ara: ja no el pot tancar.\n\nHem fet aquest canvi per que l'ús de Torbutton en un navegador utilitzat també per navegar fora de l'entorn de Tor ja no es segur. Hi havien moltes incidències i no hem trobat cap altre solució per arreglar-les. \n\nSi desitja continuar utilitzant Firefox de forma habitual, ha de desinstalar Torbutton i descarregar Tor Browser Bundle. La seguretat de Tor Browser es millor que la de Firefox, fins i tot quan es fa servir Torbutton. \n\nPer desinstalar Torbutton, seleccioni Eines->Addons->Extensions and faci click sobre el botó Desinstalar al costat de Torbutton
torbutton.popup.short_torbrowser = Informació important sobre Torbutton! \n\nTorbutton ara és troba sempre activat.\n\nFaci click sobre Torbutton per més informació.
torbutton.popup.confirm_plugins = Alguns Plugins com Flash poden afectar la seva privacitat i el seu anonimat.\n\nTambé poden curt-circuitar Tor per revelar la ubicació actual i l'adreça IP.\n\nEstà segur de voler activar aquests plugins? \n\n
torbutton.popup.confirm_plugins = Alguns connectors, com el Flash, poden afectar la vostra privadesa i el vostre anonimat.\n\nTambé poden eludir el Tor i revelar la vostra ubicació i adreça IP actuals.\n\nSegur que voleu activar els connectors?
torbutton.popup.never_ask_again = No torneu a preguntar
torbutton.popup.confirm_newnym = El navegador Tor tancarà totes les finestres i pestanyes. Totes les sessions web es perdran. \n\nVol reiniciar el navegador Tor per reiniciar la seva identitat?\n\n
......@@ -48,7 +48,7 @@ profileProblemTitle=Problema en el perfil %S
profileReadOnly=No pot executar %S des de un sistema de fitxers de només lectura. Si us plau, copie $S a un altra localització avanç de intentar usar-ho.
profileReadOnlyMac=No pot executar %S des de un sistema de fitxers de només lectura. Si us plau, copie $S a la seva carpeta Escriptori o Aplicacions avanç de intentar usar-ho.
profileAccessDenied=%S no té permisos per accedir al perfil. Si us plau, ajuste els permisos del seu sistema de fitxers i intente-ho de nou.
profileMigrationFailed=La migració del vostre perfil %S ha fallat.\nEs fara servir una nova configuració.
profileMigrationFailed=La migració del vostre perfil %S ha fallat.\nS'utilitzarà una configuració nova.
# "Downloading update" string for the hamburger menu (see #28885).
# This string is kept here for ease of translation.
......
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Přihlaste se k odběru zpravodaje Toru.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Pomozte Toru sílit.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Přispějte">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Přispějte hned a Mozilla vás dar zdvojnásobí.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Tilmeld Tor-nyheder.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Hold Tor stærk.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Donér nu">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Giv i dag, og Mozilla vil matche din donation.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Sporing, overvågning og censur bruges meget online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Tag internettet tilbage med Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Tor-Nachrichten abonnieren.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Mache Tor stark.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Spende jetzt">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Gib noch heute, und Mozilla wird deiner Spende entsprechen.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Verfolgung, Überwachung und Zensur sind online weit verbreitet.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -15,8 +15,8 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Öffne Tor-Netzwerk
onboarding.tour-tor-network=Tor-Netzwerk
onboarding.tour-tor-network.title=Bereise ein dezentrales Netzwerk.
onboarding.tour-tor-network.description=Der Tor Browser verbindet sich mit dem Tor-Netzwerk, das von tausenden Freiwilligen betrieben wird. Anders als bei einem VPN gibt es keinen zentralen Punkt, dem vertraut werden muss, um das Internet privat zu nutzen.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEU: Tor-Netzwerkeinstellungen, einschließlich der Möglichkeit, Brücken anzufordern, bei denen Tor blockiert ist, findest du jetzt in den Einstellungen.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Anpassen der Tor-Netzwerkeinstellungen
onboarding.tour-tor-network.button=Kanal-Ansicht öffnen
onboarding.tour-tor-circuit-display=Kanal-Ansicht
......@@ -49,10 +49,10 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Neu
onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Aktualisiert
onboarding.tour-tor-toolbar=Symbolleiste
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Adieu Onion Button.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Wir möchten, dass deine Erfahrungen mit Tor vollständig in den Tor Browser integriert werden.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Deshalb kannst du jetzt, anstatt den Onion-Button zu benutzen, deinen Tor-Kanal über das [i] in der URL-Leiste sehen und eine neue Identität über den Button in der Symbolleiste oder das [≡] Menü anfordern.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Wie man eine neue Identität anfordert
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Öffne Tor-Netzwerk
# Circuit Display onboarding.
......
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Εγγραφτείτε για τα νέα του Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Διατηρήστε το Tor ισχυρό.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Κάντε μια δωρεά τώρα!">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Δωρίστε σήμερα και το Mozilla θα δωρίσει το ίδιο ποσό!">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Registrate en Tor News.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Mantener fuerte a Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Doná ahora">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Dá hoy, y Mozilla emparejará tu donación.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscríbete en Tor News.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Mantén fuerte a Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Dona ahora.">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Dona hoy, y Mozilla igualará tu donación.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "El rastreo, la vigilancia y la censura están muy extendidos en línea.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Recupera Internet con Tor.">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Harpidetu Tor berrietara">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Mantendu Tor indartsu.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Egin dohaintza orain">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Give today, and Mozilla will match your donation.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "ثبت‌نام برای اخبار تور.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "تور را محکم نگه دارید.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "اکنون اهداء کنید">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "امروز کمک کنید و موزیلا با کمک مالی شما همراهی می‌کند.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscrivez-vous aux nouvelles de Tor">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Assurez la robustesse de Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Faites un don maintenant">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Faites un don aujourd’hui et Mozilla fera un don équivalent.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Le pistage, la surveillance et la censure sont très répandus sur Internet.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Avec Tor, réappropriez-vous Internet.">
......@@ -11,6 +11,6 @@ homePageSingleStartMain=Firefox Start, une page d’accueil rapide avec recherch
homePageImport=Importez votre page d’accueil à partir de %S
homePageMigrationPageTitle=Choix de la page d’accueil
homePageMigrationDescription=Veuillez choisir la page d’accueil que vous souhaitez utiliser :
homePageMigrationDescription=Veuillez choisir la page d’accueil que vous souhaitez utiliser :
syncBrandShortName=Synchro
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Cláraigh le Nuachtlitir Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "Cuir taca le Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Tabhair síntiús airgid anois">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "Tabhair síntiús airgid inniu agus tabharfaidh Mozilla an méid céanna arís dúinn.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "Tracking, surveillance, and censorship are widespread online.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "Take back the Internet with Tor">
......@@ -30,3 +30,8 @@
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "הירשם עבור חדשות Tor.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.line2e "שמור על Tor חזק.">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "תרום עכשיו">
<!-- End of year 2019 Fundraising campaign -->
<!ENTITY aboutTor.ey2019.mozilla "תן היום, ו־Mozilla תשווה את תרומתך.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.tracking "מעקב, ציתות וצנזורה נפוצים ברשת.">
<!ENTITY aboutTor.ey2019.takeback "קח בחזרה את האינטרנט עם Tor">
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment