Commit ce150c56 authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Translations update

parent 39ca6d2c
......@@ -50,4 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "اعلان احراز هویت مشتری در سرویس Onion را باز کن">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "این کلید را به خاطر بسپار">
......@@ -70,11 +70,11 @@ onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=لطفا یک کلید معتبر وارد نمایید( 52 کاراکتر در مبنای 32 یا 44 کاراکتر در مبنای 64)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=امکان پیکر‌بندی Tor با کلید شما وجود ندارد
onionServices.authPreferences.header=اصالت سنجی سرویس پیازی
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.overview=برخی از سرویس های پیازی به این نیاز دارند که شما قبل از دسترسی به آنها، خودتان را با یک کلید (یک نوعی از رمز عبور) بشناسانید.
onionServices.authPreferences.savedKeys=کلیدهای ذخیره‌شده...
onionServices.authPreferences.dialogTitle=کلیدهای سرویس پیازی
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.dialogIntro=کلیدهای مربوط به onionsites در رایانه ی شما ذخیره شدند.
onionServices.authPreferences.onionSite=سایت های پیازی
onionServices.authPreferences.onionKey=کلید
onionServices.authPreferences.remove=حذف
onionServices.authPreferences.removeAll=حذف کردن همه
......
......@@ -49,5 +49,5 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Új Tor áramkör ehhez az oldalhoz">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Az onion szerviz kliens authentikációs prompt megnyitása">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Jegyezd meg ezt a kulcsot">
......@@ -69,14 +69,14 @@ onionServices.authPrompt.done=Gereed
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=G
onionServices.authPrompt.invalidKey=Voer een geldige sleutel in (52 base32-tekens of 44 base64-tekens)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Kan Tor niet configureren met uw sleutel
onionServices.authPreferences.header=Onion diensten Authenticatie
onionServices.authPreferences.overview=Voor sommige Onion diensten moet u zich identificeren met een sleutel (een soort wachtwoord) voordat u toegang kunt krijgen.
onionServices.authPreferences.header=Onion-servicesauthenticatie
onionServices.authPreferences.overview=Voor sommige Onion-services moet u zich identificeren met een sleutel (een soort wachtwoord) voordat u toegang kunt krijgen.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Opgeslagen sleutels…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion diensten sleutels
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Sleutels voor de volgende onionsites zijn opgeslagen op je computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion-servicesleutels
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Voor de volgende onion-websites zijn sleutels op uw computer opgeslagen
onionServices.authPreferences.onionSite=Onion-website
onionServices.authPreferences.onionKey=Sleutel
onionServices.authPreferences.remove=Verwijderen
onionServices.authPreferences.removeAll=Alle verwijderen
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Niet in staat om sleutels van tor te achterhalen
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Niet in staat om de sleutel te verwijderen
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Kan geen sleutels van tor ophalen
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Kan sleutel niet verwijderen
......@@ -15,8 +15,8 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Przejdź do Sieci Tor
onboarding.tour-tor-network=Sieć Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Podrózuj po zdecentralizowanej sieci.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser łączy się z Siecią Tor prowadzoną przez tysiące wolontariuszy na całym świecie. Inaczej niż w VPN, nie ma jednego punktu niepowodzenia lub scentralizowanej encji której musisz ufać aby korzystać z internetu w prywatności.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NOWOŚĆ: Ustawienia Sieciowe Tor, zawierające możliwość proszenia o mosty, gdzie Tor jest zablokowany, znajdują się w Preferencjach.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Dopasuj Swoje Ustawienia Sieci Tor
onboarding.tour-tor-network.button=Przejdź do wyświetlacza obwodu
onboarding.tour-tor-circuit-display=Wyświetlacz Obwodu
......@@ -50,9 +50,9 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Zaktualizowano
onboarding.tour-tor-toolbar=Pasek narzędzi
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Pa pa przycisk onion
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Chcemy aby twoje doświadczenia z używania Tor były w pełni zintegrowane z Przeglądarką Tor.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Właśnie dlatego, od teraz, zamiast używać przycisku cebuli możesz zobaczyć swój Obwód Tor przez [i] w pasku URL oraz zażądać Nową Tożsamość używając przycisk w pasku narzędzi lub [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Jak zażądać Nową Tożsamość
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Przejdź do Sieci Tor
# Circuit Display onboarding.
......
......@@ -49,5 +49,5 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nowy obwód dla tej strony">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Otwórz dialog uwierzytelniania klienta usługi cebulowej">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Zapamiętaj ten klucz">
......@@ -63,20 +63,20 @@ pageInfo_OnionEncryption=Połączenie zaszyfrowane (usługa Onion)
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.learnMore=Dowiedz się więcej
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.authPrompt.description= %S żąda twój klucz prywatny.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Wprowadź swój klucz prywatny dla tej usługi cebulowej
onionServices.authPrompt.done=Skończone
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Konfiguracja Tor przy użyciu twojego klucza nie powiodła się
onionServices.authPreferences.header=Onion Services Authentication
onionServices.authPreferences.overview=Some onion services require that you identify yourself with a key (a kind of password) before you can access them.
onionServices.authPreferences.savedKeys=Saved Keys…
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Onion Service Keys
onionServices.authPreferences.savedKeys=Zapisane klucze...
onionServices.authPreferences.dialogTitle=Klucze Usługi Cebulowej
onionServices.authPreferences.dialogIntro=Keys for the following onionsites are stored on your computer
onionServices.authPreferences.onionSite=Onionsite
onionServices.authPreferences.onionSite=Strona cebulowa
onionServices.authPreferences.onionKey=Klucz
onionServices.authPreferences.remove=Usuń
onionServices.authPreferences.removeAll=Remove All
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Unable to retrieve keys from tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Unable to remove key
onionServices.authPreferences.removeAll=Usuń wszystko
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Nie można odebrać kluczy z Tor
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Usunięcie klucza nie powiodło się
......@@ -14,7 +14,7 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Gå till Tor-nätverk
onboarding.tour-tor-network=Tor-nätverk
onboarding.tour-tor-network.title=Res ett decentraliserat nätverk.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser ansluter dig till Tor-nätverket som drivs av tusentals volontärer runt om i världen. Till skillnad från en VPN, finns det ingen punkt av misslyckande eller centraliserad enhet du behöver lita på för att njuta av internet privat.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser ansluter dig till Tor-nätverket som drivs av tusentals volontärer runt om i världen. Till skillnad från en VPN finns det ingen enskild punkt för misslyckande eller centraliserad enhet som du behöver lita på för att njuta av internet privat.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NYTT: Tor-nätverksinställningar, inklusive möjligheten att begära broar där Tor är blockerad, kan nu hittas i Inställningar.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Justera Tor-nätverksinställningarna
onboarding.tour-tor-network.button=Gå till Kretsvisning
......@@ -69,4 +69,4 @@ onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Kretsvisning
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Detta diagram visar reläer som utgör kretsen för denna webbplats. För att förhindra länkning av aktivitet över olika platser, varje webbplats får en annan krets.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Behöver du en ny krets?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Om du inte kan ansluta till webbplatsen du försöker besöka eller det inte laddas ordentligt, kan du använda den här knappen för att ladda om webbplatsen med en ny krets.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Om du inte kan ansluta till webbplatsen du försöker besöka eller den inte läses in ordentligt, kan du använda den här knappen för att läsa om webbplatsen med en ny krets.
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "N">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets för den här webbplatsen">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets för denna webbplats">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "S">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor-nätverksinställningar...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
......
......@@ -50,4 +50,4 @@
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "打开洋葱服务客户端认证提示">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Remember this key">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "记住此密钥">
......@@ -78,5 +78,5 @@ onionServices.authPreferences.onionSite=洋葱站
onionServices.authPreferences.onionKey=线图
onionServices.authPreferences.remove=移除
onionServices.authPreferences.removeAll=移除全部
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=无法从Tor索回密钥
onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=无法从 Tor 获得密钥
onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=无法移除密钥
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment