Commit f4d81a9f authored by Matthew Finkel's avatar Matthew Finkel
Browse files

Translations update

parent 21f126b9
......@@ -6,7 +6,7 @@
<!ENTITY brandShortName "Prohlížeč Tor">
<!ENTITY brandFullName "Prohlížeč Tor">
<!ENTITY vendorShortName "Tor Project">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "&quot;Tor&quot; a &quot;Onion logo&quot; jsou registrované ochranné známky společnosti Tor Project, Inc.">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "Tor a logo Onion jsou ochrannými známkami společnosti Tor Project, Inc.">
<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
<!ENTITY plugins.installed.find "Klepnutím načtete nainstalované systémové zásuvné moduly">
......
......@@ -15,13 +15,13 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Přejít na síť Tor
onboarding.tour-tor-network=Síť Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Používejte decentralizovanou síť.
onboarding.tour-tor-network.description=Prohlížeč Tor se k internetu připojuje skrze síť Tor sestavenou díky tisícům dobrovolníků po celém světě. Na rozdíl od VPN nemá síť Tor žádný centrální prvek, kterému musíte do rukou svěřit své soukromí.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
onboarding.tour-tor-network.button=Zobrazit okruhy
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NOVÉ: Nastavení sítě Tor, včetně možnosti vyžádat si most, pokud je Tor blokován, nyní najdete v Předvolbách.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Přizpůsobte si nastavení sítě Tor
onboarding.tour-tor-network.button=Zobrazit řetězec
onboarding.tour-tor-circuit-display=Zobrazení okruhů
onboarding.tour-tor-circuit-display=Zobrazení řetězce
onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Podívejte se na svou cestu.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Pro každou doménu, kterou navštívíte, je vytvořeno šifrované spojení přes tři uzly Toru různě po světě. Žádná webová stránka neví, odkud se k ní připojujete. Nové spojení si můžete vyžádat klepnutím na „Nový okruh pro tuto stránku“ v zobrazení okruhů.
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Pro každou doménu, kterou navštívíte, je vytvořeno šifrované spojení přes tři uzly Toru různě po světě. Žádná webová stránka neví, odkud se k ní připojujete. Nové spojení si můžete vyžádat klepnutím na „Nový řetězec sítí Tor k této stránce“ v zobrazení řetězce.
onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Moje cesta
onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=Přejít na Zabezpečení
......@@ -45,14 +45,14 @@ onboarding.tour-tor-onion-services.button=Navštívit Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.next-button=Hotovo
onboarding.overlay-icon-tooltip-updated2=Podívejte se, co je nového\nv %S
onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Nove
onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Nové
onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Aktualizováno
onboarding.tour-tor-toolbar=Panel nástrojů
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Rozlučte se s tlačítkem Onion.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Funkce Toru jsme se snažíme plně integrovat přímo to prohlížeče Tor.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Proto už není potřeba hledat informace o Toru pod vlastním tlačítkem, ale najdete je pod ikonou [i] přímo v adresním řádku. Možnost vyžádat si novou identitu se zase přesunula do hlavního tlačítka [≡].
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Jak si vyžádat novou identitu
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Přejít na síť Tor
# Circuit Display onboarding.
......@@ -62,11 +62,11 @@ onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 ze 3
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 ze 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 ze 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Jak okruhy fungují?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Okruhy jsou sestaveny z náhodně vybraných uzlů, počítačů rozmístěných po světě a nastavených pro přeposílání toku v síti Tor. Okruhy vám zajišťují soukromí při prohlížení a spojení s onion službami.
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Jak řetězce fungují?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Řetězce jsou sestaveny z náhodně vybraných uzlů, počítačů rozmístěných po světě a nastavených pro přeposílání toku v síti Tor. Řetězce vám zajišťují soukromí při prohlížení a spojení s onion službami.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Zobrazení okruhů
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Tento diagram ukazuje uzly tvořící okruh pro tuto stránku. Aby nebylo možné spojit vaše aktivity na různých stránkách, pro každou je vytvořen okruh nový.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Zobrazení řetězce
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Tento diagram ukazuje uzly tvořící řetězec k této stránce. Aby nebylo možné spojit vaše aktivity na různých stránkách, ke každé je vytvořen řetězec nový.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Potřebujete nový okruh?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Pokud se vám nedaří k nějaké stránce připojit, nebo se stránka nenačítá správně, můžete použít toto tlačítko k obnovení stránky skrze nový okruh.
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Potřebujete nový řetězec?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Pokud se vám nedaří k nějaké stránce připojit, nebo se stránka nenačítá správně, můžete použít toto tlačítko k obnovení stránky skrze nový řetězec.
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova identita">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nová identita">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "i">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nový okruh Toru pro tuto stránku">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nový řetězec sítí Tor k této stránce">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "o">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nastavení sítě Tor...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
......@@ -45,8 +45,8 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Vaše nastavení prohlížeče neodpovídá standardnímu nastavení zabezpečení. Z důvodu ochrany soukromí a zvýšení bezpečnosti vám doporučujeme vybrat si jednu z výchozích bezpečnostních úrovní.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Obnovit výchozí">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Rozšířená bezpečnostní nastavení…">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor okruh">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nový okruh Toru pro tuto stránku">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Řetězec sítí Tor">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nový řetězec sítí Tor k této stránce">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Otevřít výzvu k ověření klienta služby onion">
......@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Šifrované spojení (Onion služba)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.clientAuthMissing=Tor klient služby onion není ověřený
onionServices.authPrompt.description=%S vyžaduje váš soukromý klíč.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Zadejte svůj soukromý klíč pro tuto službu onion
onionServices.authPrompt.done=Hotovo
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=h
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=H
onionServices.authPrompt.invalidKey=Zadejte prosím platný klíč (52 znaků base32, nebo 44 znaků base64)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tor s vaším klíčem nelze nastavit
......@@ -49,4 +49,4 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Neuen Kanal für diese Seite">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Aufforderung zur Bestätigung an verfügbares Onion-Dienst-Klienten-Programm">
<!ENTITY project.start "&brandShortName; توسعه یافته توسط">
<!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
<!ENTITY project.tpoLink " &vendorShortName;">
<!ENTITY project.end "، یک کار غیر انتفاعی برای دفاع از حریم خصوصی شما و آزادی آنلاین است.">
<!ENTITY project.end "، کوششی غیر انتفاعی برای دفاع از حریم خصوصی شما و آزادی در اینترنت است.">
<!ENTITY help.start "آیا کمک می خواهید؟">
<!ENTITY help.start "آیا میخواهید کمک کنید؟">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
<!ENTITY help.donateLink "اهدا">
<!ENTITY help.donateLink "همیاری کنید">
<!ENTITY help.or "یا">
<!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
<!ENTITY help.getInvolvedLink "درگیر شدن">
<!ENTITY help.getInvolvedLink "دست اندر کار شوید!">
<!ENTITY help.end "!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
<!ENTITY bottomLinks.questions "پرسش؟">
<!ENTITY bottomLinks.questions "پرسشی دارید؟">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
<!ENTITY bottomLinks.grow "کمک به رشد شبکه Tor!">
<!ENTITY bottomLinks.grow "به رشد شبکه‌ی تور کمک کنید!">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
<!ENTITY bottomLinks.license "صدور مجوز اطلاعات">
<!ENTITY tor.TrademarkStatement "'Tor' و 'Onion Logo' علامت های تجاری ثبت شده از پروژه Tor هستند">
<!ENTITY bottomLinks.license "مجوزها">
<!ENTITY tor.TrademarkStatement "'Tor' و 'لوگوی Onion' علامت های تجاری ثبت شده از پروژه‌ی تور هستند.">
......@@ -15,7 +15,7 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Pergi ke Jaringan Tor
onboarding.tour-tor-network=Jaringan Tor
onboarding.tour-tor-network.title=Mengelilingi jaringan yang terdesentralisasi.
onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser menghubungkan Anda ke jaringan Tor yang dijalankan oleh ribuan relawan di seluruh dunia. Tidak seperti VPN, tidak ada satu titik kesalahan atau entitas sentral yang perlu anda percaya untuk menikmati internet secara privat.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
onboarding.tour-tor-network.description-para2=Baru: Pengaturan Jaringan Tor, termasuk kemampuan untuk meminta menjembatani dimana Tor diblokir, sekarang dapat ditemukan di Preferensi.
onboarding.tour-tor-network.action-button=Sesuaikan Pengaturan Jaringan Tor Anda
onboarding.tour-tor-network.button=Pergi ke Tampilan Sirkuit
......@@ -51,7 +51,7 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Telah diperbarui
onboarding.tour-tor-toolbar=Toolbar
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Selamat tinggal Onion Button.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Kami menginginkan pengalaman Anda menggunakan Tor terintegrasi secara penuh dalam Tor Browser.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Itulah sebabnya sekarang, daripada mengunakan tombol onion, kamu dapat melihat sirkuit Tor lewat [i] di URL bar dan Meminta sebuah identitas baru menggunakan tombol alat atau [≡] menu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Bagaimana Meminta Identitas Baru
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Pergi ke Jaringan Tor
......
......@@ -49,4 +49,4 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Sirkuit Baru untuk Situs Ini">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Buka permintaan otentikasi klien oninon service">
......@@ -49,4 +49,4 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Ný rás fyrir þetta vefsvæði">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Opna glugga fyrir auðkenningu biðlaraforrits fyrir onion-þjónustu">
......@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Dulrituð tenging (Onion-þjónusta)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion-þjónustu vantar auðkenningu frá biðlaraforriti
onionServices.authPrompt.description=%S er að biðja um einkalykilinn þinn.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Settu inn einkalykilinn þinn fyrir þessa onion-þjónustu
onionServices.authPrompt.done=Lokið
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPrompt.invalidKey=Settu inn gildan lykil (52 base32 stafir eða 44 base64 stafir)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tekst ekki að setja upp Tor með lyklinum þínum.
......@@ -49,4 +49,4 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "このサイトに新しいサーキットを使う">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "オニオンサービスのクライアント認証プロンプトを開く">
......@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=接続が暗号化されています (Onion サービ
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.clientAuthMissing=Tor オニオンサービスにクライアント認証がありません
onionServices.authPrompt.description=%Sは秘密鍵を要求しています。
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=このオニオンサービスのあなたの秘密鍵を入力してください
onionServices.authPrompt.done=完了
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPrompt.invalidKey=有効なキーを入力してください(52 Base32文字または44 Base64文字)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=あなたのキーでTorを構成できませんでした
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Browser keitinių žurnalas">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor Naršyklės keitinių žurnalas">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Naršyklė atnaujinta.">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Norėdami sužinoti naujausią informaciją apie šią laida, ">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje">
......
......@@ -17,10 +17,10 @@
<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Turite klausimų?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Peržiūrėkite mūsų Tor Browser naudotojo vadovą »">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Peržiūrėkite mūsų Tor Naršyklės naudotojo vadovą »">
<!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "V">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser naudotojo vadovas">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Naršyklės naudotojo vadovas">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor Project yra JAV 501(c)(3) ne pelno organizacija remianti žmogaus teises ir laisves, kurianti ir diegianti laisvas ir atvirojo kodo anonimiškumo bei privatumo technologijas, palaikanti jų neribotą prieinamumą ir naudojimą bei mokslinį ir visuotinį supratimą.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Įsitraukite »">
......
......@@ -36,11 +36,11 @@ onboarding.tour-tor-expect-differences=Patyrimo patarimai
onboarding.tour-tor-expect-differences.title=Tikėkitės kai kurių skirtumų.
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Su visomis Tor suteikiamomis saugumo ir privatumo ypatybėmis, jūsų patyrimas naršant saityną gali būti šiek tiek kitoks. Priklausomai nuo jūsų saugumo lygmens, viskas gali veikti šiek tiek lėčiau, o kai kurie elementai - neveikti arba būti neįkeliami. Taip pat jūsų gali būti prašoma įrodyti, kad esate žmogus, o ne robotas.
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=Rodyti DUK
onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Pereiti į Onion tarnybas
onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Pereiti į Onion paslaugas
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion tarnybos
onboarding.tour-tor-onion-services=Onion paslaugos
onboarding.tour-tor-onion-services.title=Būkite papildomai apsaugoti.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion tarnybos yra svetainės, kurių adresai baigiasi .onion - turinio leidėjams bei lankytojams jos suteikia papildomą apsaugą, įskaitant apsaugą prieš cenzūros. Onion tarnybos leidžia visiems skelbti turinį bei teikti paslaugas anonimiškai. Spustelėkite žemiau, norėdami apsilankyti DuckDuckGo onion svetainėje.
onboarding.tour-tor-onion-services.description=Onion paslaugos yra svetainės, kurių adresai baigiasi .onion. Turinio leidėjams bei lankytojams jos suteikia papildomą apsaugą, įskaitant apsaugos priemones nuo cenzūros. Onion paslaugos leidžia visiems skelbti turinį bei teikti paslaugas anonimiškai. Spustelėkite žemiau, norėdami apsilankyti DuckDuckGo onion svetainėje.
onboarding.tour-tor-onion-services.button=Apsilankyti Onion
onboarding.tour-tor-onion-services.next-button=Atlikta
......@@ -49,9 +49,9 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Nauja
onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Atnaujinta
onboarding.tour-tor-toolbar=Įrankių juosta
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Viso gero Svogūno mygtuke.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Norime kad jūsų patirtis naudojantis Tor būtų pilnai integruota Tor naršyklėje.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Dėl to dabar, vietoj svogūno mygtuko naudojimo, galite Tor grandinę pamatyti per [i] URL juostoje ir duoti užklausą naujai tapatybei naudodamiesi įrankių juostos mygtuku arba [≡] meniu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Viso gero, svogūno mygtuke.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Norime kad jūsų patirtis naudojantis Tor būtų pilnai integruota Tor Naršyklėje.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Dėl to, dabar, vietoj to, kad naudotumėte svogūno mygtuką, galite matyti savo Tor grandinę per [i] URL adresų juostoje ir užklausti naują tapatybę naudodamiesi įrankių juostoje esančių mygtuku arba [≡] meniu.
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Kaip duoti užklausą naujai tapatybei
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Pereiti prie Tor tinklo
......@@ -63,7 +63,7 @@ onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 iš 3
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 iš 3
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Kaip veikia grandinės?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Grandinės yra sudarytos iš atsitiktinai priskirtų retransliavimų, kurie savo ruožtu yra kompiuteriai visame pasaulyje sukonfigūruoti persiųsti Tor duomenų srautą. Grandinės jums leidžia naršyti privačiai ir prisijungti prie onion tarnybų.
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Grandinės yra sudarytos iš atsitiktinai priskirtų retransliavimų, kurie savo ruožtu yra kompiuteriai visame pasaulyje sukonfigūruoti persiųsti Tor duomenų srautą. Grandinės jums leidžia naršyti privačiai ir prisijungti prie onion paslaugų.
onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Grandinės rodinys
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Ši diagrama rodo retransliavimus, kurie sudaro šios internetinės svetainės grandinę. Norint neleisti susieti veiklos tarp įvairių svetainių, kiekviena svetainė gauna skirtingą grandinę.
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Išjungia tas internetinių svetainių ypatybes, kurios, dažnai, būna pavojingos, dėl to kai kurios svetainės gali prarasti funkcionalumą.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Saugesniame nustatyme:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Saugiausias">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Leidžia tik tas internetinių svetainių ypatybes, kurios yra reikalingos statinėms svetainėms bei pagrindinėms paslaugoms. Šie pakeitimai paveikia paveikslus, medija ir scenarijus.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Leidžia tik tas internetinių svetainių ypatybes, kurios yra reikalingos statinėms svetainėms bei pagrindinėms paslaugoms. Šie pakeitimai paveikia paveikslus, mediją ir scenarijus.">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Saugiausiame nustatyme:">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Sužinoti daugiau">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript yra išjungtas ne HTTPS svetainėse.">
......@@ -49,4 +49,4 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nauja grandinė šiai svetainei">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Atidarykite onion paslaugos kliento autentifikavimo eilutę">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Atverkite onion paslaugos kliento tapatybės nustatymo užklausą">
......@@ -20,14 +20,14 @@ torbutton.popup.external.note = Kai kurie failų tipai, gali priversti programas
torbutton.popup.external.suggest = Saugumo sumetimais, parsisiųstus failus derėtų atverti, atsijungus nuo interneto arba naudojant Tor Live CD tokį kaip Tails.\n
torbutton.popup.launch = Atsisiųsti failą
torbutton.popup.cancel = Atsisakyti
torbutton.popup.dontask = Nuo šiol, failus atsisiųsti automatiškai
torbutton.popup.dontask = Nuo šiol, atsisiųsti failus automatiškai
torbutton.popup.no_newnym = Torbutton negali jums saugiai suteikti naujos tapatybės. Programa neturi prieigos prie Tor valdymo prievado.\n\nAr jūs esate paleidę Tor Naršyklės rinkinį?
torbutton.security_settings.menu.title = Saugumo nustatymai
torbutton.title.prompt_torbrowser = Svarbi Torbutton informacija
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton works differently now: you can't turn it off any more.\n\nWe made this change because it isn't safe to use Torbutton in a browser that's also used for non-Tor browsing. There were too many bugs there that we couldn't fix any other way.\n\nIf you want to keep using Firefox normally, you should uninstall Torbutton and download Tor Browser Bundle. The privacy properties of Tor Browser are also superior to those of normal Firefox, even when Firefox is used with Torbutton.\n\nTo remove Torbutton, go to Tools->Addons->Extensions and then click the Remove button next to Torbutton.
torbutton.popup.prompt_torbrowser = Dabar, Torbutton veikia kitaip: daugiau nebegalite jo išjungti.\n\nMes atlikome šį pakeitimą, nes nėra saugu naudoti Torbutton naršyklėje, kuri taip pat yra naudojama naršymui ne Tor tinkle. Ten buvo pernelyg daug klaidų, kurių jokiu kitu būdu negalėjome pataisyti.\n\nJeigu ir toliau norite įprastai naudotis Firefox, turėtumėte pašalinti Torbutton ir atsisiųsti Tor Naršyklės rinkinį. Tor Naršyklės privatumo savybės yra stipresnės už įprastos Firefox savybes, netgi tuomet, kai Firefox naudojama su Torbutton.\n\nNorėdami pašalinti Torbutton, pereikite į Priemonės->Priedai->Plėtiniai ir tuomet šalia Torbutton spustelėkite mygtuką "Pašalinti".
torbutton.popup.short_torbrowser = Svarbi Torbutton informacija!\n\nDabar, Torbutton visada yra įjungta.\n\nIšsamesnei informacijai, spustelėkite ant Torbutton.
torbutton.popup.confirm_plugins = Tokie įskiepiai kaip Flash gali pažeisti jūsų privatumą ir anonimiškumą.\n\nJie taip pat gali apeiti Tor tam, kad atskleistų jūsų dabartinę buvimo vietą ir IP adresą.\n\nAr tikrai norite įjungti įskiepius?\n\n
torbutton.popup.confirm_plugins = Tokie papildiniai kaip Flash gali pažeisti jūsų privatumą ir anonimiškumą.\n\nJie taip pat gali apeiti Tor tam, kad atskleistų jūsų dabartinę buvimo vietą ir IP adresą.\n\nAr tikrai norite įjungti papildinius?\n\n
torbutton.popup.never_ask_again = Daugiau nebeklausti
torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Naršyklė užvers visus langus ir korteles. Visi svetainių seansai bus prarasti.\n\nPaleisti Tor Naršyklę iš naujo dabar, kad būtų atstatyta jūsų tapatybė?\n\n
......@@ -56,14 +56,14 @@ profileMigrationFailed=Jūsų esamo %S profilio perkėlimas nepavyko.\nBus naudo
updateDownloadingPanelUILabel=Atsisiunčiamas %S atnaujinimas
# .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Šifruotas ryšys (Onion tarnyba, %1$S, %2$S bitų raktai, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=Šifruotas ryšys (Onion tarnyba)
pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Šifruotas ryšys (Onion paslauga, %1$S, %2$S bitų raktai, %3$S)
pageInfo_OnionEncryption=Šifruotas ryšys (Onion paslauga)
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion paslaugai trūksta kliento leidimo
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion paslaugai trūksta kliento prieigos teisių
onionServices.authPrompt.description=%S prašo jūsų asmeninio rakto.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Įveskite asmeninį raktą skirtą šiai onion paslaugai
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Įveskite savo privatųjį, šiai onion paslaugai skirtą, raktą
onionServices.authPrompt.done=Atlikta
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=u
onionServices.authPrompt.invalidKey=Įveskite galiojantį raktą (52 base32 arba 44 base64 simbolius)
......
......@@ -49,4 +49,4 @@
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Нов круг за оваа веб страна">
<!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Отвори конзола за автентикација на onion клиентска услуга">
......@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Енкриптирано поврзување (Onion У
# Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
onionServices.clientAuthMissing=На Tor onion услугата и недостасува клиентска автентикација
onionServices.authPrompt.description=%S го бара вашиот приватен клуч.
onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Внесете го вашиот приватен клуч за оваа onion услуга
onionServices.authPrompt.done=Завршено
onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
onionServices.authPrompt.invalidKey=Ве молиме внесете валиден клуч (52 база32карактери или 44 база64 карактери)
onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Не може да се кофигурира Tor со вашиот клуч
......@@ -22,7 +22,7 @@
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "H">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor-browserhandleiding">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Het Tor-project is een 501(c)(3)-non-profitorganisatie in de VS die rechten en vrijheden van de mens bevordert door het ontwikkelen en implementeren van vrije anonimiteits- en privacytechnologieën, de onbeperkte beschikbaarheid en het gebruik ervan te steunen, en het begrip ervan in de wetenschap en bij het algemeen publiek te bevorderen.">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Het Tor Project is een 501(c)(3)-non-profitorganisatie in de VS die rechten en vrijheden van de mens bevordert door vrije en open source anonimiteits- en privacytechnologieën te ontwikkelen en te implementeren, de onbeperkte beschikbaarheid en het gebruik ervan te steunen, en het begrip ervan in de wetenschap en bij het algemeen publiek te bevorderen.">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Doe mee »">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Ontvang het laatste nieuws van Tor direct in uw postvak.">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment